Fundacja WWF Polska wraz z jedenastoma partnerami przystąpiła do międzynarodowej inicjatywy mającej na celu ochronę populacji dużych drapieżników występujących w Karpatach, w tym wypracowanie mechanizmów umożliwiające ich koegzystencję z ludźmi.  
 
LECA

Duże drapieżniki są ważnym elementem ekosystemów Karpat. To tam mieszka jedna z największych populacji rysia euroazjatyckiego (Lynx lynx), wilka szarego (Canis lupus) i niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos) w Europie.

W ramach projektu LECA (z ang. Supporting the coexistence and conservation of Carpathian LargE CArnivores), współfinansowanego w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa, międzynarodowy, ekspercki zespół projektowy wspólnie wypracuje sposoby ochrony dużych drapieżników na terenie Karpat, budując kompleksowy, zrównoważony system monitorowania dużych drapieżników (wilków, niedźwiedzi, rysi) i oferując wspólne rozwiązania w zakresie zwalczania kłusownictwa i rozwiązywania konfliktów między ludźmi a dużymi drapieżnikami.

Działania projektowe będą realizowane przy współpracy z mieszkańcami Karpat, żeby potrzeby lokalnych społeczności godzić z ochroną dużych drapieżników.

Projektowi przewodniczy Uniwersytet G.J. Mendla w czeskim Brnie, a uczestniczą w nim przedstawiciele parków narodowych, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, instytucji rządowych i służb leśnych z Rumunii, Słowacji, Polski, Czech, Węgier i Słowenii.

Projekt potrwa do 31 marca 2026 r.