24 listopada 2020

Skutki zmiany klimatu są odczuwalne na całym świecie, bez względu na szerokość geograficzną. Katastrofa, która zagraża nam wszystkim, jest możliwa do uniknięcia tylko, jeśli podejmiemy wspólny wysiłek. Na szali leży przyszłość nasza i kolejnych pokoleń. Co robimy w WWF Polska, żeby zapobiec dramatycznym skutkom zmiany klimatu?

Musimy działać razem! 

Topniejący lodowiecUniknięcie katastrofy klimatycznej wymaga natychmiastowego działania całej międzynarodowej społeczności i jest kluczowym wyzwaniem XXI wieku.  Powstrzymanie katastrofy możliwe jest poprzez działania wszystkich krajów na rzecz redukcji gazów cieplarnianych w takim zakresie, aby globalny przyrost temperatury nie przekroczył 1,5°C, co jest uważane przez naukowców za punkt krytyczny, prowadzący do nieodwracalnych, niemożliwych do zatrzymania zmian1. Będzie to możliwe tylko wtedy, jeśli osiągniemy globalną równowagę pomiędzy emitowaniem a pochłanianiem gazów cieplarnianych, czyli tzw. neutralność klimatyczną. Ten cel musi zostać zrealizowany na całym świecie najpóźniej do 2050 roku. Jednak zdecydowane działania musimy podejmować już dziś, dlatego dzięki m.in. naszemu rzecznictwu udało się osiągnąć sukces, jakim jest przegłosowanie w Parlamencie Europejskim ambitnego celu ograniczenia unijnych emisji do 2030 roku na poziomie 60%. Decyzja ta stanowi impuls do kolejnych odważnych działań.

WWF  dla klimatu: Zeroemisyjna Polska 2050 

RafineriaPolska jako jeden z największych emitentów gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej ma przed sobą postawione cywilizacyjne zadanie: zbudowania gospodarki neutralnej klimatycznie. Żeby pomóc politykom odejść od pytania „czy” jesteśmy w stanie podjąć się tego zadania, na rzecz pytania „jak” to zrobić, Fundacja WWF Polska zrealizowała ambitny projekt „Zeroemisyjna Polska 2050”. Jego celem było dostarczenie decydentom kompleksowej odpowiedź na to ostatnie pytanie z uwzględnieniem wnikliwej analizy obecnej sytuacji oraz szeregu kluczowych rekomendacji z drogowskazami do ich zastosowania w panujących warunkach społeczno-ekonomicznych. W projekcie wzięło udział ponad 100 ekspertów z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, a efektem ich rocznej pracy jest raport „Zeroemisyjna Polska 2050” podzielony na rozdziały reprezentujące cztery kluczowe sektory: energetykę, transport, budownictwo oraz rolnictwo i leśnictwo. 25 września 2020 roku Prezes Fundacji WWF Polska przedstawił nasz raport w Senacie na Posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Więcej o raporcie „Zeroemisyjna Polska 2050”

Z okazji Dnia Niepodległości oraz w związku z przygotowaniem do Krajowego Planu Odbudowy opublikowaliśmy też krótki materiał z rekomendacjami dla decydentów, który pomoże Polsce osiągnąć w 2050 roku Klimatyczny Dzień Niepodległości. Jego pełna treść dostępna jest tutaj CZYTAJ WIĘCEJ >>

Sprawiedliwa Transformacja Regionów Górniczych 

Największym wyzwaniem jakie stoi na drodze Polski do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku jest odejście od spalania paliw kopalnych. Żeby zatroszczyć się o regiony, dla których zerwanie z węglem okaże się najbardziej dotkliwe, WWF Polska angażuje się w europejski projekt RegionsBeyondCoal, czyli działania na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.  

Sprawiedliwa transformacja to zmiany polegające na odchodzeniu od szkodliwych dla ludzkości i klimatu technologii mając na uwadze dobro lokalnych społeczności i ochronę pracowników. W ramach sprawiedliwej transformacji szczególnej opieki wymagają te branże, które w danym momencie są najbardziej narażone na likwidację miejsc pracy lub inne koszty społeczne. Celem sprawiedliwej transformacji jest to, żeby pracownicy nie zostali poszkodowani i pozostawieni sami sobie, oraz aby zapewnić im realną alternatywę na rynku pracy.  

