Świat wciąż robi zbyt mało, aby ograniczyć globalne ocieplenie. Choć negocjacje klimatyczne przywódców największych państw trwają od prawie 30 lat, zmiany konieczne do uratowania planety są wdrażane zbyt wolno. Za deklaracjami przywódców muszą pójść czyny. WWF uczestniczy w negocjacjach, by patrzeć rządzącym na ręce.

Uwagę światowych mediów przyciągają przede wszystkim konferencje, takie jak COP 26, jednak proces negocjacji klimatycznych nie ogranicza się do szczytów klimatycznych. Pomiędzy nimi, w maju lub czerwcu, odbywają się obrady tzw. Ciał Pomocniczych. To wtedy, w gronie negocjatorów i ekspertów, wypracowywanych jest wiele decyzji , które następnie przyjmowane są przez COP.

Ograniczenie wzrostu temperatury Ziemi jest największym wyzwaniem, przed jakim stoi ludzkość. Jedyną drogą jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Do osiągnięcia celu konieczna jest współpraca wszystkich państw świata, stąd ogromne znaczenie negocjacji klimatycznych dla naszej przyszłości.

6 czerwca w Bonn rozpoczynają się obrady 56. sesji Ciał Pomocniczych Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu, czyli tak zwanej Konwencji Klimatycznej. W sesji negocjacyjnej weźmie udział przedstawiciel WWF Polska. Będzie obserwować przebieg obrad oraz przedstawiać stanowisko WWF negocjatorom, tak by ostateczne wyniki COP 27 pozwoliły na przybliżenie się do osiągnięcia celu porozumienia paryskiego.

Porozumienie paryskie zobowiązuje wszystkie kraje do zatrzymania globalnego wzrostu temperatury na poziomie nie wyższym niż 1,5 stopnia powyżej temperatur z ery przedprzemysłowej w celu ograniczenia ryzyka i szkód wywołanych przez zmianę klimatu. Więcej o skutkach i przyczynach zmiany klimatu >> TUTAJ <<

Czym są spotkania Ciał Pomocniczych?  

Konwencja Klimatyczna powołała do życia dwa Ciała Pomocnicze: Ciało Pomocnicze ds. Wdrożeń (Subsidiary Body for Implementation, SBI) oraz Ciało Pomocnicze ds. Doradztwa Naukowego i Technicznego (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, SBSTA).

Ciała Pomocnicze spotykają się dwa razy w roku – raz podczas Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej (COP), a drugi raz w połowie roku, w maju lub czerwcu. Spotkania Ciał Pomocniczych są okazją do kontynuowania dyskusji i negocjacji dotyczących szeregu tematów, będących potem przedmiotem obrad na COP. Najważniejszymi są kwestie redukcji emisji, adaptacji do zmian klimatu, strat i szkód środowiskowych (i wsparcia w radzeniu sobie z ich konsekwencjami) oraz środków do wdrażania propozycji, a w szczególności wsparcia finansowego transformacji w państwach rozwijających się.

WWF w Bonn  

Podczas obrad w Bonn przedstawiciele WWF wezmą udział w negocjacjach dotyczących: 

  • wyznaczenia globalnego celu adaptacyjnego – o ile znane są już potrzeby dotyczące ograniczenia emisji na świecie, o tyle wciąż nie udało się określić, jakie będą pełne potrzeby dostosowania się do nieuniknionych już skutków zmian klimatu;  
  • stworzenia mechanizmu finansowego dla szkód i strat powstałych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych związanych ze skutkami klimatu – państwa rozwijające się potrzebują często znacznych środków na poradzenie sobie z tymi wyzwaniami;
  • stworzenia nowego celu finansowego środków przeznaczonych dla państw rozwijających się po 2025 roku – państwa rozwinięte powinny zwiększyć nakłady finansowe na walkę ze skutkami zmiany klimatu.

WWF jest w Bonn, Ty możesz pomóc na miejscu. Dołącz do nas w walce o przyszłość naszej planety. Podpisz apel naukowców >> TUTAJ <<