Procedury

Regulamin udzielania zamówień z dn. 31.01.2020

Zapytania ofertowe i przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 24/11/20/MDD z dnia 24.11.2020

Numer referencyjny: 24/11/20/MDD

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy i ciągów komunikacyjnych siedziby Fundacji WWF Polska znajdującej się przy ul. Usypiskowej 11 w Warszawie.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: office@dabska.legal w terminie do dnia 4 grudnia 2020 r. do godziny 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/11/20/PNi z dn. 06.11.2020 r.

Numer referencyjny: 01/11/20/PNi

Przedmiotem zamówienia jest: Analiza prawna regulacji wpływających na ochronę środowiska wprowadzonych przez tzw. specustawy.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: alutrzykowski@wwf.pl w terminie do 13.11.2020 r. godz. 16:00. Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane. W temacie wiadomości e – mail należy wpisać: Zapytanie ofertowe: ANALIZA PRAWNA REGULACJE

W sprawach technicznych kontakt do: Piotr Nieznański pnieznanski@wwf.pl tel. kom 601 817 060

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 4/11/20/FF2/MP z dnia 4 listopada 2020 r.

Numer referencyjny: 4/11/20/FF2/MP

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup czasu antenowego do emisji spotu reklamowego w ramach kampanii społecznej w projekcie Fish Forward 2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Ofertę należy składać pocztą elektroniczną na adres: mpilarska@wwf.pl do dnia 12 listopada 2020 r. do godziny 10.00.
O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF 1/BJ/10/2020 z dnia 20-10-2020 r.

Numer referencyjny: 1/BJ/10/2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych (rozwój kompetencji miękkich oraz inteligencji emocjonalnej) oraz/lub coaching o tematyce:
• samoświadomość
• samoregulacja
• motywacja
• empatia
• umiejętności społeczne
Ofertę należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bjedlinski@wwf.pl
Ofertę należy złożyć dnia 06-11-2020r. do godziny 12:00. O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/10/20/RJ z dnia 16 października 2020 r.

Numer referencyjny: 01/10/20/RJ

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przygotowanie i dostarczenie materiałów edukacyjnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, które wykorzystywane będą w trakcie akcji edukacyjnych na całym wybrzeżu w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: Rafał Jankowski rjankowski@wwf.pl w terminie do dnia 26 października 2020 r. do godziny 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/KKL/09/2020 z dnia 13 października 2020 r.

Numer referencyjny: 1/KKL/09/2020

Przedmiotem zapytania ofertowego jest obsługa Fundacji WWF Polska w zakresie badań opinii publicznej.

Ofertę należy składać pocztą elektroniczną na adres: kkrol@wwf.pl do dnia 30 października 2020 r. do godziny 12.00
O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/10/2020/MB z dn. 2.10.2020

Numer referencyjny: 1/10/2020/MB

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usług księgowych na rzecz Fundacji WWF Polska.
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e -mail: office@dabska.legal w terminie do dnia 12 października 2020 r. do końca dnia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 02/09/20/RJ z dn. 25 września 2020 r.

Numer referencyjny: 02/09/20/RJ

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu Organizację lokalnych szkoleń wraz z dojazdami dla sześciu grup wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: Rafał Jankowski rjankowski@wwf.pl w terminie do dnia 5 października 2020 r. do godziny 12:00

Wycena realizacji Zamówienia na szkolenia wraz z dojazdami

Numer referencyjny:

W ramach projektu „Ochrona ptaków i ssaków morskich i ich siedlisk – kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Fundacja WWF Polska poszukuje wykonawcy organizacji szkoleń wraz z dojazdami dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie wyceny realizacji Zamówienia, opisanego szczegółowo w załączniku.
Przesłana wycena ma przedstawiać kwotę netto i brutto za realizację Zamówienia.

Po otrzymaniu i porównaniu wycen, ogłoszone zostanie właściwe postępowanie, mające na celu wyłonienie Wykonawcy Zamówienia.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Jadwigą Moczarską: jmoczarska@wwf.pl lub Rafałem Jankowskim: rjankowski@wwf.pl
Termin nadsyłania wycen upływa w dniu 22.09.2020 r. do godz. 15.00.

Wyceny prosimy wysłać na adres jmoczarska@wwf.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/09/2020/MB z dn. 8.09.2020

Numer referencyjny: 1/09/2020/MB

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usług księgowych na rzecz Fundacji WWF Polska

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: office@dabska.legal w terminie do dnia 28 września 2020 r. do godziny 10:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/08/20/MG z dn. 27 sierpnia 2020 r.

Numer referencyjny: 1/08/20/MG z dn. 27 sierpnia 2020 r.

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na analizę sektora prywatnego w Polsce w zakresie stosowania wrażliwych surowców.
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: mgrzybowska@wwf.pl w terminie do 21.09.2020 r., do godz. 23.59
Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 01/06/MG/2020 z dn. 15.06.2020 r

Numer referencyjny: 01/06/MG/2020 z dn. 15.06.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 01/06/MG/2020 z dn. 15.06.2020 r.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, na: zorganizowanie kampanii społecznej pt. „Dobre dla Planety nawyki z pandemii zachowajmy na zawsze” dokonano wyboru wykonawcy. Informacja w załączeniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF.: 01/08/20/OK z dn. 12.08.2020

Numer referencyjny: 01/08/20/OK

Rozeznanie rynku
Dotyczące sposobu i warunków relacji oraz przewidywanych kosztów wykonania zadania pn. „100% OZE w 2050 roku”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:01/08/20/OK z dn. 12.08.2020

Market research
on the procedure, conditions and expected costs of performing the task “100% renewable energy mix in 2050/100% OZE in 2050”
Reference number assigned to the case by the Contracting Authority: 01/08/20/OK dated on 12.08.2020

WWF zwraca się z prośbą o przedstawienie propozycji cenowej oraz warunków realizacji w tym terminów jego wykonania zamówienia pn. przygotowanie publikacji o charakterze konsultingowym dot. Optymalizacji transformacji miksu wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w aspekcie celu neutralności klimatycznej do 2040 i 2050 roku ze scenariuszem „100% OZE do 2050 roku”.

WWF calls for proposals for the price, conditions and the timeframe, for performance of a contract regarding the report on optimisation of transformation of the electricity generation mix in Poland in order to achieve climate neutrality by 2040 and 2050, taking into account a“100% renewable by 2050” scenario.

Proszę o przesyłanie propozycji w terminie do dnia 15 września 2020 r. do godz. 16.00 na adres e:mail: okulik@wwf.pl z dopiskiem: Rozeznanie cenowe – OZE

Please submit proposals by 4.00 PM on September 15, 2020, to this e-mail address okulik@wwf.pl and mark them: Market research -RES

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/08/2020/MA z dn. 10 sierpnia 2020 r.

Numer referencyjny: 1/08/2020/MA

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na na Usługę tłumaczenia symultanicznego za pośrednictwem platformy internetowej do wideokonferencji

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: office@dabska.legal w terminie do dnia 20 sierpnia 2020 r. do godziny 10:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF.: 03/07/20/RJ z dn. 3 lipca 2020 r.

Numer referencyjny: 03/07/20/RJ z dn. 3 lipca 2020 r.

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na stworzenie raportu podsumowującego działalność Błękitnego Patrolu WWF w projekcie w formie materiału filmowego „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy rjankowski@wwf.pl w terminie do dnia 13 lipca 2020 r. do godz. 12:00.

Zapytanie zostało opublikowane w Bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252519

Informacja z otwarcia ofert do zapytania ofertowego nr ref.: 1/05/2020/MA z dn. 26.05.2020

Numer referencyjny:

W załączniku szczegóły z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze do zapytania ofertowego nr ref.: 02/2020/BJ z dn. 16-04-2020

Numer referencyjny:

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, na WDROŻENIE APLIKACJI DO PRZEPROWADZENIA ROZMÓW ROCZNYCH ORAZ WDROŻENIE APLIKACJI DO PRZEPROWADZENIA BADANIA 360 została wybrana oferta Wykonawcy Systeo Michał Patoła.

Szczegóły w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/05/2020/MA z dn. 26.05.2020

Numer referencyjny: 1/05/2020/MA z dn. 26.05.2020

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na opracowanie dwóch oddzielnych TERYTORIALNYCH PLANÓW SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI I ROZWOJU dla dwóch regionów węglowych podlegających zmianom w wyniku spadku wydobycia węgla (województwo śląskie i region koniński w Wielkopolsce Wschodniej) w latach 2021-2031 r. finansowanych przez niemieckie Ministerstwo Środowiska w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI).

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy office@dabska.legal w terminie do dnia 16 czerwca 2020 r. do godziny 10:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 05/04/MZ/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku szczegóły.

Informacja z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 05/05/2020/RJ z dnia 05.05.2020

Numer referencyjny:

W załącznikach szczegóły z otwarcia i wyboru.

Informacja z otwarcia ofert do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 02/2020/BJ z dn. 16-04-2020

Numer referencyjny:

W załączniku szczegóły z otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 05/04/MZ/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku szczegóły z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 01/04/20/RJ z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Numer referencyjny:

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, na: aktualizację strony Błękitnego Patrolu w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dokonano wyboru wykonawcy. Informacja w załączeniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/06/M/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.

Numer referencyjny: 01/06/M/2020

W załączniku szczegóły zapytania ofertowego na zorganizowanie kampanii społecznej.

UWAGA! – Celem zapewnienia konkurencyjności postępowania Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 6 lipca 2020.
Pozostałe elementy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/05/2020/KD z dn. 11.05.2020

Numer referencyjny: 1/05/2020/KD z dn. 11.05.2020

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na prowadzenie i rozwój Web Analityki oraz realizację kampanii w Google Ads,
w tym obsługa Google Grants
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy m.sidorska@mdka.pl w terminie do 18 maja 2020 r. godz. 23.59.

Informacja z otwarcia ofert do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 24/04/20/RJ z dn. 27.04.2020

Numer referencyjny:

W załączniku szczegółowa informacja z otwarcia ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 26/03/20/RJ z dnia 26.03.2020 r.

Numer referencyjny:

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację usług przez 4 merytorycznych koordynatorów lokalnych patrolu (lokalnych liderów wolontariuszy) w rejonie zachodniego wybrzeża, środkowo-zachodniego, środkowego, Trójmiasta w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 05/05/2020/RJ z dnia 05.05.2020

Numer referencyjny: 05/05/2020/RJ z dnia 05.05.2020

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie i dostawę materiałów upominkowych dla uczestników spotkań, prelegentów i wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF z okazji dziesięciolecia istnienia Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16 w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Część 1 – wykonanie i dostawa kubków emaliowanych z nadrukiem;
Część 2 – wykonanie i dostawa nasion łąk kwietnych w kolorystyce Błękitnego Patrolu i pokrewnej.
Termin składania ofert do 13 maja do godziny 10:00.

Informacja o wyborze do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 01/04/2020/MD/SM

Numer referencyjny:

W załącznik szczegóły dotyczące wyboru.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 05/04/MZ/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Numer referencyjny: 05/04/MZ/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługę polegającą na „obsłudze merytorycznej bazy danych nt. ssaków i ptaków bałtyckich i ich siedlisk w oparciu o wyniki obserwacji i inspekcji polskiego wybrzeża w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

Termin składania ofert: do 06.05.2020 r. do godz. 23:59.

Zamawiający informuje iż w związku z opublikowaniem Sprostowania treści Zapytania ofertowego oraz zmiany Załączników, jak również prac technicznych w Bazie konkurencyjności , jakie miały miejsce w dniach 1 - 3 maja, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 11 maja 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 1/04/2020/TPK z dn. 10. 04.2020

Numer referencyjny:

W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 24/04/20/RJ z dn. 27.04.2020

Numer referencyjny: 24/04/20/RJ z dn. 27.04.2020

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługę „przeprowadzenie prezentacji w formie webinaru w trakcie szkolenia jubileuszowego dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”
Termin składania ofert: do 05.05.2020 r. do godz.16:00

Uwaga !!! Zmiana terminu składania ofert. W związku z brakiem funkcjonowania portalu Baza konkurencyjności w dniach 1 - 3 maja 2020 r. Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 8 maja 2020 r. do godz. 16.00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/04/20/RJ z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Numer referencyjny: 01/04/20/RJ z dnia 22 kwietnia 2020 r.

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługę aktualizacji strony Błękitnego Patrolu.
Termin składania ofert: do 30.04.2020 r. do godz. 23:59

W związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 6 maja 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 01/04/20/ME z dn. 10.04.2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku szczegóły o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/04/2020/MD/SM z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Numer referencyjny: 01/04/2020/MD/SM z dnia 20 kwietnia 2020 r.

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na opracowanie ekspertyzy dotyczącej Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR).
Termin składania ofert: do 29.04.2020 r. do godz. 12:00.

Odpowiedź na pytanie do treści Zapytania ofertowego opracowanie ekspertyzy dotyczącej Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) NR REF:
01/04/2020/MD/SM z dnia 20 kwietnia 2020:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawców informujemy, że w przypadku raportów przygotowywanych dla WWF a wskazanych w części dotyczącej doświadczenia wykonawca nie ma obowiązku złożenia referencji na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz celem spełnienia kryteriów oceny ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 02/2020/BJ z dn. 16-04-2020

Numer referencyjny: 02/2020/BJ z dn. 16-04-2020

WDROŻENIE APLIKACJI DO PRZEPROWADZENIA ROZMÓW ROCZNYCH ORAZ WDROŻENIE APLIKACJI DO PRZEPROWADZENIA BADANIA 360

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/04/2020/TPK z dn. 10. 04.2020

Numer referencyjny: 1/04/2020/TPK z dn. 10. 04.2020

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i poprowadzeniu procesu tworzenia unikatowego programu grantowego skierowanego do lokalnych społeczności okolic obszarów przyrodniczo cennych takich jak np. region Puszczy Białowieskiej.
Termin składania ofert: 20 kwietnia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/04/20/ME z dn. 10.04.2020 r.

