19 czerwca 2020

Magazynowanie energii będzie jednym z najważniejszych wyzwań, jakie staną przed transformującymi się światowymi sektorami energetycznymi w drodze do pełnej dekarbonizacji. Czy w Polsce uda nam się rozwinąć tę obiecującą gałąź gospodarki? Jakie technologie są już dostępne i dopiero rozwijane? Ile kosztują? Możliwości, jakie przed nami stoją w obszarze magazynowania energii opisuje najnowszy raport WWF Polska pt. “Dostępne i przyszłe technologie magazynowania energii”. 

Please find the English version here >>

Energia do transformacji

Przeczytaj raportPostępująca zmiana klimatu oraz drastyczna utrata różnorodności biologicznej to jedne z największych wyzwań XXI wieku. By uchronić nas oraz kolejne pokolenia przed katastrofalnymi skutkami tych procesów, a także by zatrzymać degradację środowiska naturalnego konieczne jest osiągnięcie neutralności klimatycznej na świecie najpóźniej do połowy wieku. Z tego względu niezbędna jest między innymi zmiana sposobu, w jaki pozyskujemy energię. Musimy zaprzestać spalania paliw kopalnych (w tym węgla i gazu), wycinania lasów na biomasę czy pod uprawy roślin energetycznych, jak i tamowania rzek na rzecz budowania nieekologicznych hydroelektrowni. Stąd w perspektywie najbliższych dekad coraz bardziej palące stanie się pytanie jak w zrównoważony sposób zapewnić bilansowanie systemu elektroenergetycznego w coraz większym stopniu zdominowanym przez odnawialne źródła energii, a zwłaszcza: zmienną energetykę wiatrową i fotowoltaiczną. Jedną z kluczowych technologii mogą stać się magazyny energii.

Sposoby na magazynowanie

Możliwość produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, a tym samym pogodzenie szczytu jej pozyskiwania ze szczytami na jej zapotrzebowanie, powinno opierać się o magazyny energii. Wiele odpowiedzi na pytania o pracę sieci w przypadku wysokich udziałów “niestabilnych” źródeł OZE dostarcza raport przygotowany na zlecenie Fundacji WWF Polska, przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej pt. “Dostępne i przyszłe formy magazynowania energii”. W najnowszym raporcie przyjrzano się obecnym i dopiero rozwijanym technologiom, które mogą pomóc Polsce i światu w budowie neutralnego klimatycznie miksu energetycznego. Zeroemisyjnego, bezpiecznego dla ludzi i przyjaznego dla klimatu oraz różnorodności biologicznej. Raport w sposób szczegółowy przedstawia kilkanaście technologii magazynowania energii, których specyfika, zastosowanie, skala rozwoju i krzywe kosztowe (uwzględniające aktualne i prognozowane ceny magazynowania) zostały wnikliwie opisane.

Pigułka wiedzy o magazynowaniu

Do pełnego opracowania została także stworzona jego skrócona wersja, będąca esencją wiedzy płynącą z raportu. Skrócony raport jest nie tylko aktualnym podsumowaniem rozwoju technologicznego, ale też istotnym elementem w dyskusji o dekarbonizacji gospodarki. W raporcie przedstawiono w sposób przystępny kluczową rolę, jaką pełnią i będą pełnić magazyny energii oraz najważniejsze technologie magazynowania, wraz ze wskazaniem technologii najbardziej perspektywicznych w poszczególnych obszarach.

Pełne i skrócone raporty w języku polskim oraz angielskim można zobaczyć poniżej:

Pełny raport w jęz. polskim

 

 

Pełny raport w jęz. angielskim

 

 

Skrócony raport w jęz. polskim

 

 

Skrócony raport w jęz. angielskim

 

 

Polecamy

5 najgorszych pytań o klimat Komisja Europejska

Fundusze na sprawiedliwą transformację

Dezinformacja na temat klimatu

Gospodarka w czasach zarazy Sprawiedliwa transformacja W kierunku zielonej gospodarki 

Bytom

Chcę pomóc!