23 września 2019

Samorządy jednoczą się w walce o sprawiedliwą transformację regionów węglowych

We wrześniu 2019, w miasteczku na Zagłębiu Łużyckim, Weisswasser, usytuowanym ok. 20 km od granicy Polski odbyło się drugie Forum Burmistrzów Gmin Węglowych.

Inauguracja ten inicjatywy miała miejsce rok wcześniej, także w węglowej gminie, Kozani, w Zachodniej Macedonii, regionie Grecji.

Obydwa miasta łączy fakt, że w pobliżu wydobywa się węgiel brunatny, działają elektrownie i kopalnie.

Obydwa miasta odczuwają już dziś skutki ekonomiczne związane z zamykaniem tych zakładów. Może to wynikać z niespełnianiem przez elektrownie wymogów dotyczących emisji (jak w Grecji) lub planowanymi  wyłączeniami (jak w Niemczech, gdzie ustalona data odejścia od węgla w produkcji energii elektrycznej to rok 2038).

Miejsc, które są w trakcie transformacji lub wręcz doświadczają zapaści w związku z zakończeniem wydobycia jest więcej.

W trakcie Forum przedstawiciele Grecji, Polski, Czech, Niemiec, Bośni i Hercegowiny wymieniali się swoimi doświadczeniami i potrzebami. W wyniku dyskusji powstała "Deklaracja w Sprawie Sprawiedliwej Transformacji".

Zachęcają w niej rządy poszczególnych krajów do angażowania się w przejrzysty i otwarty dialog ze wszystkimi lokalnymi interesariuszami w regionach górniczych w celu przygotowania planów transformacji i uwzględnienia ich w strategiach energetycznych, klimatycznych i zrównoważonego rozwoju.

Apelują o udostępnienie odpowiednich mechanizmów na poziomie krajowym i europejskim umożliwiających zwiększanie wiedzy i kompetencji w zakresie wdrażania sprawiedliwej transformacji, w tym zabezpieczenia dla pracowników. Deklaracja zawiera postulat o dodatkowe fundusze i umożliwienie regionom węglowym korzystania z nich sposób bardziej bezpośredni.

Inicjatywa otwarta jest dla wszystkich włodarzy pochodzących z regionów borykających się z wyzwaniami transformacyjnymi, związanymi z odchodzeniem od węgla. 

Wydarzenie powstało przy współpracy z Fundacją WWF.

 

Gminy zainteresowane dołączeniem do inicjatywy, która będzie też prezentowana na najbliższym spotkaniu Platformy ds. regionów górniczych w transformacji (Coal Regions in Transition Platform) 16.10.2019 r, proszone są o pilny kontakt z WWF Polska (Monika Sadkowska, msadkowska@wwf.pl).  

 

Tresc_deklaracji.pdf

Dowiedz się, co robimy w zakresie sprawiedliwej transformacji.