02 września 2020

Walka ze zmianą klimatu i ochrona przyrody dla kolejnych pokoleń powinny stać się priorytetem dla biznesu i polityków.  

Grupa VELUX podjęła ambitne i niezwykłe zobowiązanie - nie tylko zneutralizuje obecny ślad węglowy, lecz także całą emisję dwutlenku węgla od rozpoczęcia działalności 79 lat temu. W tym nowatorskim podejściu do odpowiedzialności za stan środowiska firmę wspiera WWF. 

Dożywotnia Neutralność Węglowa – co to takiego? 

Grupa VELUX, producent okien dachowych  planuje osiągnąć tzw. Dożywotnią Neutralność Węglową w 2041 roku, kiedy przypada stulecie założenia firmy.. Efektem działań będzie neutralizacja historycznego śladu węglowego – 5,6 mln ton CO2 wyemitowanego od 79 lat – w ramach projektów ochrony lasów prowadzonych przez WWF. Dożywotnia Neutralność Węglowa to nowe, pionierskie zobowiązanie, zainicjowane przez Grupę VELUX i rozwijane przez WWF International, firma bierze odpowiedzialność jednocześnie za przeszłe i przyszłe emisje węglowe. To innowacyjne zaangażowanie pozwoli wychwycić historyczny ślad węglowy VELUX a jednocześnie zachować bezcenne, w skali światowej lasy i dziką przyrodę dla obecnych i przyszłych pokoleń.  

Partnerstwo z WWF

Partnerstwo z WWF jest elementem nowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy VELUX 2030, w której firma zobowiązuje się do wyznaczenia celów opartych na wiedzy naukowej - , aby redukować emisję VELUX dołącza do inicjatywy Science Based Targets.  Aby przekształcić swoją działalność, Grupa VELUX przyspieszy inwestycje w efektywność energetyczną: w swoich zakładach produkcyjnych przestawi się na energię odnawialną i będzie kupować energię elektryczną produkowaną w 100% ze źródeł odnawialnych, jak również znacząco zmieni sposób, w jaki specyfikuje i dokonuje zakupów materiałów.

Nasza planeta stoi w obliczu poważnego kryzysu klimatycznego i środowiskowego, który wymaga zdecydowanych działań. Dlatego też opracowaliśmy nowatorską koncepcję Dożywotniej Neutralności Węglowej. Nasz nowy projekt przewiduje 20-letnią współpracę z organizacją WWF i zakłada neutralizację historycznych emisji dwutlenku węgla firmy. Znacznie ograniczymy też przyszłą emisję CO2 i poprosimy naszych dostawców, aby zrobili to samo. Mamy nadzieję, że w ślad za nami Dożywotnią Neutralność Węglową osiągną także inne firmy, co pozwoli zapewnić lepszą przyszłość nam wszystkim” - mówi Jacek Siwiński, Prezes VELUX w Polsce 

Stoimy na krawędzi 

Według danych z Living Planet Report 2018 człowiek w widoczny sposób przekształcił już 75% lądów i ok. 66% oceanów. Do 2050 r. mniej niż 10% lądów będzie wolne od śladów ludzkiej ingerencji. Tracimy w zastraszającym tempie różnorodność biologiczną. W latach 1970-2014 globalne populacje ssaków, ptaków, ryb, płazów i gadów zmniejszyły się aż o 60%. Szacuje się, że ok. milion gatunków zwierząt i roślin jest zagrożonych wyginięciem, co jest skalą niespotykaną dotąd w historii ludzkości. 

Jest to głównie efekt zbytniej eksploatacji zasobów naturalnych i rabunkowej gospodarki oraz nielegalnych polowań na zwierzęta, rozwoju rolnictwa i utraty siedlisk. Prawie 20% amazońskiego lasu deszczowego zostało wycięte w ciągu zaledwie 50 lat w celu pozyskania drewna, miejsca pod uprawy rolne, drogi, kopalnie i miasta. Tylko rolnictwo komercyjne doprowadziło do utraty blisko 40% lasów w rejonie tropikalnym i subtropikalnym.
 

Dlaczego ochrona lasów?  

Ekosystemom leśnym zawdzięczamy świeże powietrze, czystą wodę, żywność, wiele leków i innych produktów. W skali globalnej usługi dostarczane nam przez przyrodę można wycenić rocznie na 125 bilionów USD (ponad 200 razy więcej niż wyniosło PKB Polski w 2018 roku)! W praktyce to dobra bezcenne. Dlatego właśnie teraz rządy, społeczności, przedsiębiorstwa i organizacje muszą połączyć siły, by zadbać o dobry stan Ziemi dla przyszłych pokoleń. 

Co robią WWF i VELUX? 

Z pomocą WWF Grupa VELUX osiągnie Dożywotnią Neutralność Węglową poprzez inwestycje w projekty ochrony lasów i różnorodności biologicznej przez następne 21 lat. To pozwoli ograniczyć zanikanie siedlisk, wylesianie i degradację gleby, które zagrażają ekosystemom leśnym na całym świecie. Jednocześnie firma będzie współpracować z lokalnymi społecznościami oraz dążyć do poprawy jakości ich życia. Pierwsze dwa projekty z WWF zostaną zrealizowane w Ugandzie i Birmie.

W Ugandzie prace będą skupiały się wokół odtwarzania zdegradowanych lasów oraz zasadzania nowych, jak również ochrony naturalnych obszarów leśnych. Projekt zakłada także hodowlę drzew w szkółkach, innych systemach agroleśnych i plantacjach poza terenami chronionymi. Pozwoli to pokryć popyt na różne produkty leśne i ograniczyć pozyskiwanie ich z lasów naturalnych.

Projekt w Mjanmie zakłada zabezpieczenie wielu kluczowych korytarzy ekologicznych wzdłuż przełęczy Singkhon (Maw Daung) oraz ochronę różnorodności biologicznej tego obszaru w ścisłej współpracy z lokalnymi społecznościami i z korzyścią dla nich.

Nowy standard w świecie biznesu 

Efekty kryzysu klimatycznego i środowiskowego są coraz bardziej odczuwalne. Dlatego też potrzebne są zdecydowane i ambitne działania, które pozwolą nam zadbać o lepszą i zrównoważoną przyszłość dla wszystkich.” – mówi Marco Lambertini, Dyrektor Generalny WWF International.

Więcej informacji na temat inicjatywy Dożywotnia Neutralność Węglowa oraz projektów ochrony lasów stanowiących fundament współpracy Grupy VELUX z WWF na stronie  www.velux.pl

 

Źródło danych:  

WWF Polska, 2019, Living Planet Report 2018 – Poznaj najnowszy raport, dostęp: https://www.wwf.pl/aktualnosci/living-planet-report-2016 (18.05.2020)