15 marca 2021

Dołącz do globalnego plemienia tych, którzy chcą zmieniać świat! 

Co ma wspólnego panda ze skautingiem? Bardzo dużo! Już od lat 70. Ubiegłego wieku WWF razem ze Światową Organizacją Ruchu Skautowego (WOSM) opracowały i promowały razem odznakę World Scout Conservation Badge (znaną jako Panda Badge), która przez ponad 40 lat prowadziła skautów i skautki z całego świata w stronę troski związanej z korzystaniem z dzikiej przyrody i bardziej świadomych zachowań konsumenckich. Odznaka została odświeżona, zyskała nową nazwę: „Champions for Nature” i została umieszczona w zakutalizowanym programie środowiskowym Earth Tribe Alliance, która gromadzi globalne odznaki i wyzwania związane z edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wg WOSM, ta nowa inicjatywa zainspiruje ponad 54 miliony młodych ludzi w 224 krajach i terytoriach na całym świecie do wprowadzenia pozytywnych zmian w ich społecznościach i sprostania najpilniejszym wyzwaniom środowiskowym na świecie, w tym zmianie klimatu i utraty różnorodności biologicznej.

Ahmad Alhendawi, Sekretarz Generalny Światowej Organizacji Ruchu Skautowego
Skauting zawsze było bardzo blisko związany z naturą, a współpraca z największą na świecie niezależną organizacją zajmującą się ochroną przyrody, WWF, pozwala nam wzmocnić tę więź” - powiedział Ahmad Alhendawi, Sekretarz Generalny Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. „Dzięki nowej plakietce Pandy i naszemu programowi ulepszenia środowiska możemy umożliwić większej liczbie młodych ludzi podjęcie działań na rzecz ochrony przyrody i naszej planety, jednocześnie inspirując innych młodych ludzi do dokonywania wyborów bardziej przyjaznych dla środowiska”.

 

„Zostawcie świat odrobinę lepszym niż go zastaliście”

Już ponad 100 lat temu, założyciel skautingu, Bi-Pi czyli Lord Robert Baden-Powell wymyślając metodę skautową zakładał w swojej wizji, że ten ruch ma zmieniać świat. Obecnie, zarejestrowany w 171 krajach wychowuje miliony skautów i skautek do odpowiedzialnego globalnego obywatelstwa, kształtując przyszłych liderów i liderki na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Earth Tribe jako program środowiskowy angażuje młodych ludzi w edukację na temat zrównoważonego rozwoju. Wyzwanie „Champions for Nature” dotyczy w szczególności odpowiedzialnej konsumpcji, pomagając młodym ludziom lepiej zrozumieć wpływ ich nawyków konsumenckich na środowisko i jak dokonywać bardziej zrównoważonych wyborów. Harcerze i harcerki mogą zdobyć odznakę, wykonując trzy poziomy zajęć edukacyjnych dostosowanych do wieku i realizując projekty społeczne na rzecz środowiska.

 

 

Wprowadzenie nowego programu środowiskowego następuje w wyjątkowym czasie, gdy natura przechodzi ogromny kryzys. Pogarszające się skutki zmiany klimatu, utraty różnorodności biologicznej, zanieczyszczenia oceanów, degradacji gleby i niedoboru wody grożą upadkiem ekosystemów naszej planety, a także czystego powietrza, wody, żywności i stabilnego klimatu, które zapewniają.

Marco Lambertini, dyrektor generalny WWF InternationalWWF jest podekscytowany współpracą ze Światową Organizacją Ruchu Skautowego w celu mobilizowania młodych ludzi na rzecz zdrowej planety. Środowisko zawsze było centralnym elementem ruchu skautowego i razem chcemy inspirować przyszłych liderów środowiskowych” - powiedział Marco Lambertini, dyrektor generalny WWF International. „Ponieważ natura znika jak nigdy dotąd, nowa odznaka daje młodym ludziom szansę, aby dowiedzieć się więcej o środowisku i pilnych krokach, jakie mogą podjąć, aby je chronić i wykorzystywać w sposób zrównoważony. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy aktywnych obywatelek i obywateli, którzy pobudzą globalny rozmach potrzebny do zainspirowania ludzi do życia w harmonii z naturą”.

 

Zacząć działać ze swoimi harcerzami… od teraz!

W ramach współpracy fundacji WWF Polska ze Związkiem Harcerstwa Polskiego przetłumaczyliśmy i zaadaptowaliśmy 5 publikacji z programu środowiskowego Earth Tribe. Od teraz harcerze i harcerki realizując śródroczny program drużyny mogą zdobywać odznaki podejmując się wyzwań Champions for Nature i Tide Turners Plastic. Okazji do zdobywania odznak w tym roku nie brakuje! Od września 2020 w ramach nowej propozycji programowej skierowanej do gromad i drużyn „EkoGromada i EkoDrużyna” można realizować ekoinspiracje zdobywając wybraną odznakę z pakietu Earth Tribe. Samo wyzwanie „Champions for Nature” to 2 ścieżki do wyboru: „Dobre wybory” oraz „Przyroda i bioróżnorodność”

 

 

Wiosną 2021 zangażujemy się razem z ZHP w ogólnopolskiej akcji - mobilizacji „Czuwam dla Ziemi”, gdzie wspólnie działamy na rzecz ograniczenia powstawania odpadów opakowaniowych, jednocześnie wspierając lokalną przyrodę doraźnymi działaniami, takimi jak sprzątanie okolicznych linii brzegowych rzek, nadmorskiego wybrzeża, lasów czy górskich szlaków z odpadów. Harcerze i harcerki przygotowując się do wyjścia w teren najpierw angażują się w działania wokół tegorocznej Godziny dla Ziemi, biorą udział w wyzwaniu „Tydzień bez plastiku” od 20 - 26 marca i zdobywają przyrodnicze sprawności oraz odznaki z programu Earth Tribe.

 

 

Nie jesteś harcerzem/harcerką? Nic nie szkodzi! Dołącz do społeczności Earth Tribe!

Earth TribeDla wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji do zdobycia odznaki, a także dla tych, którzy nie są członkami/członkiniami ZHP, a chcieliby dołączyć do wyzwań i zrealizować z innymi zadania z odznaki, przygotowaliśmy wspierającą społeczność Earth Tribe Polska na Facebooku

Jej zadaniem ma być gromadzenie harcerzy i harcerek ze wszystkich organizacji harcerskich i skautowych działających w Polsce, a także inne instytucje i organizacje, które chciałyby zdobywać odznaki Earth Tribe w ramach prowadzonej edukacji nieformalnej dla dzieci i młodzieży, w jednym miejscu. Tworzymy tam miejsce online do wzajemnego wsparcia, motywacji i mobilizacji na rzecz planety.

DOŁĄCZ DO SPOŁECZNOŚCI EARTH TRIBE POLSKA! »

Earth Tribe
Instrukcja dla liderek i liderów

 

Champions for Nature
Instrukcja dla liderek i liderów

 

Tide Turners Plastic
Instrukcja dla liderek i liderów

 

Champions for Nature
Narzędziownik

 

Tide Turners Plastic
Narzędziownik