Procedury

Regulamin udzielania zamówień z dn. 31.01.2020

Zapytania ofertowe i przetargi

Informacja o wyborze w sprawie o nr ref: 12/DW/10/2021/ z dn. 12.10.2021.

Numer referencyjny:

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na organizację dwóch lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, jako najkorzystniejsze zostały wybrane:

  • w CZĘŚCI A (Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Mikoszewo - Piaski, w dniu 23 października 2021 roku) oferta wykonawcy RESTAURACJA „STRZECHÓWKA” KRZYSZTOF SZCZYPSKI
  • w CZĘŚCI B (Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Rzucewo (Kapliczka)  - Sobieszewo, w dniu 24 października 2021 roku) oferta wykonawcy HOTEL BARTAN BOŻENNA GAST

Szczegóły wybory znajdują się w dokumencie  „INFORMACJA O WYBORZE”.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 19/DW/10/2021 z dn. 19.10.2021 r.

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty na organizację dwóch lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Przedmiot zamówienia będzie podzielony na 2 części:

Część 1 – Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Kołobrzeg – granica województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, w dniu 6 listopada 2021

Część 2 – Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Białogóra 153kmb - Rzucewo (Kapliczka), w dniu 7 listopada 2021
 
Szczegółowy zakres określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: dwojcieszek@wwf.pl w terminie do 26 października 2021 r., do godz. 12.00.
 

Zapytanie Ofertowe na organizację dwóch lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty na organizację dwóch lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 części:
Część 1 – Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Mikoszewo - Piaski, w dniu 23 października 2021 roku;
Część 2 – Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Rzucewo (Kapliczka)  - Sobieszewo, w dniu 24 października 2021 roku.
 
Szczegółowy zakres określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia.
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: dwojcieszek@wwf.pl w terminie do 19 października 2021 r., do godz. 12.00.

 

Zapytanie ofertowe na szkolenie dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty na organizację dwóch lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiot zamówienia będzie podzielony na 2 części:
Część 1 – Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Świnoujście - Kołobrzeg (z wyłączeniem Kołobrzegu), w dniu 16 października 2021
Część 2 – Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: granica województw zachodniopomorskiego i pomorskiego  - Białogóra 153kmb, w dniu 17 października 2021
 
Szczegółowy zakres określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia.
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: dwojcieszek@wwf.pl w terminie do 11 października 2021 r., do godz. 12.00.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 2/WK/09/2021 z dn. 23.09.2021 r.

Numer referencyjny: 2/WK/09/2021

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie Raportu dotyczącego wpływu Sieci handlowych branży spożywczej na środowisko naturalne.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę raportu przygotowanego na podstawie przeprowadzonej przez Wykonawcę analizy działających na polskim rynku sieci handlowych branży spożywczej, w wyniku której zostanie opracowany ranking (tzw. Scorecard) w zakresie ich wpływu na środowisko przyrodnicze, który to raport poza opisem i oceną działań sieci handlowych minimalizujących ich negatywny wpływ na środowisko, będzie zawierał ogólne rekomendacje dla sieci handlowych branży spożywczej oraz wskazanie najlepszych praktyk sieci handlowych na rynku zagranicznym i polskim.
 
Szczegółowy zakres określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia.

UWAGA: Termin składania ofert został wydłużony do dnia 20 października 2021 do godz. 16:00

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: kkowalska@wwf.pl, jpietrzyk@wwf.pl oraz idobrowolska@wwf.pl w terminie do 20 października 2021 r., do godz. 16.00.

Nr ogłoszenia: 2/WK/09/2021 z dn. 23.09.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn.17.09.2021 r / Projekt IT

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska zaprasza do złożenia oferty na dostawę Internetu/łączą światłowodowego do biura w Warszawie.

Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 – Zapytanie o ofertę, opis przedmiotu zamówienia.

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: lchaluda@wwf.pl w terminie do dnia 24 września 2021 r.

Zapytanie ofertowe - badanie opinii mieszkańców gmin Fredropol, Ustrzyki Dolne i Bircza

Numer referencyjny: 30/08/2021/KR

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu badań opinii mieszkańców gmin Bircza, Fredropol i Ustrzyki Dolne, których celem jest rozpoznanie ich nastawienia i opinii  na temat  perspektyw i kierunków rozwoju lokalnej gospodarki, najbardziej perspektywicznych gałęzi, odchodzenia od gospodarki leśnej, znaczenia walorów przyrodniczych dla lokalnej społeczności a także zwiększania zakresu ochrony przyrody t.j. wyłączenia najcenniejszych fragmentów lasów z gospodarki leśnej, powiększanie i tworzenie nowych rezerwatów lub  powoływanie nowych parków narodowych.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: mnowak@wwf.pl w terminie do dnia 27 września 2021 r. do godziny 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF. GWO/01/08/2021/AR z dn. 03.09.2021 r.

Numer referencyjny: GWO/01/08/2021/AR

Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie dwóch animacji ok 45 sekundowych (każda)

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: alutrzykowski@wwf.pl, kontakt@wwf.pl w terminie do 17.09.2021 r. godz. 16:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W temacie wiadomości e – mail należy wpisać: Zapytanie ofertowe: Przygotowanie dwóch animacji/teaserów o Jesiotrze.

W sprawach technicznych kontakt: Apolinary Rzońca arzonca@wwf.pl tel. kom 691 101 696

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF. 28/RJ/09/2021 z dn. 28.09.2021 r.

Numer referencyjny:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednej usługi szkolenia dla grupy 9 osób (w tym udostępnienie sali szkoleniowej, zapewnienie poczęstunku, zapewnienie obiadu dla uczestników szkolenia, zapewnienie noclegu dla 4 osób) oraz zapewnienie transportu dla 6 lokalnych liderów Błękitnego Patrolu WWF (6 osób) z miejsca zamieszkania na miejsce szkolenia i z powrotem.


Termin organizacji szkolenia – 9 października 2021 r  

Zamówienie podzielone jest na 2 części:  
Część A – Organizacja szkolenia  
Część B – Zapewnienie transportu  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.   


Link do postępowania w Bazie Konkurencyjności: Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację szkolenia lokalnych liderów Błękitnego Patrolu WWF wraz z dojazdami dla sześciu Lokalnych Liderów w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Ofertę należy składać pocztą elektroniczną na adres: rjankowski@wwf.pl do dnia 5 października 2021 r. do godziny 12:00. O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: OCH/08/2021 z dn. 10.08.2021 r.

Numer referencyjny:

W ramach projektu Obszary Chronione Fundacja WWF zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie.
„Analizy przestrzennej i natężenia ruchu rowerowego, połączonej z badaniem preferencji turystów poruszających się rowerem na terenie Puszczy Białowieskiej”.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: alagowska@wwf.pl w terminie do dnia 25 sierpnia 2021 r. do godziny 15:00.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 27/RJ/07/2021 z dn. 27.07.2021 r.

Numer referencyjny: 27/RJ/07/2021

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty na tłumaczenie, druk i dystrybucję poradnika nt. ssaków, ptaków i siedlisk morskich.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: rjankowski@wwf.pl w terminie do dnia 4 sierpnia 2021 r. do godziny 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/RJ/07/2021 z dn. 1.07.2021 r.

Numer referencyjny: 1/RJ/07/2021

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty na tłumaczenie, druk i dystrybucję poradnika nt. ssaków, ptaków i siedlisk morskich.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: rjankowski@wwf.pl w terminie do dnia 9 lipca 2021 r. do godziny 12:00.
 

Zapytanie o ofertę

Numer referencyjny:

Zapraszam do przedstawienia oferty potencjalnej realizacji usługi: ANALIZA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI BUDOWY ELEKTROWNI SZCZYTOWO-POMPOWEJ W MIEJSCU KOPALNI WĘGLA BRUNATNEGO TURÓW.

Oferty prosimy przesłać na adresy: bswoczyna@wwf.pl i mskulimowska@wwf.pl

Dane osób kontaktowych:

Bernard Swoczyna
bswoczyna@wwf.pl
Tel. +48 721 253 857

Marcin Kowalczyk
mkowaczyk@wwf.pl
Tel. +48 605 052 269

Na oferty czekamy do dnia 15 lipca 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 11/RJ/06/2021 z dn. 11.06.2021 r.

Numer referencyjny: 11/RJ/06/2021

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty na organizację szkolenia i zapewnienie transportu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: rjankowski@wwf.pl w terminie do dnia 18 czerwca 2021 r. do godziny 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 1/06/21/JP z dn. 02.06.2021 r.

Numer referencyjny: 1/06/21/JP

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie analiz sektora działających na polskim rynku przetwórców i producentów ryb morskich i owoców morza zarówno poławianych, jak i hodowlanych pod kątem źródła pochodzenia przetwarzanego / wykorzystywanego do produkcji surowca i metod połowowych, ewentualnych certyfikatów ekologicznych przyznanych dla danych łowisk, połowów, hodowli oraz celu przeznaczenia analizowanych produktów (rynek rodzimy/ docelowy kraj eksportu). 
 
Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Wykonawcy jest określony w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia. 
 
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: jpietrzyk@wwf.pl oraz idobrowolska@wwf.pl w terminie do dnia 16 czerwca 2021 r. do godziny 12:00. 
 

Zapytanie o wycenę realizacji tłumaczeń na 10 języków

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska, dokonuje rozeznania rynku w celu określenia ceny wykonania tłumaczeń, w tym tłumaczeń symultanicznych.
Szczegóły w załączniku.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Moniką Sadkowską: msadkowska@wwf.pl

Termin nadsyłania wycen upływa w dniu 21.05.2021 r. do godz. 13.00.
Wyceny prosimy wysłać na adres: msadkowska@wwf.pl

Zapytanie o wycena realizacji zamówienia na produkcję naszywek z dnia 23.04.2021 r.

