Procedury

Regulamin udzielania zamówień z dn. 31.01.2020

Zapytania ofertowe i przetargi:

Zapytanie o ofertę cenową z dn. 7.04.2023 r.

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: genotypowanie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym załączonym poniżej (w wersji polskiej i angielskiej).

Prosimy o odpowiedź w terminie do 17 kwietnia 2023 r. do godz. 14:00 na adres: e-mail: sjakimiuk@wwf.pl oraz dszymecka@wwf.pl (prosimy o przesłanie oferty na oba adresy).
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR WYD/2022/06/122_2 z dnia 05.04.2022 r.

Numer referencyjny: WYD/2022/06/122_2

Fundacja WWF Polska zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie interaktywnego projektu pn. „Spacerownik”.
Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się z załączniku.
Ofertę należy składać pocztą elektroniczną na adres: .
Ewentualne pytania do zapytania należy przesyłać na adres: .

Termin nadsyłania ofert upływa: 12.04.2023 r. o godzinie 15:00

 

Zapytanie o ofertę cenową z dn. 31.03.2023 r.

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: analizy prawne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym załączonym poniżej.

Ofertę należy składać pocztą elektroniczną na adres: , (prosimy o przesyłanie ofert na oba adresy).

Na oferty cenowe oczekujemy w terminie do 7.04.2023 do godz. 23.59. O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR WYD/2023/03/108 z dnia 30.03.2023 r.

Numer referencyjny: WYD/2023/03/108

Fundacja WWF Polska zaprasza do składania ofert w postępowaniu na projekt nowego serwisu internetowego www oraz nowych produktów i usług fundraisingowych dla Fundacji WWF Polska.

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się z załącznikach.
Oferty można składać wyłącznie na załączonym wzorze (załącznik nr 2)
Pytania do zapytania należy przesyłać na adres: ,
Oferty proszę przesyłać na adres:

Termin nadsyłania ofert upływa: 13.04.2023 r. o godzinie 23:59

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu NR REF: 3/AG/03/2023 z dnia 9 marca 2023 r

Numer referencyjny:

Zamawiający informuje, że:

w postępowaniu o numerze referencyjnym 3/AG/03/2023 z dnia 9 marca 2023 r
dotyczącym zapewnienia poczęstunku w formie ciągłej przerwy kawowej, obiadu lub usługi moderowania (z elementami mediacji) na potrzeby IV spotkania z rybakami dot. minimalizowania obserwowanego konfliktu na linii foki-rybacy w dniu 3 kwietnia 2023 r. we Władysławowie 
w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W zakresie Części 1 - GUSTAWEK Agata Lipińska Gospoda u Chłopa, ul. Portowa 15, 84-120 Władysławowo, NIP 5892059174

W zakresie Części 2 - GUSTAWEK Agata Lipińska Gospoda u Chłopa, ul. Portowa 15, 84-120 Władysławowo, NIP 5892059174 

W zakresie Części 3 - Mediatorzy.pl Sp. z o.o., ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa

Szczegóły znajdują się w dokumencie: Zawiadomienie o wyborze 3AG032023