10 sierpnia 2022
|
Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2024

Jesiotr bałtyckiJesiotr bałtycki (ostronosy, łac. Acipenser oxyrinchus)
Waga: do 600 kg
Wielkość: do 5 m
Długość życia: do 100 lat
Powstanie gatunku: około 200 mln lat temu, w okresie jurajskim
Miejsca występowania: kiedyś występował na terenie całej zlewni Morza Bałtyckiego, lecz wyginął z powodu przełowienia, regulacji i przegradzania rzek oraz zanieczyszczenia wód. Dziś naturalnie występuje już tylko wzdłuż atlantyckiego wybrzeża Ameryki Północnej.
Główne zagrożenia: przyłowy, zanieczyszczenia oraz bariery i regulacje rzek

 

Jesiotry – starsze niż dinozaury

Ryby jesiotrokształtne (do których należy jesiotr bałtycki) pojawiły się na Ziemi jeszcze przed dinozaurami, około 300 milionów lat temu. Bezpośredni przodek jesiotrów, które znamy dziś, pojawił się we wczesnej Jurze, około 200 milionów lat temu i od tego czasu ryby te praktycznie się nie zmieniły. Warto podkreślić, że jesiotry bałtyckie przetrwały wymieranie dinozaurów i do połowy XX wieku licznie występowały  na obszarze zlewni Morza Bałtyckiego.Jednak w  wyniku działalności człowieka populacja jesiotrów bałtyckich zaczęła gwałtownie spadać. Ostatniego dzikiego jesiotra odłowiono w Polsce w latach 60. XX wieku, a w 1970 r. gatunek uznano za całkowicie wymarły.

Zdjęcie archiwalne jesiotraJesiotry bałtyckie to fascynujące ryby. Mogą żyć nawet do 100 lat, a maksymalna długość ich ciała dochodzi do ponad 5 metrów (to tyle, ile mierzą jedne z największych rekinów, w tym żarłacze tygrysie!), a ważyć mogą nawet do 600 kg (to tyle, ile duża samica żubra)!

Jesiotr bałtycki był rybą dwuśrodowiskową (wędrowną), która odbywała swoją wędrówkę tarłową przez 2 środowiska: rzeczne (słodkowodne) i morskie (słonowodne). Jesiotry wykluwały się w górnych odcinkach rzek, następnie spływały do Morza Bałtyckiego, gdzie dojrzewały. Dojrzałość płciową osiągały w wieku 16-18 lat! Potem powracały w górę rzek - do miejsc, gdzie wcześniej się wykluły -  i tam odbywały tarło. Zjawisko to nazywane jest „homingiem”. Jesiotry, podobnie jak ryby łososiowate, były bardzo mocno związane z miejscem swojego „urodzenia”; natura „zaprojektowała” je tak, że pamiętają miejsce, w którym wykluły się z ikry i dokładnie w to samo miejsce powracają, gdy są dorosłe, by złożyć własną ikrę. Jesiotry nie mają gniazd tarłowych, jaja składają w miejscach kamienisto-żwirowych, wśród dużych kamieni. 

 

 

Dawniej to Wisła i Odra były dla jesiotrów jednymi z najważniejszych rzek w całej Europie i to w nich przede wszystkim się rozmnażały. Jesiotr ostronosy (bałtycki) niegdyś gromadnie Odrą płynął aż do Raciborza, Wisłą docierał na Śląsk.

 

Jesiotr – inżynier środowiska

Jesiotry pełnią niezwykle istotną rolę w przyrodzie. Przez miliony lat były nieodłącznym elementem ekosystemów rzecznych i morskich, a więc świata pośród którego żyjemy. Jako ryby wędrowne przenosiły składniki odżywcze, tzw. “biogeny” z Morza Bałtyckiego do rzek, kompensując naturalne wypłukiwanie biogenów z rzek do morza przez prądy wodne i erozje. Poprzez swoje wybiórcze żerowanie na konkretnych grupach organizmów dennych mogą wpływać na skład gatunkowy tych organizmów (jedząc jedne gatunki, a “zostawiając” inne). Jest to ważna rola regulacyjna, pomagająca zapewnić stabilność ekosystemu. Jesiotry mogą też skutecznie zmniejszać populację gatunków inwazyjnych ryb, takich jak babki (bycza, rzeczna, łysa, marmurkowa), trawianka czy sumik karłowaty. Można je więc śmiało nazywać inżynierami bioróżnorodności!
 

