(NIE)ZALEŻNI?

System podtrzymywania życia na naszej planecie przestaje odpowiednio funkcjonować. Populacje dzikich zwierząt badane na całym świecie spadły średnio o 69% i trend ten nie zwalnia od lat. To efekt działalności człowieka, takiej jak intensywne rolnictwo, przełowienie mórz i oceanów, niszczenie ekosystemów rzek np. poprzez ich regulację czy budowanie zapór wodnych, wycinka lasów.

Pomóż nam walczyć z utratą różnorodności biologicznej na naszej planecie!

WSPIERAJ Z NAMI
GATUNKI CHRONIONE
W POLSCE I NA ŚWIECIE!

LIVING PLANET REPORT 2022

 

Podsumowanie LPR dla mediów »

Pełna wersja raportu w języku angielskim »

TAK WYGLĄDA SPADEK LICZEBNOŚCI POPULACJI GATUNKÓW NA ZIEMI - 69% (WSKAŹNIK LPI)

Wykres wymierania gatunków

JESZCZE NIE JEST ZA PÓŹNO!

Wiemy, że nasza planeta nie wytrzyma tego, jak obecnie ludzie ją wykorzystują. Konieczne jest wprowadzenie zmian. Nie jesteśmy bezradni! Od nas wszystkich zależy, czy ukształtujemy świat w taki sposób, jaki chcemy. Tak, aby potrzeby człowieka i przyrody zostały spełnione sprawiedliwie dla wszystkich.

RAZEM MOŻEMY ZATRZYMAĆ DEGRADACJĘ PRZYRODY!

Wykres różnorodność

 

 

WIĘCEJ O LIVING PLANET REPORT

1. Niezbędna dla naszego przetrwania. Co to jest różnorodność biologiczna?

Różnorodność biologiczna to wszystkie rodzaje życia, które można znaleźć na danym terenie – różnorodność populacji i gatunków zwierząt, roślin, grzybów, a nawet mikroorganizmów, takich jak bakterie, które tworzą nasz naturalny świat. Co więcej, to również różnorodność genów, które znajdziemy w organizmach żywych. Każdy z tych gatunków i organizmów żyje i współżyje ze sobą w ekosystemach, które również składają się na całość różnorodności biologicznej. Ekosystemy są jak skomplikowana sieć, niezbędna, aby wspierać życie na ziemi. Różnorodność biologiczna wspiera wszystko w przyrodzie, czego potrzebujemy, aby żyć: czyste powietrze, żywność, czystą wodę. Dzięki niej mamy ubranie, leki i schronienie. Od zasobów przyrody zależne jest nasze życie oraz nasza gospodarka.

Ponieważ wywieramy coraz większą presję na Ziemię, zużywając więcej zasobów niż kiedykolwiek wcześniej, powodujemy zakłócenie działania ekosystemów i utratę różnorodności biologicznej. Degradacja zasobów przyrody i spadek różnorodności biologicznej, narażają nas na jeszcze dotkliwsze skutki zmiany klimatu, jak na przykład ekstremalne zjawiska pogodowe. Różnorodność biologiczna to zasób przyrody warty szczególnej dbałości, w trosce o nas i przyszłość naszych dzieci.

2. Jak powstaje Living Planet Report?
 

WWF przygotowuje raport Living Planet Report co dwa lata, wykorzystując informacje od wiodących ekspertów i innych organizacji. Jest to swojego rodzaju kontrola stanu zdrowia planety, która obrazuje, jak radzi sobie świat przyrody, jakie stoją przed nim zagrożenia oraz co to oznacza dla człowieka. Eksperci z całego świata mierzą zmiany w populacjach tysięcy gatunków zwierząt, od liczebności populacji gnu na sawannie do rejestrowania ruchów ocelotów w amazońskim lesie deszczowym za pomocą kamer. Naukowcy gromadzą te dane w bazie danych i analizują je, tworząc na ich podstawie wskaźnik LPI (Living Planet Index). Wskaźnik LPI mierzy zmiany względnej liczebności prawie 32 000 populacji 5230 gatunków obejmujących ssaki, ptaki, gady, płazy i ryby.

CO JESZCZE MOŻESZ ZROBIĆ

POMÓŻ NAM RATOWAĆ CHRONIONE GATUNKI!

PIERWSZY KROK KU ZMIANIE NALEŻY DO CIEBIE.
Jak jeszcze go nie zrobiłaś/eś, warto spróbować!

DIETA PLANETARNA »