Procedury

Regulamin udzielania zamówień z dn. 31.01.2020

Zapytania ofertowe i przetargi:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/AB/08/23 z dn. 23 sierpnia 2023 r.

Numer referencyjny: 01/AB/08/23


Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu organizacja szkolenia i zapewnienie wyżywienia podczas lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia i zapewnienie wyżywienia podczas lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF

Zapytanie jest podzielone na 2 części:

  • Część 1 – Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Rzucewo (Kapliczka) – Gdańsk-Świbno, w dniu 16 września 2023 r.
  • Część 2 – Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Mikoszewo – Piaski, w dniu 16 września 2023 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę (wypełnione i podpisane załączniki 2, 3, 4 i 5) należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: do dnia 31 sierpnia 2023 r.

W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania: 01/AB/08/23 z dn. 23 sierpnia 2023 r.

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

Pytania do postępowania należy przesyłać na adres

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu nr 1/AB/07/23 z dn. 26.07.2023 r.

Numer referencyjny: 1/AB/07/23

Zamawiający informuje, że:

w postępowaniu o numerze referencyjnym 1/AB/07/23 z dn. 26.07.2023 r.

dotyczącym druku w nakładzie 10 000 szt. oraz dystrybucja do 6 lokalizacji pomocy edukacyjnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, w ramach projektu  „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

została wybrana oferta:

Drukarnia Rubin sp.zoo. Maria Michałowska ul. Biskupińska 26, 30-732 Kraków, NIP: 6793137032
Szczegóły znajdują się w dokumencie: Zawiadomienie o wyborze 1AB0723

 

Zapytanie o ofertę cenową z dn. 10.08.2023 r.

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę stworzenia komiksu na temat zmiany klimatu wg. ogólnego scenariusza.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.  
Prosimy o odpowiedź w terminie do dnia 29.08.2023 do godz. 12:00 na adres: oraz

Załączniki

  1. Tryb II ofertowy_Zapytanie o ofertę oraz opis przedmiotu zamówienia

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu nr 1/AG/07/2023 z dn. 18.07.2023 r.

Numer referencyjny:

Zamawiający informuje, że:

w postępowaniu o numerze referencyjnym 1/AG/07/2023 z dn. 18.07.2023 r.

dotyczącym organizacji V spotkania z rybakami dotyczącego minimalizowania obserwowanego konfliktu na linii foki-rybacy, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

zostały wybrane oferty:

w zakresie Części 1 – CKSP Sp. z o. o., ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa, NIP 5223031833
w zakresie Części 2 – CKSP Sp. z o. o., ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa, NIP 5223031833
w zakresie Części 3 – Mediatorzy.pl Sp. z o. o., ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa, NIP 1181570195

Szczegóły znajdują się w dokumencie: Zawiadomienie o wyborze 1AG072023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/AB/07/23 z dnia 26 lipca 2023 r.

Numer referencyjny: 1/AB/07/23

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na druk w nakładzie 10 000 szt. oraz dystrybucja do 6 lokalizacji pomocy edukacyjnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, w ramach projektu  „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest druk w nakładzie 10 000 szt. oraz dystrybucja do 6 lokalizacji pomocy edukacyjnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Ofertę (oraz wypełnione i podpisane załączniki 2,3,4) należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: do dnia 10.08.2023 r.

W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania 1/AB/07/23 z dn. 26.07.2023 r.

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.