Największą przeszkodą do zaplanowania uczciwej, sprawiedliwej transformacji jest brak daty odejścia Polski od węgla. Jest ona konieczna nie tylko w obliczu klimatycznych zobowiązań Polski na szczeblu unijnym, ale także z punktu widzenia polskiego sektora górniczego i regionów związanych z wydobyciem. W czerwcu 2020 roku WWF Polska jako jedna z kilkudziesięciu organizacji pozarządowych podpisał list otwarty do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, domagając się wyznaczenia daty odejścia od paliw kopalnych w energetyce i gospodarce i zadeklarowania wdrożenia neutralności klimatycznej, tak jak zrobiły to pozostałe kraje UE.

W ramach wsparcia samorządów w walce o sprawiedliwą transformację we wrześniu 2020 roku zorganizowaliśmy Trzecie Forum Burmistrzów Gmin Węglowych, którego gospodarzem było śląskie miasto Bytom. Forum Burmistrzów to platforma do współpracy między europejskimi samorządowcami, którzy wymieniali się doświadczeniami i wiedzą na temat sprawiedliwej transformacji. W dyskusji wzięli udział nie tylko burmistrzowie, ale i przedstawiciele Komisji Europejskiej (prof. Jerzy Buzek i zastępca dyrektora generalnego ds. Polityki regionalnej i miejskiej w Komisji Europejskiej Normund Poppens) oraz organizacji pozarządowych. Jako WWF Polska staramy się jak najlepiej zdiagnozować sytuację Śląska, obalić funkcjonujące na temat górnictwa mity i wypracować jak najskuteczniejsze rozwiązania. W tym celu udało nam się opublikować już cztery raporty, z których najnowszy, opublikowany przez Instytut Badań Strukturalnych w październiku 2020 r., dotyczy obecnej sytuacji na śląskim rynku pracy. Kolejny raport zostanie opublikowany już w styczniu 2021 r. 

W ramach wsparcia samorządów udało nam się także przekazać nasze rekomendacje do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego w ramach wsparcia sprawiedliwej transformacji w Wielkopolsce Wschodniej.

Edukacja klimatyczna   

Strajk klimatycznyW WWF Polska przekonujemy też, że edukacja klimatyczna jest niezbędnym elementem na każdym etapie edukacji szkolnej. W związku z tym aktywnie wspieramy działania Młodzieżowego Strajku Klimatycznego oraz prowadzimy własne działania edukacyjne. Ochrona zagrożonych gatunków czy dbanie o czyste środowisko nie są tematami zarezerwowanymi wyłącznie dla dorosłych. Zaczynając jakąkolwiek zmianę systemową, trzeba myśleć o przyszłych pokoleniach i przekazać im odpowiednią wiedzę – im wcześniej, tym lepiej. Dlatego prowadzimy działania edukacyjne przedstawiające z pozoru trudne zagadnienia klimatyczne w sposób przystępny także dla najmłodszych. Przygotowujemy też materiały edukacyjne dla starszych odbiorców, które w prosty i przejrzysty sposób pokazują czym jest zmiana klimatu, jakie są jej skutki i przyczyny. Zobacz naszą pigułkę klimatyczną.  

Odnawialne źródła energii, magazyny energii i efektywność energetyczna 

Naszym celem jest też promowanie odnawialnych źródeł energii zarówno na poziomie systemowym jak i prosumenckim. W celu wspierania odpowiedzialnych klimatycznie postaw w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania energii w domach włączyliśmy się w projekt Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju „Kalkulator EkoDom”, który podpowiada, jak chronić klimat i oszczędzać pieniądze na poziomie naszego budynku mieszkalnego przy użyciu nowoczesnych technologii, termomodernizacji i OZE. 

Wydaliśmy też raport o magazynowaniu energii , w którym przyjrzeliśmy się obecnym i dopiero rozwijanym technologiom, które mogą pomóc Polsce i światu w budowie neutralnego klimatycznie miksu energetycznego – zeroemisyjnego, bezpiecznego dla ludzi i przyjaznego dla klimatu oraz różnorodności biologicznej. Raport w sposób szczegółowy przedstawia kilkanaście technologii magazynowania energii, których specyfika, zastosowanie, skala rozwoju i krzywe kosztowe (uwzględniające aktualne i prognozowane ceny magazynowania) zostały wnikliwie opisane. 

Nasze poprzednie działania klimatyczne znajdziesz tutaj: https://www.wwf.pl/srodowisko/klimat