Fundacja WWF Polska i ŻUBR, najpopularniejsza marka piwa w Polsce, wystartowały z wyjątkową akcją, której celem jest ochrona zagrożonych gatunków zwierząt i ich siedlisk. Wizerunek żubra zniknie z puszek i butelek piwa, ustępując miejsca wilkowi, rysiowi i sóweczce.

Celem kampanii jest uświadomienie Polkom i Polakom, że polskie lasy zamieszkują gatunki zwierząt wciąż potrzebujące naszej ochrony, a ich siedliska z Puszczą Białowieską i Puszczą Karpacką na czele, to obszary niezwykle cenne przyrodniczo. Te unikalne na skalę światową tereny, zamieszkałe przez wyjątkowe zwierzęta, są niestety poważnie zagrożone nieprzemyślaną ludzką ingerencją. Dlatego WWF Polska i ŻUBR podejmują wspólne działania na rzecz ochrony zamieszkujących je gatunków i ich siedlisk. Jak mówi prezes fundacji, Mirosław Proppé: „To od nas, ludzi, zależy, czy będziemy żyć w świecie, w którym będzie także miejsce dla przyrody i jej mieszkańców, czy jedynym »drapieżnikiem« zostaniemy my. Wilk to gatunek, który był na skraju wyginięcia, rysiowi nizinnemu nadal to grozi, a dom sóweczki ginie na naszych oczach. Cieszymy się, że marka ŻUBR razem z nami zawalczy o przetrwanie tych gatunków".
zubr
ŻUBR przekaże WWF Polska 1 000 000 złotych na wsparcie programów ochronnych wilka, rysia i sóweczki oraz na działania na rzecz ochrony najcenniejszych przyrodniczo lasów w Polsce. Będziemy też razem budować świadomość Polek i Polaków na temat konieczności ochrony tych gatunków i ich siedlisk.

Współpraca z ŻUBREM, to największe jak dotąd partnerstwo WWF Polska z biznesem. WWF współpracuje z marką ŻUBR i innymi firmami, ponieważ jesteśmy przekonani, że bez wspólnego działania nie uda nam się zbudować przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą. Firmy mają ogromny wpływ na to, co się dzieje ze środowiskiem naturalnym. Promując proekologiczne postawy wśród swoich klientów, przekazując środki na nasze działania mogą walnie przyczynić się do ochrony najcenniejszych przyrodniczo terenów w Polsce i na świecie.

Skala wspólnej akcji „Żubr ratuje życie zagrożonych gatunków” jest ogromna, jesteśmy dumni, że tak popularna, lubiana marka przyłączyła się do naszych wysiłków i wspólnie z nami ratuje dziką przyrodę.

Co Ty możesz zrobić?

Wspierając nasze działania pomagasz chronić najcenniejsze obszary przyrodnicze oraz zagrożone gatunki zwierząt, których życie zależy od stanu tych terenów.

Chcę pomóc!