05 października 2020

Przeciwko katastrofie klimatycznej nie ma jednej, magicznej szczepionki, ale istnieje jedno rozwiązanie: ZAPOBIEGANIE! Najlepszym sposobem na uniknięcie dramatycznych skutków zmiany klimatu jest dążenie do zdecydowanego ograniczania emisji gazów cieplarnianych. W Unii Europejskiej, która zobowiązała się do bycia liderem w walce z kryzysem klimatycznym ten cel powinien wynosić 65% redukcji emisji do 2030 r. Im wyższy cel klimatyczny na 2030 r. – tym większe nasze wspólne korzyści społeczne i gospodarcze. Apelujemy do polskich europosłów o poparcie tego celu! 

Czas walki z kryzysem 

KlimatJuż we wtorek, 6 października 2020 r., członkowie Parlamentu Europejskiego podejmą decyzję o przyszłości milionów ludzi na świecie. To od nich zależy tempo wprowadzanych w całej Unii Europejskiej zmian. Potrzebujemy odważnych polityków, którzy zdają sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności za kryzys klimatyczny. Uzgodnienie celu redukcji emisji o co najmniej 65% do roku 2030 to szansa na realizację postanowień Porozumienia Paryskiego z 2015 roku, której nie możemy zmarnować. Nasz czas na walkę się kurczy - przewiduje się, że aktualne indywidualne zobowiązania krajów do redukcji emisji do 2030 r. ograniczą globalne ocieplenie w najlepszym przypadku do... 3°C. Jeśli nie przyspieszymy działań na rzecz klimatu zgodnie z celem 1,5°C określonym w Porozumieniu Paryskim część terenów naturalnych, takich jak rafy koralowe i regiony polarne, po prostu zniknie na zawsze. Im bardziej będziemy opóźniać ambitne i zdecydowane działania, tym wyższe koszty poniesiemy w przyszłości. 

Unia Europejska musi wskazywać kierunek 

Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym będzie głosował nad ustawą UE dotyczącą klimatu (ang. climate law) i określi swoje stanowisko w sprawie celu klimatycznego UE na rok 2030. W dniach 15-16 października szefowie państw i rządów UE rozpoczną dyskusję na temat tego celu na posiedzeniu Rady Europejskiej.  

Mimo, że UE jest odpowiedzialna za 9% światowych emisji, to jest drugą potęgą gospodarczą na świecie i to od jej polityk i zachowań zależą działania pozostałych graczy na arenie międzynarodowej. Wzywamy więc UE do zwiększenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. do co najmniej 65%. Wezwanie to zostało poparte w sprawozdaniu Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie rozbieżności w emisjach w 2019 r., z którego wynika, że aby osiągnąć cel 1,5°C określony w Porozumieniu Paryskim, globalne emisje muszą być redukowane o 7,6% rocznie do 2030 roku. Zastosowanie tego tempa redukcji wymaga od wspólnoty zwiększenia celu klimatycznego na rok 2030 do co najmniej 65%.  

Parlament Europejski jako przedstawiciel obywateli europejskich musi nadal być głównym obrońcą długoterminowego dobrobytu obywateli UE i chronić ich podstawowe prawa, które są coraz bardziej ograniczane przez rosnące skutki zmiany klimatu. Miliony obywateli UE od ponad roku wielokrotnie demonstrowały swoje poglądy na ulicach, wzywając swoich przywódców politycznych do działania.

Potrzebujemy wspólnych działań 

Decyzja Parlamentu Europejskiego to ważny sygnał dla szefów państw i rządów całej unijnej wspólnoty. Do końca tego roku, musimy podjąć działania w sprawie celu klimatycznego UE na najwyższych szczeblach politycznych. Wyznaczenie ambitnego zadania jest najlepszym sposobem na skierowanie ogromnych inwestycji na rzecz ożywienia gospodarczego we właściwym kierunku na kolejną dekadę, co będzie miało kluczowe znaczenie dla ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C.  

Kryzys COVID pokazuje, że rządy i organy UE muszą słuchać naukowców i działać na podstawie porad ekspertów, aby ratować nasze zdrowie i życie. Musi się to również odnosić do walki z kryzysem klimatycznym. Naukowcy mówią nam, że następne dziesięciolecie ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do 1,5°C i wymaga bezprecedensowych zmian w sposobie funkcjonowania naszych społeczeństw. 

Polecamy

5 najgorszych pytań o klimat Komisja Europejska

Fundusze na sprawiedliwą transformację

Dezinformacja na temat klimatu

Gospodarka w czasach zarazy Sprawiedliwa transformacja W kierunku zielonej gospodarki 

Bytom

Chcę pomóc!