Numer referencyjny: 01/04/20/ME z dn. 10.04.2020 r.

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania zestawienia prac utrzymaniowych i regulacyjnych dla programu "Strażnicy Rzek WWF".
Szczegóły w załączniku.
Termin składania ofert: 17 kwietnia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 02/2020/MZ z dnia 30.03.2020

Numer referencyjny: 02/2020/MZ z dnia 30.03.2020

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na Wykonanie i dostawę „umundurowania” (koszulek typu polo wraz z oznakowaniem logotypami) wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Zapytanie zostało opublikowane w Bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/vie…

Termin składania ofert: 7 kwietnia 2020 r.

Informacja z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 02/2020/MZ z dn. 11.03.2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku szczegółowe informacje z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF.: 26/03/20/RJ z dnia 26.03.2020 r.

Numer referencyjny: 26/03/20/RJ z dnia 26.03.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przez 4 merytorycznych koordynatorów lokalnych patrolu (lokalnych liderów wolontariuszy) w rejonie zachodniego wybrzeża, środkowo-zachodniego, środkowego, Trójmiasta w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-000042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Termin składania ofert upływa 28.04.2020 r.

Oferty proszę przesyłać na adres: jmoczarska@wwf.pl
Poniżej przekazujemy również link do Bazy konkurencyjności wraz z zamówieniem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/vie…

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/03/IT

Numer referencyjny: 01/03/IT

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa o przesłanie oferty na "wdrożenie elektronicznego systemu rozliczania projektów, oraz elektronicznego systemu obiegu dokumentów" w Fundacji WWF Polska.

W załączniku znajdą Państwo nasz zapytanie ofertowe. Pytania proszę składać w formie mailowej na adres: lchaluda@wwf.pl do dnia 08.04.2020

Oczekiwaną forma składania ofert jest forma mailowa Termin składania ofert do dnia 15.04.2020

Załączniki

Załączniki do RFI

RFI dla oferenta

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF.: 02/02/2020/RJ z dn. 26.02.2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku szczegółowa informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 01/02/20/PCh z dn. 26.02.2020 r.

Numer referencyjny:

Szczegóły w załączniku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 02/2020/MZ z dn. 11.03.2020 r.

Numer referencyjny: 02/2020/MZ z dn. 11.03.2020 r.

Zapytanie ofertowe na opracowanie elementów końcowego raportu projektu od strony graficznej i wydruk wybranych elementów.

Szczegóły w załączniku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 01/02/20/ZP z dn. 06.02.2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku pełna informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 03/2020/DG z dn. 24.02.2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku pełna informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 02/2020/DG z dn. 17.02.2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku pełna informacja o wyborze oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF.: 02/02/2020/RJ z dn. 26.02.2020 r.

Numer referencyjny: 02/02/2020/RJ z dn. 26.02.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
zaprojektowaniu, montażu 33 tablic wraz z wytypowaniem lokalizacji i zdobyciem wymaganych pozwoleń od zarządców terenu (Urzędy Gminy, Urzędy Morskie itp.) na posadowienie tablic, jak również konserwacji tablic informacyjnych na wybrzeżu Bałtyku (tzw. Błękitnych Tablic) postawionych w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oraz odnowienie lub ponowne postawienie tablic informacyjnych ustawionych wzdłuż wybrzeża w czasie poprzednich projektów realizowanych w ramach POIiŚ (zadanie finansowane ze środków własnych Fundacji).

Termin składania ofert upływa 10.03.2020 r.
Oferty proszę przesyłać na adres rjankowski@wwf.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF: 01/01/20/ME z dn. 26.02.2020 r.

Numer referencyjny:

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego na doradztwo prawne w zakresie działań podejmowanych przez Fundację WWF Polska, jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty 2 wykonawców.

Szczegóły w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF.: 01/02/20/PCh z dn. 26.02.2020 r.

Numer referencyjny: 01/02/20/PCh z dn. 26.02.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletów pastuchów elektrycznych służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami oraz pasiek przed niedźwiedziami we wskazane miejsca, znajdujące się na terenie woj. małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Szczegóły w załączniku.

INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF.: 01/01/2020/MD/KK z dn. 03.02.2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku informacja z otwarcia ofert oraz wyboru Wykonawcy.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF. 03/2020/DG z dn. 24.02.2020 r.

Numer referencyjny:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu oraz sporządzenie raportu z liczenia sóweczki w wyznaczonych lokalizacjach w Puszczy Białowieskiej na obszarze i zgodnie z przygotowaną metodologią.

Szczegóły w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF. 02/02/20/PCh z dn. 24.02.2020 r.

Numer referencyjny: 02/02/20/PCh z dn. 24.02.2020 r.

W związku z działaniami prowadzonymi przez Fundację WWF Polska poszukujemy Wykonawcy, który dostarczy 5 szczeniaków owczarka podhalańskiego służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed atakiem dużych drapieżników.

Szczegóły w załączniku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: 01/2020/BJ z dn. 15-01-2020

Numer referencyjny: 01/2020/BJ z dn. 15-01-2020

W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług kadrowo-płacowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 02/2020/DG z dnia 17 lutego 2020 r.

Numer referencyjny: REF: 02/2020/DG

Wykonanie monitoringu na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003) oraz sporządzenie raportów z inwentaryzacji awifauny (gatunki wymienione w załączniku I Dyrektywy Ptasiej oraz te, których populacja w Puszczy Knyszyńskiej jest istotna w skali Polski) oraz monitoringu sóweczki.

W związku z wykonywaną inwentaryzacją ptaków zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną w terminie do 28.02.2020 r. do godz. 12:00.

INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: 01/01/2020/MD/KK z dnia 03.02.2020

Numer referencyjny:

Informacja z otwarcia ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty. Wyniki w załącznikach.

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/2020/DG z dnia 11 lutego 2020 r.

Numer referencyjny:

Wykonanie monitoringu oraz sporządzenie raportu z liczenia sóweczki w wyznaczonych lokalizacjach w Puszczy Białowieskiej.

W związku z wykonywaną inwentaryzacją ptaków zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną w terminie do 24.02.2020 r. do godz. 12:00

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty

Załącznik nr 2 Opis metodyki i zadań Wykonawcy

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 Klauzula RODO

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 01/2020/MZ z dn. 7.02.2020 r. 

Numer referencyjny:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ Organizacji 3 spotkań Forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego
w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 18-02-2020

Ogłoszenie opublikowane w bazie konkurencyjności Numer ogłoszenia: 1231768

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: 02/01/2020/PNi z dn. 03.01.2020 r.

Numer referencyjny: 02/01/2020/PNi

W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Aktualizację koncepcji udrożnienia rzeki Kaczawy na odcinku od ujścia rzeki Wilczej do ujścia Kaczawy do Odry.

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/02/20/ZP z dn. 06.02.2020 r.

Numer referencyjny: 01/02/20/ZP

Zapytanie ofertowe na aktualizację strony Strażnicy Rzek WWF.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie na stronie https://straznicy.wwf.pl/ modernizacji mającej na celu poprawienie funkcjonalności, aby w przejrzysty sposób trafiała z materiałami do czytelnika, a poruszanie się po niej było intuicyjne.

Szczegóły w załączniku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: 01/01/2020/PNi z dn. 16.01.2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie ekspertyzy w zakresie wstępnej oceny wpływu na środowisko planowanej budowy stopni wodnych Lubiąż i Ścinawa na Odrze.

Informacja z otwarcia ofert do ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: : 1/11/2019/BJ z dn. 27 listopada 2019 r.

Numer referencyjny:

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, na świadczenie usług kadrowo-płacowych, 1/11/2019/BJ wpłynęło 5 ofert.

Szczegóły w załączniku.

Informacja z otwarcia ofert do ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: 01/2020/BJ z dn. 15-01-2020

Numer referencyjny:

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, na świadczenie usług kadrowo-płacowych, 01/2020/BJ, do upływu terminu składnia ofert, tj. do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 12:00 wpłynęły 3 oferty.

Wszystkie złożone oferty spełniają warunki formalne postępowania. Wykonawcy zostaną zaproszeni na spotkanie z Zamawiającym celem dokonania oceny ofert przez Komisję ekspercką.

Szczegóły w załączniku.

INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: 2/01/2019/BJ z dn. 2 stycznia 2020 r.

Numer referencyjny:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 01/01/2020/MD/KK z dnia 03.02.2020

Numer referencyjny:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu projektu „Just Transition Eastern and Southern Europe” współfinansowanego przez niemieckie Ministerstwo Środowiska w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI), nr umowy partnerskiej 18212/MD

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia w załączeniu.

Termin nadsyłania ofert upływa 12.02.2020 r. o godz. 12:00
Oferty i pytania prosimy kierować na adres: m.sidorska@mdka.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF.: 02/01/2020/PNi z dn. 03.02.2020 r.

Numer referencyjny:

Zapytanie ofertowe na aktualizację koncepcji udrożnienia rzeki Kaczawy na odcinku od ujścia rzeki Wilczej do ujścia Kaczawy do Odry.

W załączeniu przekazujemy sprostowany załącznik Nr 3.

ZAPYTANIE OFERTOWE REF: 02/01/20/RJ z dn. 28.01.2020 r.

Numer referencyjny: 02/01/20/RJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:
Realizację usług przez 6 merytorycznych koordynatorów lokalnych patrolu (lokalnych liderów wolontariuszy) w rejonie zachodniego wybrzeża, środkowo-zachodniego, środkowego, środkowo-wschodniego, Trójmiasta oraz Mierzei Wiślanej, a także telefonu alarmowego w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informujemy, że dokonana została zmiana w załączniku "Wzór formularza ofertowego" i wykonawca podaje cenę oferty brutto zamiast netto

Wyniki Zapytania Ofertowego 02/12/19/RJ z dn. 13.01.2020 r.

Numer referencyjny: 02/12/19/RJ

Wyniki Zapytania Ofertowego 02/12/19/RJ na organizację szkolenia jubileuszowego i gali podsumowującej dziesięciolecie działalności Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk”.

ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie ekspertyzy w zakresie wstępnej oceny wpływu na środowisko planowanej budowy stopni wodnych Lubiąż i Ścinawa na Odrze

Numer referencyjny: REF.: 01/01/2020/PNi z dn. 16.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie ekspertyzy w zakresie wstępnej oceny wpływu na środowisko planowanej budowy stopni wodnych Lubiąż i Ścinawa na Odrze UWAGA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 31.01.2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: DORADZTWO PRAWNE W ZAKRESIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ WWF POLSKA „STRAŻNICY RZEK WWF”

Numer referencyjny: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 01/01/20/ME z dn. 15.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr referencyjny: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019

Numer referencyjny: Numer referencyjny: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Niniejszym informujemy, że w wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług koordynatora/koordynatorki technicznej projektów realizowanych przez Koalicję Ratujmy Rzeki, za najkorzystniejszą została uznana oferta:

Iwony Kuczkowskiej

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 02/12/19/RJ z dnia 13 stycznia 2020 r.

Numer referencyjny: 02/12/19/RJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:
Organizację szkolenia jubileuszowego i gali podsumowującej dziesięciolecie działalności Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 21 stycznia 2020r. o godz. 12:00.

Oferty i pytania prosimy kierować na adres: rjankowski@wwf.pl

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 01/2020/BJ z dn. 15-01-2020

Numer referencyjny: REF.: 01/2020/BJ z dn. 15-01-2020

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie wobec Zamawiającego usług kadrowo-płacowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku.

ZAPYTANIE O CENĘ PRZED POSTĘPOWANIEM REF: 02/01/20/RJ z dn. 15.01.2020 r.

Numer referencyjny: 02/01/20/RJ

Zapraszamy do przygotowania szacowania ofert przed postępowaniem na realizację usług przez 6 merytorycznych koordynatorów lokalnych patrolu (lokalnych liderów wolontariuszy) w rejonie Trójmiasta, Półwyspu. Helskiego i Karwii, zachodniego, środkowo-zachodniego, środkowo-wschodniego i wschodniego wybrzeża oraz numeru alarmowego w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szacowanie ofert prosimy nadesłać do 21 stycznia 2020 roku do godziny 12:00. Szacowanie powinno zostać przedstawione dla każdej części z osobna. Można przedstawić szacowanie dla jednej części. Szacowanie powinno podane być w kwocie brutto i obejmować cały termin wykonywanego zadania (41 miesięcy).

Szacowania i ew. pytania prosimy kierować na adres rjankowski@wwf.pl lub pod numer telefonu 785 881 435.

INFORMACJA I ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: 2/01/2019/BJ z dn. 2 stycznia 2020 r.

Numer referencyjny: REF.: 2/01/2019/BJ z dn. 2 stycznia 2020 r.

Zamawiający informuje o zmianie treści Zapytania ofertowego – treść zmiany w załączeniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF.: 2/01/2019/BJ z dn. 2 stycznia 2020 r.

