10 lutego 2021

Katastrofa klimatyczna, która zagraża nam wszystkim, jest do uniknięcia pod warunkiem, że podejmiemy wspólny wysiłek! Negatywne skutki zmiany klimatu w postaci anomalii pogodowych czy nasilenia klęsk żywiołowych są dziś odczuwalne na całym świecie. Zmiana klimatu to też jeden z najważniejszych czynników częstszego pojawiania się epidemii chorób i wirusów. Oto, co robimy w Fundacji WWF Polska, by chronić klimat i ludzi.

Rzecznictwo dla planety

Pod koniec roku, 12 grudnia, Unia Europejska przyjęła cel redukcji emisji na rok 2030 na poziomie 55% netto. Choć to plan niewystarczający, jest dla Polski wyraźnym sygnałem ostrzegawczym. Musimy zdecydowanie przyspieszyć dekarbonizację naszej gospodarki i ograniczanie emisji w poszczególnych jej sektorach. Polska jako jeden z największych emitentów gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej ma przed sobą postawione cywilizacyjne zadanie: zbudowanie gospodarki neutralnej klimatycznie najpóźniej do 2050 roku.

Ponad 100 ekspertów pracowało z nami nad raportem "Zeroemisyjna Polska"

Żeby pomóc politykom odejść od pytania „czy jesteśmy w stanie podjąć się tego zadania?”, na rzecz pytania „jak to zrobić?”, Fundacja WWF Polska zrealizowała projekt „Zeroemisyjna Polska 2050”. W projekcie wzięło udział ponad 100 ekspertów z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, a efektem ich rocznej pracy jest raport „Zeroemisyjna Polska 2050”. Został on podzielony na rozdziały reprezentujące cztery kluczowe sektory: energetykę, transport, budownictwo oraz rolnictwo i leśnictwo. 25 września 2020 roku Prezes Fundacji WWF Polska przedstawił raport w senacie na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu. Dodatkowo, z okazji Dnia Niepodległości opublikowaliśmy materiał z rekomendacjami dla decydentów, które pomogą Polsce osiągnąć w 2050 roku Klimatyczny Dzień Niepodległości.

Wesprzyj nasze działania i podaruj 1% podatku Fundacji WWF Polska, KRS: 0000160673

Sprawiedliwa transformacja regionów górniczych

Największym wyzwaniem, jakie stoi na drodze Polski do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku, jest odejście od spalania paliw kopalnych. Żeby zatroszczyć się o regiony, dla których zerwanie z węglem okaże się najbardziej dotkliwe, Fundacja WWF Polska angażuje się w europejski projekt RegionsBeyondCoal, mający na celu Sprawiedliwą Transformację Regionów Węglowych. Mianem „sprawiedliwej transformacji” określa się proces odejścia od szkodliwych dla ludzkości i klimatu technologii, mając na uwadze dobro lokalnych społeczności i ochronę pracowników. W czerwcu 2020 roku Fundacja WWF Polska jako jedna z kilkudziesięciu organizacji pozarządowych podpisała list otwarty do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, domagając się, by – wzorem pozostałych krajów UE – polski rząd wyznaczył datę odejścia od paliw kopalnych w energetyce i gospodarce oraz by zadeklarował wdrożenie neutralności klimatycznej. Niestety, wskazana przez rząd data, 2049 rok, jest nie do zaakceptowania z punktu widzenia nauki. Musimy działać szybciej!

Samorządy siłą napędową dekarbonizacji

O pilnej potrzebie dekarbonizacji unijnych gospodarek rozmawialiśmy m.in. na zorganizowanej we wrześniu 2020 roku przez Fundację WWF Polska i miasto Bytom konferencji „Trzecie Forum Burmistrzów Gmin Węglowych”. W dyskusji wzięli udział nie tylko burmistrzowie, ale też przedstawiciele Komisji Europejskiej (prof. Jerzy Buzek i zastępca dyrektora generalnego ds. polityki regionalnej i miejskiej w Komisji Europejskiej, Normund Poppens) oraz organizacje pozarządowe.
mapa
Oprócz zorganizowania platformy do wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z odchodzeniem od węgla, Fundacja WWF Polska diagnozuje sytuację Śląska. Obalamy funkcjonujące na temat górnictwa mity i wypracowujemy jak najskuteczniejsze rozwiązania. W tym celu udało nam się opublikować już cztery raporty, z których najnowszy, wydany przez Instytut Badań Strukturalnych w październiku 2020 roku, dotyczy obecnej sytuacji na śląskim rynku pracy. Kolejny raport ujrzy światło dzienne już w styczniu 2021 roku. Jednak węgiel to nie tylko Śląsk – w ramach wsparcia samorządów udało nam się przekazać również nasze rekomendacje do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego w ramach wsparcia sprawiedliwej transformacji w Wielkopolsce Wschodniej.

