28 lutego 2017

70% – aż takiego obszaru Ziemi dotyczy problem
morskich zanieczyszczeń i nadmiernej eksploatacji.

 

Morza i oceany to największy obszar Ziemi.

Tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, co skrywają głębiny. Wiele gatunków morskich wciąż czeka na odkrycie. Równie niezbadana jest podwodna powierzchnia – np. najdłuższe pasmo górskie na świecie. Ten olbrzymi ekosystem ma jednak realny wpływ na nasze życie. Przez działania człowieka to tętniące życiem środowisko może zamienić się w jałową pustynię.

Jednocześnie jest to powierzchnia, która ma znaczący wpływ na naszą pogodę, dostęp do tlenu i zasoby pokarmowe. Dziś do takich zagrożonych terytoriów należy też Bałtyk. Wciąż jednak nie jest za późno, aby go ratować.

Jak WWF pomaga ratować morza i oceany?

Bałtyk stanowi integralną część światowych akwenów, a jednocześnie jest morzem szczególnie wrażliwym. Dlatego działania Fundacji WWF Polska koncentrują się na polskim morzu. Obejmują zarówno ochronę gatunków wodnych, jak i ograniczanie destrukcyjnego wpływu człowieka na morski ekosystem.

Pomóż przetrwać morzom i oceanom

Wspierając nasze działania, pomagasz chronić zagrożone ekosystemy morskie i oceaniczne. Obszarem naszej aktywności jest przede wszystkim Morze Bałtyckie. Wraz z WWF Polska możesz przyczyniać się do utrzymania równowagi w tym szczególnie nam bliskim, a jednocześnie bardzo wrażliwym akwenie.

Poznaj morza i oceany

Morza i oceany zajmują aż 70% powierzchni Ziemi. Wytwarzają 50% dostępnego tlenu, wywierają decydujący wpływ na naszą pogodę, dostarczają nam pożywienia i są silnie powiązane z naszą gospodarką. Podstawę diety dla prawie miliarda ludzi na świecie stanowią ryby i owoce morza, a ponad 200 milionów osób utrzymuje się z rybołówstwa.

Choć na co dzień nie obcujemy z morzami czy oceanami, mają one na nas odczuwalny wpływ. Woda to niewyczerpany magazyn ciepła. Pochłania i oddaje olbrzymie ilości energii słonecznej. Gdy cykl ten jest zakłócony, może dochodzić do rozmaitych anomalii pogodowych i klimatycznych.

Zagrożenia mórz i oceanów

Z powodu zanieczyszczeń, intensywnego ruchu morskiego, przyłowów i przełowienia (czyli nadmiernej, niekontrolowanej eksploatacji łowisk, które sprowadzają populacje poławianych gatunków poniżej poziomu bezpiecznego dla ich odtworzenia), nasze morza i oceany, wraz ze znajdującą się w nich fauną i florą, są obecnie w olbrzymim niebezpieczeństwie.

Z tego względu zachowanie morskich siedlisk i promowanie zrównoważonego rybołówstwa jest ważne zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. Fundacja WWF dba o ochronę bioróżnorodności naszych mórz i oceanów również po to, by zachować ich zasoby dla przyszłych pokoleń.

Obszarem wodnym szczególnie wrażliwym jest Morze Bałtyckie. Na naszych oczach jego bioróżnorodność zamiera. Ochrony wymagają zarówno bytujące tu gatunki (np. foki szare i morświny), jak i cały ekosystem wodny.

Razem pomóżmy morzom i oceanom

Działania WWF Polska skupiają się na obszarze Morza Bałtyckiego. Zwracamy uwagę na problem eutrofizacji (przeżyźnienia) tego akwenu, kumulacji zanieczyszczeń, a także innych zjawisk zagrażających życiu chronionych gatunków wodnych. Dzisiaj, na naszych oczach, Bałtyk umiera. Jednak wciąż jeszcze nie jest za późno, aby przeciwdziałać destrukcyjnym procesom.

Morze Bałtyckie boryka się z wieloma problemami. Jest nie tylko jednym z najmłodszych mórz świata, ale również jednym z najbardziej zatłoczonych. Duży ruch na morzu, eutrofizacja i zwiększające się obszary pustyń tlenowych, to tylko niektóre z problemów Bałtyku. Wynika z tego potrzeba zintegrowanych i spójnych działań na poziomie międzynarodowym. Przyłączając się do działań Fundacji WWF Polska, możesz zarówno wspierać zrównoważone funkcjonowanie naszego morza, jak i ochronę wszelkich zbiorników wodnych na świecie.

Co Ty możesz zrobić?

Twoje codzienne wybory mają wpływ na środowisko. Podpowiedzi szukaj w Poradniku Rybnym WWF. Poradnik w przejrzysty sposób podpowiada jakie ryby wybrać i których unikać, aby pomóc przyrodzie i środowisku morskiemu.

Poradnik Rybny WWF

Chcę pomóc!