WWF Polska przy wsparciu finansowym Air Wick zakupiła w czerwcu wyjątkowe tereny w Dolinie Rospudy, ustanawiając wspólnie z Klubem Przyrodników pierwszy obszar chroniony prywatnie! To wielki sukces, dzięki któremu ponad 20 ha najcenniejszych siedlisk łąkowych zostanie objętych ochroną w ramach obszarów chronionych prywatnie. To dopiero początek wspólnych planów.

Ochrona i odtwarzanie ekosystemów spowalnia wymieranie dzikiej natury i pomaga adaptować się do zmian klimatu, dlatego między innymi WWF Polska razem z Air Wick postanowiły w ramach współpracy objąć ochroną aż do 150 ha w przyszłości.
W Polsce Air Wick przeznaczył 700 tys. zł rocznie* na projekt ochrony najcenniejszych siedlisk łąkowych. Nasze działania potrwają do 2024 roku.

Dowiedz się więcej o obszarach chronionych prywatnie.


PIERWSZY WSPÓLNY SUKCES WWF POLSKA I AIR WICK

KwiatekPierwszy sukces już za nami. W czerwcu tego roku Fundacja WWF Polska razem z Air Wick zakupiła pierwszą działkę w Dolinie Rospudy, tworząc tym samym pierwszy obszar chroniony prywatnie. Jest to ważny przykład współpracy, która dzięki wykorzystaniu odpowiednich kompetencji każdej ze stron, doprowadziła do sukcesu przyrodniczego.

Ten projekt pokazuje prawdziwą siłę partnerstwa biznesu i organizacji pozarządowych. Dzięki temu, że czerpiemy z różnych perspektyw i doświadczeń, każdy w zakresie swoich kompetencji, nasze działania mają rzeczywisty efekt przyrodniczy. Udowadniamy, że nie chodzi o wydźwięk PR-owy lub greenwashingowy, ale coś o wiele cenniejszego.

Air Wick wspiera finansowo WWF w działaniach na rzecz ochrony i odbudowy kluczowych siedlisk łąkowych na całym świecie. Do końca 2022 roku planujemy zakup kolejnej działki o powierzchni 10 ha, co pozwoli ochronić kolejne 16,9 ha cennych siedlisk. WWF razem z partnerami przyrodniczymi projektu szuka również terenów do zakupu w 2023 roku.

Tworzenie obszarów chronionych prywatnie to odpowiedź na wyzwania stawiane nam przez kryzys klimatyczny i kryzys bioróżnorodności. Zakupiony obszar jest niezwykle cenny pod względem przyrodniczym. Dolina Rospudy cechuje się wysokim stopniem naturalności. Ochrona jej wyjątkowego ekosystemu to jeden z naszych priorytetów, gdyż znajdujące się tam cenne torfowiska stanowią magazyn wody i dwutlenku węgla, który pozytywnie wpływa na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Cennych i wartych ochrony obszarów w Polsce nie brakuje. Dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w Polsce pojawiły się obszary Natura 2000, niestety od 20 lat nie powstał żaden nowy park narodowy, gdyż dotychczasowe przepisy to znacznie utrudniają. Dlatego potrzebujemy innych rozwiązań, które pomogą nam chronić wyjątkowe obszary.


Wspólnie przywracamy różnorodny świat przyrody

owadPrzyroda to fundament naszego życia. Bez niej nie będziemy w stanie przetrwać. Musimy naprawić szkody, które wyrządziliśmy planecie i odtworzyć naturalne ekosystemy, na których wszyscy polegamy. Współpraca pomiędzy WWF a Air Wick przyczyni się do ochrony i odtworzenia setek hektarów wyjątkowych przyrodniczo terenów, przywracając różnorodność biologiczną tych ekosystemów na całym świecie.


Obszary chronione mają ogromne znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej

Obszary chronione mają zasadnicze znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, takich jak oczyszczanie wód, oczyszczanie powietrza, ochrona gleb oraz ochrona siedlisk ludzkich przed klęskami żywiołowymi, takimi jak powodzie.

KwiatekWiele obszarów chronionych jest też ważnych dla lokalnych społeczności - stanowią miejsce wypasu zwierząt, pozyskiwane są z nich pasze dla zwierząt a także rośliny lecznicze. Są to też miejsca ważne dla odwiedzających, gdzie możemy oderwać się od codzienności, odetchnąć świeżym powietrzem, odpocząć od hałasu i zgiełku miast. Są to miejsca, które odprężają i przywracają nam dobre samopoczucie. Obszary chronione uosabiają ważne wartości kulturowe; niektóre z nich powstały i są utrzymywane dzięki stosowaniu zrównoważonych praktyk użytkowania gruntów. Są one ważne również dla badań i edukacji ekologicznej oraz znacząco przyczyniają się do rozwoju gospodarki lokalnej i regionalnej, przede wszystkim turystyki i rekreacji.


Stawiamy naturę na pierwszym miejscu

KV Air Wick Przy tworzeniu produktów: Botanica by Air Wick, odświeżaczy elektrycznych, air sprayów i odświeżaczy automatycznych z formułą na bazie wody, marka Air Wick na pierwszym miejscu stawia właśnie naturę, oferując tym samym przyjazną dla środowiska alternatywę. Razem z WWF, Botanica wprowadzi stworzony z naturalnych składników produkt do milionów domów na całym świecie, podnosząc świadomość kryzysu różnorodności biologicznej i zachęcając ludzi do podejmowania działań, które przyczynią się do odtworzenia przyrody z korzyścią dla nas wszystkich.
 

Edukujemy jak dbać i chronić przyrodę

Razem z Air Wick będziemy dążyć do podnoszenia społecznej świadomości na temat tego, jak ważna jest przyroda i co każdy z nas może zrobić, żeby pomóc zwiększyć różnorodność biologiczną w swojej okolicy. Oprócz prowadzenia wspólnych działań na rzecz ochrony przyrody, będziemy wspólnie edukować o idei obszarów chronionych prywatnie i jak każdy z nas może stworzyć takie miejsca ochrony naturalnych ekosystemów.
Zobacz więcej na stronie Air Wick