Numer referencyjny:

W ramach projektu „Działania Zagraniczne ” , Fundacja WWF Polska poszukuje wykonawcy odznak - naszywek w trzech wzorach.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie wyceny realizacji Zamówienia, opisanego szczegółowo w załączniku.
Przesłana wycena ma przedstawiać kwotę netto i brutto za realizację Zamówienia.

Po otrzymaniu i porównaniu wycen, ogłoszone zostanie właściwe postępowanie, mające na celu wyłonienie Wykonawcy Zamówienia.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Magdaleną Noszczyk: mnoszczyk@wwf.pl
Termin nadsyłania wycen upływa w dniu 30.04.2021 r. do godz. 13.00.
Wyceny prosimy wysłać na adres mnoszczyk@wwf.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/WK/04/2021 z dn.22.04.2021 r.

Numer referencyjny: 1/WK/04/2021

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty opracowanie Raportu pn. “BEL I WWF W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI MLEKA W POLSCE”. Celem badania jest analiza możliwości wypasu w gospodarstwach zajmujących się chowem krów mlecznych, dedykowanych firmie Bel oraz w minimum 10 wybranych gospodarstwach sąsiadujących, które mogłyby zastąpić lub uzupełnić pulę dostawców mleka dla firmy Bel. Szczegółowy zakres określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: opoleszczuk@wwf.pl oraz idobrowolska@wwf.pl w terminie do dnia 17 maja 2021 r. do godziny 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: GPL/01/03/2021/PCh z dn. 16.03.2021 r.

Numer referencyjny: GPL/01/03/2021/PCh

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletów pastuchów elektrycznych służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami oraz pasiek przed niedźwiedziami we wskazane miejsca, znajdujące się na terenie woj. podkarpackiego, podlaskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy:
alutrzykowski@wwf.pl lub kontakt@wwf.pl
W sprawach technicznych kontakt prosimy o kontakt z Piotrem Chmielewskim:
e-mail: pchmielewski@wwf.pl, tel.: +48 608 633 319
mrusilowicz@wwf.pl tel. +48 505 982 393
w terminie do 26.03.2021 r. godz. 16:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 10/RJ/03/2021 z dnia 10 marca 2021 r.

Numer referencyjny: 10/RJ/03/2021

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na realizację usługi przygotowania i dostarczenia lunet wraz ze statywami i głowicą dla Błękitnego Patrolu WWF i Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e -mail: rjankowski@wwf.pl do dnia 18 marca 2021 r. do godziny 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 03/03/2021/AK z dnia 3 marca 2021 r.

Numer referencyjny: 03/03/2021/AK

WWF zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie ekspertyzy dotyczącej opakowań i ich oznaczeń w ramach w ramach projektu Gospodarka O Obiegu Zamkniętym: Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, realizowanego w latach 2020-2025.

Ofertę należy złożyć do dnia 12 marca 2021 r. do godziny 12:00 przy pomocy poczty elektronicznej na adres: akonarzewska@wwf.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 18/RJ/02/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.

Numer referencyjny: 18/RJ/02/2021

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na realizację usługi szkolenia on-line dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e -mail: rjankowski@wwf.pl do dnia 26 lutego 2021 r. do godziny 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 18/01/2021/JM z dnia 18 stycznia 2021 r.

Numer referencyjny: 18/01/2021/JM z dnia 18 stycznia 2021 r.

WWF zaprasza do złożenia oferty wstępnej na przygotowanie analizy wskazanych przez Zleceniodawcę interesariuszy morskich obszarów Natura 2000 w Polsce w ramach projektu Obszary chronione.

Ofertę wstępną należy złożyć do dnia 25 stycznia 2021 r. do godziny 12:00 przy pomocy poczty elektronicznej na adres: jmoczarska@wwf.pl .

ZAPYTNIE OFERTOWE NR REF: RES/01/01/2021/OK z dn. 14.01.2021 r.

Numer referencyjny: RES/01/01/2021/OK

REQUEST FOR QUOTATION
 
on providing a publication on a climate-proof renewables development path in Poland within a 2030, 2040
and 2050 timeframe with an aspirational ‘100% renewables’ target.

The project is entitled ‘A climate-proof renewables development path within a 2030, 2040 and 2050 timeframe with an aspirational ‘100% renewables’ target’. The Contracting Authority is seeking a contractor that is ready to provide a publication in Polish and English, with an executive summary and presentation of its results in Polish and English, on the optimization of the electricity generation mix in Poland in order to achieve a high share of renewables by 2030, climate neutrality in the 2040s and an aspirational target of 100% renewables by 2050.
 
We wait for offers until noon (CET) on 8 February 2021.
 
Below you will find the description and attachments.

 

Q&A

Question: As stated in the Request for Quotation document, section VIII, the Contractor should have at least seven years of professional experience in energy market analysis.Does this apply to the institution (the legal entity) or the assigned project team? 

Answer: The aforementioned experience criteria which set forth that the Contractor shall have at least seven years of professional experience in energy market analysis applies to the assigned project team and experience of its members. It does not apply to legal entities as such. In other words, to meet the experience criteria it is necessary to substantiate at least seven years of experience of certain team members.

Question: „The Contractor should have at least seven years of professional experience in energy market analysis” - is it specified in energy market? or energy system?

Answer: As we are not looking particularly for energy market modeling indeed energy and power system analysis experience is also accepted, as long as the costs (investement, end user price etc.) have also been part of these analysis.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 31/RJ/12/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

Numer referencyjny: 31/RJ/12/2020

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie i dostawę umundurowania, wyposażenia oraz materiałów drukowanych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, które wykorzystywane będą w trakcie interwencji prowadzonej w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e -mail: rjankowski@wwf.pl do dnia 11 stycznia 2021 r. do godziny 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 28/RJ/12/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.

Numer referencyjny: 28/RJ/12/2020

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na realizację usługi przez merytorycznego koordynatora lokalnego patrolu (lokalnego lidera wolontariuszy) dla obszaru Rzucewo – Gdańsk-Świbno w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e -mail: rjankowski@wwf.pl do dnia 29 stycznia 2021 r. do godziny 12:00.

Zapytanie o wycenę

Numer referencyjny:

WWF Polska zwraca się z prośbą o przygotowanie wyceny na realizację usługi przez merytorycznego koordynatora lokalnego patrolu (lokalnego lidera
wolontariuszy) na obszarze - Rzucewo - Świbno w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku.

Szacowanie wartości zamówienia proszę podać jako cenę brutto za godzinę wykonania zadania. Wyceny prosimy wysyłać na adres rjankowski@wwf.pl do 24.12.2020 do godziny 10:00.

Ogłoszenie: Ekspert Zewnętrzny odpowiedzialny za przygotowanie Analizy w trakcie koordynacji działania B2

Numer referencyjny:

W ramach projektu LIFE SWiPE LIFE19 GIE/BG/000846 Fundacja WWF poszukuje Eksperta Zewnętrznego, odpowiedzialnego za przygotowanie Analizy w trakcie koordynacji działania B2, tj. „Gromadzenie w trybie partycypacji kluczowych informacji dotyczących m. in. legislacji w zakresie WLC (przestępczości przeciwko dzikiej przyrodzie), źródeł danych oraz stosunku przypadków WLC do rzeczywistej liczby wydanych orzeczeń w 11 krajach, jak również opracowanie wzoru raportów krajowych”.

W przypadku spełniania kryteriów wymienionych w załączniku, prosimy o przesłanie Oferty na przygotowanie wyszczególnionych działań zakończonych Analizą w formie elektronicznej na adres e-mail: pchmielewski@wwf.pl do dnia 11 stycznia 2021 r. do godz. 12:00, w temacie wiadomości wpisując: Ekspert Zewnętrzny

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 18/RJ/12/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Numer referencyjny: 18/RJ/12/2020

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na przygotowania i dostarczenia sprzętu do interwencji dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e -mail: rjankowski@wwf.pl do dnia 29 grudnia 2020 r. do godziny 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 16/12/2020/BJ z dn. 16 grudnia 2020 r.

Numer referencyjny: 16/12/2020/BJ

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja usługi dobrowolnego ubezpieczenia grupowego na życie pracowników/współpracowników oraz ich współmałżonków lub partnerów, dzieci oraz rodziców pracowników/współpracowników i ich partnerów/współmałżonków Fundacji WWF Polska.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy pgruca@wwf.pl w terminie do 31 stycznia 2021 r. do końca dnia. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W temacie wiadomości e – mail należy wpisać:
„Zapytanie ofertowe: Grupowe ubezpieczenia”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 8/RJ/12/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r.

Numer referencyjny: 8/RJ/12/2020

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na przygotowania i dostarczenia sprzętu do interwencji dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e -mail: rjankowski@wwf.pl do dnia 16 grudnia 2020 r. do godziny 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/12/PCh z dnia 04.12.2020 r.

Numer referencyjny: 01/12/PCh

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo prawne przy wypracowywaniu stanowisk i propozycji zmian legislacyjnych w zakresie działań podejmowanych przez Fundację WWF Polska na rzecz ochrony środowiska oraz przy postepowaniach administracyjnych, sądowych i działaniach o charakterze interwencyjnym.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: alutrzykowski@wwf.pl, kontakt@wwf.pl
w terminie do 11.12.2020 r. godz. 16:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W temacie wiadomości e – mail należy wpisać: Zapytanie ofertowe: DORADZTWO PRAWNE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/12/2020/MP z dnia 01.12.2020

Numer referencyjny: 1/12/2020/MP

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie usługi opracowania, przygotowania i przeprowadzenia kampanii społecznej pn. „Ratujmy Bałtyk - Godzina dla Bałtyku”.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: mpilarska@wwf.pl w terminie do dnia 14 grudnia 2020 r. do godziny 23:59.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 27/RJ/11/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.