Numer referencyjny: REF.: 2/01/2019/BJ z dn. 2 stycznia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PRACOWNICZYMI PLANAMI KAPITAŁOWYMI „PPK” ORAZ PROWADZENIA PPK.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy apodlewska@wwf.pl w terminie do 16 stycznia 2020 r. do godz. 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Treść zapytania wraz załącznikami znajduje się w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: WYBÓR KOORDYNATORA/KOORDYNATORKI „STRAŻNICY RZEK WWF”

Numer referencyjny: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 11/12/2019/ME z dn. 11.12.201

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 29/10/2019/PNi z dn. 10.12.2019

Numer referencyjny: Numer referencyjny: 29/10/2019/PNi z dn. 10.12.2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług koordynatora/koordynatorki technicznej projektów realizowanych przez Koalicję Ratujmy Rzeki, zgodnie ze szczegółowym zakresem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia w załączeniu.

Termin nadsyłania ofert upływa 18.12.2019 r. o godz. 12:00

Oferty i pytania prosimy kierować na adres: koalicja@ratujmyrzeki.pl.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019

Numer referencyjny: Numer referencyjny: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019

Zamawiający niniejszym zawiadamia o unieważnieniu postępowania na „Wybór koordynatora/koordynatorki technicznej Koalicji Ratujmy Rzeki”, nr referencyjny postępowania 28/10/2019/PNi

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: : 1/11/2019/BJ z dn. 27 listopada 2019 r.

Numer referencyjny: : 1/11/2019/BJ z dn. 27 listopada 2019 r.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na przygotowywanie
i przeprowadzanie badań pracowników i współpracowników Zamawiającego.

Zamówienie jest podzielone na części:

  1. przygotowywanie i przeprowadzanie sesji assessment center i development center;
  2. przygotowywanie i przeprowadzanie badania kompetencji i oceny potencjału;
  3. przygotowywanie i przeprowadzanie badania 360

Wykonawca składając ofertę może specjalizować się we wszystkich lub wybranych badaniach, i oferta może dotyczyć tylko części z nich.

 

Szczegóły w załączniku.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 02/11/2019/DM/SM z dn. 14.11.2019

Numer referencyjny: 02/11/2019/DM/SM z dn. 14.11.2019

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu na „Ekspertyzę w zakresie krajowych oraz regionalnych regulacji prawnych dotyczących zagubionych narzędzi połowowych”,
nr 02/11/2019/DM/SM nie została złożona żadna oferta.
Z uwagi na powyższe Zamawiający unieważnia postępowanie.
Szczegóły w załączniku.

Zapytania ofertowe REF: 20/11/19/APJ/EUKI

Numer referencyjny: 20/11/19/APJ/EUKI

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie produkcji telewizyjnej polegającej na kompilacji filmów mówiących o Sprawiedliwej Transformacji regionów górniczych.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną w terminie do 29.11.2019 r. godz. 15:00 na adres mailowy: Katarzyna Karpa-Świderek kkarpaswiderek@wwf.pl  

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia w załączeniu oraz w zawiadomieniu o zmianie terminu składania ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 02/11/2019/MD/SM z dn. 14.11.2019

Numer referencyjny: 02/11/2019/MD/SM

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy w zakresie krajowych oraz regionalnych regulacji prawnych dotyczących zagubionych narzędzi połowowych.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia w załączeniu.

Termin nadsyłania ofert upływa 25.11.2019 r. o godz. 12:00
Oferty i pytania prosimy kierować na adres: smigdal@wwf.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019 – zmiana treści ogłoszenia i zmiana terminu składania ofert

Numer referencyjny: Numer referencyjny: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług koordynatora/koordynatorki technicznej
projektów realizowanych przez Koalicję Ratujmy Rzeki, zgodnie ze szczegółowym zakresem
określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia w załączeniu.
Termin nadsyłania ofert upływa 30.11.2019 r. o godz. 12:00
Oferty i pytania prosimy kierować na adres: koalicja@ratujmyrzeki.pl.

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019

Numer referencyjny: Numer referencyjny: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług koordynatora/koordynatorki technicznej projektów realizowanych przez Koalicję Ratujmy Rzeki, zgodnie ze szczegółowym zakresem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia w załączeniu.
Termin nadsyłania ofert upływa 15.11.2019 r. o godz. 12:00
Oferty i pytania prosimy kierować na adres: koalicja@ratujmyrzeki.pl

Informacja o wyniku oceny ofert: REF: 01/10/2019 DOP-PC

Numer referencyjny: 01/10/2019 DOP-PC

Informacja o wyniku oceny ofert na dostarczenie 10 kompletów pastuchów elektrycznych służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami wraz z transportem we wskazane miejsce, znajdujące się na terenie woj. podlaskiego.

Informujemy, że w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/10/2019 DOP-PC na dostarczenie 10 kompletów pastuchów elektrycznych służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami wraz z transportem we wskazane miejsce, znajdujące się na terenie woj. podlaskiego za najkorzystniejszą została uznana oferta:

Horizont Rolos Sp. z o. o. z ceną brutto 26 570,46 PLN

Wybrany Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą cenę.

Załączniki

Zapytanie ofertowe REF.: 01/10/2019 DOP-PC

Numer referencyjny: 01/10/2019 DOP-PC

W związku z działaniami prowadzonymi przez Fundację WWF Polska poszukujemy Wykonawcy, który dostarczy 10 kompletów pastuchów elektrycznych służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami wraz z transportem we wskazane miejsce, znajdujące się na terenie woj. podlaskiego. Szczegóły w załącznikach.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA: 04/2019/JM z dn. 18.09.2019 r.

Numer referencyjny: 04/2019/JM z dn. 18.09.2019 r.

Przedmiot: opracowanie i dostarczenie edukacyjnych gier internetowych i animacji na ww. stronę internetową, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Niniejszym informujemy o unieważnieniu zapytania ofertowego w postępowaniu nr 04/2019/JM z dn. 18.09.2019 r. na opracowanie i dostarczenie edukacyjnych gier internetowych i animacji na ww. stronę internetową.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


pois

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr referencyjny: 27/08/2019/ID z dn. 30.08.2019 r.

Numer referencyjny: 27/08/2019/ID z dnia 30.08.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Niniejszym informujemy, że w wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowanie pełnej dokumentacji postępowania wymaganej przy wybranym trybie wyłonienia wykonawcy oraz znowelizowanie wewnętrznego Regulaminu zamawiania towarów i usług, za najkorzystniejszą została uznana oferta:
Kancelaria Prawna MDKA A.Kamińska, M.Dobrzyńska-Dąbska Sp.p.
Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr referencyjny: 03/2019/JM z dn. 16.09.2019 r.

Numer referencyjny: 03/2019/JM z dn. 16.09.2019 r.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty (ref: 03/2019/JM)

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

Aktualizacja „Małego atlasu bałtyckich ssaków” i wydruk zaktualizowanej wersji atlasu, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REFERENCYJNY 03/2019/JM

Numer referencyjny: 03/2019/JM

Aktualizacja „Małego atlasu bałtyckich ssaków” i wydruk zaktualizowanej wersji atlasu, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Nadesłane do zapytania ofertowego pytania i odpowiedzi znajdują się w załączniku pn. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego Nr referencyjny 03/2019/JM.

Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: jmoczarska@wwf.pl

Osoby do kontaktu:
Jadwiga Moczarska

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: 04/2019/JM z dn. 18.09.2019 r.

Numer referencyjny: 04/2019/JM z dn. 18.09.2019 r.

Przedmiotem zapytania jest opracowanie i dostarczenie edukacyjnych gier internetowych i animacji na stronę internetową, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 25 września 2019 r. o godz. 23:59:59. 
Oferty i pytania prosimy kierować na adres: jmoczarska@wwf.pl.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

pois

ZAPYTANIE OFERTOWE: 03/2019/JM z dn. 16.09.2019 r.

Numer referencyjny: 03/2019/JM z dn. 16.09.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja „Małego atlasu bałtyckich ssaków” i wydruk zaktualizowanej wersji atlasu, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 23 września 2019 r. o godz. 23:59. 
Oferty i pytania prosimy kierować na adres: jmoczarska@wwf.pl .

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

pois

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr referencyjny: 02/08/RJ z dn. 27.08.2019 r.

Numer referencyjny: 02/08/RJ z dn. 27.08.2019 r.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty (ref: 02/08/RJ)

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

Organizacja pięciu lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


pois

Informacja o wyniku oceny ofert REF.: 01/08/19/ECh z dn. 02.08.2019 r.

Numer referencyjny: 01/08/19/ECh z dn. 02.08.2019 r.

Informacja o wyniku oceny ofert dot. usługi polegającej na organizacji ogólnopolskiego forum ds. gospodarki odpadowej, identyfikacji problemów gmin oraz przygotowaniu technicznego poradnika dla gmin dot. gospodarki odpadowej.

Informujemy, że w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/08/19/ECh za najkorzystniejszą została uznana oferta:

Deloitte Advisory sp. z o.o. sp.k.

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

zestawienie ofert.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr referencyjny: 01/2019/JM z dn. 13.08.2019 r.

Numer referencyjny: 01/2019/JM z dn. 13.08.2019 r.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty (ref: 01/2019/JM)

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

Dostarczenie strony internetowej o tematyce ochrony ssaków i ptaków morskich oraz opracowanie edukacyjnych gier internetowych i animacji na ww. stronę internetową, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

pois

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 01/2019/MZ, z dn. 05.09.2019 r.

Numer referencyjny: 01/2019/MZ, z dn. 05.09.2019 r.

Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie merytoryczne i graficzne dwóch opracowań pn.:

A. „Instrukcja minimalizowania hałasu podwodnego jako istotnego zagrożenia dla morświna” oraz 

B. „Procedura postępowania z przyłowionymi i znajdowanymi na brzegu żywymi i martwymi ssakami i ptakami morskimi”, w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin nadsyłania ofert upływa: 12.09.2019 r., do godziny 23:59

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Szczegóły w załącznikach.

pois

ZAPYTANIE O CENĘ PRZED POSTĘPOWANIEM REF: 03/2019/JM z dn. 02.09.2019

Numer referencyjny: 03/2019/JM z dn. 02.09.2019

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie wyceny realizacji Zamówienia, opisanego szczegółowo  w Załączniku nr 1_OPZ. Przesłana wycena ma przedstawiać kwotę netto i brutto za realizację Zamówienia. Po otrzymaniu i porównaniu wycen, ogłoszone zostanie właściwe postępowanie, mające na celu wyłonienie Wykonawcy Zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja „Małego atlasu bałtyckich ssaków” i wydruk zaktualizowanej wersji atlasu, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wyceny proszę przesyłać na adres: jmoczarska@wwf.pl

Termin nadsyłania wycen upływa w dniu: 10.09.2019 r do godz. 12:00.

pois

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 27/08/2019/ID z dn. 30.08.2019 r.

Numer referencyjny: 27/08/2019/ID z dn. 30.08.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o wewnętrzny Regulamin zamawiania towarów i usług Zamawiającego oraz o wytyczne obowiązujące w realizowanych przez Zamawiającego projektach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych (w tym obejmujące obowiązek stosowania ustawy PZP).

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia w załączeniu.

Termin nadsyłania ofert upływa 16 września 2019 r. o godz. 10:00

Oferty i pytania prosimy kierować na adres: idobrowolska@wwf.pl.

 

Informacja o wyniku oceny ofert REF.: 01/08/19/MG z dn. 08.08.2019 r.

Numer referencyjny: 01/08/19/MG z dn. 08.08.2019 r.

Informacja o wyniku oceny ofert na przeprowadzenie badania konsumenckiego w temacie nawyków żywieniowych Polaków.

Informujemy, że w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/08/19/MG na przeprowadzenie badania konsumenckiego w temacie nawyków żywieniowych Polaków za najkorzystniejszą została uznana oferta:

DANAE SP Z O. O.

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym. 

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 02/08/19/RJ z dn. 27.08.2019 r.

Numer referencyjny: REF.: 02/08/19/RJ z dn. 27.08.2019 r.

Przedmiotem jest organizacja pięciu lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szczegóły w załącznikach. 

Termin nadsyłania ofert upływa 5 września 2019 r. o godz. 23:59.

Oferty i pytania prosimy kierować na adres: jmoczarska@wwf.pl .

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

pois

Informacja o wyniku oceny ofert REF.: 01/07/19/DEBATY z dn. 02.07.2019 r.

Numer referencyjny: 01/07/19/Debaty z dn. 02.07.2019 r.

Informacja o wyniku oceny ofert na organizację debat w ramach jesiennej edycji ROADSHOW – EKOPATRIOCI oraz wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informujemy, że w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/07/19/Debaty na organizację debat w ramach jesiennej edycji ROADSHOW – EKOPATRIOCI za najkorzystniejszą została uznana oferta:

STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE EKO - UNIA

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym. 

Załączniki

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty (ref: 01/08/19/RJ)

Numer referencyjny: 01/08/19/RJ

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest dostawa uzupełniająca sprzętu i materiałów weterynaryjno-medycznych oraz technicznych niezbędnych do prowadzenia działań terenowych w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wyniki znajdują się w załączniku.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REFERENCYJNY 01/2019/JM

Numer referencyjny: 01/2019/JM

Dostarczenie strony internetowej o tematyce ochrony ssaków i ptaków morskich oraz opracowanie edukacyjnych gier internetowych i animacji na ww. stronę internetową, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Nadesłane do zapytania ofertowego pytania i odpowiedzi znajdują się w załączniku pn. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego Nr referencyjny 01/2019/JM.

Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: jmoczarska@wwf.pl

Osoby do kontaktu:
Jadwiga Moczarska

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: 01/2019/JM z dn. 13.08.2019 r.

Numer referencyjny: 01/2019/JM z dn. 13.08.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie strony internetowej o tematyce ochrony ssaków i ptaków morskich oraz opracowanie edukacyjnych gier internetowych i animacji na ww. stronę internetową, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 27 sierpnia 2019 r. o godz. 13:00.