 

Mapa historycznego wystepowania jesiotra

Jak wyginął król Wisły?

Choć jesiotr ostronosy przeżył dinozaury, to działalność człowieka spowodowała, że w drugiej połowie XX wieku gatunek ten uznano za wymarły na całym obszarze państw zlewni Morza Bałtyckiego. Jesiotry wyginęły w tym regionie m.in z powodu przegradzania rzek, zanieczyszczenia wód i przełowienia. Ryby te masowo poławiano w trakcie ich wędrówek w dół rzek, a także z miejsc tarła, dla mięsa i kawioru.

Głównym powodem wymarcia jesiotra w Bałtyku było przełowienie. Istotnym czynnikiem, który wpłynął na ten proces była też regulacja koryt rzecznych. Zabudowa poprzeczna rzek w postaci jazów i zapór miała miejsce, gdy populacja jesiotra była na skraju wymarcia. W Polsce przysłowiowym “gwoździem do trumny” okazało się wybudowanie tamy we Włocławku w latach 60. Dzisiaj nadal największym zagrożeniem dla odtworzenia populacji jesiotra jest zabudowa rzek. Wstępne badania wskazują, że poniżej stopnia wodnego Włocławek są miejsca, które spełniają wymagania siedliskowe i jesiotry potencjalnie mogą się tam rozradzać. Jest szansa na to, że te „ryby-dinozaury” powrócą do naszych rzek, o ile nie powstanie planowany stopień wodny Siarzewo. Wybudowanie tego zbiornika oznacza bowiem zalanie i zniszczenie dokładnie tych miejsc, gdzie mógłby rozmnożyć się jesiotr. A to oznacza na zawsze zaprzepaszczenie programu reintrodukcji króla polskich rzek i szansę powrotu jesiotra do naszych wód. Co więcej - przyczyni się do wymierania kolejnych gatunków.

Do wymarcia jesiotra ostronosego w polskich wodach przyczyniło się także zanieczyszczenie rzek ściekami przemysłowymi, zanieczyszczeniami rolniczymi (sztuczne nawożenie) oraz ściekami z gospodarstw domowych odprowadzanymi bezpośrednio lub z nieszczelnych szamb do Wisły czy Odry.

 

Odrodzenie jesiotra bałtyckiego

Próby restytucji (przywrócenia) jesiotra ostronosego do zlewni Morza Bałtyckiego podejmowane są od 1996 r., w ramach Konwencji o Ochronie Morza Bałtyckiego HELCOM. Od 2005 r. prowadzone są eksperymentalne zarybienia jesiotrem ostronosym. Pierwsze działania w tym zakresie wdrożono w Niemczech i w Polsce, zaś od 2010 r. w ich realizację włączyły się państwa bałtyckie i Federacja Rosyjska.

Projekt przywrócenia jesiotra bałtyckiego jest działaniem czasochłonnym, co jest ściśle powiązane z biologią gatunku. Jesiotry bałtyckie w hodowli dojrzewają bowiem dopiero w wieku 14-16 lat, a więc tyle czasu musieliśmy czekać, aż hodowlane osobniki uda się rozmnożyć. Przykładowo najstarsze samce tego gatunku, hodowane w Polsce w ośrodku zarybieniowym Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, pochodzą z roczników 1998 i 2001, a dojrzałość płciową osiągnęły w 2012 r. Pierwsza samica osiągnęła dojrzałość płciową w 2020 roku. I dopiero wtedy, wiosną 2020 roku, po raz pierwszy w Polsce udało się przeprowadzić sztuczne tarło świeżo dojrzałych jesiotrów, wyhodowanych z ikry pochodzącej od odłowionych dzikich ryb.

Obecnie dzikie populacje jesiotra ostronosego zachowały się wyłącznie w Ameryce Północnej, na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych i Kanady. Badania genetyczne wykazały*, że populacja, którą dziś można zaobserwować w rzece Św. Jana w Nowym Brunszwiku w Kanadzie, dawniej zamieszkiwała również w zlewni Morza Bałtyckiego. Niemcy, Polska, Litwa i Łotwa rozpoczęły w związku z tym prace nad odtworzeniem jesiotra ostronosego na tym obszarze. W Polsce jako pierwszy prace nad restytucją rozpoczął prof. Ryszard Kolman z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Na bazie tych pilotażowych zarybień utworzono matczyne stado, służące do kontrolowanego rozrodu.

