50% produktów na sklepowych
półkach zawiera olej palmowy
27 mln ha zajmują światowe
plantacje palmy olejowej
(powierzchnia Polski to 31 mln ha)

Produkcja niecertyfikowanego oleju palmowego doprowadza do wylesień, a co za tym idzie do utraty lasów deszczowych, które są uznawane za najbogatsze pod względem różnorodności biologicznej na świecie.

Wylesianie pod niecertyfikowaną palmę olejową jest również tragedią dla lokalnych społeczności. W wyniku zanieczyszczeń ludzie tracą dostęp do czystej wody pitnej, a kurczące się zasoby ryb w rzekach powodują coraz większe problemy z pozyskiwaniem pożywienia.

Plantacje oleju są bardzo wydajne, co przekłada się na niską cenę oleju - to główna jego zaleta i przyczyna ogólnoświatowego sukcesu. Zgodnie z przewidywaniami FAO - Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa – do roku 2020 popyt na olej palmowy się podwoi, a do 2050 r. – potroi! 85% światowej produkcji oleju palmowego odbywa się w Indonezji i Malezji. Olej palmowy głównie wykorzystywany jest w produktach spożywczych, ale także w kosmetykach czy do produkcji biopaliw.

WWF zachęca firmy do wybierania oleju palmowego z odpowiedzialnych źródeł oraz dołączenia do globalnego zrzeszenia firm – RSPO. Certyfikacja RSPO (Okrągłego Stołu ds. Zrównoważonej Produkcji Oleju Palmowego Roundtable for Sustainable Palm Oil), jest według WWF najlepszą istniejącą certyfikacją na rynku, która gwarantuje zrównoważony charakter upraw i wiarygodne kryteria środowiskowe.

Zobacz jakie inne certyfikaty świadczą o mniej negatywnym
wpływie na naszą planetę!

Na zlecenie Fundacji WWF Polska powstał raport, na temat skutków spożycia oleju palmowego w Polsce i określenia wpływu zastąpienia oleju palmowego innymi olejami roślinnymi. Tutaj dowiesz się więcej:

https://www.wwf.pl/aktualnosci/bojkot-oleju-palmowego-nie-ma-sensu

Ekoporady
Ogranicz spożycie
przetworzonej
żywności
Unikaj fast-foodów
i produktów mrożonych
Wymagaj od producentów
informacji o certyfikatach,
takich jak RSPO

Co Ty możesz zrobić?

Wspierając nasze działania pomagasz chronić najcenniejsze obszary przyrodnicze oraz zagrożone gatunki zwierząt, których życie zależy od stanu tych terenów.

Chcę pomóc!