Razem z firmą H&M rozpoczęliśmy współpracę, w ramach której edukujemy i zmieniamy postawy konsumenckie na bardziej zrównoważone. Zachęcamy, żeby klientki i klienci zabierali na zakupy torbę wielokrotnego użytku.

Firma H&M podjęła decyzję o rezygnacji ze szkodliwych dla środowiska jednorazowych plastikowych toreb na zakupy. Zakupy będzie można zapakować w odpłatne torby papierowe z certyfikatem FSC - połowę przychodu z ich sprzedaży H&M przeznaczy na działania na rzecz ochrony przyrody prowadzone przez WWF Polska. Jednak najlepszym rozwiązaniem jest przynoszenie do sklepu własnej torby wielokrotnego użytku - i taką praktykę razem z H&M chcemy zaszczepić w konsumentach.

Z perspektywy życia człowieka, plastik zostaje na naszej planecie praktycznie na zawsze, bo nawet przez kilkaset lat rozpada się na pył i wciąż trwa w środowisku, zatruwa gleby i wody, przenika do żywych organizmów, w tym także do organizmu ludzkiego. Torbę papierową, w przeciwieństwie do plastikowej można kompostować bez szkody dla środowiska.

Najlepsze wyjście? Zabierajmy na zakupy torby wielorazowe z materiałów jak najbardziej przyjaznych środowisku. Zmiana nawyków, również tych, które mamy jako konsumenci, to długofalowa praca. Okazuje się, że wprowadzenie opłaty za torby foliowe pozwoliło obniżyć ich zużycie nawet o 90%. WWF Polska ma nadzieję, że stopniowo coraz mniej klientek i klientów H&M będzie kupowało jednorazową torbę na zakupy.  

Papierowe torby wprowadzone do sprzedaży przez H&M mają certyfikat Forest Stewardship Council (FSC) i w przeważającej części pochodzą z materiałów wtórnych (FSC Recycled). FSC, w naszej ocenie, zapewnia obecnie najbardziej wiarygodny system certyfikacji dla branży leśnej i  gwarancję, że pozyskiwanie drewna odbywa się w sposób zrównoważony. Potwierdzają to badania - certyfikacja FSC ma pozytywny wpływ na środowisko, rozwój społeczny i decyzje podejmowane przez instytucje rządowe.

Do końca listopada 2019 r. H&M będzie przekazywać połowę przychodu ze sprzedaży toreb na działania na rzecz ochrony przyrody prowadzone przez WWF Polska, a w pierwszym okresie współpracy na torbach można będzie zobaczyć logo WWF.

Górna granica kwoty, jaką H&M przekaże WWF Polska, to 700 000 zł.

Przeznaczymy te środki przede wszystkim na program dotyczący zrównoważonej produkcji, konsumpcji i gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy) oraz na ochronę najcenniejszych obszarów leśnych w Polsce. W zależności od potrzeb, środki te mogą posłużyć również sfinansowaniu innych celów statutowych Fundacji.

Więcej o współpracy WWF i H&M na świecie:
Branża modowa jest jedną z tych, które mają największy wpływ na środowisko naturalne naszej planety. WWF i H&M zawarły długofalowe globalne partnerstwo już w 2011 r. Od tamtego czasu wspólnie pracujemy nad uczynieniem firmy H&M i całej branży modowej bardziej zrównoważonymi. Współpraca koncentruje się na zarządzaniu zasobami słodkiej wody, działaniach na rzecz klimatu oraz strategicznym dialogu dążącym m. in. do wypracowania zrównoważonego modelu branży modowej. Rezygnacja z plastikowych „reklamówek”, to kolejny krok firmy H&M na drodze ku zrównoważonemu rozwojowi.

http://wwf.panda.org/get_involved/partner_with_wwf/business_partnerships/handm/

Więcej o FSC:
http://wwf.panda.org/our_work/forests/forest_sector_transformation2/forest_certification/fsc/http://gftn.panda.org/resources/reports/?231170/Research-review-The-impact-of-Forest-Stewardship-Council-FSC-certification
https://pl.fsc.org/pl

Więcej o wiarygodnej certyfikacji (raport „SDGs mean business”):
https://wwf.panda.org/our_work/finance/?292110/Implementing-the-Agenda-2030-sustainability-standards-help-business-seize-opportunities

Źródła informacji:
Plastik,  środowisko: http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/plastic_waste_factsheet.pdf
Zużycie foliowych jednorazówek po wprowadzeniu opłat:  https://www.bereadytochange.eu/en/about/