01 marca 2017

Średnia temperatura Ziemi wzrosła już o ponad 1°C od czasów rewolucji przemysłowej. Mamy coraz mniej czasu na działanie.

Tak gwałtowny  wzrost temperatury spowodowany jest działalnością człowieka. Jeśli szybko nie zredukujemy gazów cieplarnianych, może być jeszcze większy.  Punkt krytyczny, po którego przekroczeniu może dojść do zachwiania globalnej równowagi systemu klimatycznego, wynosi zaledwie 2°C. Jesteśmy świadkami dynamicznej zmiany klimatu związanej z działalnością człowieka. Czas działać!

Dlaczego zmiana klimatu to poważne zagrożenie?

Skutki zmiany klimatu są już odczuwalne na całym świecie. Według Specjalnego Raportu IPCC (Międzyrządowy Panel ds. Zmiany Klimatu) ,,Global Warming of 1,5°C”. przy wzroście średniej globalnej temperatury o 2°C będą one dużo poważniejsze niż prognozowano dotychczas. Czekają nas częstsze

Do tej pory myśleliśmy, że wyhamowanie globalnego ocieplenia na poziomie 2°C jest bezpieczną dla ludzkości granicą, przy której udałoby się uniknąć najgorszych zagrożeń. Od roku 2018 wiemy, że tak nie jest.

Kolejne doniesienia zamieszczone w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature wskazują, że na skutek szybszego niż zakładano wzrostu emisji dwutlenku węgla i spadku emisji dwutlenku siarki oraz naturalnych cykli klimatycznych, przekroczenie progu ocieplenia o 1,5°C może najprawdopodobniej nastąpić już około 2030 roku, a o 2°C ok. 2045 roku. Jak twierdzi ONZ ,,mamy 12 lat, by zapobiec katastrofie”.

Nawet jeśli uda nam się zahamować wzrost temperatury do 1,5°C, to ryzyko związane z długotrwałymi, nieodwracalnymi zmianami takimi jak utrata niektórych ekosystemów czy nasilenie się występowania zjawisk ekstremalnych i tak się podniesie. Musimy zawalczyć o przyszłość dla nas i kolejnych pokoleń.

Na terenie Europy, w zależności od miejsca zamieszkania, ludzie odczują szereg różnych następstw zmiany klimatycznej.

Dlaczego zmienia się nasz klimat?

Bezpośrednią przyczyną tego drastycznego wzrostu temperatury  jest spalanie przez człowieka paliw kopalnych (węgla, ropy, gazu) wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej, transportu czy w przemyśle i związane z tym uwalnianie się do atmosfery dodatkowych ilości gazów cieplarnianych, które powodują podwyższanie się średniej globalnej temperatury.

Zanim człowiek zaczął spalać węgiel, ropę czy gaz, równowaga radiacyjna (zerowy bilans energii pomiędzy energią docierającą ze Słońca i emisją promieniowania z Ziemi w przestrzeń kosmiczną) oraz naturalne procesy na Ziemi nie były zakłócone, a temperatura zmieniała się powoli na przestrzeni dziesiątek i setek tysięcy lat. Taka powolna zmiana klimatu jest zjawiskiem naturalnym i mimo że temperatura wahała się, natura miała czas na dostosowywanie się i ewolucję. Dzisiejsza dynamiczna zmiana takiej szansy nie daje.

Jeśli nie chcemy żyć w świecie znanym nam z filmów katastroficznych, a w świecie w którym wychowaliśmy się my i nasi przodkowie, musimy niezwłocznie wyeliminować antropogeniczną emisję gazów cieplarnianych, czyli  zaprzestać używania paliw kopalnych do połowy obecnego stulecia. Według byłego Prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy ,,Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które zdaje sobie sprawę, że wyniszcza swoją planetę i ostatnim, które może z tym coś jeszcze zrobić.”

Co robi WWF, żeby ograniczyć zmianę klimatu?

Ważne są zarówno rozwiązania systemowe, jak i indywidualne wybory.

Kontakt:
Marcin Kowalczyk (mkowalczyk@wwf.pl)
Kierownik Zespołu Klimatycznego

Dowiedz się więcej:

POTRZEBUJEMY WIĘCEJ FOTOWOLTAIKI I EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Ceny za emisje CO2 szybują UMOWA SPOŁECZNA WPROWADZA W BŁĄD GÓRNIKÓW I OPINIĘ PUBLICZNĄ

POTRZEBUJEMY ZIELONEGO PRĄDU I MAGAZYNÓW ENERGII!

Jak górnictwo kształtuje lokalny rynek pracy

Rolnictwo bez emisji Nasze budynki podgrzewają klimat

Warszawski Panel Klimatyczny

Raport Zeroemisyjna Polska 2050 Klimatyczny Dzień Niepodległości

Podsumowanie trzeciego forum burmistrzów

Politycy zagłosują na naszą przyszłość

5 najgorszych pytań o klimat Komisja Europejska

Fundusze na sprawiedliwą transformację

Magazynowanie Planowanie transformacji

Zmiana klimatu w pigułce Odnawialne źródła energii Efektywność energetyczna

Sprawiedliwa transformacja

Polecamy

5 najgorszych pytań o klimat Komisja Europejska

Fundusze na sprawiedliwą transformację

Dezinformacja na temat klimatu

Gospodarka w czasach zarazy Sprawiedliwa transformacja W kierunku zielonej gospodarki 

Bytom

Chcę pomóc!
Polecamy