Numer referencyjny: 27/RJ/11/2020

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na przygotowania i dostarczenia sprzętu do interwencji dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e -mail: rjankowski@wwf.pl do dnia 7 grudnia 2020 r. do godziny 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 24/11/20/MDD z dnia 24.11.2020

Numer referencyjny: 24/11/20/MDD

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy i ciągów komunikacyjnych siedziby Fundacji WWF Polska znajdującej się przy ul. Usypiskowej 11 w Warszawie.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: office@dabska.legal w terminie do dnia 4 grudnia 2020 r. do godziny 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/11/20/PNi z dn. 06.11.2020 r.

Numer referencyjny: 01/11/20/PNi

Przedmiotem zamówienia jest: Analiza prawna regulacji wpływających na ochronę środowiska wprowadzonych przez tzw. specustawy.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: alutrzykowski@wwf.pl w terminie do 13.11.2020 r. godz. 16:00. Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane. W temacie wiadomości e – mail należy wpisać: Zapytanie ofertowe: ANALIZA PRAWNA REGULACJE

W sprawach technicznych kontakt do: Piotr Nieznański pnieznanski@wwf.pl tel. kom 601 817 060

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 4/11/20/FF2/MP z dnia 4 listopada 2020 r.

Numer referencyjny: 4/11/20/FF2/MP

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup czasu antenowego do emisji spotu reklamowego w ramach kampanii społecznej w projekcie Fish Forward 2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Ofertę należy składać pocztą elektroniczną na adres: mpilarska@wwf.pl do dnia 12 listopada 2020 r. do godziny 10.00.
O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF 1/BJ/10/2020 z dnia 20-10-2020 r.

Numer referencyjny: 1/BJ/10/2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych (rozwój kompetencji miękkich oraz inteligencji emocjonalnej) oraz/lub coaching o tematyce:
• samoświadomość
• samoregulacja
• motywacja
• empatia
• umiejętności społeczne
Ofertę należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bjedlinski@wwf.pl
Ofertę należy złożyć dnia 06-11-2020r. do godziny 12:00. O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/10/20/RJ z dnia 16 października 2020 r.

Numer referencyjny: 01/10/20/RJ

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przygotowanie i dostarczenie materiałów edukacyjnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, które wykorzystywane będą w trakcie akcji edukacyjnych na całym wybrzeżu w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: Rafał Jankowski rjankowski@wwf.pl w terminie do dnia 26 października 2020 r. do godziny 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/KKL/09/2020 z dnia 13 października 2020 r.

Numer referencyjny: 1/KKL/09/2020

Przedmiotem zapytania ofertowego jest obsługa Fundacji WWF Polska w zakresie badań opinii publicznej.

Ofertę należy składać pocztą elektroniczną na adres: kkrol@wwf.pl do dnia 30 października 2020 r. do godziny 12.00
O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/10/2020/MB z dn. 2.10.2020

Numer referencyjny: 1/10/2020/MB

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usług księgowych na rzecz Fundacji WWF Polska.
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e -mail: office@dabska.legal w terminie do dnia 12 października 2020 r. do końca dnia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 02/09/20/RJ z dn. 25 września 2020 r.

Numer referencyjny: 02/09/20/RJ

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu Organizację lokalnych szkoleń wraz z dojazdami dla sześciu grup wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: Rafał Jankowski rjankowski@wwf.pl w terminie do dnia 5 października 2020 r. do godziny 12:00

Wycena realizacji Zamówienia na szkolenia wraz z dojazdami

Numer referencyjny:

W ramach projektu „Ochrona ptaków i ssaków morskich i ich siedlisk – kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Fundacja WWF Polska poszukuje wykonawcy organizacji szkoleń wraz z dojazdami dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie wyceny realizacji Zamówienia, opisanego szczegółowo w załączniku.
Przesłana wycena ma przedstawiać kwotę netto i brutto za realizację Zamówienia.

Po otrzymaniu i porównaniu wycen, ogłoszone zostanie właściwe postępowanie, mające na celu wyłonienie Wykonawcy Zamówienia.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Jadwigą Moczarską: jmoczarska@wwf.pl lub Rafałem Jankowskim: rjankowski@wwf.pl
Termin nadsyłania wycen upływa w dniu 22.09.2020 r. do godz. 15.00.

Wyceny prosimy wysłać na adres jmoczarska@wwf.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/09/2020/MB z dn. 8.09.2020

Numer referencyjny: 1/09/2020/MB

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usług księgowych na rzecz Fundacji WWF Polska

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: office@dabska.legal w terminie do dnia 28 września 2020 r. do godziny 10:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/08/20/MG z dn. 27 sierpnia 2020 r.

Numer referencyjny: 1/08/20/MG z dn. 27 sierpnia 2020 r.

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na analizę sektora prywatnego w Polsce w zakresie stosowania wrażliwych surowców.
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: mgrzybowska@wwf.pl w terminie do 21.09.2020 r., do godz. 23.59
Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 01/06/MG/2020 z dn. 15.06.2020 r

Numer referencyjny: 01/06/MG/2020 z dn. 15.06.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 01/06/MG/2020 z dn. 15.06.2020 r.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, na: zorganizowanie kampanii społecznej pt. „Dobre dla Planety nawyki z pandemii zachowajmy na zawsze” dokonano wyboru wykonawcy. Informacja w załączeniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF.: 01/08/20/OK z dn. 12.08.2020

Numer referencyjny: 01/08/20/OK

Rozeznanie rynku
Dotyczące sposobu i warunków relacji oraz przewidywanych kosztów wykonania zadania pn. „100% OZE w 2050 roku”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:01/08/20/OK z dn. 12.08.2020

Market research
on the procedure, conditions and expected costs of performing the task “100% renewable energy mix in 2050/100% OZE in 2050”
Reference number assigned to the case by the Contracting Authority: 01/08/20/OK dated on 12.08.2020

WWF zwraca się z prośbą o przedstawienie propozycji cenowej oraz warunków realizacji w tym terminów jego wykonania zamówienia pn. przygotowanie publikacji o charakterze konsultingowym dot. Optymalizacji transformacji miksu wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w aspekcie celu neutralności klimatycznej do 2040 i 2050 roku ze scenariuszem „100% OZE do 2050 roku”.

WWF calls for proposals for the price, conditions and the timeframe, for performance of a contract regarding the report on optimisation of transformation of the electricity generation mix in Poland in order to achieve climate neutrality by 2040 and 2050, taking into account a“100% renewable by 2050” scenario.

Proszę o przesyłanie propozycji w terminie do dnia 15 września 2020 r. do godz. 16.00 na adres e:mail: okulik@wwf.pl z dopiskiem: Rozeznanie cenowe – OZE

Please submit proposals by 4.00 PM on September 15, 2020, to this e-mail address okulik@wwf.pl and mark them: Market research -RES

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/08/2020/MA z dn. 10 sierpnia 2020 r.

Numer referencyjny: 1/08/2020/MA

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na na Usługę tłumaczenia symultanicznego za pośrednictwem platformy internetowej do wideokonferencji

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: office@dabska.legal w terminie do dnia 20 sierpnia 2020 r. do godziny 10:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF.: 03/07/20/RJ z dn. 3 lipca 2020 r.

Numer referencyjny: 03/07/20/RJ z dn. 3 lipca 2020 r.

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na stworzenie raportu podsumowującego działalność Błękitnego Patrolu WWF w projekcie w formie materiału filmowego „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy rjankowski@wwf.pl w terminie do dnia 13 lipca 2020 r. do godz. 12:00.

Zapytanie zostało opublikowane w Bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252519

Informacja z otwarcia ofert do zapytania ofertowego nr ref.: 1/05/2020/MA z dn. 26.05.2020

Numer referencyjny:

W załączniku szczegóły z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze do zapytania ofertowego nr ref.: 02/2020/BJ z dn. 16-04-2020

Numer referencyjny:

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, na WDROŻENIE APLIKACJI DO PRZEPROWADZENIA ROZMÓW ROCZNYCH ORAZ WDROŻENIE APLIKACJI DO PRZEPROWADZENIA BADANIA 360 została wybrana oferta Wykonawcy Systeo Michał Patoła.

Szczegóły w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/05/2020/MA z dn. 26.05.2020

Numer referencyjny: 1/05/2020/MA z dn. 26.05.2020

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na opracowanie dwóch oddzielnych TERYTORIALNYCH PLANÓW SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI I ROZWOJU dla dwóch regionów węglowych podlegających zmianom w wyniku spadku wydobycia węgla (województwo śląskie i region koniński w Wielkopolsce Wschodniej) w latach 2021-2031 r. finansowanych przez niemieckie Ministerstwo Środowiska w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI).

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy office@dabska.legal w terminie do dnia 16 czerwca 2020 r. do godziny 10:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 05/04/MZ/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku szczegóły.

Informacja z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 05/05/2020/RJ z dnia 05.05.2020

Numer referencyjny:

W załącznikach szczegóły z otwarcia i wyboru.

Informacja z otwarcia ofert do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 02/2020/BJ z dn. 16-04-2020

Numer referencyjny:

W załączniku szczegóły z otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 05/04/MZ/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku szczegóły z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 01/04/20/RJ z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Numer referencyjny:

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, na: aktualizację strony Błękitnego Patrolu w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dokonano wyboru wykonawcy. Informacja w załączeniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/06/M/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.

Numer referencyjny: 01/06/M/2020

W załączniku szczegóły zapytania ofertowego na zorganizowanie kampanii społecznej.

UWAGA! – Celem zapewnienia konkurencyjności postępowania Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 6 lipca 2020.
Pozostałe elementy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/05/2020/KD z dn. 11.05.2020

Numer referencyjny: 1/05/2020/KD z dn. 11.05.2020

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na prowadzenie i rozwój Web Analityki oraz realizację kampanii w Google Ads,
w tym obsługa Google Grants
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy m.sidorska@mdka.pl w terminie do 18 maja 2020 r. godz. 23.59.

