Skontaktuj się z nami

mail icon    linkedin icon

Nasz świat jest zagrożony jak nigdy dotąd. Biznes ma olbrzymi wpływ na to, jak będzie wyglądała przyszłość naszej planety. Dowiedz się, jak Twoja firma może współpracować z nami, aby walczyć o przyszłość człowieka na Ziemi.  

Sektor prywatny ma ogromny wpływ na środowisko przyrodnicze, ale jednocześnie jest od niego bardzo zależny. Badania pokazują, że 44 bln $ wytworzonej wartości ekonomicznej – ponad połowa całkowitego światowego PKB – jest wysoce lub umiarkowanie zależna od przyrody i jej usług. Świat biznesu wie, że zmiana klimatu, to obecnie jedno z największych zagrożeń dla światowej gospodarki, a jego przyszłość jest uzależniona od tego, czy podejmie teraz działania proklimatyczne.  

Fundacja WWF poprzez Partnerstwa Strategiczne współpracuje z największymi firmami, ponieważ wierzymy, że bez wspólnego działania nie uda nam się zbudować przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą. 

 

Potrzebujemy liderów

EFNI

Nasza planeta potrzebuje teraz firm, które rozumieją, że ochrona przyrody i różnorodności biologicznej leży w interesie zarówno biznesu jak i nas wszystkich. Takich firm, które staną się liderami klimatycznymi, będą dążyć do maksymalizacji swojego wkładu w ograniczenie globalnego ocieplenia i wyznaczać nowe standardy w biznesie. Tak wygląda przywództwo w kryzysie różnorodności biologicznej i kryzysie klimatycznym. Korporacyjni liderzy powinni dążyć do tego, aby robić więcej niż być tylko neutralnym dla planety. Duży biznes powinien finansować oraz wspierać dodatkowe rozwiązania przyrodnicze i klimatyczne oraz wejść na ścieżkę „zielonej” transfomacji. Powinien odpowiedzialnie i aktywnie angażować się w politykę środowiskową, współpracę z innymi firmami i interesariuszami oraz inspirować klientów do realnych zmian ich zachowań. Tylko, takie konkretne działania w świecie biznesu mają sens i mogą przyczynić się do rzeczywistych zmian. I tylko z takim ambitnym biznesem łączy nas wspólna wizja.

SBTi – potrzebne są mądre inicjatywy

Jako WWF wspieramy inicjatywy, które są poparte naukowo i posługujemy się faktami i danymi naukowymi. Dlatego wspieramy inicjatywę SBTi (Science Based Targets initiative), w ramach, której firmy współpracują w celu ustalenia, pomiaru i raportowania opartych na badaniach naukowych celów redukcji emisji, zgodnie z Porozumieniem Paryskim. Przedsiębiorstwa działające w SBTi, wyznaczają sobie konkretne cele, które zobowiązują się realizować. Od firm zgłoszonych do tej inicjatywy wymaga się konkretnych i rzeczywistych zmian, mających na celu ograniczanie ich wpływu na planetę. WWF wspiera również powstającą właśnie inicjatywę SBTN (Science Based Targets Network) grupę organizacji pracujących nad kształtowaniem za pomocą celów opartych na nauce wpływu sektora prywatnego oraz aglomeracji miejskich na przyrodę.

Działania na rzecz ochrony przyrody są korzystne dla biznesu

WWF

Inwestując w działania na rzecz ochrony przyrody i klimatu, firmy mogą korzystać ze zwiększonej wydajności operacyjnej, obniżać koszty, wyprzedzać przyszłe zmiany regulacyjne, wspierać kulturę innowacji w swoich organizacjach i poprawiać swoją pozycję wśród klientów, inwestorów i innych interesariuszy. Bycie „net-zero” to nowa norma dla biznesu. Firmy bez tych ambicji pozostaną w tyle. Bezczynność to ogromne ryzyko biznesowe.

Dlaczego współpracujemy z biznesem?

Walka z kryzysem przyrodniczym i klimatycznym wymaga zaangażowania wszystkich, w tym przedsiębiorstw. Pracujemy nad zaangażowaniem sektora prywatnego, aby znaleźć rozwiązania i działania, których potrzebujemy – dla ludzi i planety, zarówno lokalnie jak i w skali globalnej.

Jednym ze sposobów, w jaki współpracujemy z firmami, są partnerstwa strategiczne, w ramach których możemy działać z firmą w celu zmniejszenia jej wpływu na środowisko oraz wspólnie opowiadać się za ukierunkowaniem całych sektorów na lepsze sposoby prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki takiej współpracy możemy pozyskiwać fundusze na wsparcie naszych lokalnych, oraz globalnych programów ochrony, a także dotrzeć do nowych odbiorców, aby zainspirować ich do walki o nasz świat.