Tarlaki hodowane w Niemczech rozmnażane są corocznie od 2010 r. Larwy (w wieku 14 dni) i młodociane osobniki ( 3-5 miesięczne) wypuszczane są do rzek oraz przekazywane partnerom z Polski, Litwy, Łotwy oraz Estonii. W Polsce w tym czasie wypuszczono od kilkuset do kilkunastu tysięcy młodocianych osobników - do Drwęcy oraz dopływów Odry: Warty, Drawy, Noteci, Gwdy i Baryczy. W dorzeczu Wisły jesiotry trafiają przede wszystkim do Drwęcy, a w mniejszej ilości do Wisły, Wisłoka, Wisłoki oraz Narwi. W dorzeczu Pregoły eksperymentalnie zarybiono Węgorapę.

Stoi przed nami gigantyczna szansa, aby jesiotr ostronosy nie był jedynie zakonserwowanym eksponatem, jak ten w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Za wzorowy przykład związany z ochroną tej ryby mogą posłużyć działania pozarządowej organizacji Sturgeon For Tomorrow z USA, której celem jest opieka na populacją jesiotra jeziornego (w tym jego naturalnych siedlisk w Wisconsin - rzece Wolf i jezior tego regionu). Każdej wiosny setki miłośników przyrody, wolontariuszy i strażników mają okazję obserwować jesiotry w ich miejscach tarła na rzece Wolf. Ponadto bronią ryb przed działaniami kłusowników oraz pomagają w edukacji społeczeństwa. W ten sposób tarło jesiotra jeziorowego, narodowego gatunku w regionie Wisconsin, stało się kulturowym zjawiskiem i wydarzeniem jednoczącym całą społeczność. Tak może być również w Polsce!

W latach 2021 – 2022 Instytut Rybactwa Śródlądowego wypuścił do polskich rzek ok. 100 tysięcy młodych jesiotrów ostronosych (bałtyckich). WWF Polska aktywnie uczestniczy w akcjach zarybiania.

 

 

W Polsce młodociane jesiotry ostronose hodowane są w trzech ośrodkach:

 1. w Zespole Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej Grzmięca, Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, w którym dojrzewają jesiotry ostronose oraz hodowane są osobniki młodociane przeznaczone na zarybienia;
 2. w Zakładzie Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach - to obiekt, w którym dojrzewają tarlaki jesiotra ostronosego oraz prowadzony jest wychów ryb przeznaczonych na zarybienia;
 3. w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach, gdzie hodowane są tylko dojrzewające osobniki.

Od 2005 r. w Polsce zarybia się eksperymentalnie jesiotrem ostronosym Odrę i Wisłę z dopływami. Szacunkowo, tylko do tej pory przeznaczono na ten cel 9 mln publicznych pieniędzy.

Renaturyzowane rzeki – przyszłość jesiotra bałtyckiego

Same zarybienia niestety nie wystarczą, by odbudować populację jesiotra bałtyckiego. Młodym jesiotrom ostronosym zagrażają m.in. regulacje rzek, takie jak prostowanie koryt, pogłębianie, odmulanie, czy wycinanie roślinności nadbrzeżnej i w korycie. Powoduje to zanik miejsc żerowania czy miejsc, gdzie młode mogłyby się schronić. Bariery na rzekach (zapory, progi, jazy) sprawiają , że starsze osobniki nie mogą migrować do morza, a dorosłe jesiotry wracające na tarło nie mogą wędrować do miejsc rozrodu i rozmnażać się. Z kolei wydobycie żwiru z rzek o charakterze górskim oznacza niszczenie tarlisk jesiotrów, ponieważ ikrę składają one właśnie na żwirowo - kamiennym dnie. Aby restytucja odniosła swój skutek, potrzeba jak najszybszej eliminacji tych zagrożeń. Kluczem do sukcesu jest renaturyzacja rzek i usuwanie barier, by ryby dwuśrodowiskowe mogły spokojnie odbyć wędrówkę. Istotne byłoby także zakazanie wydobycia żwiru w ważnych dla jesiotrów rzekach oraz inwestowanie w lokalne oczyszczalnie ścieków i systemy szybkiego powiadamiania gmin o zanieczyszczeniach wód.

