01 października 2021

Coroczne badania WWF pokazują, jak zmienia się podejście firm do korzystania z oleju palmowego. Dzięki rankingowi można sprawdzić w jakim stopniu dany producent używa zrównoważonego oleju palmowego z certyfikatem. Celem tego działania jest m.in.: doprowadzenie do wykorzystywania przez firmy wyłączenie oleju z certyfikatem Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), czyli pochodzącego z odpowiedzialnych źródeł.

Transparentność, to podstawa w dążeniu do celów zrównoważonego rozwoju – także im więcej firm bierze udział w takich rankingach, tym lepiej - mówi ekspertka WWF Polska, Ewa Chodkiewicz. W Polsce, niestety, już kolejny raz odzew biznesu był symboliczny. – mówi Ewa Chodkiewicz.

Ranking dotyczy działań podejmowanych przez firmy w celu pozyskiwania oleju palmowego w sposób, który nie przyczynia się wylesiania i niszczenia cennych ekosystemów. Przy punktacji firm pod uwagę brana była m. in. przynależność firm do Okrągłego Stołu ds. Zrównoważonej Produkcji Oleju Palmowego (RSPO), czy podjęte przez firmy zobowiązania na rzecz korzystania z certyfikowanego oleju palmowego i transparentność w działaniach. Ranking oceniał firmy z całego świata: Europy, Ameryki północnej, Azji, Australii. W b.r. zaproszenia do wzięcia udziału w rankingu wysłano do 227 firm na całym świecie, z czego odpowiedziało 147

Olej palmowy jest najczęściej używanym olejem na świecie. Znajdziemy go w wielu produktach codziennego użytku, jest kluczowym surowcem dla rynku żywności, a także składnikiem kosmetyków takich jak mydło czy pasta do zębów. Rosnące zapotrzebowanie na olej palmowy stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego. Pod nowe plantacje niszczone są cenne przyrodniczo obszary w południowo - wschodniej Azji, Afryce i Ameryce Środkowej. Niszczenie lasów tropikalnych pod plantacje oleju palmowego prowadzi do utraty różnorodności biologicznej i zagraża wielu gatunkom zwierząt, takich jak orangutan czy słoń sumatrzański. Wypalanie lasów deszczowych pod uprawy, poprzez wysoką emisję gazów cieplarnianych, przyczynia się znacząco do zmiany klimaty oraz do pogarszania warunków życia społeczności lokalnych. Biura WWF na całym świecie zajmują się szukaniem rozwiązań problemu związanego z wylesianiem lasów deszczowych pod niezrównoważone uprawy oleju palmowego. Na podstawie wielu badań i raportów stwierdzamy, że najlepszym rozwiązaniem dla środowiska jest postawienie na certyfikowany olej palmowy. Zamiana jednego oleju na drugi nie rozwiąże problemów, a jedynie przesunie je w inne regiony, wygeneruje wzrost emisji gazów cieplarnianych i stworzy zagrożenie dla będących pod ochroną zwierząt i roślin. Gdybyśmy chcieli, aby we wszystkich konsumowanych przez Polaków produktach były tylko oleje, które pochodzą z naszego kraju – potrzebowalibyśmy terenu, tylko pod uprawy, równego trzem obszarom Polski.

Poprzez rankingi, WWF pragnie motywować przedsiębiorstwa do jeszcze większego zaangażowania. 

Cały raport i wyniki Rankingu znajdują się pod linkiem: https://palmoilscorecard.panda.org/ 

 

Więcej informacji:  

https://olejpalmowy.com/ 

https://www.wwf.pl/ekonsumpcja/olej-palmowy 

https://www.wwf.pl/aktualnosci/wwf-nie-obchodzi-dnia-bez-oleju-palmowego-bojkot-nie-jest-rozwiazaniem 

 

Zapraszamy do kontaktu z nasza ekspertką Ewą Chodkiewicz echodkiewicz@wwf.pl