Rolnictwo konwencjonalne stawia na ciągłe ulepszanie chemicznych oraz technicznych środków produkcji, a także nieustający wzrost produkcji. Wykorzystuje coraz większe nakłady na środki chemiczne i paliwa. Efektem jest wzrost plonów, ale również liczne zagrożenia ekologiczne, np. zanieczyszczenia i erozje gleb, obniżenia bioróżnorodności, a także zubożenia krajobrazu w związku z wprowadzeniem monokultur. Dlatego Lidl Polska wspólnie z Fundacją WWF Polska zrealizują projekt odtworzenia krajobrazu rolniczego w Polsce, żeby wesprzeć w nim proces wzrostu różnorodności biologicznej. Jednym z działań w ramach projektu jest akcja nasadzeń śródpolnych, a druga część to warsztaty edukacyjne organizowane z myślą o dostawcach Lidl Polska, czyli przede wszystkim rolnikach i producentach, którzy mogą zmieniać krajobraz w swoich gospodarstwach.

„W dzisiejszym świecie wspieranie bioróżnorodności jest niezwykle ważne, bowiem przyszłość jest z nią ściśle związana. Ponad 80 % gatunków roślin uprawnych, jest mniej lub bardziej zależna od zapylania, głównie przez owady. Jeśli chcielibyśmy przejąć rolę zapylaczy, musielibyśmy wydawać na to rocznie niemal 15 miliardów euro rocznie. Ponad połowa całkowitego światowego Produktu Krajowego Brutto jest umiarkowanie lub wysoce zależna od przyrody i jej usług. Planeta to „ręka, która nas karmi”. Bez zachowania i odtworzenia różnorodności biologicznej po prostu będzie trudno nam przetrwać. Dlatego cieszymy się ze współpracy z Lidl Polska, która ma wymiar praktyczny – pilotażowa akcja nasadzeń, a także wymiar edukacyjny w postaci wartościowych warsztatów, w których będą uczestniczyć rolnicy i producenci.” – mówi Dariusz Gatkowski, ekspert ds. różnorodności biologicznej w WWF Polska.

Pilotażowy projekt nasadzeń w Wielkopolsce

W ramach projektu wspólnie z Lidl Polska przeprowadzimy pilotażową akcję zadrzewienia pól w gminie Grodzisk Wielkopolski. W ciągu 4 dni posadzonych zostanie 300 drzew, które będą wspierać bioróżnorodność na tym obszarze. Utworzone zostaną 3 szpalery drzew wzdłuż cieków, przy polach lub pomiędzy polami uprawnymi.  

ZADRZEWIENIA SPRZYJAJĄ:

  • odrodzeniu różnorodności biologicznej,
  • przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się szkodników i chorób,
  • przeciwdziałaniu i ograniczaniu skutków zmian klimatu (w tym walce z suszą), np. poprzez zmniejszenie prędkości wiatru i ograniczenie erozji gleby.

JAKIE KORZYŚCI STWORZYMY?

  • zapewnienie siedliska dla wielu gatunków roślin i zwierząt, a przez to m.in. naturalna regulacja szkodników czy ochrona zapylaczy.
  • zwiększenie wychwytywania wilgoci z powietrzu,
  • zmniejszenie negatywnego wpływu wiatru na uprawy i glebę,  
  • zapewnienie cienia dla zwierząt na pastwiskach,
  • efekt będzie widoczny od razu, a jego trwałość i dobroczynne skutki gwarantujemy na wiele lat.

Akcje popilotuje Rolnik Roku 2021

Patryk Kokociński jest zwycięzcą w krajowym etapie konkursu Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego 2021. Prowadzi gospodarstwo konwencjonalne w woj. wielkopolskim, w którym wprowadził szereg przyjaznych dla ekosystemu morskiego praktyk, co docenili m.in. eksperci WWF Polska zasiadający w kapitule konkursu. To m.in.  tworzenie stref buforowych wzdłuż cieków poprzez pozostawienie wzdłuż rowów pasów dzikiej roślinności oraz odtwarzania zadrzewień śródpolnych.

Warsztaty edukacyjne dla rolników

Poza projektem nasadzeń śródpolnych, Lidl Polska i Fundacja WWF Polska będą szerzyć dobre praktyki wśród dostawców współpracujących z siecią, by ich sposób pracy również wspierał bioróżnorodność. Rolnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach tematycznych związanych z walką z kryzysem klimatycznym. W celu przybliżenia tematu klientom i innym zainteresowanym osobom zostały przygotowane również dwa podcasty „Naturalnie z WWF” i „Dobry temat!” Lidl Polska, opowiadające o znaczeniu bioróżnorodności oraz o dobroczynnym wpływie zadrzewienia śródpolnego.  

TEMATY WARSZTATÓW

  • Warsztaty dla dostawców warzyw i owoców

Temat: „Patrząc w przyszłość – produkcja żywności z dbałością o zasoby środowiska”.

  • Warsztaty dla dostawców mięsa i nabiału

Temat: „Patrząc w przyszłość – hodowla i produkcja mięsa z dbałością o środowisko.”

 

 

Dowiedz się więcej o projekcie WWF i Lidl na rzecz edukacji o diecie planetarnej w latach 2021-2023 »