Czy wiedziałeś, że w pieluszce Twojego dziecka i w Twoich ubraniach jest drewno? Większość przedmiotów, z których korzystasz na co dzień, zawdzięczasz lasom. Bez nich nie byłaby możliwa budowa domów, produkcja mebli, papieru i wielu innych.

Dzięki lasom możemy oddychać i dbać o swoje zdrowie, pić czystą wodę, unikać negatywnych konsekwencji zmian klimatu, a nawet tworzyć kulturę. Dla większości znanych nam gatunków zwierząt las jest jedynym domem. Zasoby lasu nie są jednak nieograniczone i aby mógł nam służyć, musimy korzystać z niego w sposób zrównoważony.

W dalszej części artykułu:  

1. Co to jest zrównoważona gospodarka leśna?
2. Zastosowanie drewna w codziennym życiu
3. Co (jeszcze) zawdzięczamy lasom?
4. Dlaczego powinniśmy chronić lasy

 

Co to jest zrównoważona gospodarka leśna? 

Zrównoważona gospodarka leśna to takie korzystanie z lasu, które pozwala zaspokoić zarówno nasze potrzeby, jak i naszych dzieci oraz przyszłych pokoleń. 

Zrównoważona gospodarka leśna polega na:

korona drzewakontrolowanej wycince

dbaniu o leśne zasoby – żeby mimo wycinania drzew, w dłuższej perspektywie czasu nie ubywało całkowitej powierzchni lasu. Dzięki pozyskiwaniu mniejszej ilości drewna niż naturalnie przybywa, las się regeneruje i zwiększa swoje zapasy. Wykonuje się takie cięcia, które jak najmniej ingerują w mikroklimat lasu – czyli nie usuwa się wszystkich drzew jednocześnie i prace trwają na niewielkich powierzchniach, a nowe pokolenie drzew jest dostosowane do lokalnych warunków i najlepiej, gdyby wyrastało z nasion opadających z okolicznych drzew

zachowaniu różnorodności biologicznej – aby dbać o organizmy leśne, dba się o miejsca ich życia, więc zostawia się martwe drewno, drzewa dziuplaste, fragmenty starych drzewostanów, nienaruszoną glebę. Las powinien być zróżnicowany na poziomie krajobrazu (polany, młodniki, starodrzewy, mokradła), a drzewa różnego wieku i wysokości. Gatunki drzew powinny odpowiadać warunkom danego terenu (siedliska) i być ze sobą wymieszane tak, aby tworzyć mozaikę. Wyznacza się także obszary ochronne, gdzie nie prowadzi się pozyskania drewna.

dbaniu o społeczeństwo – czyli o lokalne społeczności, a także zdrowie, bezpieczeństwo i prawa pracowników oraz kontrolowany transport drewna, który powinien jak najmniej wpływać na właściwości leśnej gleby, która z natury jest delikatna.

ROZWIĄŻ QUIZ »

 

Zastosowanie drewna w codziennym życiu    

Lasy pokrywają 31 % powierzchni Polski i są domem dla 2/3 wszystkich gatunków zamieszkujących naszą planetę. Najczęściej występują w nich sosny. Jednocześnie bory sosnowe charakteryzują się niskim zróżnicowaniem biologicznym.

pnie drzewNa co dzień lasy pełnią tak wiele funkcji, że trudno je wszystkie wyliczyć. Jedną z bardziej zauważalnych jest zaopatrywanie nas w drewno czy owoce leśne i grzyby. Oprócz oczywistych produktów, takich jak papier toaletowy, książki czy meble, elementy drewna w postaci np. wiskozy czy celulozy są obecne niemal wszędzie - w ubraniach, pieluszkach dziecięcych, patyczkach do czyszczenia uszu, wszelkich opakowaniach, budowlach i wielu innych. Tak szerokie zastosowanie drewna wywiera presję na środowisko i lasy. Żeby naturalne zasoby miały czas na to, aby się odrodzić, lasy muszą być zarządzane w sposób zrównoważony: z uwzględnieniem potrzeb ludzi, ale także środowiska.

ROZWIĄŻ QUIZ »

 

Co (jeszcze) zawdzięczamy lasom?

Las posiada własny mikroklimat, ale też wpływa na klimat otoczenia. Ekosystem leśny dostarcza naturalnych surowców, hamuje pęd wiatru, zapobiega erozji gleby i gromadzi zapasy pitnej wody.

Ponadto oczyszcza powietrze i umożliwia namnażanie się korzystnych drobnoustrojów. Odgrywa też kluczową rolę w walce z globalnym ociepleniem, gdyż magazynuje olbrzymie ilości CO2. Wylesienie jest przyczyną aż 20% światowej emisji dwutlenku węgla. Świat pozbawiony lasu może okazać się całkowicie nieprzyjazny dla człowieka.

Dlaczego powinniśmy chronić lasy?

Oprócz zrównoważonego gospodarowania lasami ważne jest też angażowanie lokalnych społeczności i organizacji oraz przeprowadzanie konsultacji społecznych. Potrzeba także wyznaczania obszarów chronionych i dbania o te, które już są objęte ochroną. Dodatkowo użytkownicy lasów, czyli my wszyscy, musimy dbać o jego czystość i zachowywać się w nim cicho.

ROZWIĄŻ QUIZ »