Szanowni Państwo,

W Fundacji WWF Polska dbamy o to, aby nasze działania dotyczące współpracy spotykały się z najwyższym standardem. Jednak mimo naszych starań może wydarzyć się sytuacja, w której odczują Państwo, że nie spełniamy Waszych oczekiwań.

Pracownicy naszej Fundacji bardzo cenią sobie każdą informację zwrotną otrzymaną od osób, które w jakikolwiek sposób zetknęły się z naszymi działaniami. W momencie, w którym tworzą się sytuacje problemowe, chcielibyśmy o tym usłyszeć, aby móc zareagować i jak najszybciej zaradzić tej sytuacji oraz wprowadzić środki zapobiegające jej ponownemu wystąpieniu. 

Wszelkie komentarze lub skargi dotyczące sposobu w jakim pracujemy traktujemy bardzo poważnie, a także wierzymy, że pomagają one usprawnić wykonywaną przez nas pracę i ulepszyć nasze podejście. Dlatego jesteśmy wdzięczni za poświęcenie nam swojego czasu każdej osobie, która zdecyduje się na kontakt z nami. 

Szczególnie zależy nam na zgłaszaniu spraw, które według wartości Fundacji WWF Polska są uznane za nieetyczne lub łamią one prawo.

Do takich przykładów należą: 

  • kradzież, oszustwo, przekupstwo, korupcja lub nadużycie władzy; 
  • zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa; 
  • poważne wykroczenia, np. dyskryminacja, molestowanie, molestowanie seksualne, werbalne lub atak fizyczny; 
  • działalność przestępcza, w tym nielegalna praca, pranie pieniędzy, uchylanie się od płacenia podatków, handel ludźmi;
  • szkoda lub potencjalna krzywda dzieciom lub innym wrażliwym grupom; 
  • nieuprawnione ujawnienie informacji poufnych, w tym danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa; 
  • skarga podniesiona przez lokalne społeczności lub potencjalna szkoda dla lokalnych społeczności.

W przypadku otrzymanego zgłoszenia, Fundacja WWF Polska zobowiązuje się do zapewnienia uczciwej procedury przekazania informacji zwrotnej, która będzie spójna, jasna i łatwa w zrozumieniu dla każdego, kto zdecydował się na kontakt z nami.

Pracownicy naszej Fundacji zostali przeszkoleni w zakresie interwencji w sprawach problemowych. Dokładamy starań aby każda zgłaszająca osoba miała pewność, że otrzymana przez nas informacja jest traktowana z należytą uważnością, szacunkiem i wrażliwością. Angażujemy w proces tylko niezbędne osoby, zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi prywatności i ochrony danych osobowych.

Będzie nam również niezmiernie miło otrzymywać od Państwa pozytywne informacje dotyczące współpracy z nami lub działań fundacyjnych. Wierzymy, że każdy taki sygnał - pozytywny, lub negatywny - pomaga nam w rozwoju i dążeniu do pracy zgodnej z naszymi wartościami, którymi są: odwaga, współpraca, szacunek i wierność zasadom.

Jeśli chcesz zgłosić problem lub zostawić pozytywną opinię o naszej działalności, skorzystaj z formularza dostępnego tu: zglosproblem.wwf.pl

Przejdź do formularza »