W Polsce znajduje się 150 tysięcy kilometrów rzek. Szacujemy, że ok 20-25% to rzeki, które nie zostały w ogóle przekształcone przez człowieka lub zostały zmienione w niewielkim stopniu.

To ogromne dziedzictwo przyrodnicze, które jest bardzo wrażliwe na nieprzemyślane działania ludzi. W starciu z koparkami, rzeki nie mają najmniejszych szans.

Nie bez powodu rzeki nazywane są układem krwionośnym przyrody - są korytarzami migracyjnymi dla zwierząt i roślin, tworzą jedyne w swoim rodzaju siedliska i warunki przyrodnicze. Dokładnie tak samo jak ludzki układ krwionośny, aby dobrze funkcjonował, musi zachować ciągłość. Tamy, małe elektrownie wodne, wszystkie elementy, które przegradzają rzekę - niszczą tę ciągłość oraz zmieniają charakter rzeki.

Ekosystem rzeczny jest bardzo wrażliwy na zmiany. Nawet niewielkie przetamowanie powoduje zmiany w strukturze rzeki, tempie przepływu wody, natlenieniu. Niszczy specyficzne mikrosiedliska występujące w naturalnej, nieuregulowanej rzece, które są miejscem życia i rozrodu organizmów.

Strażnicy Rzek WWF to program stworzony i zainicjowany przez Fundację WWF Polska. Jego celem jest ochrona najcenniejszych odcinków małych i średnich rzek w Polsce. Regulacje rzek, prostowanie, betonowanie koryt, obwałowywania, niszczenie roślinności nadrzecznej, przekopywanie - w wyniku tych prac wiele rzek straciło swój naturalny charakter. Strażnicy Rzek WWF, poprzez społeczne poparcie i zaangażowanie w kontrolę stanu rzek oraz aktywne przeciwdziałanie pracom zagrażającym rzekom, wpływają na ochronę małych i średnich rzek w Polsce.

Zostań Strażnikiem Rzek WWF!

Poznaj nasz program i chroń rzeki razem z nami!

Dołącz do nas!