Informacja z otwarcia ofert do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 24/04/20/RJ z dn. 27.04.2020

Numer referencyjny:

W załączniku szczegółowa informacja z otwarcia ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 26/03/20/RJ z dnia 26.03.2020 r.

Numer referencyjny:

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację usług przez 4 merytorycznych koordynatorów lokalnych patrolu (lokalnych liderów wolontariuszy) w rejonie zachodniego wybrzeża, środkowo-zachodniego, środkowego, Trójmiasta w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 05/05/2020/RJ z dnia 05.05.2020

Numer referencyjny: 05/05/2020/RJ z dnia 05.05.2020

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie i dostawę materiałów upominkowych dla uczestników spotkań, prelegentów i wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF z okazji dziesięciolecia istnienia Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16 w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Część 1 – wykonanie i dostawa kubków emaliowanych z nadrukiem;
Część 2 – wykonanie i dostawa nasion łąk kwietnych w kolorystyce Błękitnego Patrolu i pokrewnej.
Termin składania ofert do 13 maja do godziny 10:00.

Informacja o wyborze do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 01/04/2020/MD/SM

Numer referencyjny:

W załącznik szczegóły dotyczące wyboru.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 05/04/MZ/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Numer referencyjny: 05/04/MZ/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługę polegającą na „obsłudze merytorycznej bazy danych nt. ssaków i ptaków bałtyckich i ich siedlisk w oparciu o wyniki obserwacji i inspekcji polskiego wybrzeża w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

Termin składania ofert: do 06.05.2020 r. do godz. 23:59.

Zamawiający informuje iż w związku z opublikowaniem Sprostowania treści Zapytania ofertowego oraz zmiany Załączników, jak również prac technicznych w Bazie konkurencyjności , jakie miały miejsce w dniach 1 - 3 maja, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 11 maja 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 1/04/2020/TPK z dn. 10. 04.2020

Numer referencyjny:

W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 24/04/20/RJ z dn. 27.04.2020

Numer referencyjny: 24/04/20/RJ z dn. 27.04.2020

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługę „przeprowadzenie prezentacji w formie webinaru w trakcie szkolenia jubileuszowego dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”
Termin składania ofert: do 05.05.2020 r. do godz.16:00

Uwaga !!! Zmiana terminu składania ofert. W związku z brakiem funkcjonowania portalu Baza konkurencyjności w dniach 1 - 3 maja 2020 r. Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 8 maja 2020 r. do godz. 16.00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/04/20/RJ z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Numer referencyjny: 01/04/20/RJ z dnia 22 kwietnia 2020 r.

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługę aktualizacji strony Błękitnego Patrolu.
Termin składania ofert: do 30.04.2020 r. do godz. 23:59

W związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 6 maja 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 01/04/20/ME z dn. 10.04.2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku szczegóły o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/04/2020/MD/SM z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Numer referencyjny: 01/04/2020/MD/SM z dnia 20 kwietnia 2020 r.

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na opracowanie ekspertyzy dotyczącej Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR).
Termin składania ofert: do 29.04.2020 r. do godz. 12:00.

Odpowiedź na pytanie do treści Zapytania ofertowego opracowanie ekspertyzy dotyczącej Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) NR REF:
01/04/2020/MD/SM z dnia 20 kwietnia 2020:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawców informujemy, że w przypadku raportów przygotowywanych dla WWF a wskazanych w części dotyczącej doświadczenia wykonawca nie ma obowiązku złożenia referencji na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz celem spełnienia kryteriów oceny ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 02/2020/BJ z dn. 16-04-2020

Numer referencyjny: 02/2020/BJ z dn. 16-04-2020

WDROŻENIE APLIKACJI DO PRZEPROWADZENIA ROZMÓW ROCZNYCH ORAZ WDROŻENIE APLIKACJI DO PRZEPROWADZENIA BADANIA 360

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/04/2020/TPK z dn. 10. 04.2020

Numer referencyjny: 1/04/2020/TPK z dn. 10. 04.2020

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i poprowadzeniu procesu tworzenia unikatowego programu grantowego skierowanego do lokalnych społeczności okolic obszarów przyrodniczo cennych takich jak np. region Puszczy Białowieskiej.
Termin składania ofert: 20 kwietnia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/04/20/ME z dn. 10.04.2020 r.

Numer referencyjny: 01/04/20/ME z dn. 10.04.2020 r.

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania zestawienia prac utrzymaniowych i regulacyjnych dla programu "Strażnicy Rzek WWF".
Szczegóły w załączniku.
Termin składania ofert: 17 kwietnia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 02/2020/MZ z dnia 30.03.2020

Numer referencyjny: 02/2020/MZ z dnia 30.03.2020

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na Wykonanie i dostawę „umundurowania” (koszulek typu polo wraz z oznakowaniem logotypami) wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Zapytanie zostało opublikowane w Bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/vie…

Termin składania ofert: 7 kwietnia 2020 r.

Informacja z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 02/2020/MZ z dn. 11.03.2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku szczegółowe informacje z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF.: 26/03/20/RJ z dnia 26.03.2020 r.

Numer referencyjny: 26/03/20/RJ z dnia 26.03.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przez 4 merytorycznych koordynatorów lokalnych patrolu (lokalnych liderów wolontariuszy) w rejonie zachodniego wybrzeża, środkowo-zachodniego, środkowego, Trójmiasta w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-000042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Termin składania ofert upływa 28.04.2020 r.

Oferty proszę przesyłać na adres: jmoczarska@wwf.pl
Poniżej przekazujemy również link do Bazy konkurencyjności wraz z zamówieniem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/vie…

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/03/IT

Numer referencyjny: 01/03/IT

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa o przesłanie oferty na "wdrożenie elektronicznego systemu rozliczania projektów, oraz elektronicznego systemu obiegu dokumentów" w Fundacji WWF Polska.

W załączniku znajdą Państwo nasz zapytanie ofertowe. Pytania proszę składać w formie mailowej na adres: lchaluda@wwf.pl do dnia 08.04.2020

Oczekiwaną forma składania ofert jest forma mailowa Termin składania ofert do dnia 15.04.2020

Załączniki

Załączniki do RFI

RFI dla oferenta

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF.: 02/02/2020/RJ z dn. 26.02.2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku szczegółowa informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 01/02/20/PCh z dn. 26.02.2020 r.

Numer referencyjny:

Szczegóły w załączniku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 02/2020/MZ z dn. 11.03.2020 r.

Numer referencyjny: 02/2020/MZ z dn. 11.03.2020 r.

Zapytanie ofertowe na opracowanie elementów końcowego raportu projektu od strony graficznej i wydruk wybranych elementów.

Szczegóły w załączniku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 01/02/20/ZP z dn. 06.02.2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku pełna informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 03/2020/DG z dn. 24.02.2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku pełna informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 02/2020/DG z dn. 17.02.2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku pełna informacja o wyborze oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF.: 02/02/2020/RJ z dn. 26.02.2020 r.

Numer referencyjny: 02/02/2020/RJ z dn. 26.02.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
zaprojektowaniu, montażu 33 tablic wraz z wytypowaniem lokalizacji i zdobyciem wymaganych pozwoleń od zarządców terenu (Urzędy Gminy, Urzędy Morskie itp.) na posadowienie tablic, jak również konserwacji tablic informacyjnych na wybrzeżu Bałtyku (tzw. Błękitnych Tablic) postawionych w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oraz odnowienie lub ponowne postawienie tablic informacyjnych ustawionych wzdłuż wybrzeża w czasie poprzednich projektów realizowanych w ramach POIiŚ (zadanie finansowane ze środków własnych Fundacji).

Termin składania ofert upływa 10.03.2020 r.
Oferty proszę przesyłać na adres rjankowski@wwf.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF: 01/01/20/ME z dn. 26.02.2020 r.

Numer referencyjny:

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego na doradztwo prawne w zakresie działań podejmowanych przez Fundację WWF Polska, jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty 2 wykonawców.

Szczegóły w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF.: 01/02/20/PCh z dn. 26.02.2020 r.

Numer referencyjny: 01/02/20/PCh z dn. 26.02.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletów pastuchów elektrycznych służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami oraz pasiek przed niedźwiedziami we wskazane miejsca, znajdujące się na terenie woj. małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Szczegóły w załączniku.

INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF.: 01/01/2020/MD/KK z dn. 03.02.2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku informacja z otwarcia ofert oraz wyboru Wykonawcy.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF. 03/2020/DG z dn. 24.02.2020 r.

Numer referencyjny:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu oraz sporządzenie raportu z liczenia sóweczki w wyznaczonych lokalizacjach w Puszczy Białowieskiej na obszarze i zgodnie z przygotowaną metodologią.

Szczegóły w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF. 02/02/20/PCh z dn. 24.02.2020 r.

Numer referencyjny: 02/02/20/PCh z dn. 24.02.2020 r.

W związku z działaniami prowadzonymi przez Fundację WWF Polska poszukujemy Wykonawcy, który dostarczy 5 szczeniaków owczarka podhalańskiego służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed atakiem dużych drapieżników.

Szczegóły w załączniku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: 01/2020/BJ z dn. 15-01-2020

Numer referencyjny: 01/2020/BJ z dn. 15-01-2020

W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług kadrowo-płacowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 02/2020/DG z dnia 17 lutego 2020 r.

Numer referencyjny: REF: 02/2020/DG

Wykonanie monitoringu na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003) oraz sporządzenie raportów z inwentaryzacji awifauny (gatunki wymienione w załączniku I Dyrektywy Ptasiej oraz te, których populacja w Puszczy Knyszyńskiej jest istotna w skali Polski) oraz monitoringu sóweczki.

W związku z wykonywaną inwentaryzacją ptaków zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną w terminie do 28.02.2020 r. do godz. 12:00.

INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: 01/01/2020/MD/KK z dnia 03.02.2020

Numer referencyjny:

Informacja z otwarcia ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty. Wyniki w załącznikach.

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/2020/DG z dnia 11 lutego 2020 r.

Numer referencyjny:

Wykonanie monitoringu oraz sporządzenie raportu z liczenia sóweczki w wyznaczonych lokalizacjach w Puszczy Białowieskiej.

W związku z wykonywaną inwentaryzacją ptaków zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną w terminie do 24.02.2020 r. do godz. 12:00

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty

Załącznik nr 2 Opis metodyki i zadań Wykonawcy

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 Klauzula RODO

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 01/2020/MZ z dn. 7.02.2020 r. 

Numer referencyjny:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ Organizacji 3 spotkań Forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego
w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 18-02-2020

Ogłoszenie opublikowane w bazie konkurencyjności Numer ogłoszenia: 1231768

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: 02/01/2020/PNi z dn. 03.01.2020 r.

Numer referencyjny: 02/01/2020/PNi

W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Aktualizację koncepcji udrożnienia rzeki Kaczawy na odcinku od ujścia rzeki Wilczej do ujścia Kaczawy do Odry.

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/02/20/ZP z dn. 06.02.2020 r.

Numer referencyjny: 01/02/20/ZP

Zapytanie ofertowe na aktualizację strony Strażnicy Rzek WWF.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie na stronie https://straznicy.wwf.pl/ modernizacji mającej na celu poprawienie funkcjonalności, aby w przejrzysty sposób trafiała z materiałami do czytelnika, a poruszanie się po niej było intuicyjne.

Szczegóły w załączniku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: 01/01/2020/PNi z dn. 16.01.2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie ekspertyzy w zakresie wstępnej oceny wpływu na środowisko planowanej budowy stopni wodnych Lubiąż i Ścinawa na Odrze.

Informacja z otwarcia ofert do ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: : 1/11/2019/BJ z dn. 27 listopada 2019 r.

Numer referencyjny:

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, na świadczenie usług kadrowo-płacowych, 1/11/2019/BJ wpłynęło 5 ofert.

Szczegóły w załączniku.

Informacja z otwarcia ofert do ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: 01/2020/BJ z dn. 15-01-2020

Numer referencyjny:

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, na świadczenie usług kadrowo-płacowych, 01/2020/BJ, do upływu terminu składnia ofert, tj. do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 12:00 wpłynęły 3 oferty.

Wszystkie złożone oferty spełniają warunki formalne postępowania. Wykonawcy zostaną zaproszeni na spotkanie z Zamawiającym celem dokonania oceny ofert przez Komisję ekspercką.

Szczegóły w załączniku.

INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: 2/01/2019/BJ z dn. 2 stycznia 2020 r.

Numer referencyjny:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 01/01/2020/MD/KK z dnia 03.02.2020

Numer referencyjny:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu projektu „Just Transition Eastern and Southern Europe” współfinansowanego przez niemieckie Ministerstwo Środowiska w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI), nr umowy partnerskiej 18212/MD

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia w załączeniu.

Termin nadsyłania ofert upływa 12.02.2020 r. o godz. 12:00
Oferty i pytania prosimy kierować na adres: m.sidorska@mdka.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF.: 02/01/2020/PNi z dn. 03.02.2020 r.

Numer referencyjny:

Zapytanie ofertowe na aktualizację koncepcji udrożnienia rzeki Kaczawy na odcinku od ujścia rzeki Wilczej do ujścia Kaczawy do Odry.

W załączeniu przekazujemy sprostowany załącznik Nr 3.

ZAPYTANIE OFERTOWE REF: 02/01/20/RJ z dn. 28.01.2020 r.

Numer referencyjny: 02/01/20/RJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:
Realizację usług przez 6 merytorycznych koordynatorów lokalnych patrolu (lokalnych liderów wolontariuszy) w rejonie zachodniego wybrzeża, środkowo-zachodniego, środkowego, środkowo-wschodniego, Trójmiasta oraz Mierzei Wiślanej, a także telefonu alarmowego w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informujemy, że dokonana została zmiana w załączniku "Wzór formularza ofertowego" i wykonawca podaje cenę oferty brutto zamiast netto

Wyniki Zapytania Ofertowego 02/12/19/RJ z dn. 13.01.2020 r.

Numer referencyjny: 02/12/19/RJ

Wyniki Zapytania Ofertowego 02/12/19/RJ na organizację szkolenia jubileuszowego i gali podsumowującej dziesięciolecie działalności Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk”.

ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie ekspertyzy w zakresie wstępnej oceny wpływu na środowisko planowanej budowy stopni wodnych Lubiąż i Ścinawa na Odrze

Numer referencyjny: REF.: 01/01/2020/PNi z dn. 16.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie ekspertyzy w zakresie wstępnej oceny wpływu na środowisko planowanej budowy stopni wodnych Lubiąż i Ścinawa na Odrze UWAGA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 31.01.2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: DORADZTWO PRAWNE W ZAKRESIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ WWF POLSKA „STRAŻNICY RZEK WWF”

Numer referencyjny: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 01/01/20/ME z dn. 15.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr referencyjny: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019

Numer referencyjny: Numer referencyjny: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Niniejszym informujemy, że w wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług koordynatora/koordynatorki technicznej projektów realizowanych przez Koalicję Ratujmy Rzeki, za najkorzystniejszą została uznana oferta:

Iwony Kuczkowskiej

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 02/12/19/RJ z dnia 13 stycznia 2020 r.

Numer referencyjny: 02/12/19/RJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:
Organizację szkolenia jubileuszowego i gali podsumowującej dziesięciolecie działalności Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 21 stycznia 2020r. o godz. 12:00.

Oferty i pytania prosimy kierować na adres: rjankowski@wwf.pl

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 01/2020/BJ z dn. 15-01-2020

Numer referencyjny: REF.: 01/2020/BJ z dn. 15-01-2020

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie wobec Zamawiającego usług kadrowo-płacowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku.

ZAPYTANIE O CENĘ PRZED POSTĘPOWANIEM REF: 02/01/20/RJ z dn. 15.01.2020 r.

Numer referencyjny: 02/01/20/RJ

Zapraszamy do przygotowania szacowania ofert przed postępowaniem na realizację usług przez 6 merytorycznych koordynatorów lokalnych patrolu (lokalnych liderów wolontariuszy) w rejonie Trójmiasta, Półwyspu. Helskiego i Karwii, zachodniego, środkowo-zachodniego, środkowo-wschodniego i wschodniego wybrzeża oraz numeru alarmowego w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szacowanie ofert prosimy nadesłać do 21 stycznia 2020 roku do godziny 12:00. Szacowanie powinno zostać przedstawione dla każdej części z osobna. Można przedstawić szacowanie dla jednej części. Szacowanie powinno podane być w kwocie brutto i obejmować cały termin wykonywanego zadania (41 miesięcy).

Szacowania i ew. pytania prosimy kierować na adres rjankowski@wwf.pl lub pod numer telefonu 785 881 435.

INFORMACJA I ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: 2/01/2019/BJ z dn. 2 stycznia 2020 r.

Numer referencyjny: REF.: 2/01/2019/BJ z dn. 2 stycznia 2020 r.

Zamawiający informuje o zmianie treści Zapytania ofertowego – treść zmiany w załączeniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF.: 2/01/2019/BJ z dn. 2 stycznia 2020 r.

Numer referencyjny: REF.: 2/01/2019/BJ z dn. 2 stycznia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PRACOWNICZYMI PLANAMI KAPITAŁOWYMI „PPK” ORAZ PROWADZENIA PPK.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy apodlewska@wwf.pl w terminie do 16 stycznia 2020 r. do godz. 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Treść zapytania wraz załącznikami znajduje się w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: WYBÓR KOORDYNATORA/KOORDYNATORKI „STRAŻNICY RZEK WWF”

Numer referencyjny: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 11/12/2019/ME z dn. 11.12.201

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 29/10/2019/PNi z dn. 10.12.2019

Numer referencyjny: Numer referencyjny: 29/10/2019/PNi z dn. 10.12.2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług koordynatora/koordynatorki technicznej projektów realizowanych przez Koalicję Ratujmy Rzeki, zgodnie ze szczegółowym zakresem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia w załączeniu.

Termin nadsyłania ofert upływa 18.12.2019 r. o godz. 12:00

Oferty i pytania prosimy kierować na adres: koalicja@ratujmyrzeki.pl.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019

Numer referencyjny: Numer referencyjny: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019

Zamawiający niniejszym zawiadamia o unieważnieniu postępowania na „Wybór koordynatora/koordynatorki technicznej Koalicji Ratujmy Rzeki”, nr referencyjny postępowania 28/10/2019/PNi

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: : 1/11/2019/BJ z dn. 27 listopada 2019 r.

Numer referencyjny: : 1/11/2019/BJ z dn. 27 listopada 2019 r.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na przygotowywanie
i przeprowadzanie badań pracowników i współpracowników Zamawiającego.

Zamówienie jest podzielone na części:

  1. przygotowywanie i przeprowadzanie sesji assessment center i development center;
  2. przygotowywanie i przeprowadzanie badania kompetencji i oceny potencjału;
  3. przygotowywanie i przeprowadzanie badania 360

Wykonawca składając ofertę może specjalizować się we wszystkich lub wybranych badaniach, i oferta może dotyczyć tylko części z nich.

 

Szczegóły w załączniku.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 02/11/2019/DM/SM z dn. 14.11.2019

Numer referencyjny: 02/11/2019/DM/SM z dn. 14.11.2019

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu na „Ekspertyzę w zakresie krajowych oraz regionalnych regulacji prawnych dotyczących zagubionych narzędzi połowowych”,
nr 02/11/2019/DM/SM nie została złożona żadna oferta.
Z uwagi na powyższe Zamawiający unieważnia postępowanie.
Szczegóły w załączniku.

