Historyczne trendy oraz szczegółowe prognozy opłacalności wydobycia w górnośląskich kopalniach wskazują, że do 2050 roku w regionie zaniknie wydobycie węgla energetycznego.

Górny Śląsk to obszar w Polsce, gdzie wydobywa się węgiel od przeszło 150 lat, jednak dziś sektor górniczy zatrudnia niespełna 4% pracujących w województwie. Jest to region, w którym transformacja rozpoczęła się wiele lat temu. Wyzwaniem jest dokończyć ją w sposób uczciwy i sprawiedliwy.

Co to jest Sprawiedliwa Transformacja?
Sprawiedliwa Transformacja opisuje zmiany polegające na odchodzeniu od szkodliwych dla ludzkości i klimatu technologii. Odnosi się ona zawsze do kwestii kosztów społecznych i ochrony pracowników tych branży przemysłu, które w dany momencie podlegają procesowi transformacji w taki sposób, aby pracownicy nie zostali poszkodowani i pozostawieni sami sobie, żeby zapewnić pracownikom realną alternatywę pracy.

Jak WWF wspiera proces Sprawiedliwej Transformacji?
Największym wyzwaniem w Polsce pod kątem transformacji jest bezpieczne przeprowadzenie przez ten proces mieszkańców i pracowników sektora wydobywczego Górnego Śląska.

Dlatego zdecydowaliśmy się przystąpić do inicjatywy ,,Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa”. Projekt jest częścią działań Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI), agendy Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU).

Oprócz Polski projekt jest realizowany w Niemczech, Bułgarii i Grecji.

Wybraliśmy Śląsk ze względu na jego strategiczne znaczenie, zarówno dla polskiej gospodarki, jak i poczucia dumy narodowej.

Istnieje wiele mitów na temat Śląska, a w szczególności obecnego górnictwa. Część z nich wyjaśniamy w naszym raporcie.

okładka Pytania i odpowiedzi

Raport WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE W PUNKCIE ZWROTNYM TRANSFORMACJI

 

 

 

 

Więcej informacji o naszych działaniach znajdziesz na stronie https://regionsbeyondcoal.eu/

AKTUALNOŚCI:

 

Zdjęcie: 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kontakt:
Marta Anczewska/manczewska@wwf.pl
Specjalistka ds. Sprawiedliwej Transformacji,
Koordynatorka projektu Regions beyond Coal w Polsce

EUKI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Podsumowanie trzeciego forum burmistrzów

5 najgorszych pytań o klimat Komisja Europejska

Fundusze na sprawiedliwą transformację

Dezinformacja na temat klimatu

Gospodarka w czasach zarazy Sprawiedliwa transformacja W kierunku zielonej gospodarki 

Bytom