Zostały wprowadzone zmiany w części dotyczącej kryteriów w części I i części II Zapytania, z powodu wykrycia błędu.

Oferty i pytania prosimy kierować na adres: jmoczarska@wwf.pl .

 

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REFERENCYJNY 01/08/19/RJ

Numer referencyjny: 01/08/19/RJ

Dostawa uzupełniająca sprzętu i materiałów weterynaryjno-medycznych oraz technicznych niezbędnych do prowadzenia działań terenowych w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Nadesłane do zapytania ofertowego pytania i odpowiedzi znajdują się w załączniku pn. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego Nr referencyjny 01/08/19/RJ.

Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: rjankowski@wwf.pl

Osoby do kontaktu:
Rafał Jankowski

 

ZAPYTANIE O CENĘ PRZED POSTĘPOWANIEM REF.: 02/08/19/RJ z dn. 12.08.2019

Numer referencyjny: 02/08/19/RJ z dn. 12.08.2019

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie wyceny realizacji Zamówienia, opisanego szczegółowo  w Załączniku nr 1_OPZ. Przesłana wycena ma przedstawiać kwotę netto i brutto za realizację całości  Zamówienia. Po otrzymaniu i porównaniu wycen, ogłoszone zostanie właściwe postępowanie, mające na celu wyłonienie Wykonawcy Zamówienia.


Przedmiot zamówienia:
Organizacja lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Wyceny proszę przesyłać na adres: rjankowski@wwf.pl

Termin nadsyłania wycen upływa w dniu: 19.08.2019 r do godz. 12:00.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 01/08/19/MG z dn. 08.08.2019 r.

Numer referencyjny: 01/08/19/MG z dn. 08.08.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania konsumenckiego w temacie  nawyków żywieniowych Polaków. Badanie powinno dotyczyć Polski i być przeprowadzone przed i po planowanej kampanii edukacyjnej WWF Polska dot. żywności.

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą pocztową, elektroniczną lub osobiście do siedziby Zamawiającego na adres:

Fundacja WWF Polska
ul. Usypiskowa 11
02-386 Warszawa

Adresy e-mail:
mgrzybowska@wwf.pl
apoliszkiewicz@wwf.pl

W terminie do 20 sierpnia 2019 r., do godz. 16:00.

Szczegóły w załącznikach.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 03/2019/ MJR z dnia 07.08.2019

Numer referencyjny: 03/2019/ MJR z dnia 07.08.2019

Przedmiotem zamówienia jest organizacja 9 spotkań Forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego (Część I) oraz organizacja wizyty studyjnej dla dziennikarzy i zapewnienie obsługi medialnej wydarzenia (Część II), w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Oferty, a także ewentualne pytania do zapytania należy przesyłać na adres: mradziewicz@wwf.pl.

Termin nadsyłania ofert upływa: 14.08.2019 r. o godzinie 23:59

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szczegóły w załącznikach.

 

pois

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/08/19/RJ z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Numer referencyjny: 01/08/19/RJ z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa uzupełniająca sprzętu i materiałów weterynaryjno-medycznych oraz technicznych niezbędnych do prowadzenia działań terenowych w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 13 sierpnia 2019r. o godz. 14:00.

Oferty i pytania prosimy kierować na adres: skopania@wwf.pl lub rjankowski@wwf.pl.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

pois

ZAPYTANIE O CENĘ PRZED POSTĘPOWANIEM REF.: 01/2019/JM z dn. 01.08.2019

Numer referencyjny: 01/2019/JM z dn. 01.08.2019

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie wyceny realizacji Zamówienia, opisanego szczegółowo  w Załączniku nr 1_OPZ. Przesłana wycena ma przedstawiać kwotę netto i brutto za realizację Zamówienia. Możliwe jest przedstawienie wyceny dla obu części Zamówienia (I i II) lub tylko jednej z nich (I lub II). W przypadku przesłania wyceny dla obu części Zamówienia, prosimy o wyszczególnienie kwot (netto i brutto) dla każdej z części. Po otrzymaniu i porównaniu wycen, ogłoszone zostanie właściwe postępowanie, mające na celu wyłonienie Wykonawcy Zamówienia.

 Przedmiot zamówienia:
Dostarczenie strony internetowej o tematyce ochrony ssaków i ptaków morskich oraz opracowanie edukacyjnych gier internetowych i animacji na ww. stronę internetową, w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wyceny proszę przesyłać na adres: jmoczarska@wwf.pl

Termin nadsyłania wycen upływa w dniu: 09.08.2019 r do godz. 12:00.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

pois

Informacja o wyniku oceny ofert REF.: 01/06/2019 DOP-PC 

Numer referencyjny: 01/06/2019 DOP-PC 

Informacja o wyniku oceny ofert na doradztwo prawne przy wypracowywaniu stanowisk i propozycji zmian legislacyjnych w zakresie działań podejmowanych przez Fundację WWF Polska na rzecz ochrony środowiska oraz przy postępowaniach administracyjnych, sądowych i działaniach o charakterze interwencyjnym.  

Numer referencyjny: 01/06/2019 DOP-PC 

  Informujemy, że w wyniku oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/06/2019 DOP-PC zdecydowano o wyborze Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w postępowaniu:

 

1. KPMZ Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. - 100 pkt.

2. Radca Prawny Michał Cebula.    - 98,30 pkt.

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 02/2019/MJR, z dn. 30.07.2019 r.

Numer referencyjny: REF: 02/2019/MJR, z dn. 30.07.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie merytoryczne i graficzne dwóch opracowań pn.:

A. „Instrukcja minimalizowania hałasu podwodnego jako istotnego zagrożenia dla morświna” oraz 

B. „Procedura postępowania z przyłowionymi i znajdowanymi na brzegu żywymi i martwymi ssakami i ptakami morskimi”, w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin nadsyłania ofert upływa: 06.08.2019 r., do godziny 23:59

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szczegóły w załącznikach.

ZAPYTANIE ZOSTAŁO ANULOWANE W DNIU 05/08/19

pois

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 1/07/2019/SK z dnia 30 lipca 2019 r.

Numer referencyjny: 1/07/2019/SK z dnia 30 lipca 2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest montaż 33 tablic wraz z wytypowaniem lokalizacji i zdobyciem wymaganych pozwoleń od zarządców terenu (Urzędy Gminy, Urzędy Morskie itp.) na posadowienie tablic, jak również konserwacja tablic informacyjnych na wybrzeżu Bałtyku (tzw. Błękitnych Tablic) postawionych w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oraz odnowienie lub ponowne postawienie tablic informacyjnych ustawionych wzdłuż wybrzeża w czasie poprzednich projektów realizowanych w ramach POIiŚ (zadanie finansowane ze środków własnych Fundacji).

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 06 sierpnia 2019r. o godz. 23:59. Oferty i pytania prosimy kierować na adres: rjankowski@wwf.pl 

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szczegóły w załączniku.

pois

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 01/2019/MJR

Numer referencyjny: 01/2019/MJR

Przedmiotem zamówienia jest organizacja 9 spotkań Forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego (Część I) oraz organizacja wizyty studyjnej dla dziennikarzy i zapewnieniu obsługi medialnej wydarzenia (Część II), w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W dniu 30.07.19 poprawiono załącznik "Zapytanie Ofertowe" (w zakresie: kody CPV, zmiany umowy, termin składania ofert).

Termin składania ofert wydłużono do 06.08.2019 do godz 23:59

Szczegóły w załącznikach.

ZAPYTANIE OFERTOWE REF. 01/2019/MJR z dnia 30 lipca 2019 ZOSTAŁO ANULOWANE W DNIU 05/08/19


pois

ZAPYTANIE O CENĘ PRZED POSTĘPOWANIEM

Numer referencyjny:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie wyceny realizacji Zamówienia, opisanego szczegółowo  w Załączniku nr 1 – OPZ.

Przesłana wycena ma przedstawiać kwotę netto i brutto dla każdej części  Zamówienia. Możliwe jest przedstawienie wyceny dla obu części Zamówienia (A i B) lub tylko jednej z nich (A lub B).

W przypadku przesłania wyceny dla obu części Zamówienia, prosimy o wyszczególnienie kwot (netto i brutto) dla każdej z części.

Po otrzymaniu i porównaniu wycen, ogłoszone zostanie właściwe postępowanie, mające na celu wyłonienie Wykonawcy Zamówienia.

 

Przedmiot zamówienia:
Montaż 33 tablic wraz z wytypowaniem lokalizacji i zdobyciem wymaganych pozwoleń od zarządców terenu (Urzędy Gminy, Urzędy Morskie itp.) na posadowienie tablic, jak również konserwacji tablic informacyjnych na wybrzeżu Bałtyku (tzw. Błękitnych Tablic) postawionych w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oraz odnowienie lub ponowne postawienie tablic informacyjnych ustawionych wzdłuż wybrzeża w czasie poprzednich projektów realizowanych w ramach POIiŚ (zadanie finansowane ze środków własnych Fundacji).
Wyceny proszę przesyłać na adres: skopania@wwf.pl

Termin nadsyłania wycen upływa w dniu: 29.07.2019 r. do godz. 12:00

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

pois

ZAPYTANIE O CENĘ PRZED POSTĘPOWANIEM

Numer referencyjny:

Przedmiot zamówienia:
Organizacja 9 spotkań Forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego (Część I) oraz Organizacja wizyty studyjnej dla dziennikarzy i zapewnienie obsługi medialnej wydarzenia (Część II), w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Wyceny proszę przesyłać na adres: mradziewicz@wwf.pl

Termin nadsyłania wycen upływa w dniu: 25.07.2019 r.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
pois

 

Szczegóły w załącznikach.

 

Informacja o otwarciu drugiej tury naboru ofert w ramach zapytania ofertowego nr 01/06/2019 DOP-PC

Numer referencyjny: 01/06/2019 DOP-PC

W związku z chęcią lepszego rozeznania rynku i zebrania większej liczby ofert Fundacja WWF Polska zdecydowała się na otwarcie drugiej tury naboru ofert na doradztwo prawne przy wypracowywaniu stanowisk i propozycji zmian legislacyjnych w zakresie działań podejmowanych przez Fundację WWF Polska na rzecz ochrony środowiska oraz przy postępowaniach administracyjnych, sądowych i działaniach o charakterze interwencyjnym w postępowaniu nr ref. 01/06/2019 DOP-PC.

Termin składania ofert: 11.07.2019 r., do godziny 16:00

Oferty złożone w pierwszej turze pozostają ważne, możliwe jest również ponowne złożenie oferty z zachowaniem terminu wyznaczonego dla drugiej tury naboru.

Szczegóły zapytania znajdują się w załączniku.

*

Zapytanie ofertowe nr 01/07/19/Debaty z dnia 02.07.2019 r.

Numer referencyjny: 01/07/19/Debaty

Numer referencyjny 01/07/19/Debaty

Przedmiotem zamówienia jest organizacja debat w ramach w ramach jesiennej edycji ROADSHOW – EKOPATRIOCI.

 

Zapytanie ofertowe nr 01/06/2019 DOP-PC

Numer referencyjny: 01/06/2019 DOP-PC

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo prawne przy wypracowywaniu stanowisk i propozycji zmian legislacyjnych w zakresie działań podejmowanych przez Fundację WWF Polska na rzecz ochrony środowiska oraz przy postępowaniach administracyjnych, sądowych i działaniach o charakterze interwencyjnym.. Szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach.

Informacja o wyniku oceny ofert REF.: 01/05/2019 DOP-PC

Numer referencyjny: 01/05/2019 DOP-PC

Informacja o wyniku oceny ofert na wykonanie 20 szt. pojemników na śmieci z zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom oraz dostarczenie ich we wskazane miejsca, znajdujące się na terenie gmin Lutowiska i Cisna

 Numer referencyjny: 01/05/2019 DOP-PC

 Informujemy, że w wyniku oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  01/05/2019 DOP-PC na wykonanie 20 szt. pojemników na śmieci z zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom wraz z transportem zdecydowano o wyborze Wykonawcy:

 Zakład Produkcyjno-Handlowy „HERMIG” s.c. E. i M. Herma, K. Migdałek z ceną brutto 46 740,00 zł

*

Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 01/06/19/MG z dn. 06.06.2019 r.

Numer referencyjny: nr 01/06/19/MG z dn. 06.06.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu sekretariatu Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego. 

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą pocztową, elektroniczną lub osobiście do siedziby Zamawiającego na adres:

 Fundacja WWF Polska

 ul. M. Gandhiego 3

 02-645 Warszawa

 Adres e-mail: mgrzybowska@wwf.plapoliszkiewicz@wwf.pl

 W terminie do 13 czerwca 2019 r., do godz. 16.00

W temacie wiadomości bądź na kopercie należy wpisać numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 01/06/19/MG

Zapytanie ofertowe nr 01/05/2019 DOP-PC

Numer referencyjny: 01/05/2019 DOP-PC

Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na wykonaniu 20 szt. pojemników na śmieci z zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom oraz dostarczeniu ich we wskazane miejsca, znajdujące się na terenie gmin Lutowiska i Cisna. Szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach.

 

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 02/04/2019 DOP-PC

Numer referencyjny: 02/04/2019 DOP-PC

Niniejszym informujemy o unieważnieniu zapytania ofertowego w postępowaniu nr ref. 02/04/2019 DOP-PC na wykonanie 20 szt. pojemników na śmieci z zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom oraz dostarczenie ich we wskazane miejsca, znajdujące się na terenie gmin Lutowiska i Cisna.