Zapytania ofertowe REF: 20/11/19/APJ/EUKI

Numer referencyjny: 20/11/19/APJ/EUKI

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie produkcji telewizyjnej polegającej na kompilacji filmów mówiących o Sprawiedliwej Transformacji regionów górniczych.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną w terminie do 29.11.2019 r. godz. 15:00 na adres mailowy: Katarzyna Karpa-Świderek kkarpaswiderek@wwf.pl  

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia w załączeniu oraz w zawiadomieniu o zmianie terminu składania ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 02/11/2019/MD/SM z dn. 14.11.2019

Numer referencyjny: 02/11/2019/MD/SM

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy w zakresie krajowych oraz regionalnych regulacji prawnych dotyczących zagubionych narzędzi połowowych.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia w załączeniu.

Termin nadsyłania ofert upływa 25.11.2019 r. o godz. 12:00
Oferty i pytania prosimy kierować na adres: smigdal@wwf.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019 – zmiana treści ogłoszenia i zmiana terminu składania ofert

Numer referencyjny: Numer referencyjny: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług koordynatora/koordynatorki technicznej
projektów realizowanych przez Koalicję Ratujmy Rzeki, zgodnie ze szczegółowym zakresem
określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia w załączeniu.
Termin nadsyłania ofert upływa 30.11.2019 r. o godz. 12:00
Oferty i pytania prosimy kierować na adres: koalicja@ratujmyrzeki.pl.

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019

Numer referencyjny: Numer referencyjny: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług koordynatora/koordynatorki technicznej projektów realizowanych przez Koalicję Ratujmy Rzeki, zgodnie ze szczegółowym zakresem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia w załączeniu.
Termin nadsyłania ofert upływa 15.11.2019 r. o godz. 12:00
Oferty i pytania prosimy kierować na adres: koalicja@ratujmyrzeki.pl

Informacja o wyniku oceny ofert: REF: 01/10/2019 DOP-PC

Numer referencyjny: 01/10/2019 DOP-PC

Informacja o wyniku oceny ofert na dostarczenie 10 kompletów pastuchów elektrycznych służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami wraz z transportem we wskazane miejsce, znajdujące się na terenie woj. podlaskiego.

Informujemy, że w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/10/2019 DOP-PC na dostarczenie 10 kompletów pastuchów elektrycznych służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami wraz z transportem we wskazane miejsce, znajdujące się na terenie woj. podlaskiego za najkorzystniejszą została uznana oferta:

Horizont Rolos Sp. z o. o. z ceną brutto 26 570,46 PLN

Wybrany Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą cenę.

Załączniki

Zapytanie ofertowe REF.: 01/10/2019 DOP-PC

Numer referencyjny: 01/10/2019 DOP-PC

W związku z działaniami prowadzonymi przez Fundację WWF Polska poszukujemy Wykonawcy, który dostarczy 10 kompletów pastuchów elektrycznych służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami wraz z transportem we wskazane miejsce, znajdujące się na terenie woj. podlaskiego. Szczegóły w załącznikach.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA: 04/2019/JM z dn. 18.09.2019 r.

Numer referencyjny: 04/2019/JM z dn. 18.09.2019 r.

Przedmiot: opracowanie i dostarczenie edukacyjnych gier internetowych i animacji na ww. stronę internetową, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Niniejszym informujemy o unieważnieniu zapytania ofertowego w postępowaniu nr 04/2019/JM z dn. 18.09.2019 r. na opracowanie i dostarczenie edukacyjnych gier internetowych i animacji na ww. stronę internetową.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


pois

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr referencyjny: 27/08/2019/ID z dn. 30.08.2019 r.

Numer referencyjny: 27/08/2019/ID z dnia 30.08.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Niniejszym informujemy, że w wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowanie pełnej dokumentacji postępowania wymaganej przy wybranym trybie wyłonienia wykonawcy oraz znowelizowanie wewnętrznego Regulaminu zamawiania towarów i usług, za najkorzystniejszą została uznana oferta:
Kancelaria Prawna MDKA A.Kamińska, M.Dobrzyńska-Dąbska Sp.p.
Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr referencyjny: 03/2019/JM z dn. 16.09.2019 r.

Numer referencyjny: 03/2019/JM z dn. 16.09.2019 r.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty (ref: 03/2019/JM)

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

Aktualizacja „Małego atlasu bałtyckich ssaków” i wydruk zaktualizowanej wersji atlasu, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REFERENCYJNY 03/2019/JM

Numer referencyjny: 03/2019/JM

Aktualizacja „Małego atlasu bałtyckich ssaków” i wydruk zaktualizowanej wersji atlasu, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Nadesłane do zapytania ofertowego pytania i odpowiedzi znajdują się w załączniku pn. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego Nr referencyjny 03/2019/JM.

Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: jmoczarska@wwf.pl

Osoby do kontaktu:
Jadwiga Moczarska

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: 04/2019/JM z dn. 18.09.2019 r.

Numer referencyjny: 04/2019/JM z dn. 18.09.2019 r.

Przedmiotem zapytania jest opracowanie i dostarczenie edukacyjnych gier internetowych i animacji na stronę internetową, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 25 września 2019 r. o godz. 23:59:59. 
Oferty i pytania prosimy kierować na adres: jmoczarska@wwf.pl.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

pois

ZAPYTANIE OFERTOWE: 03/2019/JM z dn. 16.09.2019 r.

Numer referencyjny: 03/2019/JM z dn. 16.09.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja „Małego atlasu bałtyckich ssaków” i wydruk zaktualizowanej wersji atlasu, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 23 września 2019 r. o godz. 23:59. 
Oferty i pytania prosimy kierować na adres: jmoczarska@wwf.pl .

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

pois

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr referencyjny: 02/08/RJ z dn. 27.08.2019 r.

Numer referencyjny: 02/08/RJ z dn. 27.08.2019 r.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty (ref: 02/08/RJ)

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

Organizacja pięciu lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


pois

Informacja o wyniku oceny ofert REF.: 01/08/19/ECh z dn. 02.08.2019 r.

Numer referencyjny: 01/08/19/ECh z dn. 02.08.2019 r.

Informacja o wyniku oceny ofert dot. usługi polegającej na organizacji ogólnopolskiego forum ds. gospodarki odpadowej, identyfikacji problemów gmin oraz przygotowaniu technicznego poradnika dla gmin dot. gospodarki odpadowej.

Informujemy, że w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/08/19/ECh za najkorzystniejszą została uznana oferta:

Deloitte Advisory sp. z o.o. sp.k.

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

zestawienie ofert.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr referencyjny: 01/2019/JM z dn. 13.08.2019 r.

Numer referencyjny: 01/2019/JM z dn. 13.08.2019 r.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty (ref: 01/2019/JM)

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

Dostarczenie strony internetowej o tematyce ochrony ssaków i ptaków morskich oraz opracowanie edukacyjnych gier internetowych i animacji na ww. stronę internetową, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

pois

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 01/2019/MZ, z dn. 05.09.2019 r.

Numer referencyjny: 01/2019/MZ, z dn. 05.09.2019 r.

Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie merytoryczne i graficzne dwóch opracowań pn.:

A. „Instrukcja minimalizowania hałasu podwodnego jako istotnego zagrożenia dla morświna” oraz 

B. „Procedura postępowania z przyłowionymi i znajdowanymi na brzegu żywymi i martwymi ssakami i ptakami morskimi”, w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin nadsyłania ofert upływa: 12.09.2019 r., do godziny 23:59

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Szczegóły w załącznikach.

pois

ZAPYTANIE O CENĘ PRZED POSTĘPOWANIEM REF: 03/2019/JM z dn. 02.09.2019

Numer referencyjny: 03/2019/JM z dn. 02.09.2019

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie wyceny realizacji Zamówienia, opisanego szczegółowo  w Załączniku nr 1_OPZ. Przesłana wycena ma przedstawiać kwotę netto i brutto za realizację Zamówienia. Po otrzymaniu i porównaniu wycen, ogłoszone zostanie właściwe postępowanie, mające na celu wyłonienie Wykonawcy Zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja „Małego atlasu bałtyckich ssaków” i wydruk zaktualizowanej wersji atlasu, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wyceny proszę przesyłać na adres: jmoczarska@wwf.pl

Termin nadsyłania wycen upływa w dniu: 10.09.2019 r do godz. 12:00.

pois

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 27/08/2019/ID z dn. 30.08.2019 r.

Numer referencyjny: 27/08/2019/ID z dn. 30.08.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o wewnętrzny Regulamin zamawiania towarów i usług Zamawiającego oraz o wytyczne obowiązujące w realizowanych przez Zamawiającego projektach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych (w tym obejmujące obowiązek stosowania ustawy PZP).

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia w załączeniu.

Termin nadsyłania ofert upływa 16 września 2019 r. o godz. 10:00

Oferty i pytania prosimy kierować na adres: idobrowolska@wwf.pl.

 

Informacja o wyniku oceny ofert REF.: 01/08/19/MG z dn. 08.08.2019 r.

Numer referencyjny: 01/08/19/MG z dn. 08.08.2019 r.

Informacja o wyniku oceny ofert na przeprowadzenie badania konsumenckiego w temacie nawyków żywieniowych Polaków.

Informujemy, że w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/08/19/MG na przeprowadzenie badania konsumenckiego w temacie nawyków żywieniowych Polaków za najkorzystniejszą została uznana oferta:

DANAE SP Z O. O.

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym. 

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 02/08/19/RJ z dn. 27.08.2019 r.

Numer referencyjny: REF.: 02/08/19/RJ z dn. 27.08.2019 r.

Przedmiotem jest organizacja pięciu lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szczegóły w załącznikach. 

Termin nadsyłania ofert upływa 5 września 2019 r. o godz. 23:59.

