Fundacja WWF Polska jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Tylko dzięki wsparciu naszych darczyńców jesteśmy w stanie kontynuować nasze działania i wspólnie dbać o otaczający nas świat. 

Transparentność finansowa wobec naszych darczyńców i sympatyków jest dla nas bardzo ważna. Z tego względu każdego roku publikujemy sprawozdanie finansowe, uchwały oraz opinię biegłego.

Statut fundacji WWF Polska możesz przeczytać tutaj

Fundacja WWF Polska przekaże zatwierdzone sprawozdanie finansowe do 30 listopada 2021 zgodnie z przepisami, dla organizacji których rok finansowy jest inny niż rok kalendarzowy.

W dniu 23 grudnia 2019 r. Zarząd Fundacji WWF Polska podjął uchwałę o zmianie roku obrotowego na okresy od 1 lipca do 30 czerwca. W związku z tym uległ przedłużeniu rok obrotowy 2020 o 6 miesięcy tj. do 30 czerwca 2021. 
Kolejne lata obrotowe będą trwały 12 miesięcy, liczonych od 1 lipca do 30 czerwca.

Sprawozdania za rok 2021 (okres od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022):

Sprawozdania za rok 2020 (okres od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2021):

Sprawozdania za rok 2019:

Sprawozdania za rok 2018:

Sprawozdania za rok 2017:

Sprawozdania za rok 2016:

Sprawozdania za rok 2015:

Sprawozdania za rok 2014:

Sprawozdania za rok 2013:

Sprawozdania za rok 2012:

Sprawozdania za rok 2011:

Sprawozdania za rok 2010:

Sprawozdania za rok 2009:

Sprawozdania za rok 2008:

Sprawozdania za rok 2007:

Sprawozdania za rok 2006:

Sprawozdania za rok 2005:

Sprawozdania za rok 2004: