Odkrywaj z nami piękno polskiej przyrody, poznawaj mieszkańców łąk, doświadczaj piękna wszystkimi zmysłami. Poczuj bliskość natury niezależnie od tego, gdzie żyjesz i co robisz.

Zachwyć się OCh! Zachwyć się Obszarami Chronionymi. Zachwyć się tym, jak łatwo możesz chronić przyrodę!

 

 

KONKURS!

Wiesz jak wiele zawdzięczasz naturze?

Może czerpiesz z niej swoją wenę?

Motywuje Cię do działania?

Jest tyle powodów, żeby zachwycić się przyrodą! Właśnie dlatego chcemy tworzyć obszary chronione – im więcej przestrzeni dla natury, tym lepiej dla nas!

Jak wziąć udział?

Dołącz do naszego konkursu i napisz nam, do czego inspiruje Cię natura lub w czym Ci pomaga!

Od 27.06.2022 do 12.07.2022 do godziny 12:00 wypełnij formularz i napisz odpowiedź na pytanie konkursowe.

Pamiętaj, że limit wynosi 250 znaków!

 

 Udostępnij »
 Udostępnij »

 

 

 

 

Co możesz wygrać?

Wszystkie odpowiedz nadesłana do 03.07.2022 mogą wygrać nagrodę główną – spacer z Natalią Przybysz, który odbędzie się 7 lipca o godzinie 12:00!

 

Pozostałe odpowiedzi wezmą udział w losowaniu zestawów upominków zapachowych od Air Wick! 

Świeczka Botanica Wanilia
Patyczki Botanica Wetiwer
Wkład elektryk Grejpfrut
Elektryk komplet Morska Bryza
Spray Neutralizujący Eukaliptus i Frezja

Do rozdania mamy 5 takich zestawów!

Regulamin konkursu

Słyszysz?

Jesteśmy naturalną częścią przyrody. Świat się zmienia, a z nim również przyroda. Tysiące lat ewolucji i powolne przystosowywanie się zwierząt do nowych siedlisk jest niewystarczające przy obecnym tempie zmian. Populacje ssaków, ptaków, ryb, płazów i gadów zmniejszyły się o 68% od 1970 roku.1 Nie tylko piękno przyrody powinno nas mobilizować do jej ochrony. To przede wszystkim pełny pakiet usług ekosystemowych, czyli realnych korzyści, które “wypracowuje” dla nas natura.

1Living Planet Report 2020
 


Teledysk, który nagraliśmy z Natalią Przybysz, powstał na terenie obszaru chronionego prywatnie w Owczarach w Lubuskiem. Dzięki temu mogliśmy pokazać z bliska wyjątkowość tego miejsca, to co chroni i co pięknego możemy tam zobaczyć. Wystąpiły miedzy innymi: zaraza przytuliowa (Orobanche caryophyllacea), mikołajek polny (Eryngium campestre), ostnica Jana (Stipa joannis), wilczomlecz sosnka (Euphorbia cyparissias).

Posłuchaj wyjątkowych pejzaży muzycznych z Polski!

Zamknij oczy i zanurz się w wyjątkowych odgłosach prosto ze świata dzikiej przyrody. Wytęż słuch i poczuj śpiew ptaków, cykanie owadów i szum traw. Daj sobie chwilę odprężenia i wsłuchaj się w kojące dźwięki, jakie skomponowała natura.

 

Cenne miejsca w Polsce potrzebują pomocy!

Dołącz do nas i wesprzyj nasze działania, żebyśmy dalej mogli chronić dziką przyrodę!

Chcę pomóc »

Widzisz?

Od piaszczystego dna Bałtyku aż po szczyty Tatr, od Puszczy Białowieskiej aż po samą Odrę rozciągają się malownicze i przyrodnicze miejsca w Polsce. Lasy, rzeki, jeziora, łąki, góry, bagna. Wiele spośród tych miejsc ma dużą wartość przyrodniczą. Najwyższą formą ochrony przyrody w Polsce są parki narodowe i rezerwaty. Pierwszą z nich objęty jest 1% powierzchni polski, drugi to kolejne 0,5%. Jednak potencjał przyrodniczy Polski jest znacznie większy. Czy wiesz, gdzie możesz zobaczyć obszary chronione prywatnie – rezerwaty będące w rękach osób indywidualnych, organizacji lub firm?