Oferty i pytania prosimy kierować na adres: jmoczarska@wwf.pl .

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

pois

Informacja o wyniku oceny ofert REF.: 01/07/19/DEBATY z dn. 02.07.2019 r.

Numer referencyjny: 01/07/19/Debaty z dn. 02.07.2019 r.

Informacja o wyniku oceny ofert na organizację debat w ramach jesiennej edycji ROADSHOW – EKOPATRIOCI oraz wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informujemy, że w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/07/19/Debaty na organizację debat w ramach jesiennej edycji ROADSHOW – EKOPATRIOCI za najkorzystniejszą została uznana oferta:

STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE EKO - UNIA

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym. 

Załączniki

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty (ref: 01/08/19/RJ)

Numer referencyjny: 01/08/19/RJ

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest dostawa uzupełniająca sprzętu i materiałów weterynaryjno-medycznych oraz technicznych niezbędnych do prowadzenia działań terenowych w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wyniki znajdują się w załączniku.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REFERENCYJNY 01/2019/JM

Numer referencyjny: 01/2019/JM

Dostarczenie strony internetowej o tematyce ochrony ssaków i ptaków morskich oraz opracowanie edukacyjnych gier internetowych i animacji na ww. stronę internetową, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Nadesłane do zapytania ofertowego pytania i odpowiedzi znajdują się w załączniku pn. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego Nr referencyjny 01/2019/JM.

Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: jmoczarska@wwf.pl

Osoby do kontaktu:
Jadwiga Moczarska

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: 01/2019/JM z dn. 13.08.2019 r.

Numer referencyjny: 01/2019/JM z dn. 13.08.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie strony internetowej o tematyce ochrony ssaków i ptaków morskich oraz opracowanie edukacyjnych gier internetowych i animacji na ww. stronę internetową, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 27 sierpnia 2019 r. o godz. 13:00.

Zostały wprowadzone zmiany w części dotyczącej kryteriów w części I i części II Zapytania, z powodu wykrycia błędu.

Oferty i pytania prosimy kierować na adres: jmoczarska@wwf.pl .

 

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REFERENCYJNY 01/08/19/RJ

Numer referencyjny: 01/08/19/RJ

Dostawa uzupełniająca sprzętu i materiałów weterynaryjno-medycznych oraz technicznych niezbędnych do prowadzenia działań terenowych w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Nadesłane do zapytania ofertowego pytania i odpowiedzi znajdują się w załączniku pn. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego Nr referencyjny 01/08/19/RJ.

Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: rjankowski@wwf.pl

Osoby do kontaktu:
Rafał Jankowski

 

ZAPYTANIE O CENĘ PRZED POSTĘPOWANIEM REF.: 02/08/19/RJ z dn. 12.08.2019

Numer referencyjny: 02/08/19/RJ z dn. 12.08.2019

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie wyceny realizacji Zamówienia, opisanego szczegółowo  w Załączniku nr 1_OPZ. Przesłana wycena ma przedstawiać kwotę netto i brutto za realizację całości  Zamówienia. Po otrzymaniu i porównaniu wycen, ogłoszone zostanie właściwe postępowanie, mające na celu wyłonienie Wykonawcy Zamówienia.


Przedmiot zamówienia:
Organizacja lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Wyceny proszę przesyłać na adres: rjankowski@wwf.pl

Termin nadsyłania wycen upływa w dniu: 19.08.2019 r do godz. 12:00.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 01/08/19/MG z dn. 08.08.2019 r.

Numer referencyjny: 01/08/19/MG z dn. 08.08.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania konsumenckiego w temacie  nawyków żywieniowych Polaków. Badanie powinno dotyczyć Polski i być przeprowadzone przed i po planowanej kampanii edukacyjnej WWF Polska dot. żywności.

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą pocztową, elektroniczną lub osobiście do siedziby Zamawiającego na adres:

Fundacja WWF Polska
ul. Usypiskowa 11
02-386 Warszawa

Adresy e-mail:
mgrzybowska@wwf.pl
apoliszkiewicz@wwf.pl

W terminie do 20 sierpnia 2019 r., do godz. 16:00.

Szczegóły w załącznikach.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 03/2019/ MJR z dnia 07.08.2019

Numer referencyjny: 03/2019/ MJR z dnia 07.08.2019

Przedmiotem zamówienia jest organizacja 9 spotkań Forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego (Część I) oraz organizacja wizyty studyjnej dla dziennikarzy i zapewnienie obsługi medialnej wydarzenia (Część II), w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Oferty, a także ewentualne pytania do zapytania należy przesyłać na adres: mradziewicz@wwf.pl.

Termin nadsyłania ofert upływa: 14.08.2019 r. o godzinie 23:59

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szczegóły w załącznikach.

 

pois

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/08/19/RJ z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Numer referencyjny: 01/08/19/RJ z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa uzupełniająca sprzętu i materiałów weterynaryjno-medycznych oraz technicznych niezbędnych do prowadzenia działań terenowych w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 13 sierpnia 2019r. o godz. 14:00.

Oferty i pytania prosimy kierować na adres: skopania@wwf.pl lub rjankowski@wwf.pl.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

pois

ZAPYTANIE O CENĘ PRZED POSTĘPOWANIEM REF.: 01/2019/JM z dn. 01.08.2019

Numer referencyjny: 01/2019/JM z dn. 01.08.2019

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie wyceny realizacji Zamówienia, opisanego szczegółowo  w Załączniku nr 1_OPZ. Przesłana wycena ma przedstawiać kwotę netto i brutto za realizację Zamówienia. Możliwe jest przedstawienie wyceny dla obu części Zamówienia (I i II) lub tylko jednej z nich (I lub II). W przypadku przesłania wyceny dla obu części Zamówienia, prosimy o wyszczególnienie kwot (netto i brutto) dla każdej z części. Po otrzymaniu i porównaniu wycen, ogłoszone zostanie właściwe postępowanie, mające na celu wyłonienie Wykonawcy Zamówienia.

 Przedmiot zamówienia:
Dostarczenie strony internetowej o tematyce ochrony ssaków i ptaków morskich oraz opracowanie edukacyjnych gier internetowych i animacji na ww. stronę internetową, w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wyceny proszę przesyłać na adres: jmoczarska@wwf.pl

Termin nadsyłania wycen upływa w dniu: 09.08.2019 r do godz. 12:00.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

pois

Informacja o wyniku oceny ofert REF.: 01/06/2019 DOP-PC 

Numer referencyjny: 01/06/2019 DOP-PC 

Informacja o wyniku oceny ofert na doradztwo prawne przy wypracowywaniu stanowisk i propozycji zmian legislacyjnych w zakresie działań podejmowanych przez Fundację WWF Polska na rzecz ochrony środowiska oraz przy postępowaniach administracyjnych, sądowych i działaniach o charakterze interwencyjnym.  

Numer referencyjny: 01/06/2019 DOP-PC 

  Informujemy, że w wyniku oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/06/2019 DOP-PC zdecydowano o wyborze Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w postępowaniu:

 

1. KPMZ Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. - 100 pkt.

2. Radca Prawny Michał Cebula.    - 98,30 pkt.

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 02/2019/MJR, z dn. 30.07.2019 r.

Numer referencyjny: REF: 02/2019/MJR, z dn. 30.07.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie merytoryczne i graficzne dwóch opracowań pn.:

A. „Instrukcja minimalizowania hałasu podwodnego jako istotnego zagrożenia dla morświna” oraz 

B. „Procedura postępowania z przyłowionymi i znajdowanymi na brzegu żywymi i martwymi ssakami i ptakami morskimi”, w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin nadsyłania ofert upływa: 06.08.2019 r., do godziny 23:59

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szczegóły w załącznikach.

ZAPYTANIE ZOSTAŁO ANULOWANE W DNIU 05/08/19

pois

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 1/07/2019/SK z dnia 30 lipca 2019 r.

Numer referencyjny: 1/07/2019/SK z dnia 30 lipca 2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest montaż 33 tablic wraz z wytypowaniem lokalizacji i zdobyciem wymaganych pozwoleń od zarządców terenu (Urzędy Gminy, Urzędy Morskie itp.) na posadowienie tablic, jak również konserwacja tablic informacyjnych na wybrzeżu Bałtyku (tzw. Błękitnych Tablic) postawionych w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oraz odnowienie lub ponowne postawienie tablic informacyjnych ustawionych wzdłuż wybrzeża w czasie poprzednich projektów realizowanych w ramach POIiŚ (zadanie finansowane ze środków własnych Fundacji).

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 06 sierpnia 2019r. o godz. 23:59. Oferty i pytania prosimy kierować na adres: rjankowski@wwf.pl 

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szczegóły w załączniku.

pois

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 01/2019/MJR

Numer referencyjny: 01/2019/MJR

Przedmiotem zamówienia jest organizacja 9 spotkań Forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego (Część I) oraz organizacja wizyty studyjnej dla dziennikarzy i zapewnieniu obsługi medialnej wydarzenia (Część II), w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W dniu 30.07.19 poprawiono załącznik "Zapytanie Ofertowe" (w zakresie: kody CPV, zmiany umowy, termin składania ofert).

Termin składania ofert wydłużono do 06.08.2019 do godz 23:59

Szczegóły w załącznikach.

ZAPYTANIE OFERTOWE REF. 01/2019/MJR z dnia 30 lipca 2019 ZOSTAŁO ANULOWANE W DNIU 05/08/19


pois

ZAPYTANIE O CENĘ PRZED POSTĘPOWANIEM

Numer referencyjny:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie wyceny realizacji Zamówienia, opisanego szczegółowo  w Załączniku nr 1 – OPZ.

Przesłana wycena ma przedstawiać kwotę netto i brutto dla każdej części  Zamówienia. Możliwe jest przedstawienie wyceny dla obu części Zamówienia (A i B) lub tylko jednej z nich (A lub B).

W przypadku przesłania wyceny dla obu części Zamówienia, prosimy o wyszczególnienie kwot (netto i brutto) dla każdej z części.

Po otrzymaniu i porównaniu wycen, ogłoszone zostanie właściwe postępowanie, mające na celu wyłonienie Wykonawcy Zamówienia.

 

Przedmiot zamówienia:
Montaż 33 tablic wraz z wytypowaniem lokalizacji i zdobyciem wymaganych pozwoleń od zarządców terenu (Urzędy Gminy, Urzędy Morskie itp.) na posadowienie tablic, jak również konserwacji tablic informacyjnych na wybrzeżu Bałtyku (tzw. Błękitnych Tablic) postawionych w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oraz odnowienie lub ponowne postawienie tablic informacyjnych ustawionych wzdłuż wybrzeża w czasie poprzednich projektów realizowanych w ramach POIiŚ (zadanie finansowane ze środków własnych Fundacji).
Wyceny proszę przesyłać na adres: skopania@wwf.pl

Termin nadsyłania wycen upływa w dniu: 29.07.2019 r. do godz. 12:00

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

pois

ZAPYTANIE O CENĘ PRZED POSTĘPOWANIEM

Numer referencyjny:

Przedmiot zamówienia:
Organizacja 9 spotkań Forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego (Część I) oraz Organizacja wizyty studyjnej dla dziennikarzy i zapewnienie obsługi medialnej wydarzenia (Część II), w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Wyceny proszę przesyłać na adres: mradziewicz@wwf.pl

Termin nadsyłania wycen upływa w dniu: 25.07.2019 r.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
pois

 

Szczegóły w załącznikach.

 

Informacja o otwarciu drugiej tury naboru ofert w ramach zapytania ofertowego nr 01/06/2019 DOP-PC

Numer referencyjny: 01/06/2019 DOP-PC

W związku z chęcią lepszego rozeznania rynku i zebrania większej liczby ofert Fundacja WWF Polska zdecydowała się na otwarcie drugiej tury naboru ofert na doradztwo prawne przy wypracowywaniu stanowisk i propozycji zmian legislacyjnych w zakresie działań podejmowanych przez Fundację WWF Polska na rzecz ochrony środowiska oraz przy postępowaniach administracyjnych, sądowych i działaniach o charakterze interwencyjnym w postępowaniu nr ref. 01/06/2019 DOP-PC.

Termin składania ofert: 11.07.2019 r., do godziny 16:00

Oferty złożone w pierwszej turze pozostają ważne, możliwe jest również ponowne złożenie oferty z zachowaniem terminu wyznaczonego dla drugiej tury naboru.

Szczegóły zapytania znajdują się w załączniku.

*

Zapytanie ofertowe nr 01/07/19/Debaty z dnia 02.07.2019 r.

Numer referencyjny: 01/07/19/Debaty

Numer referencyjny 01/07/19/Debaty

Przedmiotem zamówienia jest organizacja debat w ramach w ramach jesiennej edycji ROADSHOW – EKOPATRIOCI.

 

Zapytanie ofertowe nr 01/06/2019 DOP-PC

Numer referencyjny: 01/06/2019 DOP-PC

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo prawne przy wypracowywaniu stanowisk i propozycji zmian legislacyjnych w zakresie działań podejmowanych przez Fundację WWF Polska na rzecz ochrony środowiska oraz przy postępowaniach administracyjnych, sądowych i działaniach o charakterze interwencyjnym.. Szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach.

Informacja o wyniku oceny ofert REF.: 01/05/2019 DOP-PC

Numer referencyjny: 01/05/2019 DOP-PC

Informacja o wyniku oceny ofert na wykonanie 20 szt. pojemników na śmieci z zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom oraz dostarczenie ich we wskazane miejsca, znajdujące się na terenie gmin Lutowiska i Cisna

 Numer referencyjny: 01/05/2019 DOP-PC

 Informujemy, że w wyniku oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  01/05/2019 DOP-PC na wykonanie 20 szt. pojemników na śmieci z zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom wraz z transportem zdecydowano o wyborze Wykonawcy:

 Zakład Produkcyjno-Handlowy „HERMIG” s.c. E. i M. Herma, K. Migdałek z ceną brutto 46 740,00 zł

*

Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 01/06/19/MG z dn. 06.06.2019 r.

Numer referencyjny: nr 01/06/19/MG z dn. 06.06.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu sekretariatu Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego. 

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą pocztową, elektroniczną lub osobiście do siedziby Zamawiającego na adres:

 Fundacja WWF Polska

 ul. M. Gandhiego 3

 02-645 Warszawa

 Adres e-mail: mgrzybowska@wwf.plapoliszkiewicz@wwf.pl

 W terminie do 13 czerwca 2019 r., do godz. 16.00

W temacie wiadomości bądź na kopercie należy wpisać numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 01/06/19/MG

Informacja o wyniku oceny ofert REF.: 01/04/19/BD z dn. 12.04.2019 r.

Numer referencyjny: 01/04/19/BD z dn. 12.04.2019 r.

Informacja o wyniku oceny ofert na opracowanie analizy/suplementu pod roboczym tytułem „Jak zmiany/trendy ukazane w raporcie 2050 Polska dla pokoleń wpłyną na działalność firm w Polsce” oraz wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informujemy, że w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/04/19/BD na opracowanie analizy/suplementu pod roboczym tytułem „Jak zmiany/trendy ukazane w raporcie 2050 Polska dla pokoleń wpłyną na działalność firm w Polsce” za najkorzystniejszą została uznana oferta:

 Polityka Insight sp. z o.o.

 z ceną brutto 28 000 zł.

 Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym. 

 

Załączniki

Informacja o wyniku oceny ofert ref. 02/04/2019 DOP-PC

Numer referencyjny: 02/04/2019 DOP-PC

Informacja o wyniku oceny ofert na wykonanie 20 szt. pojemników na śmieci z zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom oraz dostarczenie ich we wskazane miejsca, znajdujące się na terenie gmin Lutowiska i Cisna

Numer referencyjny: 02/04/2019 DOP-PC

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  02/04/2019 DOP-PC na wykonanie 20 szt. pojemników na śmieci z zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom wraz z transportem wpłynęła jedna oferta. W związku z tym zdecydowano o wyborze Wykonawcy:

Umstahl Sp. z o. o. z ceną brutto 61 081, 80 zł

Załączniki

Explanation regarding the quotation No. 01/03/19/OK

Numer referencyjny: No. 01/03/19/OK

Due to questions regarding the terms of participation in quotation No. 01/03/19/OK from 1 March 2019 on preparing a publication referring to available and future forms of energy storage:

IV. Participation in the Proceedings - Terms and Conditions

1.

(…)

3) The Contractor shall prove the following experience and features:

a. (...)

b. team consisting of at least two people, including:

• (...)

• having at least a PhD in economics or pursuing a PhD in topics related to energy storage and related ones

 

we kindly inform that it is requested to have at least a PhD title in the field of economy or having a PhD candidate in economic studies with research focused specifically on energy storage and related fields in the team.

Deadline extension announcement No 01/03/19/OK

Numer referencyjny: No 01/03/19/OK

Hereby we announce that the application deadline for the request on quotation No 01/03/19/OK from 1 March 2019 on preparing a publication referring to available and future forms of energy storage has been changed.

• The original deadline was set at 14 March 2019 at 4 PM (CET)
• The new (extended) deadline has been set at 25 March (Monday) at 9 AM (CET)

The other conditions and requirements remain unchanged

Informacja o wyniku oceny ofert na przeprowadzenie audytu w projekcie „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa”

Numer referencyjny: 01/02/JP/2019 z dn. 14.02.2019 r.

Informacja o wyniku oceny ofert na przeprowadzenie audytu w projekcie „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa”

Numer referencyjny: 01/02/JP/2019 z dn. 14.02.2019 r.

Informujemy, że w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/02/JP/2019 na przeprowadzenie audytu w projekcie „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa” w ramach projektu „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa” finansowanego przez niemieckie Ministerstwo Środowiska w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI) za najkorzystniejszą została uznana oferta:

Biuro Audytorskie Jerzy Cyran – Biegły Rewident

z ceną brutto 2850,00 zł.

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

REQUEST FOR QUOTATION No 01/03/19/OK

Numer referencyjny: No 01/03/19/OK

REQUEST FOR QUOTATION No 01/03/19/OK

for the preparation of publication referring to available and future forms of energy storage

The subject matter of the contract is a service consisting in the preparation of publications on available and future forms of energy storage in the context of an increasing energy (electricity) generation from variable sources, i.e. the renewable energy sources (RES).

The detailed scope of the contract is available in the full content of the announcement.

The time limit for submission of bids: until 14 March 2019, at 16.00 hours

Attention! The deadline has been extended (see announcement above)

For more information, please contact Oskar Kulik: okulik@wwf.pl

Informacja o wyniku oceny ofert na ORGANIZACJĘ KONFERENCJI KOŃCOWEJ W KOŁOBRZEGU, W DNIACH 25-26 KWIETNIA 2019R.

Numer referencyjny: REF: 07/01/SM/ID/2019/MARELITT z dn. 30.01.2019 r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE:

ORGANIZACJA KONFERENCJI KOŃCOWEJ W KOŁOBRZEGU, W DNIACH 25-26 KWIETNIA 2019R.  

W RAMACH PROJEKTU MARELITT BALTIC

 (REF: 07/01/SM/ID/2019/MARELITT z dn. 30.01.2019 r.)
 

W dniu 18.02.2019 r. o godz. 14:27 dokonano wyboru oferenta –

HOTEL AQUARIUS, ul. Kasprowicza 24, 78-100 Kołobrzeg

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wszystkie kryteria opisane w zamówieniu i w oparciu o przyjęte kryteria ceny uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 392,71 pkt.

interreg

Załączniki