 

Kolejne pokolenia muszą wiedzieć

Edukacja klimatyczna jest niezbędnym elementem na każdym etapie szkolnictwa. W związku z tym aktywnie wspieramy działania Młodzieżowego Strajku Klimatycznego oraz prowadzimy własne działania edukacyjne. Ochrona zagrożonych gatunków czy dbanie o czyste środowisko nie są tematami zarezerwowanymi wyłącznie dla dorosłych. Zaczynając jakąkolwiek zmianę systemową, trzeba myśleć o przyszłych pokoleniach i przekazać im odpowiednią wiedzę. Im wcześniej, tym lepiej! Nasze materiały edukacyjne przygotowujemy także z myślą o starszych odbiorcach. Zapraszamy do przeczytania naszego opracowania – „Zmiana klimatu w pigułce: czym jest zmiana klimatu, jakie są jej skutki i przyczyny”.

OZE, Magazyny energii i efektywność energetyczna

Kalkulatr EkoDom - chroń klimat i oszczędzaj pieniądze, twój dom też zmienia klimat

Dla naszej bezpiecznej przyszłości konieczne jest rozpowszechnienie odnawialnych źródeł energii, które zastąpią paliwa kopalne. W celu wspierania odpowiedzialnych klimatycznie postaw w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania energii w domach włączyliśmy się w projekt Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju „Kalkulator EkoDom”. Podpowiada on, jak chronić klimat i oszczędzać pieniądze na poziomie naszego budynku mieszkalnego przy użyciu nowoczesnych technologii, termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii (OZE).

Wydaliśmy też raport o magazynowaniu energii, w którym przyjrzeliśmy się wdrożonym i rozwijanym technologiom mogącym pomóc Polsce i światu w budowie neutralnego klimatycznie miksu energetycznego opartego o OZE. Raport w sposób szczegółowy przedstawia kilkanaście technologii magazynowania energii. Więcej o magazynowaniu energii można przeczytać też w naszym cyklu na portalu Wysokie Napięcie.

Biznes na rzecz klimatu

Walka ze zmianą klimatu i ochrona dzikiej przyrody powinna stać się priorytetem nie tylko dla polityków, ale i dla biznesu. Jedną z firm, która wzięła troskę o przyszłość kolejnych pokoleń na poważnie, jest Grupa VELUX. Firma podjęła ambitne zobowiązanie – nie tylko zneutralizuje swój obecny ślad węglowy, lecz także całą emisję dwutlenku węgla od rozpoczęcia działalności niemal 80 lat temu! W tym nowatorskim podejściu do odpowiedzialności za stan środowiska firmę wspiera Fundacja WWF Polska. Dzięki wspólnym projektom ochrony lasów chcemy zniwelować historyczny ślad węglowy VELUX, zachowując bezcenne w skali światowej ekosystemy.

Chcemy, żeby firm podejmujących ambitne działania na rzecz klimatu było jak najwięcej. Tylko w 2020 roku zorganizowaliśmy 65 spotkań dialogowych z 36 firmami w celu podjęcia współpracy strategicznej.

Wesprzyj nasze działania!

Według danych z Living Planet Report 2020 człowiek w widoczny sposób przekształcił już ponad 75% lądów i ok. 66% oceanów. Do 2050 r. mniej niż 10% lądów będzie wolne od śladów ludzkiej ingerencji. Tracimy w zastraszającym tempie różnorodność biologiczną. W latach 1970-2017 globalne populacje ssaków, ptaków, ryb, płazów i gadów zmniejszyły się aż o 68%. Szacuje się, że ok. milion gatunków zwierząt i roślin jest zagrożonych wyginięciem, co jest skalą niespotykaną dotąd w historii ludzkości. Nie możemy dłużej udawać, że to usprawiedliwiona cena rozwoju naszej cywilizacji…

Zobacz, co dzięki Tobie zrobiliśmy w roku 2020:

gatunki polklimatrzekafokiplanetagatunki zagr7

Przekaż nam swój 1 procent »