Procedury

Regulamin udzielania zamówień z dn. 31.01.2020

Zapytania ofertowe i przetargi:

Zapytanie o ofertę cenową z dn. 29.03.2023 r.

Numer referencyjny:

Prosimy o przedstawienie oferty na wykonywanie usług typu montaż podcastów.

Opis przedmiotu usługi:

Fundacja WWF zamierza zawrzeć umowę ramową na okres 2 lat z Wykonawcą na wykonanie zamówień na montaż podcastów, w tym w szczególności:


•    przyjęcie plików dźwiękowych z nagraną rozmową (prowadzący plus jeden lub dwoje Gości), 
•    wyczyszczenie pliku audio z ewentualnych zakłóceń, szumów, powtórzeń, 
•    wyrównania głośności, przycięcia początku i końca, zsynchronizowanie ścieżek, usunięcia pomyłek, dodania intro i outro,
•    wycinanie i przesuwanie fragmentów nagrania,
•    podłożenie pliku muzycznego pod rozmowę jako tło, ewentualnie efektów dźwiękowych, 
•    mastering - poprawa brzmienia całego materiału, kompresja dźwięku (zwiększenie dynamiki) i poprawa głośności,
•    przesłanie gotowego pliku do kolaudacji i ewentualnych poprawek,

a także dostarczenia przygotowanych materiałów w formie elektronicznej Zamawiającemu (materiał przesłany na hosting i ustawienie publikacji odcinka wraz z notatkami i grafiką), zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w zamówieniu cząstkowym.

Prosimy o odpowiedź w terminie do dnia 07.04.2023 do godz. 16:00 na adres: aveljkovic@wwf.p oraz idobrowolska@wwf.pl
 

Zapytanie o ofertę cenową z dn. 21.03.2023 r.

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: wykonanie 10 sztuk kontenerów na śmieci z wkładem i z zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom oraz dostarczeniem ich we wskazane miejsca, znajdujące się na terenie  Nadleśnictwa Komańcza oraz gminy Solina w województwie podkarpackim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym załączonym poniżej.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 28 marca 2023 r. do godziny 15:00 na adres: , (prosimy o przesyłanie ofert na oba adresy).

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer referencyjny: 01/DW/03/2023

Zamawiający informuje, że:

w postępowaniu o numerze referencyjnym 01/DW/03/2023 z dn.08.03.2023 r.

dotyczącym organizacji szkolenia i/lub zapewnienie wyżywienia podczas lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W zakresie Części 1 - UpHOTEL sp. Z o.o., ul Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, NIP – 6112770547

W zakresie Części 2 - Zakład ogólnobudowlany Jarosław Grudkowski, ul. Obozowa 9D, 82-110 Sztutowo, NIP 5781200037

Szczegóły znajdują się w dokumencie: Zawiadomienie o wyborze 01DW032023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 3/AG/03/2023 z dn. 17.03.2023 r.

Numer referencyjny: 3/AG/03/2023

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu w ramach organizacji IV spotkania z rybakami dotyczącego minimalizowania obserwowanego konfliktu na linii foki-rybacy, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Spotkanie ma się odbyć w poniedziałek 3 kwietnia we Władysławowie w woj. pomorskim i w ramach jego organizacji planowane jest zlecenie trzech usług:
Część 1 – Zapewnienie poczęstunku w formie przerwy kawowej w trybie ciągłym na spotkaniu
Część 2 – Zapewnienie obiadu na spotkaniu
Część 3 – Zapewnienie profesjonalnej usługi moderowania spotkania (z elementami mediacji)

przy czym potencjalni Wykonawcy mogą przekazywać swoje oferty dla jednej wybranej, lub kilku części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. Warto zapoznać się też z projektem umowy.

Ofertę (skan wypełnionych i podpisanych załączników 2, 3, 4, 5 - do pobrania poniżej w jednym pliku) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: najpóźniej do dnia 27 marca 2023 r. do godziny 16:00. W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania: 3/AG/03/2023 z dn. 17.03.2023 r.

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę e-mail.

Ewentualne pytania do postępowania należy przesyłać na adres

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsze rozpoznanie nie stanowi zobowiązania Fundacji WWF Polska do zawarcia umowy.

 

2 Zapytanie o ofertę cenową z dn. 15.03.2023 r.

Numer referencyjny:

W załączniku zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Fundacja WWF Polska zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: NA DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNYCH OGRODZEŃ DO OCHRONY INWENTARZA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 21 marca 2023 r. do godziny 23:59 na adres: , (prosimy o przesyłanie ofert na oba adresy).