Załączniki

Informacja o wyniku oceny ofert REF.: 01/04/19/BD z dn. 12.04.2019 r.

Numer referencyjny: 01/04/19/BD z dn. 12.04.2019 r.

Informacja o wyniku oceny ofert na opracowanie analizy/suplementu pod roboczym tytułem „Jak zmiany/trendy ukazane w raporcie 2050 Polska dla pokoleń wpłyną na działalność firm w Polsce” oraz wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informujemy, że w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/04/19/BD na opracowanie analizy/suplementu pod roboczym tytułem „Jak zmiany/trendy ukazane w raporcie 2050 Polska dla pokoleń wpłyną na działalność firm w Polsce” za najkorzystniejszą została uznana oferta:

 Polityka Insight sp. z o.o.

 z ceną brutto 28 000 zł.

 Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym. 

 

Załączniki

Informacja o wyniku oceny ofert ref. 02/04/2019 DOP-PC

Numer referencyjny: 02/04/2019 DOP-PC

Informacja o wyniku oceny ofert na wykonanie 20 szt. pojemników na śmieci z zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom oraz dostarczenie ich we wskazane miejsca, znajdujące się na terenie gmin Lutowiska i Cisna

Numer referencyjny: 02/04/2019 DOP-PC

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  02/04/2019 DOP-PC na wykonanie 20 szt. pojemników na śmieci z zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom wraz z transportem wpłynęła jedna oferta. W związku z tym zdecydowano o wyborze Wykonawcy:

Umstahl Sp. z o. o. z ceną brutto 61 081, 80 zł

Załączniki

Informacja o wyniku ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF: 01/03/19/KOM-KK z dn. 11.03.2019 r.

Numer referencyjny: REF: 01/03/19/KOM-KK z dn. 11.03.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE:

STWORZENIE KOMIKSU NA TEMAT KOEGZYSTENCJI LUDZI Z DUŻYMI DRAPIEŻNIKAMI REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Improving human coexistence with large carnivores in Europe through communication and transboundary cooperation” NR LIFE16 GIE/DE/000661

LIFElarge
partner

Załączniki

4160_001.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 02/04/19/RJ z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Numer referencyjny: REF: 02/04/19/RJ z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i materiałów weterynaryjno-medycznych oraz technicznych niezbędnych do prowadzenia działań terenowych w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 10 maja 2019r. o godz. 23:59.

Oferty i pytania prosimy kierować na adres: skopania@wwf.pl lub rjankowski@wwf.pl

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

pois

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/04/19/RJ z dnia 1 kwietnia 2019 r.

Numer referencyjny: REF: 01/04/19/RJ z dnia 1 kwietnia 2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoleń lokalnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF (kwiecień 2019) w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 8 kwietnia 2019r. o godz. 23:59.

Oferty i pytania prosimy kierować na adres: skopania@wwf.pl lub rjankowski@wwf.pl

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

logo

ZAPYTANIE O CENĘ REF: 01/03/19/RJ z dnia 25 marca 2019 r.

Numer referencyjny: 01/03/19/RJ z dnia 25 marca 2019 r.

ZAPYTANIE O CENĘ REF: 01/03/19/RJ z dnia 25 marca 2019 r.

Aktualizacja Bloga wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do przesłania wyceny usługi. Szczegóły zapytania znajdują się w załączonym dokumencie.

Termin nadsyłania wycen upływa 01 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00.

Wyceny prosimy przesyłać na adres rjankowski@wwf.pl

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

logotyp

ZAPYTANIE O CENĘ REF: 02/03/19/RJ z dnia 25 marca 2019 r.

Numer referencyjny: 02/03/19/RJ z dnia 25 marca 2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoleń lokalnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF (kwiecień 2019) w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do przesłania wyceny usługi. Szczegóły zapytania znajdują się w załączonym dokumencie.

Termin nadsyłania wycen upływa 27 marca 2019 r. o godz. 13:00.

Wyceny prosimy przesyłać na adres rjankowski@wwf.pl

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

logotypt

Explanation regarding the quotation No. 01/03/19/OK

Numer referencyjny: No. 01/03/19/OK

Due to questions regarding the terms of participation in quotation No. 01/03/19/OK from 1 March 2019 on preparing a publication referring to available and future forms of energy storage:

IV. Participation in the Proceedings - Terms and Conditions

1.

(…)

3) The Contractor shall prove the following experience and features:

a. (...)

b. team consisting of at least two people, including:

• (...)

• having at least a PhD in economics or pursuing a PhD in topics related to energy storage and related ones

 

we kindly inform that it is requested to have at least a PhD title in the field of economy or having a PhD candidate in economic studies with research focused specifically on energy storage and related fields in the team.

Wyjaśnienie dotyczące zapytania ofertowego nr 01/03/19/OK

Numer referencyjny: 01/03/19/OK

W związku z pytaniami dotyczącymi warunków udziału w postępowaniu nr 01/03/19/OK z dnia 01.03.2019 r. na opracowanie publikacji dot. dostępnych i przyszłych form magazynowania energii:

IV.  Warunki udziału w postępowaniu

1.

(…)

3) Wykonawca wykaże się następującym doświadczeniem i cechami:

a. (…)

b. zespół składający się z co najmniej dwóch osób, w tym:

·   (…)

·   posiadającej co najmniej tytuł doktora nauk ekonomicznych lub realizującej doktorat w tematyce związanej z magazynowaniem energii i pokrewnych

 

informujemy, że wymagane jest posiadanie co najmniej tytułu doktora nauk ekonomicznych lub realizacja doktoratu z dziedziny ekonomii w tematyce związanej z magazynowaniem energii i pokrewnych.

ZAPYTANIE O CENĘ REF: 01/03/19/RJ z dnia 11 marca 2019 r.

Numer referencyjny: REF: 01/03/19/RJ z dnia 11 marca 2019 r.

ZAPYTANIE O CENĘ REF: 01/03/19/RJ z dnia 11 marca 2019 r.

Aktualizacja Bloga wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do przesłania wyceny usługi. Szczegóły zapytania znajdują się w załączonym dokumencie.

Termin nadsyłania wycen upływa 19 marca 2019 r. o godz. 13:00.

Wyceny prosimy przesyłać na adres rjankowski@wwf.pl

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Z powodu otrzymania niewystarczającej liczby zgłoszeń Zamawiający anuluje niniejsze zapytanie bez rozstrzygnięcia.
logotypy

Deadline extension announcement No 01/03/19/OK

Numer referencyjny: No 01/03/19/OK

Hereby we announce that the application deadline for the request on quotation No 01/03/19/OK from 1 March 2019 on preparing a publication referring to available and future forms of energy storage has been changed.

• The original deadline was set at 14 March 2019 at 4 PM (CET)
• The new (extended) deadline has been set at 25 March (Monday) at 9 AM (CET)

The other conditions and requirements remain unchanged

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.:01/03/19/OK

Numer referencyjny: 01/03/19/OK

Niniejszym informujemy o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu nr 01/03/19/OK z dnia 01.03.2019 r. na opracowanie publikacji dot. dostępnych i przyszłych form magazynowania energii.

• Pierwotny termin składania ofert: 14 marca 2019 r. do godziny 16:00
• Nowy termin składania ofert: 25 marca 2019 r. do godziny 9:00

Pozostałe warunki i zapisy ogłoszonego postępowania pozostają bez zmian.

Informacja o wyniku oceny ofert na przeprowadzenie audytu w projekcie „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa”

Numer referencyjny: 01/02/JP/2019 z dn. 14.02.2019 r.

Informacja o wyniku oceny ofert na przeprowadzenie audytu w projekcie „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa”

Numer referencyjny: 01/02/JP/2019 z dn. 14.02.2019 r.

Informujemy, że w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/02/JP/2019 na przeprowadzenie audytu w projekcie „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa” w ramach projektu „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa” finansowanego przez niemieckie Ministerstwo Środowiska w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI) za najkorzystniejszą została uznana oferta:

Biuro Audytorskie Jerzy Cyran – Biegły Rewident

z ceną brutto 2850,00 zł.

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/03/19/OK

Numer referencyjny: 01/03/19/OK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/03/19/OK

na opracowanie publikacji dot. dostępnych i przyszłych form magazynowania energii

Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na opracowaniu publikacji dot. dostępnych i przyszłych form magazynowania energii w kontekście rosnącej generacji energii (elektrycznej) ze zmiennych źródeł, tj. odnawialnych źródeł energii (OZE).

 Pełna treść zapytania znajduje się w załączonym pliku.

 Termin składania ofert upływa 14 marca 2019 r. o godzinie 16:00

Uwaga! Termin został zmieniony (patrz ogłoszenie wyżej)

 Osobą do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego jest Oskar Kulik: okulik@wwf.pl

REQUEST FOR QUOTATION No 01/03/19/OK

Numer referencyjny: No 01/03/19/OK

REQUEST FOR QUOTATION No 01/03/19/OK

for the preparation of publication referring to available and future forms of energy storage

The subject matter of the contract is a service consisting in the preparation of publications on available and future forms of energy storage in the context of an increasing energy (electricity) generation from variable sources, i.e. the renewable energy sources (RES).

The detailed scope of the contract is available in the full content of the announcement.

The time limit for submission of bids: until 14 March 2019, at 16.00 hours

Attention! The deadline has been extended (see announcement above)

For more information, please contact Oskar Kulik: okulik@wwf.pl

Informacja o wyniku oceny ofert na ORGANIZACJĘ KONFERENCJI KOŃCOWEJ W KOŁOBRZEGU, W DNIACH 25-26 KWIETNIA 2019R.

Numer referencyjny: REF: 07/01/SM/ID/2019/MARELITT z dn. 30.01.2019 r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE:

ORGANIZACJA KONFERENCJI KOŃCOWEJ W KOŁOBRZEGU, W DNIACH 25-26 KWIETNIA 2019R.  

W RAMACH PROJEKTU MARELITT BALTIC

 (REF: 07/01/SM/ID/2019/MARELITT z dn. 30.01.2019 r.)
 

W dniu 18.02.2019 r. o godz. 14:27 dokonano wyboru oferenta –

HOTEL AQUARIUS, ul. Kasprowicza 24, 78-100 Kołobrzeg

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wszystkie kryteria opisane w zamówieniu i w oparciu o przyjęte kryteria ceny uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 392,71 pkt.

interreg

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/02/JP/2019 z dn. 14.02.2019 r.

Numer referencyjny: 01/02/JP/2019 z dn. 14.02.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest audyt projektu „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa” nr umowy partnerskiej 18212/MD. 

W związku z realizacją projektu „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa” finansowanego przez niemieckie Ministerstwo Środowiska w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI), Fundacja WWF Polska zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie audytu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 21 lutego 2019 r. o godz. 15:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE:REF: 08/01/SM/ID/2019/MARELITT z dn. 16.01.2019 r.

Numer referencyjny: 08/01/SM/ID/2019/MARELITT z dn. 16.01.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE:

STWORZENIE FILMU DOKUMENTALNEGO O CHARAKTERZE PRZYRODNICZYM

W RAMACH PROJEKTU MARELITT BALTIC

 (REF: 08/01/SM/ID/2019/MARELITT z dn. 16.01.2019 r.)
 

W dniu 04.02.2019 r. o godz. 16:15 dokonano wyboru oferenta –

DASEIN MEDIA Bartłomiej Wasilewski

który złożył najkorzystniejszą ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wszystkie kryteria opisane w zamówieniu i w oparciu o przyjęte kryteria ceny uzyskała najwyższą liczbę punktów.

interreg

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 07/01/SM/ID/2019/MARELITT z dn. 30.01.2019 r.

Numer referencyjny: REF: 07/01/SM/ID/2019/MARELITT z dn. 30.01.2019 r.

Konferencja końcowa jest organizowana przez Fundację WWF w ramach kończącego się projektu pn. MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego; Priorytet 2: Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi, współfinansowanego przez INTERREG Baltic Sea Region Programme.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji w Kołobrzegu, w dniach 25-26 kwietnia br., w tym usługa zakwaterowania uczestników, wynajem sali oraz świadczenie usługi cateringu/lunchu.

Termin nadsyłania ofert upływa 11.02.2019 roku o godz. 12:00
interreg

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 08/01/SM/ID/2019/MARELITT z dn. 16.01.2019 r.

Numer referencyjny: 08/01/SM/ID/2019/MARELITT z dn. 16.01.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie filmu dokumentalnego o charakterze przyrodniczym, w ramach projektu MARELITT Baltic.

W związku z realizacją projektu pn. MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego; Priorytet 2: Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi, współfinansowanego przez INTERREG Baltic Sea Region Programme, Fundacja WWF Polska ogłasza postępowanie ofertowe na stworzenie filmu dokumentalnego o charakterze przyrodniczym na rzecz WWF w ramach projektu.

Termin nadsyłania ofert upływa 25 stycznia o godz. 16:00.

marelitt

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 02/01/19/RJ z dn. 10.01.2019 r.

Numer referencyjny: 02/01/19/RJ

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie grafik, przygotowanie tłumaczenia, skład, druk i dystrybucja broszury edukacyjnej nt. ssaków morskich.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: rjankowski@wwf.pl w terminie do 18.01.2019 r. do godziny 12:00

ueProjekt finansowany ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej
Horizon 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr 710708.aktualizacja 11.01.2019

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty (ref: 01/12/18/RJ)

Numer referencyjny: 01/12/18/RJ

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest  Organizacja spotkania corocznego dla lokalnych koordynatorów merytorycznych patrolu w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

logotypy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF.: 01/12/18/RJ z dn. 19.12.2018 r.

