70% – aż takiego obszaru Ziemi dotyczy problem morskich zanieczyszczeń i nadmiernej eksploatacji.

Morza i oceany to największy obszar Ziemi.

Tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy co skrywają głębiny. Wiele gatunków morskich wciąż czeka na odkrycie. Równie niezbadana jest podwodna powierzchnia – np. najdłuższe podwodne pasmo górskie na świecie. Ten olbrzymi ekosystem ma jednak realny wpływ na nasze życie, ponieważ to właśnie oceanom zawdzięczamy co drugi oddech. Przez działania człowieka to tętniące życiem środowisko może zamienić się w jałową pustynię.

Jednocześnie jest to ekosystem, który ma znaczący wpływ na klimat i pogodę, dostęp do tlenu i zasoby pokarmowe. Dziś do takich zagrożonych obszarów należy też Bałtyk. Wciąż jednak nie jest za późno, aby go ratować.

Jak WWF pomaga ratować morza i oceany?

Bałtyk stanowi integralną część światowych akwenów, a jednocześnie jest morzem szczególnie wrażliwym. Dlatego działania Fundacji WWF Polska koncentrują się na polskim morzu. Obejmują zarówno ochronę gatunków wodnych, jak i ograniczanie destrukcyjnego wpływu człowieka na morski ekosystem.

Pomóż przetrwać morzom i oceanom

Wspierając nasze działania, pomagasz chronić zagrożone ekosystemy morskie i oceaniczne. Obszarem naszej aktywności jest przede wszystkim Morze Bałtyckie. Wraz z WWF Polska możesz przyczyniać się do utrzymania równowagi w tym szczególnie nam bliskim, a jednocześnie bardzo wrażliwym akwenie.

Poznaj morza i oceany

Morza i oceany zajmują ponad 70% powierzchni Ziemi. Wytwarzają 50% dostępnego tlenu, wywierają decydujący wpływ na klimat i pogodę, dostarczają nam żywność i są silnie powiązane z licznymi gałęziami gospodarki, takimi jak transport, rybołówstwo czy turystyka. Rybołówstwo stanowi podstawowe źródło pożywienia i utrzymania dla ponad 800 mln osób.

Choć wielu z nas na co dzień nie obcuje z morzami czy oceanami, mają one na nas odczuwalny wpływ. Woda to niewyczerpany magazyn ciepła. Jako regulator klimatu pochłania i oddaje olbrzymie ilości energii słonecznej. Gdy cykl ten jest zakłócony, może dochodzić do rozmaitych anomalii pogodowych i klimatycznych. To dlatego ochrona prawidłowego funkcjonowania ekosystemów mórz i oceanów przyczynia się także do tak potrzebnej ochrony klimatu!

Zagrożenia mórz i oceanów

Z powodu zanieczyszczeń, intensywnego ruchu morskiego, przyłowów i przełowienia (czyli nadmiernej, niekontrolowanej eksploatacji ryb, które sprowadzają populacje poławianych gatunków poniżej poziomu bezpiecznego dla ich odtworzenia), nasze morza i oceany, wraz ze znajdującą się w nich fauną i florą, są obecnie w olbrzymim niebezpieczeństwie.

Z tego względu zachowanie morskich siedlisk i promowanie zrównoważonego rybołówstwa jest ważne zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. Fundacja WWF Polska dba o ochronę różnorodności biologicznej naszych mórz i oceanów również po to, by ją zachować i dla przyszłych pokoleń.

Obszarem wodnym szczególnie wrażliwym jest Morze Bałtyckie. Na naszych oczach jego różnorodność biologiczna zamiera. Ochrony wymagają zarówno bytujące tu gatunki (np. foki szare i morświny), jak i cały ekosystem morski.

Razem pomóżmy morzom i oceanom

Działania WWF Polska skupiają się na obszarze Morza Bałtyckiego. Zwracamy uwagę na problem eutrofizacji (przeżyźnienia) tego akwenu, kumulacji zanieczyszczeń, a także innych zjawisk zagrażających życiu chronionych gatunków wodnych. Dzisiaj, na naszych oczach, Bałtyk umiera. Jednak wciąż jeszcze nie jest za późno, aby przeciwdziałać destrukcyjnym procesom.

Morze Bałtyckie boryka się z wieloma problemami. Jest nie tylko jednym z najmłodszych mórz świata, ale również jednym z najbardziej zatłoczonych. Duży ruch na morzu, eutrofizacja i zwiększające się obszary tzw. pustyń tlenowych, to tylko niektóre z problemów Bałtyku. Wynika z tego potrzeba zintegrowanych i spójnych działań na poziomie międzynarodowym. Przyłączając się do działań Fundacji WWF Polska, możesz zarówno wspierać zrównoważone funkcjonowanie naszego morza, jak i ochronę wszelkich zbiorników wodnych na świecie.

Dowiedz się więcej o problemach Bałtyku

Eutrofizacja Ssaki bałtyckie Sieci widmoEurowa

 

AKTUALNOŚCI