Owczary

W Owczarach znajdziemy 30 hektarów terenu objętego prywatną ochroną Klubu Przyrodników, obejmującego mozaikę siedlisk przyrodniczych - głównie muraw kserotermicznych z rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt, m.in. ostnicy Jana, ostnicy włosowatej, pajęcznicy liliowatej, zarazy macierzankowej, ślimaka żeberkowanego. Są tu również łąki, zarośla i ciepłolubne lasy zboczowe. Klub prowadzi tu Muzeum Łąki z ogródkiem botanicznym, a na murawach jest wytyczona ścieżka edukacyjna.


Karsiborska Kępa

Ten rezerwat to prawie 200 ha społecznego rezerwatu utworzonego i zarządzanego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Został powołany przede wszystkim dla ochrony wodniczki – najbardziej zagrożonego w Europie przedstawiciela wróblowatych! Poza ochroną przyrody rezerwat spełnia też inne cele: rozwój więzi i współpracy pomiędzy społecznością lokalną a rezerwatem, rozwój turystyki przyjaznej przyrodzie i dobra współpraca z władzami samorządowymi.


Rezerwat Stawy Gnojna im. Rodziny Bieleckich

To pierwszy w Polsce rezerwat państwowy ustanowiony z inicjatywy prywatnych właścicieli, który znajduje się całkowicie na terenach prywatnych. Ochroną objęto 19,35 ha a terenu obejmującego będące tam niegdyś stawy rybne i także przyległe do nich łąki. Na terenie rezerwatu stwierdzono 43 gatunki ptaków wodno-błotnych i wróblowatych związanych ze środowiskiem wodnym. Spotkamy tu także rośliny i zwierzęta objęte ochroną ścisłą, w tym wąsatkę, rzekotkę drzewną i goździka pysznego.


Gubińskie Mokradła

Choć rezerwat państwowy, to utworzony z inicjatywy osoby prywatnej i na prywatnych gruntach. To prawie 100 ha terenów, gdzie prawie 50 z ponad 100 stwierdzonych gatunków ptaków jest zagrożone bądź rzadka i zasługujące na specjalną ochronę. Spotkamy tu m.in. bataliona, bielika, bociana czarnego, zielonkę, gąsiorek, jarzębatkę, rybitwę czarną czy zimorodka.

Wiesz?

Parki narodowe, rezerwaty, obszary Natura 2000, obszary chronione prywatnie i inne formy ochrony przyrody dostarczają nam wiele korzyści.

ZDROWIE
ZDROWIE »

X

ZDROWIE
Spędzanie czasu na łonie natury obniża poziom kortyzolu i ciśnienie krwi oraz wiąże się z obniżeniem poziomu stresu, depresji i lęku.

FINANSE
FINANSE »

X

FINANSE
Ochrona przyrody wpływa pozytywnie na turystykę i generuje nowe miejsca pracy. Turyści chętniej wydają pieniądze w miejscach sąsiadujących z różnymi formami ochrony przyrody.

SAMOPOCZUCIE I DOBROSTAN
SAMOPOCZUCIE I DOBROSTAN »

X

SAMOPOCZUCIE I DOBROSTAN
Ludzie spędzający 120 minut tygodniowo w parkach lub obszarach naturalnych znacznie częściej doświadczają dobrego samopoczucia niż Ci, którzy tego nie robią.!

CZYSTE POWIETRZE
CZYSTE POWIETRZE »

X

CZYSTE POWIETRZE
Lasy, a także łąki i inne tereny zielone oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń - zarówno gazów jak i cząsteczek pyłów zawartych w atmosferze.

CZYSTA WODA
CZYSTA WODA »

X

CZYSTA WODA
Łąki, lasy i mokradła oraz pozostałe tereny naturalne pomagają w filtrowaniu wody opadowej i tej pochodzącej z roztopów. Rzeki posiadają zdolność do samooczyszczania, unieszkodliwiając część wprowadzonych przez człowieka zanieczyszczeń.

BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZEŃSTWO »

X

BEZPIECZEŃSTWO
Mokradła i inne tereny naturalne są w stanie magazynować wodę w czasie nadmiernych opadów wpływając tym samym na wzrost bezpieczeństwa powodziowego. Wydmy i lasy nadmorskie, chronią brzeg przed erozją i sztormami morskimi.

 

 

Czujesz?

Natura nie tylko nas inspiruje, ale też pomaga nam odetchnąć i zrelaksować.

Cenne miejsca w Polsce potrzebują pomocy!

Pomóż nam tworzyć obszary chronione prywatnie! Dołącz do nas i wesprzyj nasze działania, żebyśmy mogli chronić je razem!

 

Posłuchaj »

Podcast: Obywatel - bohater! Obszary chronione prywatnie.

Dowiedz się »

Obszary chronione prywatnie

Przeczytaj »

WWF łączy siły z BOTANICA BY AIR WICK

 

Polecamy