Procedury

Regulamin udzielania zamówień z dn. 31.01.2020

Zapytania ofertowe i przetargi:

ROZPOZNANIE CENOWE nr 1/AB/07/2023 z dnia 19 lipca 2023 r.

Numer referencyjny: 1/AB/07/2023

Fundacja WWF Polska planuje druk w nakładzie 10 000 szt. oraz dystrybucję do 6 lokalizacji pomocy edukacyjnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF,  w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Szczegółowy opis zakresu zadań i obowiązków potencjalnego Wykonawcy znajduje się w załączonym pliku pt. „Zał. 1 - OPZ”

Prosimy o przesłanie informacji dotyczącej szacunkowej wyceny realizacji usługi ze wskazaniem całkowitej ceny brutto.

Szacunkowe wyceny należy przesyłać na adres abotur@wwf.pl do poniedziałku 24 lipca do g. 15.00.
W przypadku dodatkowych pytań, proszę je kierować pod powyższy adres e-mail.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsze rozpoznanie nie stanowi zobowiązania Fundacji WWF Polska do zawarcia umowy.
 

Załączniki

Zał. 1 - OPZ.doc

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/AG/07/2023 z dn. 18.07.2023 r.

Numer referencyjny: 1/AG/07/202

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu w ramach organizacji V spotkania z rybakami dotyczącego minimalizowania obserwowanego konfliktu na linii foki-rybacy, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Spotkanie ma się odbyć w czwartek 31 sierpnia we Władysławowie w woj. pomorskim i w ramach jego organizacji planowane jest zlecenie trzech usług:
Część 1 – Zapewnienie poczęstunku w formie przerwy kawowej w trybie ciągłym na spotkaniu
Część 2 – Zapewnienie obiadu na spotkaniu
Część 3 – Zapewnienie profesjonalnej usługi moderowania spotkania (z elementami mediacji)

przy czym potencjalni Wykonawcy mogą przekazywać swoje oferty dla jednej wybranej, lub kilku części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. Warto zapoznać się też z projektem umowy.

Ofertę (skan wypełnionych i podpisanych załączników 2, 3, 4 i 5 - do pobrania poniżej w jednym pliku) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: aginalski@wwf.pl najpóźniej do środy 26 lipca 2023r. do godziny 16:00. W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania: 1/AG/07/2023 z dn. 18.07.2023 r.

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę e-mail.
Ewentualne pytania do postępowania należy przesyłać na adres aginalski@wwf.pl

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsze rozpoznanie nie stanowi zobowiązania Fundacji WWF Polska do zawarcia umowy.
 

ROZPOZNANIE CENOWE nr 1/AG/07/2023 z dnia 10 lipca 2023 r.

Numer referencyjny: 1/AG/07/2023

ROZPOZNANIE CENOWE z dnia 10 lipca 2023 r.
Numer referencyjny: 1/AG/07/2023

Fundacja WWF Polska planuje organizację V spotkania z rybakami dotyczącego minimalizowania obserwowanego konfliktu na linii foki-rybacy w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Spotkanie ma się odbyć w czwartek 31 sierpnia we Władysławowie w woj. pomorskim i w ramach jego organizacji planowane jest zlecenie trzech usług:
Część 1 – Zapewnienie poczęstunku w formie przerwy kawowej w trybie ciągłym na spotkaniu
Część 2 – Zapewnienie obiadu na spotkaniu
Część 3 – Zapewnienie profesjonalnej usługi moderowania spotkania (z elementami mediacji)
przy czym potencjalni Wykonawcy mogą przekazywać swoje oferty dla jednej wybranej, lub kilku części zamówienia.

Szczegółowy opis zakresu zadań i obowiązków potencjalnego Wykonawcy znajduje się w załączonym pliku pt. „Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia”.

Prosimy o przesłanie informacji dotyczącej szacunkowej wyceny realizacji usługi ze wskazaniem całkowitej ceny brutto dla części 3, a dla części 1 i 2: cen brutto dla minimalnej (10) i maksymalnej (13) liczby uczestników określonej w dokumencie.

Szacunkowe wyceny należy przesyłać na adres aginalski@wwf.pl do piątku 14 lipca do g. 12.00.
W przypadku dodatkowych pytań, proszę je kierować pod powyższy adres e-mail.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsze rozpoznanie nie stanowi zobowiązania Fundacji WWF Polska do zawarcia umowy.
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do zapytania nr ref.: 01/AB/05/23 z dn. 12.05.2023 r.

Numer referencyjny:

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o numerze referencyjnym 01/AB/05/23 z dn. 12.05.2023 r., dotyczącym dostarczenia do 6 lokalizacji sprzętu niezbędnego do prowadzenia przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF interwencji do zwierząt objętych projektem „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wybrane zostały następujące oferty:

W zakresie Części 1 - Artykuły medyczne 
Paweł Tomasiak FHU Zaki Barcice 69, 33-342 Barcice NIP 7343314345    

W zakresie Części 2 - Materiały wygrodzeniowe
FFW41 Łukasz Wnenk Międzynarodowa 32/34A/90, 03-922 Warszawa NIP 5272387122 

W zakresie Części 3 - Worki na zwłoki
Paweł Tomasiak FHU Zaki Barcice 69, 33-342 Barcice NIP 7343314345    

W zakresie Części 4 - Pozostały sprzęt interwencyjny
Paweł Tomasiak FHU Zaki Barcice 69, 33-342 Barcice NIP 7343314345    

 

Szczegóły znajdują się w dokumencie „Zawiadomienie o wyborze 01AB0523
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/AB/05/23 z dn. 12 maja 2023 r.

Numer referencyjny: 01/AB/05/23

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn. Usługa dostarczenia do 6 lokalizacji sprzętu niezbędnego do prowadzenia przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF interwencji do zwierząt objętych projektem „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do 6 lokalizacji sprzętu niezbędnego do prowadzenia przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, interwencji do zwierząt objętych projektem „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę (wypełnione i podpisane załączniki 2, 3, 4 i 5) należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: abotur@wwf.pl oraz azarska@wwf.pl do dnia 22 maja 2023 r.

W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania: 01/AB/05/23 z dn. 12 maja 2023 r.

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

Pytania do postępowania należy przesyłać na adres abotur@wwf.pl oraz azarska@wwf.pl