Chronimy przyrodę z ludźmi i dla ludzi. Mamy przyjemność przedstawić tu część naszego zespołu,
ludzi, którzy odpowiadają za kluczowe obszary działania fundacji:

Mirek Proppe
Mirosław Proppé
Prezes
Fundacji

Katarzyna Rukowiecka
Katarzyna Rukowiecka
Dyrektorka Działu Relacji
z Darczyńcami Indywidualnymi

Ewa Chodkiewicz
Ewa chodkiewicz
Dyrektorka Działu
Ochrony Przyrody


Monika Wasilewska
Dyrektorka
Działu People & Culture

Basia Dąbek
Barbara Dąbek
Dyrektorka
Działu Partnerstw Strategicznych

Sylwia Czechowska
sylwia czechowska
Dyrektorka
Operacyjno-Finansowa

Magda Jachimowicz
Magdalena jachimowicz
Dyrektorka Działu Prawnego,
Ładu i Bezpieczeństwa