31 stycznia 2020

Czy w Polsce możemy używać do produkcji żywności, kosmetyków, detergentów wyłącznie rodzimych olejów? Czy są dobre rozwiązania problemu wylesiania pod uprawy oleju?

Misją organizacji WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i temat oleju palmowego jest nam dobrze znany. Biura WWF na całym świecie zajmują się szukaniem rozwiązań problemu związanego z wylesianiem lasów deszczowych pod niezrównoważone uprawy oleju palmowego. Na podstawie wielu badań i raportów stwierdzamy, że najlepszym rozwiązaniem dla środowiska jest postawienie na certyfikowany olej palmowy.

Zamiana jednego oleju na drugi nie rozwiąże problemów, a jedynie przesunie je w inne regiony, wygeneruje wzrost emisji gazów cieplarnianych i stworzy zagrożenie dla będących pod ochroną zwierząt i roślin. Gdybyśmy chcieli, aby we wszystkich konsumowanych przez Polaków produktach były tylko oleje, które pochodzą z naszego kraju – potrzebowalibyśmy terenu, tylko pod uprawy, równego trzem obszarom Polski. 

Olej palmowy

Na zlecenie Fundacji WWF Polska powstał raport*, na temat skutków spożycia oleju palmowego w Polsce i określenia wpływu zastąpienia oleju palmowego innymi olejami roślinnymi. Z opracowania jasno wynika, że każda próba wymiany oleju palmowego występującego w produktach spożywczych i detergentach,  na kokosowy czy rzepakowy pociągnie za sobą degradację środowiska. Zmiana oleju palmowego na inny olej/inne oleje roślinne spowodowałaby przeniesienie problemu w inną część świata (np. do puszczy Amazońskiej, gdzie uprawia się soję).  

Nasze stanowisko jest spójne z opinią Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), która również potwierdza, że “bojkot oleju palmowego raczej przeniesie problem w inne miejsce, a nie zatrzyma spadek różnorodności biologicznej” 

Działania rządów i organizacji pozarządowych powinny się̨ skupić́ na zmniejszaniu konsumpcji wszystkich olejów, zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych, a także na nakładaniu na producentów obowiązku korzystania z oleju z certyfikowanych źródeł. Niestety konsumpcja wciąż rośnie w zastraszającym tempie i to ludzie zwiększają zapotrzebowanie na produkty ze wszystkimi rodzajami olejów.  

WWF Polska, jest inicjatorem i członkiem Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (PKZOP), w skład, której wchodzi 14 instytucji, w tym przedstawicieli czołowych działających na polskim rynku firm z branży spożywczej, sieci handlowych oraz z sektora detergentów, a także przedstawicieli jednostek certyfikujących i organizacji pozarządowych. 

Mamy nadzieję, że wymiana wiedzy pozwoli nam wszystkim edukować społeczeństwo w sposób obiektywny i oparty na badaniach naukowych. Pisząc o negatywnym wpływie środowiskowym, warto podkreślać, że chodzi o niezrównoważone uprawy oleju palmowego, odróżniając je od upraw certyfikowanych RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), czyli Okrągłego Stołu ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego, uznanego za najlepszą obecnie istniejącą certyfikację na rynku, która gwarantuje zrównoważony charakter upraw i wiarygodne kryteria środowiskowe. 

*Raport olej palmowy