Sektor prywatny może napędzać zmiany, których dziś potrzebujemy, w skali i tempie, których wymaga obecna sytuacja na naszej planecie. Na szczęście coraz większa liczba firm pokazuje, że można wykorzystać swoją działalność do wniesienia pozytywnego wkładu w społeczeństwo i nasze środowisko.

Jesteśmy, aby pomóc firmom w kamieniach milowych podróży w kierunku zrównoważonego rozwoju, od raportowania emisji, przez tworzenie opartych na nauce celów aż do sprostania indywidualnym potrzebom firm.

 

Modele współpracy

Utrata usług, które przyroda świadczyła za darmo, kosztuje światową gospodarkę biliony dolarów rocznie (więcej na ten temat w ostatnim Living Planet Report). Dlatego, walka z kryzysem klimatycznym i przyrodniczym wymaga zaangażowania wszystkich, w tym firm, które mają do odegrania kluczową rolę w walce o nasz świat.

W WWF opracowujemy ambitne i skuteczne partnerstwa strategiczne, które zmieniają przyszłość naszej planety dla ludzi i przyrody. Pomagamy przedsiębiorstwom dostosowywać się do zrównoważonej gospodarki przyszłości, gdy świat zaczyna dostrzegać zagrożenia gospodarcze związane ze zmianami klimatycznymi i niszczeniem przyrody.
Współpracujemy z liderami transformacji, pomagamy im być jeszcze bardziej zrównoważonym biznesem. Pomagamy przekształcać całe sektory i wspieramy przedsiębiorstwa w osiąganiu pozytywnego wpływu netto na planetę.
Dzięki partnerstwom, współpracujemy z firmami w celu wprowadzania innowacji i współtworzenia przełomowych rozwiązań, których potrzebujemy na dużą skalę.
Jak neutralizować ślad węglowy poprzez rozwiązania oparte na przyrodzie? Dowiedz się więcej:

Obszary chronione prywatnie »
Zrównoważone rybołówstwo »
Dieta planetarna »
Bojkot oleju palmowego nie ma sensu »

Różnorodność biologiczna to trudne pojęcie. A odkrycie jej tajników to niełatwe zadanie. Na szczęście znamy się na tym i chętnie pomagamy firmom zdobyć wiedzę niezbędną w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju.

Promujemy i wprowadzamy zrównoważone praktyki do działalności biznesowej firm i wspólnie działamy w terenie. Dzięki WWF firma ma wyjątkową okazję do edukowania pracowników, klientów, poddostawców i innych partnerów na temat zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu i ochrony planety.

Mamy ekspertów i zasoby, które pomogą to zrobić. Dzięki zastosowaniu naszych narzędzi i wskazówek, pomożemy pracownikom firmy zmniejszyć ich osobisty wpływ na środowisko, a także zrozumieć ich wpływ i wprowadzić pozytywne zmiany dla planety.

Nasi eksperci chętnie przeprowadzą szkolenie, webinar czy warsztat na tematy związane ze zrównoważonym rozwojem, dietą planetarną, neutralnością klimatyczną, ochroną ekosystemów i gatunków. Jeśli chciałbyś zorganizować u siebie w firmie inicjatywę związaną z jakimkolwiek obszarem, którym zajmuje się Fundacja WWF zapraszamy do współpracy, a na pewno zorganizujemy szkolenie dopasowane do szczególnych potrzeb firmy.

Edukacja o diecie przyjaznej planecie »

Współpraca z wiarygodną, największą organizacją ekologiczną na świecie daje gwarancję zaangażowania w projekt przyrodniczy, który rzeczywiście wymaga wsparcia i uwierzytelnia te działania. Ramię w ramię rozpoznawalne marki mogą wspólnie zmieniać świat poprzez zwiększanie wiedzy związanej z ochroną przyrody. Z WWF firma może przeprowadzić kampanię komunikacyjną w obszarze, w którym angażuje się w ochronę przyrody. Może dotrzeć z ważnymi dla siebie komunikatami do swoich klientów i partnerów. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy eksperckiej możemy zaoferować nowe spojrzenie na wspólne problemy.

Oczekiwania i świadomość społeczna na temat zagrożenia klimatycznego i przyrodniczego nigdy nie była wyższa, a konsumenci coraz częściej szukają sposobów na podjęcie działań mogących ratować planetę. Razem możemy zainspirować konsumentów do aktywności i dać im możliwość przyłączenia się do działań na rzecz planety. Niezależnie od tego, czy chodzi o wprowadzanie zmian w ich codziennych czynnościach, maszerowanie z przesłaniem do rządu, czy zmianę marek, które kupują, w oparciu o ich wpływ na środowisko, nasze partnerstwa inspirują ludzi do wspólnych racjonalnych działań na rzecz planety.