Programem reintrodukcji jesiotra ostronosego w Polsce opiekują się:

 1. Ministerstwo Rolnictwa, Departament Rybołówstwa - odpowiada za wymianę informacji w środowisku międzynarodowym i skoordynowanie działań polskich z działaniami innych państw bałtyckich.
 2. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie – hoduje i rozmnaża jesiotry, a także opracowuje jak najskuteczniejsze i najbardziej zbliżone do warunków środowiska naturalnego metody hodowli. Prowadzi również monitoring skuteczności zarybień oraz bada biologię i ekologię tego gatunku.
 3. Fundacja WWF Polska – koordynuje przepływ informacji między partnerami i interesariuszami w Polsce, odpowiada za przekazywanie informacji o programie i działaniach społeczeństwu, przekazując wiedzę o tym gatunku Polakom oraz finansuje część działań reintrodukcyjnych.

Wszystkie trzy instytucje są jednocześnie członkami międzynarodowej grupy eksperckiej ds. Jesiotra bałtyckiego przy Komisji HELCOM, której zadaniem jest wymiana informacji i koordynowanie procesu reintrodukcji jesiotra w całej zlewni Bałtyku.

 

Jesiotr bałtycki (ostronosy) jest gatunkiem chronionym i w Polsce obowiązuje całkowity zakaz jego połowu. Choć ryba ta spotykana jest w polskiej gastronomii, to mięso serwowane w restauracjach czy na sklepowych półkach nie pochodzi od jesiotra bałtyckiego. Na polskim stole legalnie można spotkać wyłącznie gatunki jesiotrów celowo hodowanych dla mięso i ikrę - m.in jesiotra syberyjskiego, sterleta oraz hybrydy tych gatunków.

Co Ty możesz zrobić?

 • Jeżeli jesteś rybakiem lub wędkarzem i złowisz jesiotra: zrób zdjęcie ryby i znacznikowi, który zazwyczaj ma przyczepiony do ogona lub płetwy grzbietowej. Jeśli możesz, zmierz rybę, następnie delikatnie wypuść ją do wody. Jesiotr to silny zawodnik: dobrze przeżywa złapanie w sieci czy na wędkę, więc jeśli go wypuścisz, na pewno sobie poradzi. Zapisz miejsce, czas i lokalizację złowienia, a następnie wszystkie te informacje, wraz ze zdjęciem, przekaż mailem do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (a.kapusta@infish.com.pl) lub Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa (sekretariat.dr@minrol.gov.pl)
 • Edukuj i informuj o jesiotrze oraz jego problemach
 • Zwracaj uwagę na los rzek, reaguj jeśli dzieje się coś niepokojącego
 • Pobierz aplikację Barrier Tracker i będąc nad rzeką zaznacz wszystkie napotkane bariery na rzekach. Dzięki temu może uda się rozebrać część niepotrzebnych barier i przywrócić korytarze migracyjne dla jesiotrów i innych ryb
 • Podpisz petycję w sprawie wstrzymania budowy nowych tam oraz rozbiórki tych niepotrzebnych, skierowaną do Ministerstwa Infrastruktury
 

Plan Działania HELCOM dla jesiotra bałtyckiego, tzw. Action Plan, to dokument, który powstał w grupie roboczej państw nadbałtyckich ds. jesiotra w Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, znanej również jako Komisja Helsińska HELCOM. Zawiera zbiór wiedzy na temat tego gatunku, plan jego restytucji i omówienie najpilniejszych działań oraz metod z tym związanych. Dokument ma również służyć jako przypomnienie decydentom, że zobowiązaliśmy się do przywrócenia jesiotra bałtyckiego do naszych rzek i morza na mocy Konwencji o Ochronie Morza Bałtyckiego HELCOM oraz Konwencji Berneńskiej. Musimy jak najszybciej zacząć wdrażać te działania na krajową skalę oraz wprowadzić je jako stały element w zarządzaniu zlewniami Odry i Wisły.

Plan działania HELCOM

10 faktów o jesiotrze

Usuwanie zapór w Europie

 

Partnerzy merytoryczni: