W Światowym Dniu Tygrysa przypominamy: Potrzebujemy tych pięknych drapieżników tak samo, jak one nas. Ochrona tygrysów i obszarów, w których żyją, przynosi niezliczone korzyści dla dzikiej przyrody, klimatu i ludzi. Jak to możliwe?

przyczajony tygrys Jesteśmy częścią większej całości, w której wszystko jest ze sobą połączone. Jakość naszego życia jest nierozerwalnie związana ze stanem środowiska, w którym żyjemy. Bez czystego powietrza i wody, lasów czy ogromnej różnorodności roślin i zwierząt nie bylibyśmy w stanie przetrwać. Przyroda to niezwykłe dobro, które musimy chronić. Jak tygrysy mogą nam w tym pomóc? Ich ochrona to przede wszystkim walka o zachowanie wielu kluczowych obszarów Ziemi, które są domem tego wielkiego kota.

Często ze względu na masywny wygląd i ogromną siłę zapominamy, jak bardzo tygrys i przyroda, która daje mu schronienie, potrzebują naszej pomocy. Utratę każdego osobnika powinniśmy traktować jak wielkie nieszczęście i działać z dużą uwagą, aby temu zapobiegać.
 

tygrys w rzece


Niegdyś występujące licznie w znacznej części Azji, dzisiaj można je spotkać tylko w 10 krajach, a pierwotny zasięg ich występowania skurczył się aż o 95%. Aktualnie szacuje się, że na wolności żyje tylko 5 574* tygrysów.

Musimy pamiętać, że jeśli tygrysy znikną, stracimy znacznie więcej niż jeden z najbardziej ikonicznych gatunków…

800 milionów ludzi bez czystej wody?
rzeka azjatycka
Miejsca życia tygrysów pokrywają się z dziewięcioma najważniejszymi zlewniami azjatyckich rzek, które stanowią źródło wody dla ponad 800 milionów osób. Ochrona lasów zamieszkanych przez tygrysy jest najbardziej opłacalnym sposobem na zmniejszenie ryzyka powodziowego, zapobieganie suszy oraz ograniczanie innych skutków zmiany klimatu. Obszary chronione ograniczają również wylesianie, a w wielu krajach Azji tygrysy stały się siłą napędową do tworzenia i skutecznego zarządzania obszarami chronionymi. Jako jeden z przykładów można wymienić Indie, które niedawno ogłosiły utworzenie 51. rezerwatu tygrysów - Srivilliputhur Megamalai. Obszar ten, zlokalizowany na południu kraju, pozwoli na ochronę ponad 1000 km2 kluczowych siedlisk rzecznych.

Utrata tygrysów = utrata lasów?

las

Terytorium zajmowane przez dorosłego samca tygrysa może mieć powierzchnię nawet kilkuset kilometrów kwadratowych. Skuteczna pomoc dla gatunku wymaga zatem objęcia ochroną rozległych obszarów. Program ochrony tygrysów realizowany przez WWF obejmuje swoim zasięgiem 14 kluczowych krajobrazów, bardzo zróżnicowanych pod względem przyrodniczym. Są to lasy deszczowe, wiecznie zielone, namorzynowe, jak i obszary górskie czy lasy borealne. Obecność tygrysów wzmacnia motywację rządów do ochrony tych siedlisk przed nielegalną wycinką. Dzięki ochronie tygrysów duże kompleksy leśne pozostają nienaruszone, przez co magazynują więcej dwutlenku węgla i wody, pomagając w łagodzeniu zmiany klimatu, a wszystko to przy jednoczesnym dbaniu o różnorodność biologiczną.

 

Ochrona tygrysa ratuje inne zwierzęta!
 słoń w lesie
Obszary ochrony tygrysów pozwalają również chronić wiele innych niesamowitych zwierząt. Weźmy na przykład rezerwat tygrysów w Parku Narodowym Manas, w Indiach. Oprócz tygrysów (których liczba w rezerwacie rośnie), łąki i lasy rezerwatu są także domem m.in. dla jedynej na świecie żyjącej na wolności populacji świneczki karłowatej – najmniejszego i najrzadszego gatunku świni na Ziemi. W rezerwacie żyje też hubarka bengalska. Ten niezwykły, krytycznie zagrożony wyginięciem ptak, żeby zainteresować samice, wykonuje niezwykłe przedstawienie. Wzbija się wysoko w powietrze, po czym opada i kręci nogami, jakby jechał na rowerze. Bez tygrysów te oraz wiele innych gatunków nie byłyby tak dobrze chronione.

Ludzkość bez kulturowej i duchowej ikony?

tygrys w lesie Istnieje wiele przykładów zwierząt mitycznych i wymarłych, takich jak jednorożce, pegazy, dodo czy dinozaury. Mimo że nie występują na Ziemi, to pozostają częścią międzynarodowej świadomości. Tygrysy również są niezwykle ikonicznymi zwierzętami, jednak w przeciwieństwie do tych wcześniej wymienionych, możemy je zaobserwować w naturze.  Jeśli działania ochronne, które możemy wszyscy wesprzeć, nie zakończą się sukcesem, te dzikie koty będą znane już tylko z ogrodów zoologicznych i przekazów kulturowych. Tymczasem świat bez tygrysów byłby przyrodniczo, ekonomicznie i duchowo znacznie uboższym miejscem. Na wolności żyje ich tylko 5 574*. Nie dopuśćmy do tego, żeby na zawsze zniknęły z powierzchni Ziemi i zostały jedynie w naszych wspomnieniach.

Dokonując symbolicznej ADOPCJI TYGRYSA wspierasz działania Fundacji WWF na rzecz ochrony tego gatunku.

Dowiedz się więcej

Tygrys Hodowla to nie ochrona

Merapi Podcast tygrys

* szacunkowe dane Globalnego Forum Tygrysów – międzyrządowego organu zajmującego się ochroną tygrysów, zaktualizowane po opublikowaniu artykułu na podstawie danych z lipca 2023