Współpraca z marką Żubr »
Edukacja konsumentów z H&M »
Łączymy siły z Lidl Polska »
Ochrona bioróżnorodności z Air Wick »

Ochrona przyrody potrzebuje funduszy. Dlatego współpracujemy z liderami zrównoważonego rozwoju, aby pozyskać środki na działania przyrodnicze.

Bez wsparcia finansowego nie moglibyśmy wykonać na całym świecie niesamowitej pracy, aby przywrócić kwitnące siedliska, chronić kultowe gatunki, przeciwdziałać zmianom klimatycznym i zadbać o bezpieczeństwo przyrody w naszym systemie żywnościowym. Ale nie możemy tego zrobić sami, nasze liczne sukcesy są możliwe tylko dzięki hojności naszych partnerów biznesowych, a także darczyńców indywidualnych.

Od eventów związanych ze zbieraniem funduszy i wspólnych zajęć, po działania mające na celu uczynienie miejsca pracy i społeczności bardziej zrównoważonymi oferujemy różne formy zaangażowania pracowników. Badania pokazują, że wspólne działania na rzecz planety, przyciągają nowych pracowników, a szczególnie młodsze pokolenia, które biorą pod uwagę zaangażowanie firmy w ochronę środowiska podczas dzisiejszego poszukiwania pracy. Wspólne działania zwiększają spójność, morale i utrzymanie lojalnych pracowników.

Poprzez wspólne z nami projekty firma może wesprzeć WWF w potrzebie szerzenia świadomości problemów, przed którymi stoi nasza planeta. Pomoże rozwijać ruch ludzi walczących o nasz świat, którego wkrótce rządy i inne firmy nie będą mogły zignorować.

Każde partnerstwo jest dostosowane do indywidualnych potrzeb i będzie się różnić w zależności od potrzeb firmy, a my zawsze chętnie zrealizujemy również pomysły naszego partnera.

 

Współpracujemy z:

UPM Raflatac Botanica by Air Wick Bank Millennium Euronet Lidl Velux Rio Mare

Proces step by step – jak zacząć współpracę

Należy pamiętać, że WWF współpracuje tylko z firmami, które są zaangażowane w pozytywne działania na rzecz ochrony środowiska i zawsze przeprowadzamy gruntowną analizę działalności firmy przed zawarciem jakiegokolwiek partnerstwa.

W jaki sposób zostać Partnerem Strategicznym WWF Polska?

Krok 1

Skontaktuj się z nami! Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość. Na tym etapie potrzebujemy poznać jaką firmę reprezentujesz.

Krok 2

Spotkajmy się! W drugim kroku spotykamy się z wybranymi firmami. Do spotkania dochodzi zazwyczaj w ciągu 2 tygodni od pierwszego kontaktu. Przez ten czas zbieramy informacje o aktualnie realizowanych projektach i możliwościach dołączenia firmy. Ochrona przyrody nieustannie potrzebuje wsparcia, dlatego podczas pierwszego spotkania poznajemy się oraz prezentujemy nasze priorytety i plany na najbliższe lata. Jeśli wartości i wizja Twojej firmy jest spójna z naszym podejściem – rozpoczynamy dialog.

Krok 3

Oferta i przeprowadzenie due diligence Po pierwszym spotkaniu zapoznawczym nasz zespół przygotowuje dedykowaną propozycję współpracy oraz przeprowadzamy analizę ryzyka i potencjału naszej współpracy. Zgodnie z naszą teorią zmiany, chcemy prowadzić maksymalnie efektywne działania poprzez osiągnięcie efektu skali. Na tym etapie jesteśmy w dialogu i przedstawiamy Tobie i Twojej firmie wizję wspólnego projektu. Uwaga! Nasze projekty trwają dłużej niż rok. Zazwyczaj wiążemy się z daną marką na 3 lata. Tylko podejście długofalowe gwarantuje nam osiągnięcie ambitnych celów przyrodniczych. Niektórzy z naszych Partnerów są już z nami 10 lat!

Krok 4

Negocjacje i decyzja. Kiedy Twoja firma zapozna się z naszą propozycją, to znaczy, że przyszedł czas na podjęcie decyzji. Na tym etapie, do ustalenia pozostaje zakres i budżet współpracy, a także szczegółowe cele przyrodnicze. Wspólnie decydujemy czy chcemy skupić się na wsparciu ochrony rysia, czy może na zainicjowaniu powstania rezerwatu. Przez najbliższe lata wspólnie będziemy dążyć do konkretnej zmiany: w świadomości ludzi, zwiększenia populacji gatunków, a może w powiększeniu terenów chronionych?

