01 marca 2017

OZE – to odnawialne źródła energii. Wiemy, że 70% zapotrzebowania na energię w Polsce może być zaspokojone tylko z energii odnawialnej.

Jeśli nie przestawimy się na OZE, nasz klimat ociepli się o więcej niż 1,5°C, i zwiększy ryzyko występowania nasilających się zjawisk ekstremalnych i związanych z nimi szkód. Na świecie rozwiązania z zakresu wprowadzania OZE są stale intensyfikowane.

OZE to przyszłość energetyki i nadzieja na ograniczenie  zmiany klimatycznej. Choć dotychczas w 85% korzystaliśmy z paliw kopalnych, dziś dochodzimy do wniosku, że są one przyczyną zanieczyszczenia środowiska, wzrostu średniej globalnej temperatury  i wyczerpywania się zasobów Ziemi.

W Polsce głównym źródłem energii jest węgiel. Jesteśmy uzależnieni od jego produkcji i importu. Jednak ze względów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych musimy przestać z niego korzystać jak najszybciej.

Odnawialne źródła energii wykorzystują naturalne zasoby Ziemi, które nie są szkodliwe dla środowiska w postaci emisji CO2 i, jak sama nazwa wskazuje, nie wyczerpują się i są w stanie szybko się zregenerować. Między innymi możemy do nich zaliczyć wiatr, promienie słoneczne, pływy morskiej, czy ciepło Ziemi (energia termalna). Wiele krajów na całym świecie rezygnuje z węgla, gazu i ropy na rzecz odpowiedzialnego wykorzystywania odnawialnych zasobów środowiska.

W ostatnich latach technologie pozwalające korzystać z energii ze źródeł odnawialnych zwiększyły swoją wydajność, a ich koszty inwestycyjne zmalały. Od 2009 roku do końca 2018, koszt urządzeń do wytwarzania energii z wiatru zmniejszył się aż o 66%, a ze słońca o 75%. W Unii Europejskiej średni koszt energii wiatrowej wynosi dziś 55 euro/MWh, słonecznej 65 euro/MWh, a pozyskiwanej z węgla aż 72 euro/MWh (źródło: Instytut na rzecz Ekorozwoju).

W Polsce, na początku 2019 roku, zwrot inwestycji dla domku jednorodzinnego w zależności od typu paneli fotowoltaicznych oraz ilości zużytej energii wynosi pomiędzy 6 a 10 lat. 

Produkcja energii z odnawialnych źródeł przyczynia się do rozkwitu innowacyjnych sektorów gospodarki, m.in. w sektorze usług inżynieryjnych, informatycznych medycznych i doradczych, oraz wpływa na rozwój wysokowydajnych, niskoemisyjnych branży wytwórczych, takich jak przemysł maszynowy, elektrotechniczny i elektroniczny, chemiczny i farmaceutyczny oraz samochodowy co skutkuje rozrastaniem się rynku pracy. Jednak, stanie się to tylko i wyłącznie gdy branże schyłkowe, w tym wypadku oparte na węglu, ropie czy gazie, przynoszące straty finansowe i środowiskowe będą sukcesywnie wypierane. Ponadto, znaczne ograniczenie zanieczyszczeń związane z niskoemisyjnymi inwestycjami doprowadzi do poprawy jakości życia.

Jak WWF propaguje OZE?

W naszych działaniach rzeczniczych, rozmowach z politykami i ustawodawcami rekomendujemy, żeby OZE stanowiło jak największą część polskiego miksu energetycznego. Z analiz wynika, że przy dzisiejszych technologiach możliwe jest zaspokojenie już 70% zapotrzebowania na energię w Polsce tylko z energii odnawialnej w roku 2050. Zakładając dalszy postęp technologii jesteśmy przekonani, że uda się osiągnąć 100%.  

W naszych publikacjach i filmach pokazujemy korzyści dla państwa, obywateli i obywatelek związane z prowadzeniem odpowiedzialnej polityki klimatycznej, w której zasadniczym założeniem jest rozwój odnawialnych źródeł energii.


Kontakt:
Oskar Kulik/okulik@wwf.pl
Specjalista ds. Polityki Klimatyczno Energetycznej


 

 

Polecamy

5 najgorszych pytań o klimat Komisja Europejska

Fundusze na sprawiedliwą transformację

Dezinformacja na temat klimatu

Gospodarka w czasach zarazy Sprawiedliwa transformacja W kierunku zielonej gospodarki 

Bytom

Chcę pomóc!