Rzeki, te małe i duże, rozpościerają swoje ramiona po całej Polsce. Ich nieujarzmione wody nieustannie tworzą nowe meandry, by po latach wrócić do poprzedniego biegu. A szerokie, często zalewane wezbranymi wodami, doliny rzek należą do najżyźniejszych miejsc na Ziemi.

Wisła, jako jedyna na naszym kontynencie, zachowała swój naturalny charakter na ponad 300 kilometrowym odcinku.

Mimo ogromnej presji na przekształcenia rzek w ostatnich latach wciąż mamy perły, w których nie wszystko jest odmierzone „od linijki”. Wśród nich pierwsze miejsce zajmuje Wisła, Królowa Polskich Rzek. To ona, jako jedyna na naszym kontynencie, zachowała swój naturalny charakter na ponad 300 kilometrowym odcinku. Środkowy fragment biegu rzeki, od Sandomierza do Płocka jest chroniony na mocy Obszarów Natura 2000. Mimo to, że co jakiś czas w jej koryto wcina się usypana z kamieni ostroga, Wisła na tym odcinku dalej jest żywą rzeką. Jej nurt podcina brzegi, woda niesie muł i piasek usypując rozległe plaże i wyspy. Podobnie jest z Odrą. Chociaż intensywnie eksploatowana od średniowiecza, zmieniła wygląd i charakter, jej dolina jest jednym z najcenniejszych przyrodniczo korytarzy ekologicznych. Mozaika starorzeczy, lasów łęgowych i podmokłych łąk jest siedliskiem dla wielu rzadkich i chronionych gatunków zwierząt.  

Mozaika starorzeczy, lasów łęgowych i podmokłych łąk jest siedliskiem dla wielu rzadkich i chronionych gatunków zwierząt.  

Podobne, rzeczne perły możemy dostrzec zaraz za swoim domem i chronić ich naturalne piękno wraz z tym co żyje w nich i dzięki nim. Wszystko po to, by bez obaw o jutro mogły dalej wytrwale rzeźbić teren, znacząc bieg licznymi starorzeczami i odnogami, wysokimi skarpami i meandrami, wyspami, piaszczystymi łachami, bagnami i łęgami. Nie czekaj. Poznaj, pokochaj i chroń z nami naturalne rzeki.

Dowiedz się więcej o rzekach

Rzeka a człowiek Co żyje w rzece Rzeki dla życiaStrażnicy rzek WWF

 

AKTUALNOŚCI