01 marca 2017

3% – tylko taki obszar Puszczy Karpackiej podlega ochronie

Owiana baśniową aurą Puszcza Karpacka
rozpościera swoje ramiona w południowo-wschodniej Polsce. Żyją w niej tak charyzmatyczne gatunki jak wilk, niedźwiedź, ryś czy tajemniczy żbik. (Poznaj bogactwo Puszczy Karpackiej)

Co roku tysiące buków, jodeł i drzew innych gatunków przestaje dla nas oddychać. Stare drzewa Karpat, których nie posadził człowiek, nie potrafią krzyczeć, dlatego giną w ciszy.

Jak WWF pomaga lasom naturalnym

Dzięki staraniom WWF niektóre ważne ekosystemy leśne na świecie udało się objąć ochroną – m.in. w Brazylii, Kongo czy na Borneo. W sumie dziś ok. 11 % lasów na Ziemi znajduje się pod ochroną. Teraz walczymy, aby wyjątkowo cenne tereny leśne Puszczy Karpackiej doczekały się należytego zabezpieczenia, poprzez włączenie tego obszaru do społecznego projektu Turnickiego Parku Narodowego.

Pomóż ratować zielone dziedzictwo Karpat

Pomóż nam chronić ponad stuletnie puszczańskie drzewa i wesprzyj nasze działania na rzecz powołania Turnickiego Parku Narodowego.

Zapraszamy Cię na spacer po Puszczy Karpackiej

Masywy leśne Puszczy Karpackiej rozpościerają swoje ramiona w południowo-wschodniej Polsce. Na pograniczu Pogórza Przemyskiego i Gór Turczańsko-Sanockich bezpieczne schronienie znajduje wiele rzadkich i chronionych gatunków zwierząt, jak wilk, niedźwiedź, ryś czy żbik. Na uwagę zasługują również występujące tutaj lęgowe gatunki ptaków: orła przedniego, orlika krzykliwego, bociana czarnego oraz puchacza.

Tutejsze lasy należą - obok Puszczy Białowieskiej - do najcenniejszych obszarów leśnych w Polsce o dobrze zachowanych cechach lasu naturalnego.

Zagrożenie Puszczy Karpackiej

Z Puszczy Karpackiej pozyskuje się 65 tysięcy m3 rocznie, czyli… aż 6 czterdziestotonowych ciężarówek dziennie!

Puszcza Karpacka od lat zmaga się z wieloma problemami. Równowaga ekosystemów Puszczy jest zagrożona ze względu na wycinkę najstarszych, ponad stuletnich drzewostanów i niszczenie stref przypotokowych oraz polowania zbiorowe.

Skuteczna ochrona polskiej Puszczy Karpackiej wymaga objęcia całej jej powierzchni ochroną w formie parku narodowego. Obecnie ochronie rezerwatowej podlega zaledwie 3% obszaru projektowanego parku narodowego, co jest zdecydowanie niewystarczające. Pozostały obszar użytkowany jest gospodarczo, a rabunkowa gospodarka leśna i rozbudowa dróg leśnych w bardzo silny sposób zaburzają procesy przyrodnicze. Pozyskanie drewna na tym terenie jest bardzo wysokie – około 65 tysięcy m3 rocznie. Oznacza to średnio 6 czterdziestotonowych ciężarówek dziennie!

Dodatkowo duża zasobność Puszczy Karpackiej w jelenie i dziki, przyczynia się do presji ze strony polowań zbiorowych. Zakłócają one warunki bytowania zwierząt chronionych m.in. wilka, rysia oraz niedźwiedzia.

Jak pomóc Puszczy Karpackiej?

Ratunkiem dla ekosystemu Puszczy Karpackiej jest społeczny projekt Turnickiego Parku Narodowego, w skład którego wchodzą również tereny Puszczy. Starania o jego utworzenie sięgają czasów przed II wojną światową. Nazwa projektowanego parku pochodzi od Turnicy - najwyższego masywu górskiego na tym obszarze (591 m n.p.m).

Apelujemy o wprowadzenie całorocznego zakazu polowań zbiorowych na terenie planowanego Turnickiego Parku Narodowego!

Utworzenie Turnickiego Parku Narodowego pomoże ocalić przed wycięciem tysiące buków, jodeł i drzew innych gatunków. Pozwoli również wzmocnić ochronę stref przypotokowych i może przyczynić się do wprowadzenia całorocznego zakazu polowań zbiorowych na całym terenie planowanego Parku Narodowego.

Wraz z nami domagaj się od polskich władz, urzędów i instytucji zarządzających obszarem polskich Karpat, podjęcia zdecydowanych działań na rzecz ich pełnej i rzetelnej ochrony. Wesprzyj naszą walkę o ochronę polskich Karpat, którą będziemy prowadzić do czasu realizacji naszych postulatów.

W programie ochrony Puszczy Karpackiej wspiera nas Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze.

Zajrzyj do Puszczy
8
Puszcza Karpacka

Co Ty możesz zrobić?

Podpisz się pod apelem – pomóż nam chronić ponad stuletnie puszczańskie drzewa i wesprzyj nasze działania na rzecz powołania Turnickiego Parku Narodowego. 

 

Chcę pomóc!