14 maja 2019

Każda próba wymiany oleju palmowego występującego w produktach spożywczych i detergentach,  na kokosowy czy rzepakowy pociągnie za sobą degradację środowiska [1]. Zamiana nie rozwiąże problemów, a jedynie przesunie je w inne regiony [2], wygeneruje wzrost emisji gazów cieplarnianych i stworzy zagrożenie dla będących pod ochroną zwierząt i roślin.

Niezrównoważona produkcja oleju palmowego (niecertyfikowanego) doprowadza do utraty olbrzymich powierzchni lasów, a ekosystemy lasów deszczowych uznawane są za najbogatsze pod względem różnorodności biologicznej na świecie. Przekształcanie lasów na niecertyfikowane plantacje palmy olejowej prowadzi do bezpośredniego zagrożenia dla wielu gatunków, takich jak: orangutan, słoń sumatrzański, pantera mglista, tygrys sumatrzański, czy słoń indyjski. Substancje chemiczne stosowane na niecertyfikowanych plantacjach zanieczyszczają glebę, środowisko i wodę. W wyniku zanieczyszczeń lokalne społeczności tracą dostęp do czystej wody pitnej, a kurczące się zasoby ryb w rzekach powodują coraz większe problemy z pozyskiwaniem pożywienia.  

Na zlecenie Fundacji WWF Polska powstał raport, na temat skutków spożycia oleju palmowego
w Polsce i określenia wpływu zastąpienia oleju palmowego innymi olejami roślinnymi. Zastąpienie oleju palmowego rodzimymi olejami: rzepakowym czy słonecznikowym oznacza mniejsze szkody dla ogólnej różnorodności biologicznej, ale przy obecnym popycie na produkty zawierające oleje roślinne nie ma wystarczającej powierzchni dla tych upraw. 
W scenariuszu całkowitego zastąpienia oleju palmowego innymi olejami roślinnymi potrzebowalibyśmy cztery razy więcej terenów pod uprawy. Od 2004 roku spożycie oleju palmowego w Polsce wzrosło o 150%. Średnia roczna konsumpcja w przeliczeniu na jednostkę PKB w 2017 roku wynosiła 711 kg, a unijna 381 kg. To, co możemy zrobić, to konsumować mniej.

alterpkb

Bojkot jednego rodzaju oleju nie ma sensu, ale ograniczenie konsumpcji - TAK!

 

CO MOŻE ZROBIĆ KONSUMENT:

  • spożywać świeże produkty zamiast tych gotowych - to wyjdzie na zdrowie Tobie i planecie
  • ograniczyć w diecie produkty przetworzone, słodycze, przekąski,  mrożonki
  • domagać się od producentów – aby informowali o tym, czy olej wykorzystany w produkcji posiada certyfikat RSPO
  • świadomie podejmować decyzje o zakupie i czytać etykiety

Nie bojkotujmy - certyfikujmy

Certyfikat RSPO został utworzony w celu promowania wzrostu i wykorzystania zrównoważonych produktów z palmy olejowej poprzez wiarygodne standardy światowe i zaangażowanie zainteresowanych stron. Standard certyfikacji łańcucha dostaw RSPO został opracowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa i identyfikowalności łańcuchów dostaw, aby zapewnić wiarygodne dowody na istnienie zrównoważonego źródła surowca.

 

CO MOŻE ZROBIĆ PRODUCENT:

  • przestawić się na olej palmowy w 100% certyfikowany
  • wymagać od dostawców i żądać przestrzegania ścisłych kryteriów, takich jak: zakaz przetwarzania gleb torfowych i stosowania niebezpiecznych pestycydów
  • przyłączyć się do inicjatyw mających na celu dążenie do 100 % zrównoważonego oleju palmowego, takich jak Polska Koalicja ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego, którą zainicjowała Fundacja WWF Polska

OLEJ PALMOWY - FAKTY

 

 

Raport w jęz. polskim i angielskim - całość (do pobrania)

raport o oleju palmowym    raportang

 

Więcej informacji na temat Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego sekretariat@olejpalmowy.com

Zdjęcie główne:
© James Morgan / WWF-International

 

[1]Wpływ użytkowania oleju palmowego w Polsce na globalne środowisko naturalne i analiza możliwości jego zastąpienia przez inne oleje roślinne. Frost&Sullivan. 2019. Raport stworzony
na zlecenie Fundacji WWF Polska.

[2] Oil palm and biodiversity : a situation analysis by the IUCN Oil Palm Task Force - Raport Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody.


 

 

Co Ty możesz zrobić?

W ciągu ostatnich 50 lat populacja dzikich zwierząt zmniejszyła się o 69%. Tylko wspólnie możemy odwrócić ten proces. Pomóż nam chronić ginącą przyrodę! Wspierając nasze działania, pomagasz chronić najcenniejsze obszary przyrodnicze oraz zagrożone gatunki zwierząt, których życie zależy od stanu naszej planety.

Chcę pomóc!