Numer referencyjny: 01/12/18/RJ

Organizacja spotkania corocznego dla lokalnych koordynatorów merytorycznych patrolu w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.
Termin nadsyłania ofert upływa 28 grudnia 2018 r. o godz. 12:00.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

logotyp

Zapytanie ofertowe na facylitację warsztatu na temat relacji między ludźmi i dużymi drapieżnikami

Numer referencyjny: LIFE16GIE/DE/000661

WWF Polska w imieniu Elmauer Institute ogłasza zapytanie ofertowe na facylitację warsztatu na temat relacji między ludźmi i dużymi drapieżnikami organizowanego w ramach projektu LIFE EuroLargeCarnivores.

Do zadań facylitatora/mediatora będzie należało:

  • udział w wewnętrznym warsztacie z zakresu oceny lokalnych uwarunkowań (w języku angielskim) – w lutym 2019
  • analiza dostępnych krajowych danych dotyczących tematyki projektu
  • w razie potrzeby – zebranie dodatkowych informacji (np. poprzez przeprowadzenie wywiadów ustrukturyzowanych z przedstawicielami poszczególnych grup interesów)
  • facylitacja lokalnych czterodniowych warsztatów we współpracy z zespołem Elmauer Institute (w języku polskim lub angielskim – do potwierdzenia) – 2019 r.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 26 listopada 2018 r. na adres:
eva-maria.cattoen@elmauer.com.

W załączniku pełna treść ogłoszenia.

Projekt LIFE EuroLargeCarnivores ma na celu poprawę współpracy transgranicznej i systemu zarządzania populacjami dużych drapieżników w Europie. Projekt zakłada między innymi stworzenie kompleksowej, wspólnej dla całej UE bazy wiedzy oraz mapy grup interesariuszy. Ponadto działania obejmują wspieranie tworzenia sieci współpracy, lokalnych i krajowych platform dialogu.

Projekt LIFE EuroLargeCarnivores nr LIFE16GIE/DE/000661 jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Life.

lifeWWFEuroLargeCarnivores

Załączniki

LIFE16GIE/DE/000661

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wybirze najkorzystniejszej oferty (ref: 01/10/2018 RJ)

Numer referencyjny:

Niniejszym informujemy o wynikach ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest Organizacja pięciu lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.. Informacja o wynikach oceny ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską za środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

logo

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/10/18/RJ z dnia 10 października 2018 r.

Numer referencyjny:

Organizacja pięciu lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 17 października 2018 r. o godz. 23:59.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Logotyp Fundusze Europejskie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 06/08/MK/ID/2018/MARELITT

Numer referencyjny: 06/08/MK/ID/2018/MARELITT

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:
„Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.
Warszawa, dnia 26.09.2018 r.

logo marelitt

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 06/08/MK/ID/2018/MARELITT

Numer referencyjny: 06/08/MK/ID/2018/MARELITT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

„ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM”

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”

06/08/MK/ID/2018/MARELITT

Otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim” odbyło się w dniu 10.09.2018 r. o godz. 13:00.

Oferty złożyli:

1 dot. Części 1

Kuter UST – 31
Jarosław Krasnowski
ul. Grunwaldzka 12/68
76-270 Ustka

143 910,00 PLN (brutto)

2 dot. Części 2

Gemini Rybołówstwo
A. Mudiuk, W. Wójtowicz

ul. Ks. A. Wyciślika 11
78-123 Siemyśl

150 000,00 PLN (brutto)

ZAPYTANIE OFERTOWE: 06/08/MK/ID/2018/MARELITT

Numer referencyjny: 06/08/MK/ID/2018/MARELITT

FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA:

ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM

Nr referencyjny: 06/08/MK/ID/2018/MARELITT

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”

 Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia.

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 10.09.2018 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:

e-mail: mkalinowska@wwf.pl, smigdal@wwf.plidobrowolska@wwf.pl.

Osoby do kontaktu:

Marta Kalinowska (sprawy merytoryczne dotyczące projektu i zamówienia)

Sylwia Migdał (sprawy merytoryczne dotyczące projektu i zamówienia)

Izabela Dobrowolska (sprawy finansowo-administracyjne)

logo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 05/06/MK/ID/2018/MARELITT

Numer referencyjny: 05/06/MK/ID/2018/MARELITT

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

„Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Warszawa, dnia 14.08.2018 r.

logo

Informacja z otwarcia ofert

Numer referencyjny: 05/06/MK/ID/2018/MARELITT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim” (numer referencyjny 05/06/MK/ID/2018/MARELITT) odbyło się w dniu 16.07.2018 r. o godz. 13:00.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie każdej z części po 150 000,000 PLN brutto.

Oferty złożyli:

1. dot. Części 2

Kuter UST – 31
Jarosław Krasnowski, ul. Grunwaldzka 12/68, 76-270 Ustka
160 515,00 PLN (brutto)

2. dot. Części 1

Zakład Połowowo-Usługowo-Handlowy Necfish Neclowie z synami sp.j., ul. Skandynawska 102, 84-120 Władysławowo
150 000,00 PLN (brutto)

3. dot. Części 3

„Gemini” s.c. Rybołówstwo
A. Mudiuk, W. Wójtowicz, ul. Ks. A. Wyciślika 11, 78-123 Siemyśl
60 000,00 PLN (brutto)

4. dot. Części 4

Baltic Diving Solutions Sp. z o.o., ul. Toruńska 10, 84-230 Rumia
145 000,00 PLN (brutto)

ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM

Numer referencyjny: 05/06/MK/ID/2018/MARELITT

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia.

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 9 lipca 2018 r., do godz. 12.00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: mkalinowska@wwf.pl, idobrowolska@wwf.pl.

Osoby do kontaktu:
Marta Kalinowska (sprawy merytoryczne dotyczące projektu i zamówienia).
Izabela Dobrowolska (sprawy finansowo-administracyjne)

Informacja o wynikach oceny ofert o wyborze najkorzystniejszej oferty (ref: 01/07/17/RJ)

Numer referencyjny: ref: 01/07/17/RJ

Niniejszym informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, wykonanie, transport, montaż i konserwacja 60 tablic informacyjnych na wybrzeżu Bałtyku (tzw. Błękitnych Tablic) wraz z wytypowaniem lokalizacji i zdobyciem wymaganych pozwoleń od zarządców terenu (Urzędy Gminy, Urzędy Morskie itp.) na posadowienie tablic w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Logotyp Fundusze Europejskie

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/05/18/RJ z dnia 18 maja 2018 r.

Numer referencyjny: REF: 01/05/18/RJ

Zaprojektowanie, wykonanie, transport, montaż i konserwacja 60 tablic informacyjnych na wybrzeżu Bałtyku (tzw. Błękitnych Tablic) wraz z wytypowaniem lokalizacji i zdobyciem wymaganych pozwoleń od zarządców terenu (Urzędy Gminy, Urzędy Morskie itp.) na posadowienie tablic w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 25 maja 2018 r. o godz. 23:59.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Logotyp Fundusze Europejskie

ZAPYTANIE OFERTOWE 04/05/MK/ID/2018/MARELITT

Numer referencyjny: 04/05/MK/ID/2018/MARELITT

W związku z realizacją projektu pn. MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego; Priorytet 2: Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi, współfinansowanego przez INTERREG Baltic Sea Region Programme, Fundacja WWF Polska ogłasza postępowanie ofertowe na przeprowadzenie testów za pomocą sonaru SSS 3D na rzecz WWF w ramach projektu.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w załączniku.

Termin nadsyłania ofert upływa 1 czerwca o godz. 12:00

Marelitt logotyp

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty 05/04/18/MJR z dn. 16.04.2018 r.

Numer referencyjny: 05/04/18/MJR

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

Wykonanie i dostawa „umundurowania” (odzieży i akcesoriów wraz z oznakowaniem logotypami dostarczonymi przez Zamawiającego) dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Logotyp Fundusze Europejskie

ZAPYTANIE OFERTOWE: Nr referencyjny: 05/04/18/MJR z dn. 16.04.18 r.

Numer referencyjny: 05/04/18/MJR

Przedmiot zamówienia

Wykonanie i dostawa „umundurowania” (odzieży i akcesoriów wraz z oznakowaniem logotypami
dostarczonymi przez Zamawiającego) dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w ramach
realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00- 0021/16,
w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020.
Termin nadsyłania ofert upływa: 23 kwietnia 2018 r. do godziny 23:59

W dniu 20.04 poprawiono omyłkę w załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego. (zawierał on błędne odniesienie do punktu VIII Zapytania Ofertowego, podczas gdy chodziło o punkt VII Zapytania Ofertowego).

Poprawiony załącznik znajduje się poniżej.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 01/01/18/MK/ID

Numer referencyjny: 01/01/18/MK/ID

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

„Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w niemieckiej strefie Morza Bałtyckiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Warszawa, dnia 05.04.2018 r.

Marelitt

 

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 04/03/18/MJR (z dnia 23.03.2018)

Numer referencyjny: 04/03/18/MJR

Niniejszym informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

Wykonanie i dostawa „umundurowania” (odzieży i akcesoriów wraz z oznakowaniem logotypami dostarczonymi przez Zamawiającego) – część A, lornetek- część B, zestawów głośnomówiących – część C dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Logotyp Fundusze Europejskie

ZAPYTANIE OFERTOWE: 04/03/18/MJR z dn. 23.03.2018 r.

Numer referencyjny: 04/03/18/MJR

Przedmiot zamówienia

Wykonanie i dostawa „umundurowania” (odzieży i akcesoriów wraz z oznakowaniem logotypami dostarczonymi przez Zamawiającego), lornetek, zestawów głośnomówiących dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin nadsyłania ofert upływa: 30 marca 2018 r. do godziny 23:59

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.03.18

Numer referencyjny: 03/03/18/M

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

Organizacja szkolenia dla liderów Błękitnego Patrolu WWF (część A), organizacji pięciu lokalnych szkoleń ornitologicznych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF (część B), organizacji spotkania Forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego (część C), w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Logotyp Fundusze Europejskie

 

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 09.03.18

Numer referencyjny: 01/03/18/MJR

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

Usługa polegająca na tłumaczeniu (z języka polskiego na język angielski), opracowaniu projektu  graficznego, składzie, druku i dystrybucji poradnika nt. ssaków, ptaków i siedlisk morskich, tzw. Błękitnego Poradnika, w ramach projektu pn. „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk”  nr POIS.02.04.00-00-0021/16 w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z otrzymaniem kilku ofert o wartości znaczenie niższej, niż wynikająca z rozeznania cenowego wykonanego przed ogłoszeniem zapytania, Wykonawcy zostali poproszeni (w dniu 19.03.18) o złożenie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Wyjaśnienia wszystkich Wykonawców zostały zaakceptowane.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Logotyp Fundusze Europejskie

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.03.18

Numer referencyjny: 02/03/18/MJR

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

Wykonanie i dostawa „umundurowania” (odzieży i akcesoriów wraz z oznakowaniem logotypami dostarczonymi przez Zamawiającego) – część A, lornetek- część B, zestawów głośnomówiących – część C oraz zestawów fotopułapek wraz z osprzętem – część D dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

fundusz europejski

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn.14.03.2018

Numer referencyjny: 03/03/18/MJR

Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia dla liderów Błękitnego Patrolu WWF, organizacja pięciu lokalnych szkoleń ornitologicznych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, organizacja spotkania Forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego, w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin nadsyłania ofert upływa 21 marca 2018 r. do godziny 23:59.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Logotyp Fundusze Europejskie

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 09.03.2018 r.

Numer referencyjny: 02/03/18/MJR

UWAGA! W dniu 12.03.2018 zmieniono treść zapytania ofertowego. Termin wykonania przedmiotu zamówienia został zmieniony z 30 marca 2018 na 6 kwietnia 2018.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa „umundurowania” (odzieży i akcesoriów wraz z oznakowaniem logotypami dostarczonymi przez Zamawiającego), lornetek, zestawów głośnomówiących oraz zestawów fotopułapek wraz z osprzętem dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin nadsyłania ofert upływa 19 marca 2018 r. do godziny 12:00.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

fundusz europejski

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 09.03.2018 r.

Numer referencyjny: 01/03/18/MJR

Uwaga! W dniu 12.03.2018r. została dokonana aktualizacja warunków udzielenia zamówienia. Dotyczy ona terminu realizacji I części zamówienia (z 30 marca 2018r. na 6 kwietnia 2018r.) i terminu przekazania Wykonawcy materiałów potrzebnych do zrealizowania zadania (z 14 marca 2018r. na 19 marca 2018r.)

Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na: tłumaczeniu (z języka polskiego na język angielski), opracowaniu projektu graficznego,  składzie, druku i dystrybucji poradnika nt. ssaków, ptaków i siedlisk morskich, tzw. Błękitnego Poradnika w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin nadsyłania ofert upływa 16.03.2018 r., do końca dnia (czyli do godziny 23:59)

W związku z pytaniami skierowanymi do Fundacji informujemy, że publikacja przygotowana w ramach tego zamówienia będzie posiadała numer ISBN.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

fundusz europejski

ZAPYTANIE OFERTOWE: ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW W WARSZAWIE z dn. 26.02.2018 r.

Numer referencyjny: 03/02/MK/SM/2018/MARELITT

Międzynarodowe warsztaty są organizowane przez Fundację WWF w ramach projektu pn. MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego; Priorytet 2: Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi, współfinansowanego przez INTERREG Baltic Sea Region Programme.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja międzynarodowych warsztatów w Warszawie w dniach 19‑20 marca br., w tym usługa wynajmu sali konferencyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym, zakwaterowania uczestników oraz świadczenie usługi cateringu.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia.