Krok 5

Podpisanie umowy i rozpoczęcie projektu. Dotarliśmy do kluczowego momentu dla naszego Partnerstwa! Twoja firma i nasza fundacja podjęły decyzję o rozpoczęciu współpracy partnerskiej. Nasze strony podały sobie ręce, podpisaliśmy umowę, a nasze marki łączą siły na rzecz ochrony przyrody! Od tej pory Twoja firma może używać statusu „Partner Strategiczny WWF", a przyroda może świętować!

Korzyści ze współpracy z WWF dla biznesu

Zrównoważony rozwój

• Możliwość zaraportowania działań do raportów ESG
• Bycie wśród liderów transformacji i zmian
• Zmniejszenie śladu węglowego firmy
• Pomoc we wprowadzaniu zrównoważonych praktyk w biznesie
• Zmiana praktyk biznesowych na bardziej ambitne
• Ograniczanie ryzyka klimatycznego
• Współpraca z akceleratorem i facylitatorem zmian
• Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań np. w łańcuchach dostaw

Wizerunek i wiarygodność

• Korzyści wizerunkowe
• Zwiększenie zaufania do firmy w oczach klienta i poddostawców
• Zwiększenie atrakcyjności marki poprzez wejście w trend „zielonych” działań
• Wzmocnienie wiarygodności firmy, dzięki zaangażowaniu się we współpracę ze stabilną, największą, międzynarodową organizacją ekologiczną
• Wiarygodność i transparentność WWF chroni firmę przed posadzeniem o greenwashing
• Sprostanie obecnym oczekiwaniom klientów – przystąpienie do „zielonego” trendu

Wiedza

• Dostęp do najlepszych ekspertów z dziedziny ochrony przyrody
• Opieka merytoryczna ekspertów przy prowadzonych projektach
• Pomoc ekspercka we wdrażaniu zielonej transformacji
• Możliwość poszerzenia wiedzy pracowników z obszarów ochrony naszej planety
• Ekspercka wiedza pomaga wejść w projekty, które rzeczywiście mają realny wpływ na ochronę naszej planety

Zaangażowanie

• Możliwość zaangażowania pracowników w inicjatywy proprzyrodnicze np. sprzątanie plaży, wspólny patrol
• Tworzenie koalicji i synergii z liderami klimatycznymi
• Uruchomienie nowych kontaktów

 

Nasze publikacje:

Zespół Partnerstw Strategicznych
 
Barbara Dabek

Barbara Dąbek

Dyrektorka Działu Partnerstw Strategicznych

 

Zarządza zespołem i działaniami WWF Polska angażującymi sektor prywatny w kreowanie pozytywnego wpływu na rzecz przyrody i klimatu.

 

Karolina Kukielska

Karolina Kukielska

Starsza ekspertka
ds. partnerstw komunikacyjnych

Od zawsze zajmuje się strategiami komunikacji i działaniami public relations. W dziale Partnerstw Strategicznych odpowiada za współpracę przy projektach komunikacyjnych z partnerami, a także za obecność fundacji w mediach oraz na wydarzeniach branżowych.

 

Natalia Owdziej-Pietrzak

Natalia
Owdziej-Pietrzak

Starsza Specjalistka
ds. Partnerstw Strategicznych

Zajmuje się budowaniem relacji z biznesem oraz odpowiada za negocjacje i pozyskiwanie finansowania dla największego projektu filantropijnego WWF – Obszary Chronione Prywatnie i ochrona najcenniejszych torfowisk Polski.

 

Michał Piotrowski

Michał Piotrowski

Specjalista ds. Partnerstw Strategicznych

Zajmuje się współpracą z Partnerami Strategicznymi oraz nawiązywaniem nowych relacji, które pomogą ramię w ramię przeciwdziałać degradacji środowiska przyrodniczego i zmianie klimatu. Dba by współpraca była realizowana zgodnie z założonymi celami z korzyścią dla przyrody, nas wszystkich i biznesu.

 

Magdalena Rusiłowicz

Magdalena Rusiłowicz

Młodsza Specjalistka
ds. Partnerstw Strategicznych

Zajmuje się koordynowaniem działań Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego. Interesuje się tematyką ochrony zagrożonych gatunków zwierząt i cennych przyrodniczo siedlisk, a także zagadnieniami związanymi z ESG.

 

Urszula Sokołowska

Ekspertka ds. partnerstw strategicznych

Odpowiada za budowanie i rozwój partnerstw z biznesem w obszarze projektów morskich, skupiając się w szczególności na ochronie ekosystemu Morza Bałtyckiego. Wspiera biznes we wdrażaniu systemowego podejścia do ochrony bioróżnorodności w oparciu o inicjatywy WWF.