Nie powstrzymamy kryzysu klimatycznego, jeśli nie odejdziemy od paliw kopalnych. Ostatni Raport IPCC (Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu) z 2022 podkreśla pilną potrzebę zwiększenia skali rozwiązań klimatycznych w celu przeciwdziałania rosnącym emisjom. 
Jeśli nie zaczniemy działać teraz, może być za późno na ocalenie naszej planety. Naukowcy podkreślają przy tym, że dostępne są rozwiązania, które mogą zatrzymać globalne ocieplenie. Jednak wymaga to zdecydowania ze strony polityków i decydentów. 

Politycy i biznesmeni muszą zacząć słuchać głosu nauki, bo to w ich rękach leży nasza przyszłość. Niestety naukowcy wciąż nie są wystarczająco dobrze słyszalni. Dlatego WWF wziął na siebie rolę rzecznika nauki i rzecznika planety Ziemi w rozmowach z biznesem i naukowcami. 

 

Wzmacnianie głosu nauki

NaukowcyStaramy się też, aby głos nauki w sprawie klimatu dotarł i został zrozumiany przez jak największą liczbę Polek i Polaków, ponieważ to oni, podejmując decyzje jako wyborcy i jako konsumenci, mają realny wpływ na polityków i biznes. Eksperci WWF Polska zaangażowani są w debatę publiczną, edukują i przekazują najnowszą wiedzę naukową oraz komentują wydarzenia w mediach. W 2022 roku wspólnie z przedstawicielami świata nauki stworzyliśmy Apel Klimatyczny, który poparło ponad 100 polskich naukowców i naukowczyń.

„My, naukowcy, apelujemy do polityków, przedsiębiorców i każdego obywatela: WYSŁUCHAJCIE NAS I DZIAŁAJMY RAZEM DLA KLIMATU. Nie wolno dłużej zwlekać. Wszyscy dołożyliśmy się do zmiany klimatu, więc wszyscy podejmijmy wysiłek, by ją spowolnić” – czytamy w apelu. 

Apel klimatyczny poparło 20 635 osób. Przekazaliśmy go wraz z podpisami Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie oraz Ministrze Klimatu i Środowiska Annie Moskwie. 

WWF na Svalbardzie

SpitsbergenAby na własne oczy przekonać się i pokazać innym, jak ocieplenie klimatu już zmienia nieodwracalnie nasz świat, członkowie WWF, w porozumieniu z Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, wybrali się w miejsce, gdzie kryzys klimatyczny widać gołym okiem. Na archipelag Svalbard. Położony 1100 km od bieguna północnego, na styku kontrastujących wpływów atmosferycznych i oceanicznych oraz w pobliżu zmiennej krawędzi lodu morskiego, Svalbard jest obecnie jednym z najszybciej ocieplających się regionów na Ziemi

Chroń klimat z nami »

Promowanie Odnawialnych Źródeł Energii 

OZEJeśli świat, a więc także Polska, nie zrezygnuje z węgla ropy i gazu, nasz klimat ociepli się o więcej niż 1,5°C i znacznie wzrośnie ryzyko występowania nasilających się zjawisk ekstremalnych oraz związanych z nimi szkód. Aby tego uniknąć, musimy przestawić się na odnawialne źródła energii (OZE). Na całym świecie (Chiny, Indie, USA) OZE są stale udoskonalane i rozwijane – przede wszystkim dotyczy to turbin wiatrowych, fotowoltaiki i magazynów energii. My walczymy o to, aby Polska nie pozostawała w tyle, pamiętając, że inwestycje w OZE to nie tylko obniżanie emisji i ratunek dla planety, ale także tańsza energia, nowoczesne systemy energetyczne i czyste powietrze bez smogu. 
W naszych działaniach rzeczniczych, rozmowach z politykami i prawodawcami rekomendujemy, żeby OZE stanowiło jak największą część polskiego miksu energetycznego. Z analiz wynika, że przy dzisiejszych technologiach możliwe jest zaspokojenie aż 70% zapotrzebowania na energię w Polsce tylko z energii odnawialnej w roku 2050. Zakładając dalszy postęp technologii, jesteśmy przekonani, że uda się osiągnąć 100%.  

Spotkania na światowych szczytach klimatycznych 

COPNajważniejsze decyzje dotyczące klimatu zapadają w wyniku negocjacji podczas Konferencji Klimatycznych ONZ (COP). Dlatego co roku przedstawiciel WWF Polska uczestniczy w szczytach klimatycznych, prezentując nasze postulaty dotyczące ochrony klimatu ich uczestnikom (w tym przedstawicielom polskich władz). 

Działania legislacyjne  

Jeśli chcemy uchronić naszą planetę przed katastrofą klimatyczną, musimy zmienić prawo tak, aby sprzyjało rozwiązaniom proklimatycznym. Dlatego eksperci WWF Polska uczestniczą w konsultacjach społecznych propozycji zmian prawa (m.in. liberalizujących tzw. zasadę 10H w nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych), obserwują zmiany prawa krajowego i europejskiego, dbając przy tym, by te akty prawne zarówno brały pod uwagę potrzeby społeczne, jak i uwzględniały stosowne aspekty środowiskowe. Regularnie rozmawiamy i współpracujemy z krajowymi i unijnymi politykami i administracją publiczną w zakresie polityki klimatycznej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. 

Współpraca z biznesem  

Bez aktywnego udziału biznesu nie mamy szans dokonać zmian, które pozwolą nam ocalić planetę przed katastrofą klimatyczną. Dlatego aktywnie współpracujemy z obecnymi na polskim rynku firmami, które są gotowe zacząć redukować swoje emisje zgodnie z naukową wiedzą o klimacie. 

Edukacja 

Webinar klimatycznyAktywnie prowadzimy własne działania edukacyjne – uczymy zarówno o klimacie i różnorodności biologicznej, jak i następstwach zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej widocznych nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Edukacja klimatyczna i na rzecz różnorodności biologicznej jest niezbędnym elementem na każdym etapie szkolnictwa, dlatego nasze materiały edukacyjne przygotowaliśmy dla uczniów i uczennic od I klasy szkoły podstawowej do ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. Nasze scenariusze zajęć skupiają się na informowaniu, jak od najmłodszych lat można działać na rzecz ochrony klimatu i przyrody, bardziej niż na straszeniu skutkami zmiany klimatu. 
Naszymi działaniami wywieramy presję społeczną na tych, którzy decydują o polityce środowiskowej i o kształcie podstawy programowej w polskich szkołach. Działamy w koalicjach i partnerstwach, których celem jest zwiększenie zainteresowania tematami ochrony klimatu i środowiska wśród młodzieży i w społecznościach lokalnych. 
 
Prowadzimy również program o Diecie przyjaznej planecie, tak, by ślad środowiskowy naszej diety, w tym stołówek szkolnych, był jak najmniejszy. Edukujemy uczniów i uczennice oraz intendentów i intendentki w szkołach w jaki sposób to, co podają na obiad w placówce, wpływa na zmianę klimatu i kondycję planety. 

Chroń klimat z nami »