Procedury

Regulamin udzielania zamówień z dn. 31.01.2020

Zapytania ofertowe i przetargi:

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019

Numer referencyjny: Numer referencyjny: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019

Zamawiający niniejszym zawiadamia o unieważnieniu postępowania na „Wybór koordynatora/koordynatorki technicznej Koalicji Ratujmy Rzeki”, nr referencyjny postępowania 28/10/2019/PNi

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: : 1/11/2019/BJ z dn. 27 listopada 2019 r.

Numer referencyjny: : 1/11/2019/BJ z dn. 27 listopada 2019 r.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na przygotowywanie
i przeprowadzanie badań pracowników i współpracowników Zamawiającego.

Zamówienie jest podzielone na części:

  1. przygotowywanie i przeprowadzanie sesji assessment center i development center;
  2. przygotowywanie i przeprowadzanie badania kompetencji i oceny potencjału;
  3. przygotowywanie i przeprowadzanie badania 360

Wykonawca składając ofertę może specjalizować się we wszystkich lub wybranych badaniach, i oferta może dotyczyć tylko części z nich.

 

Szczegóły w załączniku.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 02/11/2019/DM/SM z dn. 14.11.2019

Numer referencyjny: 02/11/2019/DM/SM z dn. 14.11.2019

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu na „Ekspertyzę w zakresie krajowych oraz regionalnych regulacji prawnych dotyczących zagubionych narzędzi połowowych”,
nr 02/11/2019/DM/SM nie została złożona żadna oferta.
Z uwagi na powyższe Zamawiający unieważnia postępowanie.
Szczegóły w załączniku.

Zapytania ofertowe REF: 20/11/19/APJ/EUKI

Numer referencyjny: 20/11/19/APJ/EUKI

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie produkcji telewizyjnej polegającej na kompilacji filmów mówiących o Sprawiedliwej Transformacji regionów górniczych.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną w terminie do 29.11.2019 r. godz. 15:00 na adres mailowy: Katarzyna Karpa-Świderek kkarpaswiderek@wwf.pl  

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia w załączeniu oraz w zawiadomieniu o zmianie terminu składania ofert.