Procedury

Regulamin udzielania zamówień z dn. 31.01.2020

Zapytania ofertowe i przetargi:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu nr 1/AB/07/23 z dn. 26.07.2023 r.

Numer referencyjny: 1/AB/07/23

Zamawiający informuje, że:

w postępowaniu o numerze referencyjnym 1/AB/07/23 z dn. 26.07.2023 r.

dotyczącym druku w nakładzie 10 000 szt. oraz dystrybucja do 6 lokalizacji pomocy edukacyjnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, w ramach projektu  „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

została wybrana oferta:

Drukarnia Rubin sp.zoo. Maria Michałowska ul. Biskupińska 26, 30-732 Kraków, NIP: 6793137032
Szczegóły znajdują się w dokumencie: Zawiadomienie o wyborze 1AB0723

 

Zapytanie o ofertę cenową z dn. 10.08.2023 r.

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę stworzenia komiksu na temat zmiany klimatu wg. ogólnego scenariusza.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.  
Prosimy o odpowiedź w terminie do dnia 29.08.2023 do godz. 12:00 na adres: oraz

Załączniki

  1. Tryb II ofertowy_Zapytanie o ofertę oraz opis przedmiotu zamówienia

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu nr 1/AG/07/2023 z dn. 18.07.2023 r.

Numer referencyjny:

Zamawiający informuje, że:

w postępowaniu o numerze referencyjnym 1/AG/07/2023 z dn. 18.07.2023 r.

dotyczącym organizacji V spotkania z rybakami dotyczącego minimalizowania obserwowanego konfliktu na linii foki-rybacy, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

zostały wybrane oferty:

w zakresie Części 1 – CKSP Sp. z o. o., ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa, NIP 5223031833
w zakresie Części 2 – CKSP Sp. z o. o., ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa, NIP 5223031833
w zakresie Części 3 – Mediatorzy.pl Sp. z o. o., ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa, NIP 1181570195

Szczegóły znajdują się w dokumencie: Zawiadomienie o wyborze 1AG072023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/AB/07/23 z dnia 26 lipca 2023 r.

Numer referencyjny: 1/AB/07/23

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na druk w nakładzie 10 000 szt. oraz dystrybucja do 6 lokalizacji pomocy edukacyjnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, w ramach projektu  „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest druk w nakładzie 10 000 szt. oraz dystrybucja do 6 lokalizacji pomocy edukacyjnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Ofertę (oraz wypełnione i podpisane załączniki 2,3,4) należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: do dnia 10.08.2023 r.

W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania 1/AB/07/23 z dn. 26.07.2023 r.

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 2/RR/07/2023 z dn. 19.07.2023 r.

Numer referencyjny: 2/RR/07/202

UWAGA: Zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia z dn. 19.07.2023 r.

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres: oraz w terminie do 4.08.2023 r., do godz. 12:00.
W temacie wiadomości należy wpisać “Oferta na fotopułapki”

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zakup i dostawę 70 fotopułapek wraz z akcesoriami.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi w terminie od dnia podpisania Umowy do 1 września 2023 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego pod nazwą OPZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, na podstawie Kodeksu cywilnego oraz w trybie III komisyjnym na podstawie obowiązującej w Fundacji WWF Polska Polityki zakupowej, na potrzeby projektu pn. „Wspieranie współistnienia i ochrony dużych drapieżników w Karpatach” / "Supporting the coexistence and conservation of Carpathian Large Carnivores" (numer identyfikacyjny projektu CE0100170, akronim LECA), współfinansowanego przez Unię Europejską z programu INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2021-2027.

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres: oraz w terminie do 28.07.2023 r., do godz. 12:00. W temacie wiadomości należy wpisać “ Oferta na fotopułapki”.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z Dostawcami w zakresie zapytania ofertowego jest Rafał Rzepkowski Tel.: +48 785 881 666, adres e-mail: