01 marca 2017

Rzeki, te małe i duże, rozpościerają swoje ramiona po całej Polsce. Ich nieujarzmione wody nieustannie tworzą nowe meandry, by po latach wrócić do poprzedniego biegu. A szerokie, często zalewane wezbranymi wodami, doliny rzek należą do najżyźniejszych miejsc na Ziemi.

Wisła, jako jedyna na naszym kontynencie, zachowała swój naturalny charakter na ponad 300 kilometrowym odcinku

Mimo ogromnej presji na przekształcenia rzek w ostatnich latach wciąż mamy perły, w których nie wszystko jest odmierzone „od linijki”. Wśród nich pierwsze miejsce zajmuje Wisła, Królowa Polskich Rzek. To ona, jako jedyna na naszym kontynencie, zachowała swój naturalny charakter na ponad 300 kilometrowym odcinku. Środkowy fragment biegu rzeki, od Sandomierza do Płocka jest chroniony na mocy Obszarów Natura 2000. Mimo to, że co jakiś czas w jej koryto wcina się usypana z kamieni ostroga, Wisła na tym odcinku dalej jest żywą rzeką. Jej nurt podcina brzegi, woda niesie muł i piasek usypując rozległe plaże i wyspy. Podobnie jest z Odrą. Chociaż intensywnie eksploatowana od średniowiecza, zmieniła wygląd i charakter, jej dolina jest jednym z najcenniejszych przyrodniczo korytarzy ekologicznych. Mozaika starorzeczy, lasów łęgowych i podmokłych łąk jest siedliskiem dla wielu rzadkich i chronionych gatunków zwierząt.  

Mozaika starorzeczy, lasów łęgowych i podmokłych łąk jest siedliskiem dla wielu rzadkich i chronionych gatunków zwierząt.  

Podobne, rzeczne perły możemy dostrzec zaraz za swoim domem i chronić ich naturalne piękno wraz z tym co żyje w nich i dzięki nim. Wszystko po to, by bez obaw o jutro mogły dalej wytrwale rzeźbić teren, znacząc bieg licznymi starorzeczami i odnogami, wysokimi skarpami i meandrami, wyspami, piaszczystymi łachami, bagnami i łęgami. Nie czekaj. Poznaj, pokochaj i chroń z nami naturalne rzeki.

Dowiedz się więcej o rzekach:

 • Rzeka a człowiek
  Musimy mieć świadomość, że przekształcenia rzek i ich dolin są groźne w skutkach nie tylko dla przyrody ale również dla nas samych - w ich wyniku, wzrasta zagrożenie powodziami, a rzeki tracą zdolność do samooczyszczania się. Więcej »
   
 • Co żyje w rzece?
  Od bezkręgowców przez ryby, płazy, gady, ptaki aż po ssaki - polskie rzeki i doliny pełne są wielu gatunków zwierząt. Dla jednych są stałym domem i źródłem pokarmu, innym potrzebne są do zimowego odpoczynku, a te najbardziej lotne patrzą na nie tylko z dystansu. Więcej »
   
 • Rzeki dla życia
  Rzeki i piękno krajobrazu dolin rzecznych są bardzo ważnym elementem polskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Wychodząc naprzeciw problemom z jakimi borykają się polskie rzeki, WWF Polska prowadzi projekt "Rzeki dla życia". Więcej »
   
 • Strażnicy Rzek 
  Zachowane w stanie naturalnym małe i średnie rzeki są unikalnym dziedzictwem przyrodniczym Polski. Jednym ze sposobów ochrony ich niepowtarzalnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych jest program Strażnicy Rzek WWF, skierowany osób, które swoim zaangażowaniem mogą chronić rzeki przed degradacją. Więcej » 

Co Ty możesz zrobić?

Wspierając nasze działania pomagasz chronić najcenniejsze obszary przyrodnicze oraz zagrożone gatunki zwierząt, których życie zależy od stanu tych terenów.

Chcę pomóc!