11 lutego 2021

Pandemia koronawirusa kosztowała życie milionów ludzi na całym świecie i 10% światowego PKB. Jeżeli odbudowując gospodarkę po #COVID19 nie odrobimy lekcji, przyszłe pandemie będą pojawiać się częściej, rozprzestrzeniać szybciej, wyrządzać więcej szkód światowej gospodarce i zabijać więcej ludzi. Nie musi tak być. W 2020 roku pracowaliśmy na rzecz naszej bezpiecznej przyszłości.
 

Nadzieja wymiera ostatnia

1proTegoroczny raport Living Planet Report 2020 wskazuje na bezpośredni związek między zdrowiem przyrody a ludzi.
„Stan przyrody pogarsza się na całym świecie w tempie, które nie miało precedensu w historii świata przez miliony lat. Sposób produkcji i konsumpcji żywności oraz energii, a także lekceważenie środowiska leżące u podstaw naszego obecnego modelu gospodarczego, doprowadziły środowisko naturalne do granic wytrzymałości. COVID-19 jest wyraźną oznaką naszych zaburzonych relacji z przyrodą i dowodem na głębokie powiązania między zdrowiem człowieka i planety”  mówi Marco Lambertini, dyrektor generalny WWF International.

W ciągu niespełna pół wieku straciliśmy już 68% globalnej populacji kręgowców **, a dalsza wycinka lasów, ekspansja i intensyfikacja rolnictwa, niezrównoważony handel, produkcja i konsumpcja, zwiększają kontakt między dzikimi zwierzętami, zwierzętami hodowlanymi, patogenami i ludźmi. WWF nawołuje świat do przyjęcia Nowego Ładu dla Natury i Ludzi, zobowiązując się do zatrzymania i odwrócenia procesu degradacji przyrody do 2030 r. oraz do stworzenia społeczeństwa neutralnego klimatycznie i przyjaznego dla przyrody.

Ponieważ o kluczowych dla przetrwania dzikiej przyrody tematach warto rozmawiać także z młodzieżą, przygotowaliśmy „Living Planet Report. Przewodnik dla młodzieży”.
 

Odpuśćmy zwierzętom

Wybuch pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, zwrócił uwagę na związek pomiędzy chorobami odzwierzęcymi przenoszonymi ze zwierząt na ludzi, a rynkami handlu dziką przyrodą. Ankieta przeprowadzona przez GlobeScan dla WWF w marcu wśród 5000 respondentów z Hongkongu, Japonii, Mjanmy, Tajlandii i Wietnamu wskazuje, że 82% respondentów jest poważnie lub bardzo poważnie zaniepokojonych sytuacją, a 93% respondentów wyraża wsparcie dla działań swoich rządów w celu wyeliminowania nielegalnych i nieuregulowanych rynków handlu dziką przyrodą. To ogromna zmiana, bo to właśnie szybko bogacący się  mieszkańcy Azji są głównymi odbiorcami zarówno dzikich zwierząt, jak i wytworzonych z nich produktów. Więcej o tych i innych badaniach poświęconych tematom pandemii koronawirusa przeczytasz tu.
tygrys
Stworzona przez nas podstrona zawiera zbiór artykułów i naukowych raportów, które w kompleksowy sposób wyjaśniają zależności między pandemią, naszym życiem i ochroną przyrody. 

Polskie drogi

Choć pandemia ma wymiar globalny i wymaga takich działań, nie będziemy skuteczni nie zmieniając podejścia do przyrody i dysponowania jej zasobami w kraju. O rozwiązaniach Europejskiego Zielonego Ładu, skrojonych na naszą miarę piszemy w cyklu artykułów „Gospodarka w czasach zarazy”, a rekomendacje zmian dla poszczególnych sektorów podajemy w serii artykułów: Recepta dla planety.
Z kolei 11 listopada obchodziliśmy Klimatyczny Dzień Niepodległości, a nasz plan na niepodległość klimatyczną przedstawiamy tu.
 

Rodzi się nowy świat?

Obecne skutki gospodarcze pandemii są 100-krotnie wyższe od szacowanych kosztów działań zapobiegawczych*.
„Świat zatrzymał się w miejscu, a my wraz z nim. Zamarliśmy w oczekiwaniu na to co dalej,  w obawie, że przyszłości takiej, jakiej chcieliśmy, nie będzie i nie będzie już świata, jaki znaliśmy” - tak Mariusz Szczygieł, pisarz i dziennikarz, zaczyna, zrobiony przez nas film „Połączeni”. To opowieść o izolacji w czasach zarazy. Niech przypomina nam historię, po to by się już nigdy nie powtórzyła. 

 

* Raport Międzyrządowej Platformy Naukowo - Politycznej ds. Różnorodności Biologicznej i Usług Ekosystemowych – IPBES
** Living Planet Report 2020 to wszechstronna analiza stanu środowiska naturalnego tworzona we współpracy z ponad 125 ekspertami z całego świata, której najważniejszym elementem jest Wskaźnik Żyjącej Planety (Living Planet Index - LPI) odzwierciedlający globalne trendy w liczebności populacji dzikich zwierząt. 

Zobacz, co dzięki Tobie zrobiliśmy w roku 2020:

gatunki polklimatrzekafokiplanetagatunki zagr7

Przekaż nam swój 1 procent »