Każdego dnia możemy zrobić coś dobrego dla planety. To, co jemy, każdy nasz posiłek, nasze drugie śniadanie, obiad spożywany w szkolnej stołówce, może się przyczynić do ratowania środowiska przyrodniczego! To skąd pochodzi nasza żywność i jak jest wytwarzana, ma znaczenie. Im więcej wiemy o tym, co spożywamy, tym nasze wybory mogą być lepsze – dla zdrowia i dla planety.

PlanetaDlatego przygotowaliśmy program edukacyjny dla szkół podstawowych, w ramach którego zapraszamy nauczycielki i nauczycieli do wspólnego z uczniami i uczennicami odkrywania niezwykłej sieci powiązań między różnorodnością biologiczną, klimatem, żywnością i nami! Do udziału w programie zapraszamy także szkolne intendentki i intendentów, szefowe i szefów kuchni szkolnych oraz inne osoby zaangażowane w żywienie uczniów, którym chcemy opowiedzieć o tym jak założenia diety przyjaznej planecie można praktycznie stosować w szkole. 

PszczołaProgram kierujemy do szkół podstawowych. Uczestnicy dowiedzą się czym jest dieta przyjazna planecie, jak i dlaczego produkcja żywności wpływa na środowisko i klimat, jaka jest skala wpływu produkcji żywności na stan środowiska naturalnego, dlaczego to jak wytwarzana jest żywność jest ważne dla naszego zdrowia i czym kierować się w naszych codziennych wyborach żywieniowych. 

Program edukacyjny przygotowany został we współpracy z Lidl Polska.

Jesteś nauczycielem/nauczycielką, intendentką/intendentem lub pracujesz w szkolnej stołówce i chcesz zgłosić się do programu? Zapoznaj się z regulaminem i prześlij swoje zgłoszenie.

 

Nabór do programu został zakończony. Dziękujemy za zgłoszenia!

 

 

Uczestniczący w programie nauczyciele i nauczycielki: 

a) zobowiązani/zobowiązane są do:   

 • uzyskania zgody Dyrekcji szkoły na udział w programie, 
 • przesłania zgłoszenia (liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń), zgłoszenia należy przesłać do 18.11.2022, do godz. 23:59 (nabór do programu został zakończony),  
 • przeprowadzenia z klasą, do dnia 24.03.2023, dwóch spotkań po dwie godziny lekcyjne na temat diety przyjaznej planecie w oparciu o materiały edukacyjne,   
 • przesłania sprawozdania online ze zrealizowanych spotkań do dnia 24.03.2023 do godz. 23:59,   

b) otrzymają:   

 • materiały edukacyjne (w formie elektronicznej) do wykorzystania w czasie zajęć z uczniami,   
 • wsparcie merytoryczne i metodyczne w realizacji zajęć w ramach spotkań i konsultacji online,   
 • imienny certyfikat udziału w programie, list gratulacyjny dla szkoły, elektroniczny wzór dyplomu dla uczniów do samodzielnego wypisania i wydrukowania, plakat edukacyjny w formacie A2 do powieszenia w klasie,   

c) będą mieli/miały możliwość:   

 • wzięcia udziału w spotkaniu inauguracyjnym online (spotkanie będzie dostępne w dwóch możliwych terminach, w zgłoszeniu należy wybrać jeden z terminów, istnieje możliwość zmiany wybranego terminu po uprzednim mailowym zgłoszeniu na adres edukacja@wwf.pl, udział w spotkaniu inauguracyjnym nie jest obowiązkowy, w ramach spotkania zaprezentowane zostaną założenia diety przyjaznej planecie oraz materiały edukacyjne służące realizacji programu),   
 • wzięcia udziału w dodatkowych szkoleniach online na temat realizacji działań edukacyjnych w obszarze diety przyjaznej planecie oraz otrzymania dodatkowych materiałów szkoleniowych; Uczestnicy działań dodatkowych będą proszeni o przesłanie osobnego sprawozdania online do dnia 02.06.2023 do godz. 23:59, potwierdzającego udział w działaniach dodatkowych,  
 • dołączenia do społeczności osób zainteresowanych programami edukacyjnymi WWF Polska (grupa na Facebooku: „Programy edukacyjne WWF”).   

 

Uczestniczące w programie intendentki i intendenci, szefowie i szefowe kuchni oraz pracownicy i pracownice szkolnych stołówek:   

a) zobowiązani/zobowiązane są do:   

 • uzyskania zgody Dyrekcji szkoły na udział w programie, 
 • przesłania zgłoszenia (liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń), zgłoszenia należy przesłać do 18.11.2022, do godz. 23:59 (nabór do programu został zakończony),  
 • udziału w spotkaniu online pt. „Dieta przyjazna planecie – co to jest i dlaczego warto wprowadzać ją w szkole?” (szkolenie będzie dostępne w kilku możliwych terminach, w zgłoszeniu należy wybrać jeden z terminów, istnieje możliwość zmiany terminu po uprzednim mailowym zgłoszeniu na adres edukacja@wwf.pl),   
 • zapoznania się z materiałami szkoleniowymi,   
 • przesłania sprawozdania online potwierdzającego udział w szkoleniu oraz zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi do dnia 24.03.2023 do godz. 23:59.    

b) otrzymają:   

 • materiały szkoleniowe na temat tego, czym jest dieta przyjazna planecie i dlaczego warto wprowadzać ją w szkole,   
 • wsparcie merytoryczne w ramach szkolenia i konsultacji online,   
 • imienny certyfikat udziału w programie, list gratulacyjny dla szkoły, plakat edukacyjny w formacie A2 do powieszenia w szkolnej stołówce.   

c) będą miały/mieli możliwość:   

 • wzięcia udziału w dodatkowych spotkaniach online i otrzymania dodatkowych materiałów szkoleniowych z przepisami na dania przyjazne planecie; Uczestnicy działań dodatkowych będą proszeni o przesłanie osobnego sprawozdania online do dnia 02.06.2023 do godz. 23:59 potwierdzającego udział w działaniach dodatkowych,   
 • otrzymania dyplomu potwierdzającego zaangażowanie na rzecz wprowadzania zmian przyjaznych planecie (dyplom otrzymają Uczestnicy, którzy zadeklarują wprowadzanie zmian w dowolnym, wybranym przez siebie obszarze, ujętym w załączonej do materiałów szkoleniowych checkliście).  

 

SPÓJRZMY NA TO CO JEMY

Nasza dieta może uratować świat.

DIETA PLANETARNA

Co jeść, aby żyć w przyjaznym klimacie.