Procedury

Regulamin udzielania zamówień z dn. 31.01.2020

Zapytania ofertowe i przetargi:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr WYD/2024/02/47 z dnia 13.02.2024

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska informuje, że w postępowaniu o numerze referencyjnym WYD/2024/02/47 „Zapytanie o cenę” dotyczącym organizacji szkoleń dla kadry menedżerskiej została wybrana oferta Grupy ODITK.

Załączniki

Zapytanie ofertowe o nr. WYD/2024/03/RR z dn. 05.03.2024r

Numer referencyjny: WYD/2024/03/RR

Szanowni Państwo,

Fundacja WWF Polska zaprasza do składania ofert na wykonanie raportu: „Program Funkcjonalno-Użytkowy Uzyskania Efektu Ciągłości Ekologicznej (migracji ryb, transportu rumowiska i równowagi rumowiska w korycie) dla dwóch istniejących stopni rzeki Prądnik w Krakowie"


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
Oferty można składać wyłącznie na wzorze (załącznik nr 2)
Pytania dotyczące kwestii merytorycznych można przesyłać na adres:
Pytania dotyczące kwestii formalnych można przesyłać na adres:

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: do dnia 12 marca 2024 r. do godziny 17:00.

 

ROZPOZNANIE CENOWE nr 2/AB/02/2024 z dnia 27 lutego 2024 r.

Numer referencyjny: 2/AB/02/2024

Fundacja WWF Polska planuje zlecenie zapewnienia noclegu podczas szkolenia dla lokalnych grup wolontariuszy z obszarów: Granica Województw Zach-Pom i Pomorskiego  - Białogóra 153 kmb. (odc. 3) oraz Mikoszewo – Piaski (odc. 6) 15 i 16 marca 2024 r. w Helu

Szczegółowy opis zakresu zadań i obowiązków w potencjalnego Wykonawcy znajduje się w załączonym pliku pt. „Opis przedmiotu zamowienia”

Prosimy o przesłanie informacji dotyczącej szacunkowej wyceny realizacji usługi ze wskazaniem ceny brutto za osobę za noc.
Szacunkowe wyceny należy przesyłać na adres do wtorku 5 marca do g. 15.00. W przypadku dodatkowych pytań, proszę je kierować pod powyższy adres e-mail.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsze rozpoznanie nie stanowi zobowiązania Fundacji WWF Polska do zawarcia umowy.

 

ROZPOZNANIE CENOWE nr 1/AB/02/2024 z dnia 27 lutego 2024 r.

Numer referencyjny: 1/AB/02/2024

Fundacja WWF Polska planuje zlecenie zapewnienia wyżywienia podczas lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w dniu 16 marca 2024 r. w Helu.

Szczegółowy opis zakresu zadań i obowiązków w potencjalnego Wykonawcy znajduje się w załączonym pliku pt. „Opis przedmiotu zamowienia”

Prosimy o przesłanie informacji dotyczącej szacunkowej wyceny realizacji usługi ze wskazaniem ceny brutto za osobę za każdy posiłek (śniadanie, przerwa kawowa, obiad, kolacja).

Szacunkowe wyceny należy przesyłać na adres do wtorku 5 marca do g. 15.00. W przypadku dodatkowych pytań, proszę je kierować pod powyższy adres e-mail.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsze rozpoznanie nie stanowi zobowiązania Fundacji WWF Polska do zawarcia umowy.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR WYD/2024/02/RR z dn. 23.02.2024r

Numer referencyjny: WYD/2024/02/RR

Szanowni Państwo,

Fundacja WWF Polska zaprasza do składania ofert na: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę / rozbiórkę nie użytkowanego jazu betonowego w km 44+308 rzeki Mierzawy i budowa bystrza w miejscu jazu”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
Oferty można składać wyłącznie na wzorze (załącznik nr 2)
Pytania dotyczące kwestii merytorycznych można przesyłać na adres:
Pytania dotyczące kwestii formalnych można przesyłać na adres:

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: do dnia 1 marca 2024 r. do godziny 17:00.