Nie od dziś wiemy, jak ogromny wpływ na życie każdego z nas ma przyroda i jej dobry stan. Nie od dziś też wiemy, że biznes często negatywnie wpływa na przyrodę. Świadomość, że biznes jest  żywotnie zależny od przyrody już nie jest tak powszechna. Kryzys przyrodniczy, w tym spadek różnorodności biologicznej i zmiana klimatu wzajemnie się pogłębiają, stanowiąc egzystencjalne zagrożenie dla sektora biznesowego i finansowego. W odpowiedzi na oba kryzysy oraz rosnące oczekiwania społeczeństwa wobec firm, Fundacja WWF, razem z liderami zrównoważonego rozwoju, tworzy prywatne rezerwaty, chroniąc jedne z najcenniejszych ekosystemów w Polsce i działając na rzecz zapobiegania zmianom klimatu.

Jednym z takich partnerów jest UPM Ralatac, firma, która produkując materiały etykietowe i korzystając z surowca drzewnego, wprowadza innowacje mające na celu podwyższanie poprzeczki w zakresie zrównoważonej i przyjaznej dla przyrody produkcji.  

Firma zaufała nam już ponad 10 lat temu przy tworzeniu jednego z obecnie flagowych projektów fundacji, Strażnicy Rzek WWF. Od tamtego czasu wspiera nas przy nieoczywistych, ambitnych i odważnych projektach. Aktualnie, dzięki wsparciu UPM Raflatac prowadzimy działania na rzecz tworzenia obszarów chronionych prywatnie. 

Obszary chronione prywatnie – co to takiego?

Nie musimy czekać aż decydenci podejmą działania, by chronić znikającą polską przyrodę. Wiadomo, że te procesy trwają długo, często za długo. Możemy jednak wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyć obszar chroniony prywatnie, czyli taki, który stanowi własność prywatną, ale jego zarządzanie jest podporządkowane przede wszystkim celom związanym z ochroną przyrody.  

To właśnie teraz, jako WWF Polska, robimy! To bardzo duży, długofalowy i ambitny projekt, więc oczywiście nie zrealizujemy go w pojedynkę. Działamy przy wsparciu naszych partnerów - przyrodniczych (jak Klub Przyrodników czy Towarzystwo Przyrodnicze Alauda) oraz biznesowych. Razem z nimi analizujemy potrzeby, mapujemy obszary do priorytetowej ochrony i tworzymy prywatne rezerwaty.

Dlaczego torfowiska?

Koncentrujemy się obecnie na torfowiskach, ponieważ mają największy i unikalny na skalę światową potencjał zapobiegania emisji dużych ilości CO2 do atmosfery. Ten cenny ekosystem pełni rolę nerek i jest zbawienny zarówno dla przyrody, różnorodności biologicznej, jak i dla klimatu. Jednocześnie mokradła są najszybciej ginącymi ekosystemami świata.  W ciągu ostatnich 20 lat ich powierzchnia zanikała w tempie 1,6% rocznie – głównie wskutek osuszania i zamiany ich na tereny rolnicze. Zatrzymanie tego zjawiska jest kluczowe z wielu powodów. Tylko zdrowe, nawodnione mokradła mają zdolność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, przeciwdziałają suszy, pomagają regulować temperaturę oraz pomagają w walce ze spadkiem różnorodności biologicznej.
 

Projekt ,,Och, biznes!”

W maju (2023), podczas wyjątkowego eventu, spotkaliśmy się ze światem biznesu i przedstawiliśmy dedykowany mu projekt „OCH, biznes!”, w którym pokazujemy, jak długofalowo inwestować w przyrodę, aby skutecznie wspierać strategię klimatyczną firmy. Inwestycja w ochronę torfowisk i ich renaturyzację, to jedno z najbardziej wiarygodnych i efektywnych rozwiązań opartych na naturze w zakresie mitygacji zmiany klimatu, jak również adaptacji do niej. Torfowiska mogą pochłaniać do 10 razy więcej emisji CO2 niż lasy, stanowią ochronę zarówno przed powodzią, jak i suszą. Z kolei zdegradowane, osuszone mokradła z sojusznika w walce z ociepleniem klimatu, zamieniają się w jednego z większych emitentów CO2. Ich roczne emisje w Polsce są porównywalne z rocznymi emisjami z elektrowni w Bełchatowie!  

Projekt ten więc daje firmom szansę zaangażowania się w zweryfikowane, wiarygodne i oparte na nauce projekty przyrodnicze, które, co ważne, jednocześnie eliminują ryzyko greenwashingu. Doradzamy, wyjaśniamy i przeprowadzamy przez cały proces formalny. Taka inwestycja, to korzyść dla planety, biznesu i ludzi!
 
Zachęcamy do wysłuchania podcastu „Jak biznes może pomóc w odnowie różnorodności biologicznej?” z serii Naturalnie z WWF. Gośćmi odcinka są: Natalia Owdziej-Pietrzak, starsza specjalistka ds. partnerstw strategicznych w naszej fundacji oraz Przemysław Różycki – Dyrektor Sprzedaży UPM Raflatac, którzy w rozmowie z Agnieszką Veljković, doradczynią naszego zarządu ds. kontaktów z mediami, poruszają wiele znaczących kwestii dotyczących współpracy oraz zależności między biznesem a ochroną przyrody, w tym:

  • Na czym polega wieloletnia współpraca firmy UPM Raflatac z WWF?
  • Czym jest projekt „OCH, biznes!” oraz jak WWF pomaga łączyć biznes z ochroną przyrody?
  • Dlaczego mokradła są tak ważne i jaki jest ich obecny stan w Polsce i na świecie?
  • Dlaczego UPM Raflatac zdecydował się na wsparcie projektu i ochronę wybranych obszarów w Polsce i Europie?

Podcast odc. 46

Dotychczasowe działania to początek drogi w wyznaczaniu dobrych praktyk dla biznesu i stosowania właściwych rozwiązań opartych na przyrodzie. Firmy, które są zainteresowane tworzeniem prywatnych rezerwatów w celu ochrony różnorodności biologicznej i klimatu, zapraszamy na stronę: www.wwf.pl/och-biznes.