Co to są obszary chronione? 

Obszary chronione to miejsca o szczególnej wartości przyrodniczej, ekologicznej lub kulturowej, na których obecność człowieka lub przynajmniej eksploatacja zasobów naturalnych (np. drewna opałowego, wody, surowców itp.) jest ograniczona.  

W naszej świadomości często funkcjonuje przeświadczenie, że obszary ochrony przyrody mogą sprawnie działać tylko wtedy, gdy są zarządzane przez państwa. Natomiast prywatne obszary chronione to w wielu krajach świata powszechny i bardzo ważny element ochrony przyrody. Przyroda nie zna granic, w tym tych pomiędzy różnymi formami własności.

Liczba obszarów chronionych prywatnie na świecie

Ilość prywatnych obszarów chronionych na poszczególnych kontynentach

 

 

Przykłady obszarów chronionych prywatnie na świecie

 

KwiatekowadKwiatekmotyl

Współpraca z Botanica by Air Wick

WWF Polska dzięki współpracy z Botanica by Air Wick zakupi nawet 150 ha bogatych przyrodniczo terenów, po to by skutecznie chronić najcenniejsze łąki kwietne w Polsce.

Łąka to azyl nie tylko dla ponad 300 gatunków roślin, ale także dla zwierząt. Daje schronienie i pożywienie ptakom, gryzoniom, jeżom, żabom a także owadom, w tym jakże pożytecznym zapylaczom. Daje roślinom i zwierzętom znakomite warunki do życia a mieszkańcom okolic możliwość bliższego obcowania z naturą.

 

 

KwiatekowadKwiatekmotyl

Współpraca pomiędzy WWF a Botanica by Air Wick przyczyni się do ochrony i odtworzenia setek hektarów łąk kwietnych, przywracając różnorodność biologiczną tych ekosystemów na całym świecie. Wspólnie będziemy przybliżać ludzi do natury, zachęcać ich do spędzania więcej czasu na świeżym powietrzu i motywować do działania na rzecz ochrony środowiska. Za pośrednictwem naszych marek zainspirujemy miliony konsumentów do zaangażowania się w działania, które przyniosą realną zmianę na lepsze. 

Więcej o współpracy »