Przyroda to nasz system podtrzymywania życia. Daje nam mnóstwo dobra, oczyszcza powietrzę i wodę, dostarcza nam materiałów do budowy domów i ubrania się. Przede wszystkim jednak ma bezpośredni wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie o czym często zapominamy. Tymczasem obcując z przyrodą możemy się leczyć. Każdy z nas może skorzystać z wizyty u tego „zielonego lekarza”. Jak przyroda wpływa na nasze zdrowie? 

1. Ukojenie dla psychiki 

Badania naukowe wykazują, że kontakt z przyrodą poprawia nasze samopoczucie i ogólne zdrowie psychiczne, wpływa pozytywnie na samoocenę i redukcję stresu, odporność, łagodzi przebiegi depresji. Osoby chore, które obcują z przyrodą szybciej wracają do zdrowia. Natura wspiera uczenie się, pomaga rozwijać umiejętności poznawcze.

2. Przyroda daje nam leki 

Przyroda leczy nas dając nam…leki. Szacuje się, że aż trzy czwarte ludzi na świecie polega na tradycyjnych naturalnych środkach leczniczych! Dodatkowo spośród wszystkich dostępnych na rynku leków na raka, 42% to substancje naturalne, a 34% zawiera również składniki pochodzenia naturalnego. Niestety według badań wiele gatunków roślin leczniczych, których naturalne substancje chemiczne stanowią bazę leków na receptę, jest zagrożonych wyginięciem. Dlatego właśnie naturalne obszary warto chronić! 

3. Obszary chronione leczą 

Chociaż niemal każda forma kontaktu z naturą jest dla nas pozytywna niektóre miejsca działają na nas szczególnie dobrze. Kilka metrów kwadratowych trawnika pod domem to zawsze coś, ale w porównaniu z prawdziwą przyrodą to niewiele. Obszary chronione (OCH) to z reguły naturalne przestrzenie dużo mniej przekształcone przez człowieka w stosunku do pozostałych. Są zdecydowanie lepsze dla nas i dla naszego dobrego samopoczucia. Co oznacza wysoka jakość w kontekście przyrody? Przede wszystkim wyższą bioróżnorodność, czyli szeroką różnorodność gatunków roślin, dzikich zwierząt, wód i gleb.  Im większe nasycenie tych wszystkich czynników w niezmienionej, naturalnej formie i im regularniej człowiek obcuje z takim terenem tym lepsze efekty zdrowotne osiąga. 

4. Przyroda łączy ludzi i uzdrawia lokalne społeczności  

Badanie przeprowadzone przez naukowców z University of Illinois, na jednym z osiedli mieszkaniowych w Chicago wykazało, że mieszkańcy, którzy mieli drzewa i zieloną przestrzeń wokół swojego budynku, zgłaszali, że znają więcej ludzi, mają silniejsze poczucie jedności z sąsiadami, są bardziej zainteresowani pomaganiem i wspieraniem się nawzajem oraz mają silniejsze uczucia przynależności niż najemcy w budynkach bez drzew. Dodatkowo w miejscach, gdzie było więcej zieleni i przyrody naukowcy odnotowali mniejsze ryzyko przestępczości ulicznej, niższy poziom przemocy i agresji między partnerami domowymi oraz lepszą zdolność radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi i stresem.

5. Ludzie żyjący w zgodzie z naturą są szczęśliwsi  

Badania pokazują, że ludzie bardziej związani z naturą są zwykle szczęśliwsi w życiu i częściej wyrażają poczucie, że ich życie jest szczęśliwe. Natura pomaga odczuwać wiele pozytywnych emocji, takich jak spokój, radość, kreatywność i może ułatwiać koncentrację. osoby silnie związane z naturą są również bardziej skłonne do zachowań proekologicznych, takich jak recykling lub kupowanie sezonowej żywności.

Życie z dala od przyrody jest groźne dla zdrowia. Nie ryzykuj! 

Brak obcowania z przyrodą, w dużej mierze spowodowany godzinami spędzonymi przed ekranem telewizora, smartfonu lub komputera, łączy się z depresją. Niektóre badania wiążą nawet czas spędzony przed ekranem z utratą empatii. Dodatkowo nasz obecny model konsumpcji i produkcji zbyt mocno obciąża środowisko, a to z kolei naraża nas na zagrożenia związane z degradacją przyrody.  

Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy wspierali ochronę przyrody i traktowali ją z szacunkiem, ale przede wszystkim żebyśmy po prostu z nią obcowali, chłonęli zmysłami i nawiązywali więź. Warto dać sobie szanse na skorzystanie z leczniczych dobrodziejstw otaczającego nas środowiska. Im częściej tym lepiej.

 

Źródła:  

https://www.mentalhealth.org.uk/campaigns/nature/nature-research [dostęp 2022-06-13] 

https://www.takingcharge.csh.umn.edu/how-does-nature-impact-our-wellbeing [dostęp 2022-06-13]