W zastraszającym tempie tracimy lasy naturalne. Co minutę ich powierzchnia kurczy się o obszar równy 36 boiskom piłkarskim. Bezpowrotnie.

Lasy są największą ostoją życia na Ziemi. Są domem dla 2/3 wszystkich gatunków zamieszkujących naszą planetę. Dostarczają nam naturalnych surowców, oczyszczają powietrze, pomagają utrzymywać zapasy wody pitnej i zapobiegają erozji gleby. Ich skuteczna ochrona jest kluczowa w walce z globalnym ociepleniem – lasy magazynują olbrzymie ilości dwutlenku węgla. Wylesianie natomiast jest przyczyną aż 20% światowej emisji dwutlenku węgla. 

Lasy są domem dla 2/3 wszystkich gatunków zamieszkujących naszą planetę.

Lasy są niezwykle ważne dla życia nas wszystkich - są źródłem tlenu, którym oddychamy, przetwarzając ogromne ilości dwutlenku węgla, którymi nasza codzienna działalność zatruwa środowisko.

Las naturalny to las, w którym człowiek nie ingeruje w przebieg procesów naturalnych. Utraciliśmy już około połowy powierzchni takich lasów, które istniały kiedyś na świecie. Wypalane są pod uprawy – m.in. soi i palm oleistych. Wyrąbywane są także dla drewna, które trafia do naszych domów w postaci m.in. mebli, podłóg, gazet i papieru toaletowego. Wiele obszarów leśnych niszczonych jest wbrew prawu, z biedy albo dla szybkiego pomnożenia zysków. Obecne lasy naturalne przetrwały nie tylko w Afryce, Ameryce Południowej czy Azji. Znajdziemy takie również w Europie, niekoniecznie szukając daleko.

las to życie

Polskie lasy są jednym z najcenniejszych zasobów rodzimej przyrody. Nasz kraj wciąż porastają lasy o charakterze naturalnym, czego przykładem jest Puszcza Białowieska oraz Puszcza Karpacka. Są one jednymi z najważniejszych lasów, gdzie procesy naturalne dalej funkcjonują - choć są zagrożone przez intensywne leśnictwo (m. in. pozyskanie drewna i sztuczne nasadzenia). 

Wylesianie jest przyczyną aż 20% światowej emisji dwutlenku węgla.

Te lasy to sanktuaria różnorodności biologicznej, które tętnią życiem każdego dnia. Kompleksy leśne, takie jak Puszcza Białowieska czy Puszcza Karpacka są domem cennych i rzadkich gatunków zwierząt, jak objęte ochroną wilk, ryś, niedźwiedź brunatny czy sóweczka. 

W lasach naturalnych martwe i rozkładające się drzewa pełnią bardzo istotną rolę biologiczną - dają bowiem nowe życie i schronienie wielu istotom. Aż 50% gatunków zwierząt i roślin żyjących w lasach jest związanych z obecnością martwych i obumierających drzew. Martwe drzewo jest źródłem życia długo po swojej śmierci, oferująć pożywienie i schronienie mieszkańcom lasu. Duża ilość powalonych martwych pni drzew powoduje, że las jest mniej dostępny dla człowieka, a więc zwierzęta mają tam większy spokój i czują się bezpiecznie.

wwf las

 

Bez martwych drzew możemy stracić te gatunki bezpowrotnie.

Dzięki staraniom WWF niektóre ważne ekosystemy leśne na świecie udało się objąć ochroną – m.in. w Brazylii, Kongo czy na Borneo. W sumie dziś ok. 11 % lasów na Ziemi znajduje się pod ochroną. Jednak wiele wyjątkowo cennych terenów leśnych nie doczekało się jeszcze należytego zabezpieczenia. Giną bezcenne drzewostany a wraz z nimi unikalne gatunki fauny i flory. Niestety, również w Polsce.

CZY WIESZ, ŻE...

Hektar lasu pochłania tyle dwutlenku węgla, ile wytworzył samochód, który przejechał 100 tys. kilometrów?

CZY WIESZ, ŻE...

Aż 50% gatunków zwierząt i roślin żyjących w lasach jest związanych z obecnością martwych i obumierających drzew.

CZY WIESZ, ŻE...

Drzewa w Polsce są ścinane średnio w wieku około 100 lat, tymczasem większość z nich zdolna jest dożyć 300-400 lat.

CZY WIESZ, ŻE...

Powierzchnia liści jednego stuletniego buka odpowiada aż 1700 młodym bukom o średnicy korony 1 metra.

CZY WIESZ, ŻE...

Martwe drzewo jest ważne dla przyrody. Jedno drzewo od momentu śmierci do rozkładu jest domem dla kilkuset różnych gatunków grzybów, roślin i zwierząt.

Co Ty możesz zrobić?

Lasy potrzebują ochrony. Są domem tysiąca zwierząt i roślin, których życie zależy od zachodzących tam naturalnych procesów. Wspierając nasze działania, pomagasz ocalić rzadkie w skali kraju fragmenty lasów naturalnych oraz ich mieszkańców.

Chcę pomóc!