Termin nadsyłania ofert upływa 07.03.2018 roku o godz. 15:00

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 15.01.2018

Numer referencyjny: 01/01/18/PNa

Informujemy o unieważnieniu postępowania ofertowego na Opracowanie eksperckie dotyczące rozwiązań alternatywnych wobec elektrowni wodnej we Włocławku wraz z prezentacją w wersji angielskiej i polskiej.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 15.01.2018

Numer referencyjny: 02/01/18/PNa

Informujemy o unieważnieniu postępowania ofertowego na Opracowanie eksperckie dotyczące rozwiązań alternatywnych wobec rozwoju elektrowni wodnych, z uwzględnieniem małych elektrowni wodnych, wraz z prezentacją PowerPoint w wersji angielskiej i polskiej.

ZAPYTANIE OFERTOWE: SONAR SSS 3D W RAMACH PROJEKTU MARELITT

Numer referencyjny: REF: 02/02/MK/ID/2018/MARELITT

W związku z realizacją projektu pn. MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego; Priorytet 2: Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi, współfinansowanego przez INTERREG Baltic Sea Region Programme, Fundacja WWF Polska ogłasza postępowanie na przeprowadzenie testów za pomocą sonaru SSS 3D na rzecz WWF w ramach projektu.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia:

Pełna treść ogłoszenia

Termin nadsyłania ofert upływa 21 LUTEGO 2018 r. GODZ. 12:00

Fundacja WWF Polska, działając na podstawie pkt XI.5 Zapytania ofertowego na przeprowadzenie testów za pomocą sonaru SSS 3D informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie.

 

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ ORAZ TERMINU SKŁADANIA OFERT „ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W NIEMIECKIEJ STREFIE MORZA BAŁTYCKIEGO”

Numer referencyjny: 01/01/18/MK/ID

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu
odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego.

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 20 lutego 2018 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa.
Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: mkalinowska@wwf.pl, idobrowolska@wwf.pl.
Osoby do kontaktu:
Marta Kalinowska (sprawy merytoryczne dotyczące projektu i zamówienia).
Izabela Dobrowolska (sprawy finansowo-administracyjne)

English version:

INFORMATION ABOUT CHANGE OF THE TERM OF TENDERING FOR:
"RENDERING SERVICES IN THE SCOPE OF SEARCHING FOR, RECOVERING AND DOCUMENTING LOST FISHING NETS IN THE GERMAN ZONE OF THE BALTIC SEA"

Contract co-financed by INTERREG Baltic Sea Region Programme within the framework of: Marelitt Baltic project – reducing the impact of marine litter in the form of derelict fishing gear on the Baltic Sea environment

The place for the submission of bids, the Registered Office of the WWF Foundation
Poland, ul. M.Gandhiego 3, 02-645 Warsaw, Poland, the Secretariat
The time limit for submission of bids: until 20 February 2018, at 12.00 hours
For more information, please contact:
e-mail: mkalinowska@wwf.pl, idobrowolska@wwf.pl.
Contact persons:
Marta Kalinowska (substantive matters concerning the project and contract).
Izabela Dobrowolska (administrative and financial affairs)

PYTANIA I ODPOWIEDZI - ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W NIEMIECKIEJ STREFIE MORZA BAŁTYCKIEGO

Numer referencyjny: 01/01/18/MK/ID

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – "Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”. Priorytet 2: "Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi, współfinansowanego przez INTERREG Baltic Sea Region Programme”.

Poniżej do pobrania dokumenty w wersji polskiej i angielskiej.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer referencyjny: 01/12/17/APJ

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu na opracowanie Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska w ramach projektu pn. „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa” finansowanego przez niemieckie Ministerstwo Środowiska w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI) nr 01/12/17/APJ.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

FOUNDATION WWF POLAND ANNOUNCES THE PROCEDURE FOR:

Numer referencyjny: 01/01/18/MK/ID

"RENDERING SERVICES IN THE SCOPE OF SEARCHING FOR, RECOVERING AND DOCUMENTING LOST FISHING NETS IN THE GERMAN ZONE OF THE BALTIC SEA"

Contract co-financed by INTERREG Baltic Sea Region Programme within the framework of: Marelitt Baltic project – reducing the impact of marine litter in the form of derelict fishing gear on the Baltic Sea environment

The detailed scope of the contract is available in the full content of the announcement.

The place for the submission of bids, the Registered Office of the WWF Foundation Poland, ul. M.Gandhiego 3, 02-645 Warsaw, Poland, the Secretariat
The time limit for submission of bids: until 12 February 2018, at 12.00 hours

For more information, please contact:
e-mail:
mkalinowska@wwf.pl, idobrowolska@wwf.pl.
Contact persons:
Marta Kalinowska (substantive matters concerning the project and contract).

Izabela Dobrowolska (administrative and financial affairs)

 

WERSJA POLSKA

FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA:

ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W NIEMIECKIEJ STREFIE MORZA BAŁTYCKIEGO

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia.

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 12 lutego 2018 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: mkalinowska@wwf.pl, idobrowolska@wwf.pl.
Osoby do kontaktu:
Marta Kalinowska (sprawy merytoryczne dotyczące projektu i zamówienia).
Izabela Dobrowolska (sprawy finansowo-administracyjne)

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.01.2018

Numer referencyjny: 01/01/18/PNa

Przedmiotem postępowania ofertowego jest Opracowanie eksperckie dotyczące rozwiązań alternatywnych wobec elektrowni wodnej we Włocławku wraz z prezentacją w wersji angielskiej i polskiej.

Termin nadsyłania ofert upływa 26 stycznia 2018 r. o godzinie 10:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.01.2018

Numer referencyjny: 02/01/18/PNa

Przedmiotem postępowania ofertowego jest Opracowanie eksperckie dotyczące rozwiązań alternatywnych wobec rozwoju elektrowni wodnych, z uwzględnieniem małych elektrowni wodnych, wraz z prezentacją PowerPoint w wersji angielskiej i polskiej.

 

Termin nadsyłania ofert upływa 26 stycznia 2018 r. o godzinie 10:00

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/12/17/APJ ZMIANA

Numer referencyjny: 01/12/17/APJ

Przedmiotem postępowania ofertowego jest opracowanie Planu Sprawiedliwej Transformacji (PST) dla Śląska (województwa śląskiego), zakładając nieuniknioną konieczność odejścia od górnictwa i energetyki węglowej na rzecz innych aktywności gospodarczych i sposobów wytwarzania energii w ramach projektu pn. „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa” finansowanego przez niemieckie Ministerstwo Środowiska w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI).

Termin nadsyłania ofert upływa 12 stycznia 2018 r. o godzinie 10:00

Zapytanie ofertowe z dnia 03.10.2017: Organizacja międzynarodowej konferencji w Kołobrzegu

Numer referencyjny: REF: 08/10/17/MK/ID


Międzynarodowa konferencja jest organizowana przez Fundację WWF w ramach projektu pn. MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego; Priorytet 2: Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi, współfinansowanego przez INTERREG Baltic Sea Region Programme.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja międzynarodowej konferencji w Kołobrzegu w dniach 17-19 października br., w tym usługa wynajmu sali konferencyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym, zakwaterowania uczestników oraz świadczenie usługi cateringu.
Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia:
Pełna treść ogłoszenia


Termin nadsyłania ofert upływa 10.10.2016 roku o godz. 14:00

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty (ref: 02/09/17/MJR)

Numer referencyjny: REF: 02/09/17/MJR

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie wybranych elementów 2 szkoleń lokalnych Błękitnego Patrolu WWF oraz spotkania „Forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego” w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ześrodków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty (ref: 01/09/17/MJR)

Numer referencyjny: REF: 01/09/17/MJR

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

Usługa polegająca na przygotowaniu i realizacji ogólnopolskiej kampanii medialnej dotyczącej realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk”nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.09.2017

Numer referencyjny: REF: 02/09/17/MJR

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na: Organizacji, przygotowaniu i przeprowadzeniu wybranych elementów: 2 szkoleń lokalnych Błękitnego Patrolu WWF oraz spotkania „Forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego” w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00- 0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin nadsyłania ofert upływa 26 września 2017 r. do godziny 23:59

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15.09.2017 - zmienione

Numer referencyjny: REF: 01/09/17/MJR

Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na przygotowaniu i realizacji ogólnopolskiej kampanii medialnej dotyczącej realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00- 0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Termin nadsyłania ofert upływa 26 września 2017 r. do godziny 23:59

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W dniu 19.09.2017 potencjalny Wykonawca wystąpił z pytaniem o możliwość wykreślenia zapisu (w rozdziale VIII  Zapytania ofertowego - „Warunki udziału w postępowaniu”), mówiącego o konieczności posiadania przez Wykonawców doświadczenia w realizacji kampanii dotyczycącej tematyki ochrony mórz i rzek, gdyż jego zdaniem narusza on zasadę równego traktowania wykonawców i zasadę uczciwej konkurencji.

Zamawiający przychylił się do sugestii wykonawcy. Usunięto zapis mówiący o konieczności posiadania przez Wykonawców doświadczenia w realizacji kampanii dotyczącej tematyki ochrony mórz i rzek. Zapis ten zastąpiono nowym, mówiącym o konieczności posiadania przez Wykonawców doświadczenia w realizacji kampanii zbliżonych co do zakresu rzeczowego do przedmiotu niniejszego zapytania.

W dniu 21.09.17 zgłoszono kolejne pytania do postępowania. Pytania i odpowiedzi Zamawiającego znajdują się w załączniku "Pytania i odpowiedzi do postępowania"

 

Informacja o wynikach oceny ofert o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer referencyjny: 03/08/17/RJ

Niniejszym informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu i materiałów technicznych niezbędnych do prowadzenia działań terenowych oraz usługa wykonania tablic informacyjno-ostrzegawczych w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Numer referencyjny: 01/08/17/MK/ID

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 01/08/17/MK/ID.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), uprzejmie informuje, że we wskazanym powyżej postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

- dla Części 3

GEMINI s.c. Rybołówstwo
A. Mudiuk, W. Wójtowicz
Ul. Lipowa 8
78-122 Charzyno

z ceną brutto 200.000,00 zł,

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Dla Części 3 nie złożono innych ofert.

- dla Części 5  

Firma Usługowa DALBA
Czesław Krewski
Ul. Chopina 15/2
78-100 Kołobrzeg

z ceną brutto 80.000,00 zł,

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Poniżej Zamawiający przedstawia Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z informacją o punktach przyznanych w poszczególnych kryteriach i informacją sumaryczną o przyznanych punktach.

Część 3
GEMINI s.c. Rybołówstwo
A. Mudiuk, W. Wójtowicz
Ul. Lipowa 8
78-122 Charzyn

Przyznane pkt w kryterium ceny - 40,00
Przyznane pkt w kryterium doświadczenie personelu Wykonawcy - 45,00
Suma przyznanych punktów - 85,00

Część 5
Firma Usługowa DALBA
Czesław Krewski
Ul. Chopina 15/2
78-100 Kołobrzeg

Przyznane pkt w kryterium ceny - 35,00
Przyznane pkt w kryterium doświadczenie personelu Wykonawcy - 60,00
Suma przyznanych punktów - 95,00

Część 5
Baltic Diving Solutions Sp. z o.o.
Ul. Toruńska 10
84-230 Rumia

Przyznane pkt w kryterium ceny - 40,00
Przyznane pkt w kryterium doświadczenie personelu Wykonawcy - 30,00
Suma przyznanych punktów - 70,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia przedmiotowe postępowanie w Części 4 z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty dla części 4.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Numer referencyjny: REF: 03/08/17/RJ

Dostawa sprzętu i materiałów technicznych niezbędnych do prowadzenia działań terenowych oraz usługa wykonania tablic informacyjno-ostrzegawczych w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00- 0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00- 0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 04 września 2017 r. o godz. 9:00.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

ANULOWANO: ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Numer referencyjny: REF: 03/08/17/RJ

Dostawa sprzętu i materiałów technicznych niezbędnych do prowadzenia działań terenowych oraz usługa wykonania tablic informacyjno-ostrzegawczych w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00- 0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00- 0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 04 września 2017 r. o godz. 9:00.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Numer referencyjny: 02/08/2017/LIFE

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrażanie Zrównoważonego Rozwoju na podstawie Odpowiedzialnej Społecznie Transformacji (WZROST)”, Fundacja WWF Polska z siedzibą przy ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa, poszukuje wykonawcy, który przeprowadzi audyt projektu LIFE_WZROST_PL LIFE14/GIC/PL/000008.

Termin nadsyłania ofert upływa 5 września 2017 r. o godzinie 16:00.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Numer referencyjny: 01/08/17/MK/ID

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 01/08/17/MK/ID odbyło się w dniu 22.08.2017 r. o godz. 13:00.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:

Część 3: 220 000 PLN brutto,

Część 4: 25 000 euro brutto,

Część 5: 100 000 PLN brutto.

 

Oferty złożyli:

1. dot. Części 3
„GEMINI” s.c. Rybołówstwo A. Mundiuk, W. Wójtowicz, ul. Lipowa 8, 78-122 Charzyno
200 000 PLN

2. dot. Części 5
Firma usługowa „DALBA”, Czesław Krewski, Prace Podwodne, 78-100 Kołobrzeg, ul. Chopina 15/2
80 000 PLN

3. dot. Części 5
Baltic Diving Solutions Sp. z o.o. ul. Toruńska 10, 84-230 Rumia
70 000 PLN

FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA:

Numer referencyjny: 01/08/17/MK/ID

Numer referencyjny: 01/08/17/MK/ID

„ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM”

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”
Nr referencyjny: 01/08/17/MK/ID

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia.

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 22 sierpnia 2017 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: mkalinowska@wwf.pl, idobrowolska@wwf.pl.
Osoby do kontaktu:
Marta Kalinowska (sprawy merytoryczne dotyczące projektu i zamówienia).
Izabela Dobrowolska (sprawy finansowo-administracyjne)

FOUNDATION WWF POLAND ANNOUNCES THE PROCEDURE FOR:

Numer referencyjny: 01/08/17/MK/ID

Numer referencyjny: 01/08/17/MK/ID

"RENDERING SERVICES IN THE SCOPE OF SEARCHING FOR, RECOVERING AND DOCUMENTING LOST FISHING NETS IN THE BALTIC SEA"

Contract co-financed by INTERREG Baltic Sea Region Programme within the framework of: Marelitt Baltic project – reducing the impact of marine litter in the form of derelict fishing gear on the Baltic Sea environment
Reference number: 01/08/17/MK/ID

The detailed scope of the contract is available in the full content of the announcement.

The place for the submission of bids, the Registered Office of the WWF Foundation Poland, ul. M.Gandhiego 3, 02-645 Warsaw, Poland, the Secretariat
The time limit for submission of bids: until 22 August 2017, at 12.00 hours

For more information, please contact:
e-mail:
mkalinowska@wwf.pl, idobrowolska@wwf.pl.
Contact persons:
Marta Kalinowska (substantive matters concerning the project and contract).

Izabela Dobrowolska (administrative and financial affairs)

Załączniki

ToR- ENG.doc

INFORMACJA O WYNIKACH OCENY OFERT O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (ref: 01/07/17/RJ)

Numer referencyjny: 01/07/17/RJ

Niniejszym informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest dostawa odzieży ochronnej, sprzętu i wyrobów medyczno-weterynaryjnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 02/06/17/MK/ID

Numer referencyjny: 02/06/17/MK/ID

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2017 r.  

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 02/06/17/MK/ID. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), uprzejmie informuje, że we wskazanym powyżej postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

- dla Części 1

Zakład Połowowo-Usługowo-Handlowy Necfish

Neclowie z synami spółka jawna

Ul. Skandynawska 102

84-120 Władysławowo

z ceną  brutto 199.998,00 zł,

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Dla Części 1 nie złożono innych ofert.

 

- dla Części 2   

Kuter UST-31 Jarosław Krasnowski

Ul. Grunwaldzka 12/68

76-270 Ustka

z ceną  brutto 215.250,00 zł,

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Dla Części 2 nie złożono innych ofert.

Poniżej Zamawiający przedstawia Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z informacją o punktach przyznanych w poszczególnych kryteriach i informacją sumaryczną o przyznanych punktach.

 

 

Załączniki

wyniki przetargu.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/08/17/RJ z dnia 04 sierpnia 2017 r.

Numer referencyjny: REF: 01/08/17/RJ

Dostawa odzieży ochronnej, sprzętu i wyrobów medyczno-weterynaryjnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00- 0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00- 0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w
postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 14 sierpnia 2017 r. o godz. 9:00.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko.

 ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/08/2017/LIFE

Numer referencyjny: 01/08/2017/LIFE

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrażanie Zrównoważonego Rozwoju na podstawie Odpowiedzialnej Społecznie Transformacji (WZROST)”, Fundacja WWF Polska poszukuje wykonawcy badań ewaluacyjnych materiałów kampanii (badanie eksperymentalne on-line krótkich treści filmowych).

Termin nadsyłania ofert upływa 11 sierpnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/08/17/AŁ z dn. 1.08.2017 r.

Numer referencyjny: 01/08/17/AŁ

Warszawa, dn. 09.08.2017 r.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy REF: 01/08/2017AŁ

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na koordynację logistyczne, przygotowanie techniczne i złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie, zgodnego z warunkami naboru wniosków dla programu "LIFE Environmental Governance & Information" oraz zasadami dofinansowania i wyboru przedsięwzięć, oraz wsparcie przy weryfikacji wniosku partnerskiego.

W terminie składania ofert wpłynęła jedna ważna oferta, która spełniała warunki składania ofert. 

ZAPYTANIE OFERTOWE: ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW EKSPERCKICH (REF: 02/07/16/MK/ID)

Numer referencyjny: REF: 02/07/16/MK/ID

W związku z planowaną realizacją Projektu pn. MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego; Priorytet 2: Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi, współfinansowanego przez INTERREG Baltic Sea Region Programme, Fundacja WWF Polska ogłasza postepowanie na świadczenie usługi wynajmu sali konferencyjnej (na 8 godzin zegarowych / 2 dni) wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym oraz cateringiem (w tym lunch / 2 dni oraz 4 przerwy kawowe) oraz usługi zakwaterowania (dwie doby) dla 11 ekspertów.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia:

Termin nadsyłania ofert upływa 22.07.2016 roku

FOUNDATION WWF POLAND ANNOUNCES THE PROCEDURE FOR:

Numer referencyjny: 02/06/17/MK/ID

"RENDERING SERVICES IN THE SCOPE OF SEARCHING FOR, RECOVERING AND DOCUMENTING LOST FISHING NETS IN THE BALTIC SEA" 

Contract co-financed by INTERREG Baltic Sea Region Programme within the framework of: Marelitt Baltic project – reducing the impact of marine litter in the form of derelict fishing gear on the Baltic Sea environment
Reference number: 02/06/17/MK/ID
 
The detailed scope of the contract is available in the full content of the announcement.
 
The place for the submission of bids, the Registered Office of the WWF Foundation Poland, ul. M.Gandhiego 3, 02-645 Warsaw, Poland, the Secretariat
The time limit for submission of bids: until 10 July 2017, at 12.00 hours
 
For more information, please contact:
e-mail: mkalinowska@wwf.plidobrowolska@wwf.pl.
Contact persons:
Marta Kalinowska (substantive matters concerning the project and contract).
Izabela Dobrowolska (administrative and financial affairs)

Załączniki

SIWZ_ENG.doc

FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA:

Numer referencyjny: 02/06/17/MK/ID

„ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM”

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”
Nr referencyjny: 02/06/17/MK/ID
 
Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia.
 
Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 10 lipca 2017 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: mkalinowska@wwf.plidobrowolska@wwf.pl.
Osoby do kontaktu:
Marta Kalinowska (sprawy merytoryczne dotyczące projektu i zamówienia).
Izabela Dobrowolska (sprawy finansowo-administracyjne)

INFORMATION ABOUT CHANGE OF THE TERM OF TENDERING FOR:

Numer referencyjny: 02/06/17/MK/ID

"RENDERING SERVICES IN THE SCOPE OF SEARCHING FOR, RECOVERING AND DOCUMENTING LOST FISHING NETS IN THE BALTIC SEA"

Contract co-financed by INTERREG Baltic Sea Region Programme within the framework of: Marelitt Baltic project – reducing the impact of marine litter in the form of derelict fishing gear on the Baltic Sea environment
Reference number: 02/06/17/MK/ID
 
The place for the submission of bids, the Registered Office of the WWF Foundation Poland, ul. M.Gandhiego 3, 02-645 Warsaw, Poland, the Secretariat
The time limit for submission of bids: until 12 July 2017, at 12.00 hours
 
For more information, please contact:
e-mail: mkalinowska@wwf.plidobrowolska@wwf.pl.
Contact persons:
Marta Kalinowska (substantive matters concerning the project and contract).
Izabela Dobrowolska (administrative and financial affairs)

Załączniki

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT:

Numer referencyjny:

„ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM”

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”
Nr referencyjny: 02/06/17/MK/ID
 
Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 12 lipca 2017 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: mkalinowska@wwf.plidobrowolska@wwf.pl.
Osoby do kontaktu:
Marta Kalinowska (sprawy merytoryczne dotyczące projektu i zamówienia).
Izabela Dobrowolska (sprawy finansowo-administracyjne)

 

INFORMATION ABOUT AMENDMENTS TO THE TERMS OF REFERENCE AND TIME LIMIT FOR SUBMISSION OF TENDERS

Numer referencyjny:

"RENDERING SERVICES IN THE SCOPE OF SEARCHING FOR, RECOVERING AND DOCUMENTING LOST FISHING NETS IN THE BALTIC SEA"

Contract co-financed by INTERREG Baltic Sea Region Programme within the framework of: Marelitt Baltic project – reducing the impact of marine litter in the form of derelict fishing gear on the Baltic Sea environment
Reference number: 02/06/17/MK/ID
 
The place for the submission of bids, the Registered Office of the WWF Foundation Poland, ul. M.Gandhiego 3, 02-645 Warsaw, Poland, the Secretariat
The time limit for submission of bids: until 17 July 2017, at 12.00 hours
 
For more information, please contact:
e-mail: mkalinowska@wwf.plidobrowolska@wwf.pl.
Contact persons:
Marta Kalinowska (substantive matters concerning the project and contract)
Izabela Dobrowolska (administrative and financial affairs)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Numer referencyjny:

„ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM”

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”
Nr referencyjny: 02/06/17/MK/ID

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 17 lipca 2017 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: mkalinowska@wwf.plidobrowolska@wwf.pl.
Osoby do kontaktu:
Marta Kalinowska (sprawy merytoryczne dotyczące projektu i zamówienia).
Izabela Dobrowolska (sprawy finansowo-administracyjne)

ZAPYTANIE O CENĘ PRZED POSTĘPOWANIEM

Numer referencyjny:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie wyceny realizacji Zamówienia, opisanego szczegółowo w Załączniku nr 1_OPZ_Instrukcje.

Przesłana wycena ma przedstawiać kwotę netto i brutto za realizację całego Zamówienia.

Po otrzymaniu i porównaniu wycen, ogłoszone zostanie właściwe postępowanie, mające na celu wyłonienie Wykonawcy Zamówienia.

 

Przedmiot zamówienia:

Przygotowaniu merytorycznym i graficznym dwóch opracowań pn.:

A. „Instrukcji minimalizowania hałasu podwodnego jako istotnego zagrożenia dla morświna” oraz 

B. „Procedura postępowania z przyłowionymi i znajdowanymi na brzegu żywymi i martwymi ssakami i ptakami morskimi”, w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Wyceny proszę przesyłać na adres: mradziewicz@wwf.pl

Termin nadsyłania wycen upływa w dniu: 25.07.2019 r.


Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Usunięto obraz.

 

INFORMATION FROM OPENING THE TENDERS

Numer referencyjny: 02/06/17/MK/ID

"RENDERING SERVICES IN THE SCOPE OF SEARCHING FOR, RECOVERING AND DOCUMENTING LOST FISHING NETS IN THE BALTIC SEA"

Contract co-financed by INTERREG Baltic Sea Region Programme within the framework of: Marelitt Baltic project – reducing the impact of marine litter in the form of derelict fishing gear on the Baltic Sea environment
Reference number: 02/06/17/MK/ID
 
Opening the tenders in the proceedings held in the open tender for:
“Rendering services in the scope of searching for, recovering and documenting lost fishing nets in the Baltic Sea” 
was held on 17.07.2017, at 1:00 p.m. (13:00 hrs)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Numer referencyjny: 02/06/17/MK/ID

„ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM”

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”
Nr referencyjny: 02/06/17/MK/ID
 
Otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim”
odbyło się w dniu 17.07.2017 r. o godz. 13:00.

INFORMATION ON CANCELLING THE PROCEEDINGS

Numer referencyjny: 02/06/17/MK/ID

Part 3, 4 and 5


Warsaw, on 27.07.2017

Re.: proceedings under open tender for „Rendering services of searching, recovering and documenting lost fishing nets in the Baltic Sea” Case file reference (reference number): 02/06/17/MK/ID.
 
Please be advised that the Contracting party cancelled the above-mentioned proceedings in the Parts 3, 4 and 5 due to the following reasons:


- Part 3 – pursuant to the article 93 item 1 point 1) of the act dated 29 January 2004 Public procurement law (Journal of Laws of 2015, item 2164 as amended), hereinafter referred to as “Ppl”, due to the fact that for that Part not any tender was submitted that was not subject to rejection;
- Part 4 – pursuant to the article 93 item 1 point 1) of Ppl due to the fact that for that Part not any tender was submitted that was not subject to rejection;
- Part 5 – pursuant to the article 93 item 1 point 4) of Ppl, due to the fact that the tender with the lowest price exceeds the amount which the Contracting party intends to assign for financing the contract in the given part.  

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Numer referencyjny: 02/06/17/MK/ID

Część 3, 4 i 5

Warszawa, dnia 27.07.2017 r. 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 02/06/17/MK/ID.
 
Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający unieważnił wskazane powyżej postępowanie w Części 3, 4 i 5 z następujących powodów:


- Część 3 - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, z uwagi na fakt, iż w danej Części nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- Część 4 - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Pzp, z uwagi na fakt, iż w danej Części nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- Część 5 – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Pzp, z uwagi na fakt, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w danej części.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/07/17/DOP z dn. 21.07.2017 r.

Numer referencyjny: REF: 01/07/17/DOP

Wykonanie inwentaryzacji oraz sporządzenie raportu z liczenia mchów i porostów na obszarze Natura 2000 (PLC 200004).


W związku z wykonywaną inwentaryzacją rozmieszczenia gatunków mchów oraz porostów zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 11 sierpnia 2017 r. o godz. 16:00.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/07/17/RJ z dnia 27 lipca 2017 r.

Numer referencyjny:

Dostawa odzieży ochronnej, sprzętu i wyrobów medyczno-weterynaryjnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 07 sierpnia 2017 r. o godz. 8:00.
 
Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.